maandag 27 augustus 2012

Verongelukt of...... 27 augustus 2012

Verongelukt of......

27 augustus 2012

De bewijzen tonen aan dat al vanaf de vroege jaren 1900 ufo's gecrasht zijn op aarde, al dan niet door toedoen van de mens.

Deze foto's laten u 4 gecrashte ufo's zien die na de crash nog helemaal intact zijn. Deze foto's zijn het bewijs dat ufo's wel degelijk bestaan en wij absoluut niet alleen zijn in het universum.

Het frapante is dat het leger er weer als de kippen bij is om deze voertuigen in beslag te nemen of te vernietigen, want daar zijn wij mensen goed in.

Agressie tegen een beschaving die we nog eens niet kennen en waarvan we zonder enige reden maar aannemen dat zij met slechte bedoelingen naar de aarde komen.

Angst is de drijfveer voor deze daden, angst om de macht te verliezen.

Overigens zijn de technologiën (vrije energie) uit deze voertuigen gehaald en vervolgens in het geheim voor militaire doeleinden gebruikt.

Deze techniek had de wereld al lang geleden kunnen redden.
donderdag 9 augustus 2012

Frans wetenschappelijk UFO onderzoek gepubliceerd./ Bewerkt door Mark Rodeghier IUR - Zomer 2000 / Geplaatst 9 augustus 2012

Frans wetenschappelijk UFO onderzoek gepubliceerd.
Het Franse rapport uit 1999 over UFO’s en Defensie
Bewerkt door Mark Rodeghier

IUR - Zomer 2000
2005 Vertaling © Katrijn voor UFOPLAZA


Aantekening van de redacteur: Dit artikel werd uit verschillende bronnen samengesteld, vooral uit informatie van de Franse onderzoeker Gildas Bourdais, en een interview door de Duitse verslaggever Haiko Lietz, we danken deze heren voor hun assistentie.

Vorig jaar werd in Frankrijk een belangrijke studie over het UFO-fenomeen gepubliceerd, die nu pas wijd en zijd bekend wordt in Amerika, hoewel er in de UFO-literatuur al eerder over werd gesproken.

De studie was geen officieel regeringsproject: maar werd geschreven door een gezelschap dat zich "Cometa” noemde. Het merendeel van de commissieleden was eerder "toehoorder” of "deelnemer” geweest aan vooruitstrevende workshops aan het IHEDN (Instituut voor Gevorderde Studies met betrekking tot de Nationale Defensie).

Ook andere gekwalificeerde experts uit verschillende onderzoeksterreinen namen er aan deel. Er bestaat in Amerika geen exact equivalent voor het IHEDN, hoewel de strategische instituten van de verschillende diensten deze functie het dichtst benaderen, wat inhoudt het geven van adviezen over defensiekwesties aan de Franse krijgsmacht en politici. In eerste instantie was het rapport nooit bedoeld voor het publiek en werd alleen aan president Jacques Chirac en premier Lionel Jospin en andere officials overhandigd.