dinsdag 7 juli 2020

Extra Schuman cursussen gepland in juli


Extra cursussen gepland in juli

Beste Schumanners,

Vanwege alle drukte zijn er twee extra cursusdagen gepland op 18 en 25 juli a.s.:

Mocht je hierbij willen zijn, schrijf je dan op tijd in via onze website. De cursussen lopen erg snel vol.

Beluister hier het interview met Anton Teuben door Chris den Daas van het Platform voor transformatie en inspiratie 2020 over de actuele stand van zaken: https://www.antonteuben.nl/2020/07/07/een-alternatieve-visie-op-de-huidige-transformatie-in-gesprek-met-anton-teuben/.

maandag 22 juni 2020

Het “Ware Nieuws” in gemeente Het Hogeland / 22 juni 2020 / Door Anton Teuben


Het “Ware Nieuws” in gemeente Het Hogeland
22 juni 2020 / Door Anton Teuben


Winsumers en landgenoten, dit is het “Ware Nieuws” in gemeente Het Hogeland.

Dat er heel veel gaande is algemeen bekend en dat het verstandig is om aan jezelf te werken en je kennis (bewustzijn) te verbreden, wordt ook steeds duidelijker. De sluiers worden opgelicht en we krijgen inzicht wat zich wereldwijd voltrekt en welke invloed de Schumann resonantie en wij daar op hebben. Zonder deze trilling is leven op deze planeet onmogelijk en essentieel dat deze kennis weer in het onderwijs dient te worden opgenomen.

Een tijdje geleden kwamen wij erachter dat de advertentie van het Schumann Instituut van HogelandNieuws was verdwenen en artikelen niet meer werden geplaatst na 28 maart jl. Dit gebeurde vanaf het moment dat de wereld net in een lockdown was gezet. Met name het verwijderen van de advertentie met de oplossing en wetenschappelijk bewijs hoe je te beschermen tegen virussen en straling is niet te accepteren.

Boodschap 21 van Meesters van Andromeda / 21 juni 2020 / Via Marjo van Knippenberg


Boodschap 21 van Meesters van Andromeda
21 juni 2020 / Via Marjo van Knippenberg

Aan jullie, lieve aardebewoners, vragen we nu je aandacht te richten op het gebeuren dat zich momenteel voltrekt in de maatschappij waarin jullie allen leven.

Tekortgedaan door de beperkende coronamaatregelen, ontstaat nu de behoefte door te slaan naar weer de maatschappij zoals deze vóór het coronagebeuren was.

Vermijd het leven wat voorafging aan de pandemie, en vervang het door een leven, in verbondenheid met diegenen in wie jouw ware goddelijkheid herkend wordt.

woensdag 17 juni 2020

Nieuwe cursussen Schuman Resonantie gepland en trainersopleiding / 17 juni 2020 / Door Anton Teuben


 Nieuwe cursussen gepland en trainersopleiding
17 juni 2020 / Door Anton Teuben

Beste Schumanners, vrienden en bekenden,

Sinds 2008 tot nu hebben we honderdduizenden mensen bereikt en hebben duizenden mensen via de Schumann resonantie cursussen leren schakelen in de dimensies en hun zelfherstellend vermogen middels de Schumann resonantie weer geactiveerd

Wij weten dat het in deze zeer hectische tijd niet gemakkelijk was en is om het optimaal bij te houden. Angst, zorgen en stress en vooral smartapparaten brengen veel mensen weer aan het twijfelen. Velen die zich met de huidige problemen bezighouden, zien de oplossingen niet meer.

Ik wil iedereen vragen die kennis heeft gemaakt met de hartslag van de aarde, heeft ervaren hoe het voelt en wat voor mogelijkheden het nog meer biedt, zich hier nu vooral in deze tijd op te focussen. Kijk alleen naar de oplossingen, zie jezelf al in de vijfde dimensie en houd je niet meer bezig met de problemen in de derde dimensie, anders word je er weer ingetrokken. Velen beseffen inmiddels dat ze de laatste tijd op het verkeerde pad zijn gezet, hervinden zichzelf en focussen zich weer op zichzelf en de oplossingen. Alles is energie en zonder dit is leven onmogelijk. Gelukkig dringt dit besef door.

Grote belangstelling voor Schumann resonantie cursussen in Winsum

maandag 8 juni 2020

Boodschap 20 van Meesters van Andromeda / 7 Juni 2020 / Via Marjo van Knippenberg


Boodschap 20 van Meesters van Andromeda
7 Juni 2020 / Via Marjo van Knippenberg

Ditmaal is het zeer belangrijk je weer kennis te laten maken met jezelf. Door alle omstandigheden voegde jij je naar de coronamaatschappij, zoals deze voorgeschreven werd door regeerders en andere specialisten in het virusweten.

Nu, doordrongen van het feit dat dit virus, deels bekend, deels nog ver van een totaal inzicht verwijderd, het gebeuren tussen families, vrienden, kennissen en zelfs collega’s, een uit elkaar drijvende kracht had.

Daarom is het nu zeer noodzakelijk weer naar jezelf terug te keren en vanuit het diepst van je hart weer gewaar te worden met wie je de verbintenis zo diep als mogelijk weer herstellen wilt. Verkeer in vreugde door het weer aangaan van familiebanden, vriendschap en ware verbondenheid met hen die je tot in het diepst van je Zijn vertrouwd zijn.

zaterdag 6 juni 2020

Ultiem Universeel Advies: Stap in de Nieuwe Realiteit of Vijfde Dimensie! / Anton Teuben - 4 Juni 2020


Ultiem Universeel Advies: Stap in de Nieuwe Realiteit of Vijfde Dimensie!
Anton Teuben - 4 Juni 2020

Dit bericht is voor de miljoenen

Nederlanders die nu vredig, liefdevol en met respect voor de maatregelen hun mening ventileren of de straat opgaan om zich te verenigen tegen de realiteit die ons wordt of werd geboden. Geef het goede voorbeeld en laat zien hoe het ook kan. Onze bestuurders zien nu duidelijk in dat ze iets over het hoofd hebben gezien en wij/jullie dienen compassie te kunnen opbrengen voor de situatie waarin zij nu zijn beland. Er wordt naar jullie geluisterd… benoem de hele actualiteit en met name de oplossingen en verspreid het verder en geef mensen uitzicht op een betere,  respectvolle en liefdevolle toekomst.

Waarschijnlijk zijn klokkenluiders/UFO-meldpunten en mensen die weten en getuige waren van objecten en buitenaards contact hebben ervaren de meest verguisde en bewust vergeten groep op dit moment. Sinds wij vanaf 2002 de media en politiek hebben geattendeerd op onder andere. chemtrails en geo-engineering, wat zit er in de vaccins en in ons eten, de tastbare feiten wat straling kan aanrichten. En we hebben antwoorden gevraagd waarom de Schumann resonantie en leylijnen uit het vakgebied van universiteiten is verdwenen.  We hebben media, politiek en wetenschap met feiten en bewijs ingelicht over buitenaards contact in Groningen. Dit resulteerde in totaal onbegrip van deze instituties en we werden als fantasten en leugenaars neergezet. We konden begrip opbrengen voor deze reacties omdat er veel onwetendheid en vooroordelen zijn en we wisten dat er een tijd zou komen dat de waarheid zich zou aandienen. Daar zijn we nu midden in beland en 2020 zal het jaar zijn waarin sluiers worden opgetrokken en we eindelijk een positiever tijdperk binnen stappen… wat zich momenteel wereldwijd openbaart.

zondag 10 mei 2020

Boodschap 18 van Meesters van Andromeda / 10 Mei 2020 / Via Marjo van Knippenberg

Boodschap 18 van Meesters van Andromeda
10 Mei 2020 / Via Marjo van Knippenberg

Wil je weten op welke wijze je de aarde dienen kunt? Ga dan in rust en vermijd drukte en ongewisheden in je leven daar deze enkel chaos veroorzaken.

Veroorloof je nu, in deze tijd van overgang naar een volgende fase in de evolutie van de aarde, elke dag een tijd ter beschikking te houden voor je eigen rust en het groeiproces wat passend is voor jou, te doorleven en je te leiden op het pad waarvoor je hier op aarde kwam.

Verheug je op de komende ontwikkeling, niet voorzien door jou, maar wel in samengaan met jou gepland voordat je hier kwam.

Weet de fase waarin je nu belandt te benutten door je niet enkel te laten leiden door maatschappelijke eisen en voorwaarden, maar door hetgeen je Goddelijk hart je laat weten.