donderdag 28 januari 2010

DR. TED LODER Getuige in het ‘Disclosure Project’ Oktober 2000

DR. TED LODER
Getuige in het ‘Disclosure Project’ Oktober 2000

Dr. Ted Loder is een gerespecteerde wetenschapper en oceanografische professor aan de universiteit van New Hampshire. Nadat hij van zijn neef, Brigadegeneraal Stephen Lovekin, te horen had gekregen dat het ET/UFO onderwerp niet alleen een realiteit is, maar de sleutel tot technologieën die het milieu van de aarde kunnen redden en de mensheid kunnen laten ontwikkelen tot een duurzame planetaire samenleving, zet hij zich als een gedreven advocaat in om de geheimhouding betreffende dat onderwerp te beëindigen. Gedurende de laatste vier jaar heeft hij studenten, andere wetenschappers en wetgevers kennis laten maken met het feit dat de mensheid niet alleen is in het universum en dat op een vredelievende manier moet worden omgegaan met de buitenaardsen om onze planeet en de mensheid te redden.

Ted Loder: Mijn naam is Ted Loder. Ik ben professor in Aardse Wetenschappen bij het instituut voor het bestuderen van de aarde, oceanen en de ruimte aan de universiteit van New Hampshire. Ik ben daar sinds 1972 aan verbonden. Ik ben een professionele oceanograaf. Vier jaar geleden sprak ik met mijn neef, Stephen Lovekin, die toen een brigadegeneraal was bij de Militaire Nationale Garde en een advocaat in North Carolina.


dinsdag 26 januari 2010

GETUIGENISSEN DIE DE GEHEIMHOUDING VERKLAREN Afkomstig van getuigen uit het Disclosure Project

GETUIGENISSEN DIE DE GEHEIMHOUDING VERKLAREN
Afkomstig van getuigen uit het Disclosure Project
Door Dr. Steven. M. Greer

Hieronder vind je citaten die uit de complete getuigenissen van deze personen zijn genomen. Deze citaten zijn alleen om aan te tonen hoe bepaalde diensten en personen de UFO-geheimhouding in stand willen houden en geven geen overzicht van wat de getuigen hebben gezien en meegemaakt. Vert.

Brigadier generaal Stephen Lovekin: Army National Guard Reserves
“Maar wat er gebeurde was dat Eisenhower opzij werd gezet. Zonder dat hij het wist verloor hij de controle over wat er gaande was binnen de gehele UFO-situatie. In zijn laatste toespraak aan het volk denk ik dat hij ons vertelde dat het gehele militaire complex je een steek in de rug zal geven als je niet volledig alert bent. Ik denk dat hij dacht dat hij niet alert genoeg was geweest en ik denk dat hij dacht dat hij teveel mensen had vertrouwd. Eisenhower was een man die goed van vertrouwen was, hij was een eerlijk man en ik denk dat hij zich realiseerde dat deze zaak plotseling onder controle kwam van corporaties met een werkwijze die heel goed ten nadele van het land kon zijn.


maandag 25 januari 2010

HET ONTSTAAN EN BEGRIJPEN VAN DE UFO-GEHEIMHOUDING. / Steven M. Greer MD

HET ONTSTAAN EN BEGRIJPEN VAN DE UFO-GEHEIMHOUDING.
Steven M. Greer MD

Met toestemming overgenomen en vertaald uit de Executive Summary-Hr docs door Hans Jochems


UFO’s (lees buitenaardse toestellen)
ET’s (lees buitenaardse bezoekers)

Introductie
Gedurende de laatste jaren had ik de verantwoordelijkheid de hoge politieke en wetenschappelijke leiders, zowel in de Verenigde staten als in het buitenland, in te lichten over het UFO-/Buitenaardsenfenomeen. Het bewijs betreffende dit onderwerp is overweldigend. Het was niet moeilijk een onweerlegbare stand van zaken weer te geven wat betreft het bestaan van UFO’s. Een grotere uitdaging was echter om licht te werpen op de geheimhoudingsstructuur die verwant is aan UFO’s. 

Maar de grootste uitdaging is het verklaren van het ‘waarom’. Waarom al deze geheimhouding? Waarom een ‘zwarte’ of niet erkende regering binnen de regering? Waarom moet het UFO/ET onderwerp verborgen blijven voor het publieke oog?

Het ‘bestaan’ van de geheimhouding is complex, maar hanteerbaar. Het ‘hoe’ of de aard van de geheime agenda is moeilijker, veel complexer en duister. Maar het ‘waarom’ – de reden achter de geheimhouding – is het meest uitdagende probleem van alles. Er is geen enkel duidelijk antwoord op deze vraag, er zijn wel vele met elkaar in verband staande redenen voor een dergelijke buitengewone geheimhouding.

woensdag 20 januari 2010

NIET ERKEND – Hoe de geheimhouding in stand wordt gehouden Door: Steven M. Greer Projectleider van het Amerikaanse ‘Disclosure Project’

NIET ERKEND – Hoe de geheimhouding in stand wordt gehouden
Door: Steven M. Greer
Projectleider van het Amerikaanse ‘Disclosure Project’

Kan de regering een geheim bewaren?
Een echt groot geheim – het grootste aller tijden? Als zelfs het kleinste slippertje van een politicus of regeringsleider het belangrijkste nieuws is, kan de regering dan de meest verbazingwekkende ontdekking ter wereld – het bestaan van buitenaards leven - voor ons verborgen houden?

Welnu, ja en nee.

Ten eerste moet het begrip ‘regering’ opnieuw gedefinieerd worden, omdat er een regering bestaat van ‘ons, het volk’, bestaande uit gekozen en benoemde beambten, volksvertegenwoordigers, bewindslieden, de wettelijke en juridische macht, enz, enz. Geheel in overeenstemming met de standaardles maatschappijleer op school.

Maar dan is er ook nog de ‘niet erkende regering’: de ‘verborgen regering’, van verborgen zwarte projecten, contractuele tussenpersonen en bedrijven en vage functionarissen die op een tussenniveau opereren en wier taak het is te garanderen dat de regering van ‘ons, het volk’, heel weinig of niets weet van de ‘verborgen regering’. De rechterhand weet niet – en wil vaak niet weten - wat de linkerhand doet…