vrijdag 27 december 2013

SaLuSa, 27 december 2013 / Mike Quinsey


SaLuSa,
27 december 2013 / Mike Quinsey
Jullie zijn nu weer aan het einde van een jaar dat in veel opzichten opmerkelijk is geweest. De tijd is nog steeds aan het versnellen en men kan een duidelijke scheidslijn zien tussen het oude en het nieuwe. De Duistere Garde boekt niet de vooruitgang die ze wensten, nadat ze het gevoel hadden op het punt te staan de controle over de wereld over te nemen. Ze hielden geen rekening met de toenemende hoeveelheid Licht die op de Aarde werd gevestigd. Zo zeer dat het bijna ongemerkt de sterkste kracht ten goede werd. Haar vooruitgang kan niet langer worden vertraagd, en het is voorbestemd om het middel te worden om de Duistere Garde te verwijderen.


maandag 23 december 2013

De Sirische Afgezanten "Groeten van Jullie Sterren Familie" / 23 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)

De Sirische Afgezanten
"Groeten van Jullie Sterren Familie"
23 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)
Groeten! Wij zijn de Sirische Afgezanten over wie onze schrijfster in de recente weken geschreven heeft. Wij komen in vreedzaamheid en met groeten van vreugde als jullie het einde van één jaar bereiken en een nieuw jaar binnengaan. En als jullie een nieuwe wereld betreden en een oude wereld achterlaten.

Wij weten dat het afgelopen jaar voor velen een moeilijk jaar geweest is. Het tempo van de veranderingen en de tendens van andere agenda's heeft landen, gemeenschappen en families uiteen gescheurd. Verandering zal doorgaan jullie besef te domineren, hoewel het een meer verfijnde verschijningsvorm mag aannemen of de eigenlijke randen van jullie bekwaamheid om je centrum te behouden strekken. Wij moedigen jullie allemaal aan om welke verandering dan ook die tevoorschijn komt in jullie wereld te omhelzen en je open te stellen voor de mogelijkheid dat uitdagingen nieuwe kansen betekenen, zowel voor de groei als de ervaring.vrijdag 20 december 2013

SaLuSa 20 december 2013/ Mike Quinsey

SaLuSa
20 december 2013/ Mike Quinsey
De alledaagse beroering wordt terzijde gezet nu veel mensen zich voorbereiden op de feestelijkheden, al naar gelang hun geloof. Het is traditie geworden dat dit eveneens wordt geaccepteerd door degenen die geen speciale band hebben met religieuze overtuigingen. Het resultaat is dat allerlei mensen vinden dat ze bijeen kunnen komen en hun verschillende overtuigingen ter zijde kunnen zetten en overeenkomen de eenheid van de hele Mensheid te vieren. De energieën nemen toe en een gevoel van liefde voor alle mensen brengt het beste in hen naar boven. Opeens is er met name medeleven met allen die arm of behoeftig zijn, vaak in een samenleving die anders volledig in staat is om ze allemaal te steunen.


zondag 15 december 2013

Project ISON-Phoenix – Deel-2 / 2013-12-15 – Hatonn – Commandant ruimteschip Phoenix – via Micha Beuger


Project ISON-Phoenix – Deel-2
2013-12-15 – Hatonn – Commandant ruimteschip Phoenix – via Micha Beuger 

Mijn dierbaren,

Dit bericht is bedoeld om paniek onder de mensheid zoveel mogelijk voor te zijn. Aan de ene kant wordt ISON door de reguliere media en wetenschappers zoveel mogelijk doodgezwegen. Aan de andere kant kunnen amateur astronomen, binnen enkele dagen verontrustende verschijnselen waarnemen, zoals planetoïden van tientallen kilometers breed, die recht op Aarde afkomen. Dit zou zomaar waar kunnen zijn. Maar één ding is zeker. Wat er ook gebeurt, er zal geen enkele inslag van betekenis plaatsvinden. Ja, zelfs geen enkele verstoring of andere schade aan jullie planeet of aan haar naaste omgeving. Wij bezitten alle voorzieningen om een en ander ruim op tijd in veilige banen te leiden.

Aanvullende informatie over ISON en over onze ruimtevloot Inmiddels is via andere lichtwerk kanalen bekend gemaakt, dat ISON veel meer materiaal bevatte en nog steeds bevat, dan die komeetkern van hoogstens vijf km breed. Wij hebben alle onbruikbaar ijs, puin en stof bij de Zon achtergelaten, maar onvoorstelbaar veel substantie meegenomen op reis naar Aarde. Ook is het nu officieel, dat onze missie niet uitsluitend door ons ruimteschip Phoenix wordt uitgevoerd, maar dat dit konvooi over een uitgebreide vloot beschikt. Wij hebben inderdaad de technologie om zelfs voorwerpen van planeetkaliber onzichtbaar te maken. En om banen en rotaties van hemellichamen ingrijpend te wijzigen. Mocht dit de komende dagen gebeuren, dan is dit, zelfs voor de meest verstokte sceptici, onweerlegbaar bewijs, dat jullie planeet door buitenaardse bondgenoten wordt bewaakt.zaterdag 14 december 2013

De Sirische Afgezanten "Uit het Hart van de Duisternis" / 14 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)

De Sirische Afgezanten
"Uit het Hart van de Duisternis"
14 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)
Uit de schoot van de schepping komt het begin van een nieuw ras, een samengesteld ras, de nieuwe Mens. Van vele rassen kwamen de zaden voor jullie begin, diep in de borst van de moeder gekoesterd, en bleven jullie tot nu toe in potentieel, terwijl de toenemende energieën van de Kosmische Stralen de etherische delen van jullie DNA tot actie aanzetten, de codes binnenin loslatend.

Wij zijn de Sirische afgezanten en wij komen in vrede, met woorden van herinnering, van diegenen die zowel verwanten als mentoren zijn. Onder de vele sterren rassen die het leven geschonken hebben aan de mensheid, zijn wij slechts één, maar één met nauwe banden met de planeet Aarde, want velen van onze allerbesten kozen om daar te incarneren als voorbereiding op de komende oogst en het begin van een nieuw Kosmisch ras.


donderdag 12 december 2013

De Sirische Afgezanten "De Ene Deur Binnen en Via een Andere naar Buiten" / 12 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)


De Sirische Afgezanten
"De Ene Deur Binnen en Via een Andere naar Buiten"
12 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)
Wij zijn hier.
En wie zijn daar?
De Sirische Afgezanten.
Welkom.


Wij komen in antwoord op jouw oproep, zoals jij lang geleden in antwoord kwam op Gaia's oproep. Jullie gaan een intense overgangsperiode binnen terwijl waarlijk de laatste overblijfselen van het oude beginnen te desintegreren, zeer tot de ontzetting van sommigen en de vreugde en jubelkreten van anderen. Waar sta jij?

Wat is het dat je echt wilt in een wereld van jouw eigen maaksel? Heb je hier enige aandacht aan besteed? Of volg je blind dezelfde gewoontegetrouwe patronen van gedrag die je door een leven heen uitgeëtst, gebukt gaand onder en onzichtbaar doorbracht, maar dat jij je zeer zeker door de modelvorm gecontroleerd gevoeld hebt? Of heb jij je hoofd opgetild aan de wind gesnuffeld; en wist je dat het verschoven was. Het licht breekt door de lagen van melancholie heen, hoop brengend aan diegenen die nog steeds kunnen dromen.


dinsdag 10 december 2013

Barack Obama die grapt over Area 51 bij de honeurs van het Kennedy Centrum… (onderscheidingen) /10 december 2013

Barack Obama die grapt over Area 51 bij de honeurs van het Kennedy Centrum…  (onderscheidingen) 
10 december 2013

Area 51: De meeste geheime plek in de VS
Sage: Wow… gewoon wow! Obama zegt in het openbaar iets over Area 51 en bevestigt Shirley Maclaine, die lang belachelijk werd gemaakt over haar mediamieke vermogens en haar geloof in de Galactics. Een verre roep uit de typische regeringshouding over Area 51 en mogelijk de eerste stap naar volledige Disclosure(Onthulling). Ik merkte dat geen VS mainstream nieuws dit verhaal verder bracht.

Door Bonnie Malkin. The Telegraph – 8 december 2013.    http://tinyurl.com/mrehqkm 

De president van de VS Barack Obama heeft in het publiek gegrapt over Area 51 bij een gebeuren van het White House voor de gasten van de Kennedy onderscheiding.

“Nu, als je voor het eerst president wordt, is een van de vragen die mensen je stellen: Wat gebeurt er eigenlijk echt in Area 51?” zei hij.

“Toen ik dat wilde weten, belde ik Shirley Maclaine. Ik denk dat ik de eerste president ben die ooit Area 51 noemde. Hoe zit dat Shirley?”

MacLaine die er met vijf artiesten zat om die onderscheiding te krijgen, claimde UFO’s gezien te hebben.

zaterdag 7 december 2013

Oproep tot openlijke samenwerking en wereldvrede / 2013-12-07 – Ashtar – via Micha Beuger


Oproep tot openlijke samenwerking en wereldvrede
2013-12-07 – Ashtar – via Micha Beuger

Dierbare bewoners van planeet Aarde,

Al zeer lang bewaken wij jullie veiligheid en verrichten hierbij handelingen, waarvan het nog niet haalbaar was om die zelf te doen. Zo hebben wij jullie beschermd tegen diverse natuurrampen en aanvallen van buitenaf. Minder bekend is, dat wij ook veel aan jullie te danken hebben. Jullie verrijken ons bestaan en het is voor ons een feest om voor en met jullie te werken. Als waardering, willen wij jullie binnenkort enkele geschenken geven. En vanaf dan openlijker met jullie samenwerken. De meest geschikte datum hiervoor is 2013-12-21 ofwel de aanstaande winterzonnewende. Omdat dit voorstel jullie mogelijk overweldigt en jullie er wellicht voor kiezen om voor zulke kwesties meer voorbereidingstijd te nemen, zouden wij voor die beslissing alle begrip tonen. Het eerstvolgende alternatief is 2014-03-20, dus de lente-equinox van komend jaar.


De Siriurs "Wij Verwelkomen Jullie Thuis!" / 7 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)

De Siriurs
"Wij Verwelkomen Jullie Thuis!"
7 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)

Welkom Thuis!
Wij komen vanavond naar jou toe, geliefde, om je terug te verwelkomen in de armen van jouw zielfamilie, want je hebt vele levensspannen op planeten doorgebracht in het zonnesysteem van Sirius.

Wanneer je naar de nachtelijke hemelen van jullie noordelijke breedtegraden kijkt, kan je één van de helderste sterren in de hemelen ertussen uit pikken, de Hond Ster, vertrouwd voor de oude Egyptenaren en één van de sterren huizen van het menselijke ras, als deel van hun korte verblijf dwars door het Universum heen.

Wij zijn hier om door te gaan je te helpen bij het loslaten van de lagere trillingsherinneringen van levensspannen welke in Sirius doorgebracht werden, specifiek op één van de planeten die rondom Sirius B roteert. Het is niet noodzakelijk om je alle levens te herinneren of om de trauma dat daar ervaren werd naar boven te dreggen; weet gewoon dat deze levens een deel van jouw voorbereiding waren/zijn voor het begrijpen van wat er met het menselijke ras gebeurde, door hun lange en tragische geschiedenis heen.


Mike Quinsey Channelt SaLuSa Weer! / 5 december 2013 / Mike Quinsey

Mike Quinsey Channelt SaLuSa Weer!
Hallo Vrienden,
Ik voel me nu meer zoals mijn oude zelf en heb geprobeerd om SaLuSa weer te channelen. Ik heb geen absolute manier om zeker te weten of ik succesvol was, maar ik heb de boodschap met Steve Beckow nagetrokken die goed geplaatst is om mij een mening te geven. Hij is er tevreden over dat het zeer waarschijnlijk van SaLuSa afkomstig is. Dus ik zal nu de boodschappen aan hem toeschrijven aangezien ik compleet gelukkig ben over diens oorsprong. Dit is ook gebaseerd op een vriendin, Nancy Tate, die het natrok bij haar contacten in de geest, en hun boodschap was als volgt:

vrijdag 6 december 2013

SaLuSa, 6 december 2013 / Madad


SaLuSa,
6 december 2013 /  Madad

Er zijn momenteel heel veel vragen in jullie denkgeest, en wij weten dat jullie deze graag beantwoord zien. De antwoorden zijn reeds aanwezig in jullie hart Lieve Mensen, allemaal, en het moment dat jullie ze duidelijk zullen horen nadert snel met het afronden van jullie verandering. Weet dat niemand jouw antwoorden kan aangeven, wij kunnen jullie alleen de weg laten zien die naar dit weten leidt, omdat altijd jij degene bent die bepaalt wanneer het juiste moment daar is om het antwoord te ontvangen, en met het accepteren van die kenniservaring verkrijg je het beste begrip ervan die er is, verborgen binnenin iedere ervaring. Dus wanneer je nog steeds voelt dat je denkgeest bezet is met zoveel vragen, vraag jezelf dan simpelweg wat er voor nodig is om te doen om gereed te zijn, om voorbereid te zijn om in het Nieuwe te stappen en zeker weten zal het antwoord komen en zal je zonder twijfel laten over hetgeen je te doen staat. Op dat moment van jouw eigen realisatie, zullen de meeste antwoorden geopenbaard worden door je hart, en zul je niet langer terug gehouden worden , en wanneer je beslist om alles af te ronden wat nodig is, is het altijd afhankelijk van je vrije wil van keuze.


dinsdag 3 december 2013

Project Komeet ISON = International Scientific Optical Network Hatonn – Commandant ruimteschip Phoenix – deel 1 / 2013-12-03 – via Micha Beuger


Project Komeet ISON = International Scientific Optical Network
Hatonn – Commandant ruimteschip Phoenix –
deel 1
2013-12-03 – via Micha Beuger 


Mijn dierbaren,

Vanwege het immense belang van ISON voor jullie Aarde en alle verwarring hieromtrent, dit spoedbericht. Is ISON een komeet, zoals wetenschappers en reguliere media verklaren? Of een Plejadisch ruimteschip? Momenteel is dit object beide tegelijk. Ik zal nadere uitleg geven, voorzover dat in dit stadium heilzaam is.

Achtergrondinformatie over de komeet ISON
De komeet ISON – officieel C/2012 S1 – werd op 2012-09-21 door twee Russische amateurs ontdekt. C/ betekent geen terugkerende, maar nieuw uit de periferie van ons planetenstelsel opgedoken komeet. Het was best een fors exemplaar. Een voltreffer op Aarde zou een ongekende wereldramp veroorzaken. Rond 2013-11-28 zou ISON een lus rond de Zon maken, een paar miljoen km boven haar oppervlak. En vervolgens op een veilige afstand van minimaal zestig miljoen km ver langs Aarde scheren. En rond Kerst 2013 helder voor jullie zichtbaar zijn. Als een soort tweede Ster van Bethlehem.

SaLuSa, 3 december 2013 / Madad


SaLuSa,
3 december 2013 / Madad

Voelen jullie onze roep Lieve Mensen, de roep die we uitzenden binnenin onze energie om jullie te helpen jullie transformatie af te ronden en de hogere realiteit van jullie keuze te bereiken. Jullie voelen je misschien als zijnde lichamelijk opgetild, met name wanneer je in slaap valt als je volledig relaxed bent en je denkgeest volledig stil is, dat betekent dat je, als bewustzijn binnenin je huidige vorm, klaar bent voor de stap, maar jullie lichamen hebben de verandering nodig om volledig klaar te zijn daar jullie naar hen terugkomen met veel hogere frequenties. Voel hoe de energie van je hogere realiteit zich intensiveert binnenin je en je lichaam in staat is om meer en meer te ontvangen al naar gelang de verandering wordt afgerond. De intensiteit van dit gevoel is op één lijn met jouw keuze en wens om met ons verbonden te zijn, als je familie en alles wat jij ziet als jouw hogere realiteit, en je bent misschien verrast van de kracht van je eigen intentie en wens.

vrijdag 29 november 2013

SaLuSa, 29 november 2013 / Madad


SaLuSa,
29 november 2013 / Madad

De energie stijgt op ieder bestaansniveau omhoog – in de kern van jullie planeet, aan de oppervlakte, binnenin jullie en alle levensvormen die met jullie samen bestaan, en rondom jullie planeet – en het creëert een perfect uitgangspunt voor de lang verwachte verheffing in z’n geheel.  Jullie zullen zeker voelen hoe deze energie jullie volledige lichamen vult, zonder enige twijfel achterlatend dat er iets gebeurt. Deze energie herinnert je er misschien aan de gevoelens die je had toen je ontwaakte, en de energie binnenin begon te stromen,  en het proces van jouw verandering aanving.


dinsdag 26 november 2013

SaLuSa 26 november 2013/ Madad


SaLuSa
26 november 2013/ Madad

Wij weten dat naar je eigen hart luisteren voor jullie zeer vertrouwd is geworden, en ondanks sommige twijfels in het begin, groeit het gevoel van vertrouwen in deze informatie, omdat iedere keer dat je naar enig bewijs zocht over informatie die je op deze manier ontvangen had, je het altijd gevonden hebt. Het is niet dat jij dat als eeuwige Ziel nodig zou hebben, maar jouw denkgeest vraagt om duidelijk bewijs daar het zo geprogrammeerd is. Je denkgeest laat alle oude patronen los welke simpelweg niet langer de snelheid van het Licht kunnen bijhouden die binnenin je circuleert en door het gehele systeem van je lichaam stroomt. Soms is het niet zo gemakkelijk om door deze illusie heen te kijken, maar je gevoelens en Liefde waar je weer aan verbonden bent zal je niet doen twijfelen aan de waarheid. Waarheid draagt voor velen van jullie zeer gemixte gevoelens van energie, omdat jullie vele malen naar dingen luisterden waarvan exact het tegenovergestelde waar bleek.

zondag 24 november 2013

Adama en SaLuSa Submitted by Eddie1177 on Sun, 11/24/2013 ontvangen door Dreamwalker:


Adama en SaLuSa
Submitted by Eddie1177 on Sun, 11/24/2013
ontvangen door Dreamwalker:

Wat wordt er bedoeld met dat de onderbouwing van de 3e dimensie wordt verwijderd? 

Welnu, in de praktijk betekent dit dat uw vermogen om vooruitgang te maken is versoepeld wat resulteert in grote voordelen voor de mensheid. U zult zien dat de historische geschriften van deze aard betrekking hebben op verschillende progressieve stappen en eisen van het ene niveau naar het andere om het volgende doel te bereiken, totdat uiteindelijk het laatste doel is bereikt. Op het moment dat deze lessen werden geschreven was het nodig om vooruitgang te maken door middel van deze stappen , aangezien het proces werd vergeleken met het proberen te lopen door dikke stroop, en natuurlijk gehinderd door de derde dimensie, en de dualiteit die daarmee gepaard gaat. Voor elke actie is er een gelijke en tegenovergestelde reactie.

vrijdag 22 november 2013

SaLuSa, 22 november 2013 / Madad

SaLuSa,
22 november 2013 / Madad

Dit is normaal gesproken de tijd van het jaar waarin je op een meer liefdevolle manier aan anderen begint te denken en je minder stressvolle momenten ervaart totdat je wederom het nieuwe jaar begint met hoop en wensen, welke wanneer het jaar verstrijkt geleidelijk aan weer verdwijnen. Voor velen van jullie zal dit jaareinde niet hetzelfde zijn, en wij weten dat jullie dit reeds voelen. Er is geen wens binnenin jullie om de geijkte cadeaus te geven, en ook niet om ze te ontvangen. Jullie hebben je gerealiseerd dat het grootste cadeau dat je aan iedereen van je huidige familie en alle anderen kunt geven, je Liefde is, onvoorwaardelijk stromend naar hun harten en hen op weg helpend. Velen van jullie voelen dat de behoefte er niet meer is om vast te houden aan de oude manier om het Licht te vieren welke aanwezig is in en rondom jullie heen. Diegene die er klaar voor zijn zullen dankbaarheid vieren en zich uitdrukken op de nieuwe manier door in hun hogere realiteit te stappen en door nog meer Liefde te zenden naar een ieder die er klaar voor is om het te ontvangen, en zij zullen vele mogelijkheden openen voor anderen om uit te kiezen.

donderdag 21 november 2013

SaLuSa, 21 november 2013 / Wally


SaLuSa,
21 november 2013 / Wally
Jullie hebben een groot vermogen vertegenwoordigd om door ontvlambare emoties heen te snijden en door moeilijke emotionele barrières heen te breken, en dit handelt als een stuwing voor de grotere mensheid aangezien jullie individuele bewustzijn hen beïnvloed. Jullie zijn bezig te volgroeien, in die zin dat jullie een mindere behoefte voelen om jezelf te verheerlijken en jezelf hoger dan een ander aan te slaan. Dierbaren de ideeën van de mensen zullen mettertijd samenvallen en jullie zullen allemaal als één in liefde en licht samenzijn.  

dinsdag 19 november 2013

SaLuSa, 19 november 2013 / Madad


SaLuSa,
19 november 2013 / Madad

Zijn jullie er klaar voor om ondergedompeld te worden in een dieper gevoel van Liefde dat onmiddellijk je wezen zal omringen wanneer je je hogere realiteit binnenstapt. Deze Liefdesenergie veranderd jullie nu, en hoe meer je het binnenlaat des te meer je aangetrokken wordt naar je nieuwe ervaringen. Liefde binnen laten komen betekent naar jezelf te kijken op de manier wie je werkelijk bent en alles accepteert wat het gehele wezen creëert met het begrip dat de liefde voor jezelf en anderen je gegeven is. Elk deel van je lichaam, iedere herinnering en gedachte creëert eenheid met je Ziel, je bewustzijn die de fysieke vorm en situaties gewenst heeft om te ervaren tijdens dit leven, om je perfect naar het punt te leiden waar je nu bent. Deze Liefde geeft je een dieper inzicht van je ervaringen en vergaard er meer wijsheid uit, en wanneer dit inzicht komt kun je de gedachte ervaringen met de corresponderende herinneringen en gedachten loslaten en jezelf totaal bevrijden voor Het Nieuwe.


maandag 18 november 2013

Lichtdragers van de Nieuwe Aarde Jezus – via Micha Beuger – 2013-11-28


Lichtdragers van de Nieuwe Aarde
Jezus – via Micha Beuger – 2013-11-28

Toen ik te midden van mijn leerlingen wandelde, herinnerde ik ze vaak aan onze missie als lichtdragers. Ik spoorde ze aan, om ons aller licht duidelijk zichtbaar te laten zijn, door dit zo hoog mogelijk te houden. Onder een korenmaat, waren deze lampen op olijfolie niet alleen nutteloos, maar konden zelfs uitdoven.

Geliefd was toen mijn gelijkenis over die bruidsmeisjes, met hun lampions en die vertraagde bruidegom. Slechts een deel van hen had reservebrandstof meegenomen, zodat dit lichtfestijn enigszins tegen viel.

Hoe toepasselijk is deze metafoor voor ons tijdperk van ascentie, waarin elke planning geheel illusoir is. En wij uiteraard worden geacht, geen vervuilende en beperkte, fossiele brandstoffen meer te gebruiken.

vrijdag 15 november 2013

SaLuSa, 15 november / Madad

SaLuSa,
15 november / Madad

Hoe meer jullie jezelf gereed maken om jullie hogere realiteit binnen te gaan, des te meer jullie z'n krachtige energieën gaan ervaren, en grenzen van tijd loslaten. Soms zullen jullie misschien mensen en dingen sneller zien bewegen dan gewoonlijk, wanneer je net ontwaakt vanuit je slaap of diepe meditatie, waar je verbonden was met de stroom/het vloeien van de tijd binnen de hogere realiteit. Dit kan je een heel goed beeld geven van hoe het leven kalmpjes stroomt zonder opjagen en achtervolgen waar je nu zo aan gewend bent, en alleen afneemt aan het eind van je drukke dag. Het is om je te laten zien dat met het binnengaan van de “ tijdloze” zone van de hogere realiteit, je van nature langzaam aan zult gaan doen en van alles zult genieten zolang als je je dat wenst. Het is niet nodig om je ongerust te maken dat je te laat zal zijn voor enig andere ervaring omdat de zin van het leven is om alles waar je voor kiest diep te ervaren, om vervolgens een andere ervaring binnen te gaan wanneer je de voorgaande volledig afgerond hebt. En de wetenschap dat je gewoonweg niet te laat kunt zijn voor je eigen levens ervaringen, zal je helpen je aan te passen aan deze grote verandering. 


woensdag 13 november 2013

SaLuSa 13 November 2013 / Wally

SaLuSa
13 November 2013 / Wally 
Jullie worden jezelf nu gewaar in jullie huidige levenssituaties en jullie hebben vele beloften van ons gehad, en het strekt jullie tot eer dat velen nog steeds voor licht en liefde werken slechts een zachte disclosure gezien hebbende en niet een officiële bekendmaking, maar op sommige manieren zijn de fluisteringen die overal verteld worden meer effectief, en de vertraging heeft meer tijd toegestaan voor het ziel-onderzoek en voor een ieder van jullie om voor jullie eigen achtertuin te zorgen. Zoals altijd blijven onze beloften zo solide als een rots, zelfs als sommigen gefrustreerd geraakt zijn met het wachten op de veranderingen, en er kan aan toegevoegd worden dat wij niet aangelummeld hebben en zijn deze gehele tijd aan het werk geweest om het ergste van de aardeveranderingen af te wenden.

dinsdag 12 november 2013

SaLuSa, 12 november 2013 / Madad


SaLuSa,
12 november 2013 / Madad

Voelen jullie de intense veranderingen in jullie lichamen Lieve Mensen? Zij worden dezer dagen afgerond en wanneer je lichaam ze absorbeert en zich aanpast aan de hogere frequenties die momenteel naar jullie toegezonden worden, zal het je bewustzijn toestaan om de gekozen hogere realiteit te ervaren zonder dat het je lichaam overweldigd, daar het alle ervaringen moet verwerken en delen met anderen. Velen van jullie hebben hun hogere realiteit reeds bezocht en ervaren in hun astrale lichamen en herinneren er zich alleen een paar gelukzalige momenten van. Deze bezoeken waren ook voorbereidingen voor jullie uiteindelijke moment van het Ascentie-proces naar de hogere realiteit. Jullie zullen ieder detail en ieder gevoel van jullie hogere realiteit ervaring herinneren en het zal je nog krachtiger maken dan jullie nu zijn. Het stromen/vloeien van de tijd en de betekenis ervan zal zeker veranderen en jullie zullen compleet bewust zijn van jullie verbindingen binnen de hogere realiteit van het bestaan. Iedere handeling zal zich erdoor verbeteren, en je zal simpelweg aanwezig zijn in het Nu binnen beide realiteiten. Je lichaam zal functioneren als een krachtig Licht instrument die puur hoger frequenties zal ontvangen en ze zal transformeren naar datgene welke alle anderen makkelijk kunnen absorberen. De frequentie zal toenemen totdat iedereen die ervoor koos om te ascenderen in staat is om dit te doen.


vrijdag 8 november 2013

SaLuSa, 8 november 2013 / Madad

SaLuSa,
8 november 2013 / Madad

Jullie Zon zendt jullie zeer intense energiepatronen die binnenkort jullie basis transformatieproces tot wezen van Licht, afsluit. Zodra jullie deze energieën in jullie geabsorbeerd hebben, zullen jullie lichamen er klaar voor zijn, alles wat jullie bewustzijn zal ervaren, te ontvangen en te accepteren. De Zon is de poort naar andere dimensies van realiteit en hetgeen jullie waarnemen als zonnevlammen, zijn krachtige energie overbrengingen vanuit hogere frequenties welke gezonden worden naar jullie planeet en al haar bewoners. Jullie kunnen deze pure energie van de Zon voelen wanneer je stilletjes , zonder je te bewegen in het zonlicht staat, het is een warme en liefdevolle aanraking van Liefde die naar jullie gezonden wordt en jullie lichamen helpt om te veranderen naar degene welke in staat is om alle hogere frequenties te ontvangen welke momenteel worden verzonden. Voel de reactie van je eigen lichaam op dit Licht, en verwelkom deze hogere energieën daar alle nodige patronen erin zitten voor jullie succesvolle transformatie.


dinsdag 5 november 2013

SaLuSa, 5 november 2013 / Madad


SaLuSa,
5 november 2013 / Madad

Luister naar wat jouw gevoelens je vertellen in de taal van Liefde en Licht, en je zult exact weten wat je te doen staat, wat er vervolgens staat te gebeuren in het proces van jouw transformatie. Je hart ontvangt talloze informatie, en dus is het behoorlijk druk deze dagen en misschien voel je enige druk in dit deel van je lichaam. Wanneer je jezelf een vraag stelt, is het antwoord er reeds, soms sneller dan je de vraag kon stellen, omdat je hart verbonden is met de wijsheid van Alles Dat Is en alle antwoorden die je nodig mocht hebben voor je transformatie, en voortgaan naar de hogere realiteit beschikbaar is voor jou. Je hoeft je alleen maar bewust te zijn van de nieuwe stroom van weten naar jullie wezens dat overeenkomt met jullie geheel eigen proces van Ascentie. Wij herinneren jullie eraan dat er niet twee wezens exact hetzelfde proces ondergaan, dus is het wijs om liever te luisteren dan te proberen om te vergelijken en te twijfelen of je al de nodige stappen hebt gemaakt richting jouw verheffing. Focus daarom op je innerlijke wijsheid, en je zult zeker weten niets te missen wat belangrijk is voor je evolutie. Het is immer verzekerd en je wordt begeleid om al datgene te ervaren wat je zal helpen om jezelf altijd te verheffen. 

vrijdag 1 november 2013

SaLuSa, 1 november 2013 / Madad

SaLuSa,
1 november 2013 /  Madad
De Hogere werkelijkheid is al bij ons voor hen die deze willen beleven, zo snel als ze de nodige transformatie voltooien van hun wezen, die verbonden is met de hogere energiestroom.
Door hun eerste ervaringen in hun hogere werkelijkheden in dit proces van Ascentie, zullen alle anderen een grote bron van informatie vinden als ze besluiten om hun eigen voorbereidingen te voltooien. Dit zal worden opgeslagen in het collectieve bewustzijn van de hele Mensheid op Moeder Aarde en iedereen die besluit om meer te weten zal geleid worden zich ermee te verbinden, dan zal het zeer makkelijk zijn om die energiepatronen te vinden omdat zij van zuivere Liefde en Licht zijn, en ze zullen een machtige aantrekking scheppen voor iedereen die deze opheffing en verandering zoekt. Alle vorige les ervaringen dragen niet zulke sterke energie, behalve die jullie reeds kennen uit de geschiedenis en jullie vonden al de ware bedoeling uit van hen. Ze leidden jullie al die tijd die nodig is voor je groei en lieten jullie het pad van Liefde en Licht zien. Alhoewel die verbonden waren met zeer moeilijke levens omstandigheden, waren ze ook de keuze van iedereen die besloten degenen te zijn die de weg wilden laten zien, zoals jullie dat nu doen.

dinsdag 29 oktober 2013

SaLuSa 29 oktober 2013/ Madad

SaLuSa
29 oktober 2013/ Madad

Jullie transformatie versnelt zich, en jullie beginnen de hogere energieën binnenin en rondom je heen te voelen, maakt niet uit in welke situatie je verkeert. Ondanks dat het oude systeem nog steeds zijn spel met enige intensiteit speelt, verneem je altijd datgene wat van hogere vibraties is  en houdt je jezelf niet opgesloten in het kringetje van lagere vibraties. Dit is jullie keuze en wij kijken vol verwachting naar jullie allen die zichzelf zo hoog verheffen  en de lagere energieën hun wezen zo min mogelijk laten beïnvloeden. Meer en meer worden jullie in jullie innerlijke wereld getrokken en worden begeleid om volledig al de veranderingen binnenin te voelen en te ervaren, daar niets wat er in de buitenwereld plaatsvindt je steeds groter wordende zucht naar hogere kennis kan bevredigen. Het is binnenin een ieder van jullie, en jullie lichaam wordt veranderd op een manier dat het eenvoudig het exacte onderdeel van datgene wat je op ieder moment nodig hebt kan lezen en vertalen. Jullie worden gereed gemaakt voor een alles wetende staat van zijn, en wij weten dat jullie je op je gemak beginnen te voelen met het zoeken van alle informatie in jullie innerlijk. Hoe meer wijsheid jullie op deze manier ontvangen, des te meer vertrouwen in jezelf gecreëerd wordt. Oefen het, daar het nodig is in het proces van jullie algehele verandering, en niemand weet beter  wat je vervolgens zou moeten doen dan jij.


SaLuSa 29 oktober 2013/ Wally

SaLuSa,
29 oktober / Wally

Jullie wereld is bedekt met een dunne laag van verval, de kostbare wezens van liefde welke jullie allemaal zijn verduisterend, en jullie kunnen iedere zienswijze van het tegendeel terzijde leggen, om een nieuw pad van liefde voor allen te omlijnen, want jullie hebben de waarschuwingstekens die op jullie pad geplaatst zijn geconstateerd, en het je superieur voelen over anderen riekt ietwat bedorven. Maar in tegenstelling tot jullie houdt het oude regime stijf vast aan deze ideeën, en wij kunnen daaraan toevoegen dat op miraculeuze manieren wij hen informeren over het licht en de liefde binnenin.


vrijdag 25 oktober 2013

SaLuSa, 25 oktober 2013 / Madad


SaLuSa,
25 oktober 2013 / Madad

Wij zijn altijd aanwezig en zenden jullie onze liefdevolle energieën zelfs wanneer jullie het druk hebben en moeten focussen op activiteiten die jullie volledige fysieke aandacht nodig hebben. Wij weten dat het niet gemakkelijk is om je kalmte en je hoger perspectief van de realiteit te behouden wanneer situaties en mensen rondom je van een lagere vibratie zijn, en een stressvolle atmosfeer creëren en deze energieën uitzenden welke ook jou beïnvloeden. Het is dan goed om een kort pauze moment in te lassen, en je te realiseren dat jouw aanwezigheid op die plek waar je momenteel bent nodig is, en het was jouw keuze om anderen nu te helpen en hen te beïnvloeden met jouw hogere energieën. Dit korte realisatiemoment helpt je om je bewust te zijn van je eigen energieveld, welke je op je gemak stelt en een gevoel van vreugde geeft.

woensdag 23 oktober 2013

Een Fenomenale UFO gebeurtenis - Kings Lynn UK / De JSB007 - 23/24 Oktober 2013

Een Fenomenale UFO gebeurtenis - Kings Lynn UK

De JSB007 - 23/24 Oktober 2013

OMG, HOT! HOT! HOT! Dit is het beste te bekijken in HD.
Dit was helemaal te gek! Wat een prachtig UFO evenement vond er gisterenavond plaats, er waren zoveel verschillende UFO voertuigen rondom, verschillende lichtsequenties, vleugelvormen en te bedenken dat het allemaal begon met een prachtige Witte Bol die door de hemel gleed, en later geëscorteerd werd door de drie Antariaanse Batwing vaartuigen, dit was een fenomenale avond/nacht, dit zal ik niet snel vergeten, en ik ben er zeker van dat dit er slechts één is van de vele die nog moeten komen.

Dit evenement ging de gehele nacht tot aan de vroege ochtenuren door.

dinsdag 22 oktober 2013

SaLuSa, 22 oktober 2013 / Madad


SaLuSa,
22 oktober 2013 / Madad


Voelen jullie de vrijheid die jullie nu allemaal hebben, om uit zo vele schitterende mogelijkheden te kunnen kiezen die voor jullie open staan, door het oude los te laten? Wij bedoelen niet de keuze om te ontwaken of om te ascenderen, maar eerder de keuzes of besluiten waarbij jullie nu de vrijheid hebben om je toekomstige ervaringen uit te kiezen, zonder teruggeduwd te worden door negatieve energieën die tot recent rondom jullie zweefden.  Nu wordt jullie toegestaan om vrij jullie visies en dromen te volgen en er bestaat geen macht welke sterk genoeg is om jullie te stoppen, tenzij jullie daarvoor kiezen. De roep van jouw hogere realiteit wordt steeds sterker met iedere gedachte om  daar te zijn, en dit creëert ongelofelijke kracht en energie dat leidt tot het afmaken van alle nodige voorbereidingen op het exacte perfecte moment voor een ieder van jullie. Wij volgen jullie vooruitgang nauwgezet, daar iedereen die ervoor koos om met ons verbonden te zijn constant onze energie ontvangen, ofwel direct of door onze berichten en wij zijn zeer gelukkig om jullie schitterende en  krachtige reactie te ontvangen welke jullie naar ons terug zenden.