vrijdag 27 december 2013

SaLuSa, 27 december 2013 / Mike Quinsey


SaLuSa,
27 december 2013 / Mike Quinsey
Jullie zijn nu weer aan het einde van een jaar dat in veel opzichten opmerkelijk is geweest. De tijd is nog steeds aan het versnellen en men kan een duidelijke scheidslijn zien tussen het oude en het nieuwe. De Duistere Garde boekt niet de vooruitgang die ze wensten, nadat ze het gevoel hadden op het punt te staan de controle over de wereld over te nemen. Ze hielden geen rekening met de toenemende hoeveelheid Licht die op de Aarde werd gevestigd. Zo zeer dat het bijna ongemerkt de sterkste kracht ten goede werd. Haar vooruitgang kan niet langer worden vertraagd, en het is voorbestemd om het middel te worden om de Duistere Garde te verwijderen.


maandag 23 december 2013

De Sirische Afgezanten "Groeten van Jullie Sterren Familie" / 23 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)

De Sirische Afgezanten
"Groeten van Jullie Sterren Familie"
23 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)
Groeten! Wij zijn de Sirische Afgezanten over wie onze schrijfster in de recente weken geschreven heeft. Wij komen in vreedzaamheid en met groeten van vreugde als jullie het einde van één jaar bereiken en een nieuw jaar binnengaan. En als jullie een nieuwe wereld betreden en een oude wereld achterlaten.

Wij weten dat het afgelopen jaar voor velen een moeilijk jaar geweest is. Het tempo van de veranderingen en de tendens van andere agenda's heeft landen, gemeenschappen en families uiteen gescheurd. Verandering zal doorgaan jullie besef te domineren, hoewel het een meer verfijnde verschijningsvorm mag aannemen of de eigenlijke randen van jullie bekwaamheid om je centrum te behouden strekken. Wij moedigen jullie allemaal aan om welke verandering dan ook die tevoorschijn komt in jullie wereld te omhelzen en je open te stellen voor de mogelijkheid dat uitdagingen nieuwe kansen betekenen, zowel voor de groei als de ervaring.vrijdag 20 december 2013

SaLuSa 20 december 2013/ Mike Quinsey

SaLuSa
20 december 2013/ Mike Quinsey
De alledaagse beroering wordt terzijde gezet nu veel mensen zich voorbereiden op de feestelijkheden, al naar gelang hun geloof. Het is traditie geworden dat dit eveneens wordt geaccepteerd door degenen die geen speciale band hebben met religieuze overtuigingen. Het resultaat is dat allerlei mensen vinden dat ze bijeen kunnen komen en hun verschillende overtuigingen ter zijde kunnen zetten en overeenkomen de eenheid van de hele Mensheid te vieren. De energieën nemen toe en een gevoel van liefde voor alle mensen brengt het beste in hen naar boven. Opeens is er met name medeleven met allen die arm of behoeftig zijn, vaak in een samenleving die anders volledig in staat is om ze allemaal te steunen.


zondag 15 december 2013

Project ISON-Phoenix – Deel-2 / 2013-12-15 – Hatonn – Commandant ruimteschip Phoenix – via Micha Beuger


Project ISON-Phoenix – Deel-2
2013-12-15 – Hatonn – Commandant ruimteschip Phoenix – via Micha Beuger 

Mijn dierbaren,

Dit bericht is bedoeld om paniek onder de mensheid zoveel mogelijk voor te zijn. Aan de ene kant wordt ISON door de reguliere media en wetenschappers zoveel mogelijk doodgezwegen. Aan de andere kant kunnen amateur astronomen, binnen enkele dagen verontrustende verschijnselen waarnemen, zoals planetoïden van tientallen kilometers breed, die recht op Aarde afkomen. Dit zou zomaar waar kunnen zijn. Maar één ding is zeker. Wat er ook gebeurt, er zal geen enkele inslag van betekenis plaatsvinden. Ja, zelfs geen enkele verstoring of andere schade aan jullie planeet of aan haar naaste omgeving. Wij bezitten alle voorzieningen om een en ander ruim op tijd in veilige banen te leiden.

Aanvullende informatie over ISON en over onze ruimtevloot Inmiddels is via andere lichtwerk kanalen bekend gemaakt, dat ISON veel meer materiaal bevatte en nog steeds bevat, dan die komeetkern van hoogstens vijf km breed. Wij hebben alle onbruikbaar ijs, puin en stof bij de Zon achtergelaten, maar onvoorstelbaar veel substantie meegenomen op reis naar Aarde. Ook is het nu officieel, dat onze missie niet uitsluitend door ons ruimteschip Phoenix wordt uitgevoerd, maar dat dit konvooi over een uitgebreide vloot beschikt. Wij hebben inderdaad de technologie om zelfs voorwerpen van planeetkaliber onzichtbaar te maken. En om banen en rotaties van hemellichamen ingrijpend te wijzigen. Mocht dit de komende dagen gebeuren, dan is dit, zelfs voor de meest verstokte sceptici, onweerlegbaar bewijs, dat jullie planeet door buitenaardse bondgenoten wordt bewaakt.zaterdag 14 december 2013

De Sirische Afgezanten "Uit het Hart van de Duisternis" / 14 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)

De Sirische Afgezanten
"Uit het Hart van de Duisternis"
14 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)
Uit de schoot van de schepping komt het begin van een nieuw ras, een samengesteld ras, de nieuwe Mens. Van vele rassen kwamen de zaden voor jullie begin, diep in de borst van de moeder gekoesterd, en bleven jullie tot nu toe in potentieel, terwijl de toenemende energieën van de Kosmische Stralen de etherische delen van jullie DNA tot actie aanzetten, de codes binnenin loslatend.

Wij zijn de Sirische afgezanten en wij komen in vrede, met woorden van herinnering, van diegenen die zowel verwanten als mentoren zijn. Onder de vele sterren rassen die het leven geschonken hebben aan de mensheid, zijn wij slechts één, maar één met nauwe banden met de planeet Aarde, want velen van onze allerbesten kozen om daar te incarneren als voorbereiding op de komende oogst en het begin van een nieuw Kosmisch ras.


donderdag 12 december 2013

De Sirische Afgezanten "De Ene Deur Binnen en Via een Andere naar Buiten" / 12 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)


De Sirische Afgezanten
"De Ene Deur Binnen en Via een Andere naar Buiten"
12 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)
Wij zijn hier.
En wie zijn daar?
De Sirische Afgezanten.
Welkom.


Wij komen in antwoord op jouw oproep, zoals jij lang geleden in antwoord kwam op Gaia's oproep. Jullie gaan een intense overgangsperiode binnen terwijl waarlijk de laatste overblijfselen van het oude beginnen te desintegreren, zeer tot de ontzetting van sommigen en de vreugde en jubelkreten van anderen. Waar sta jij?

Wat is het dat je echt wilt in een wereld van jouw eigen maaksel? Heb je hier enige aandacht aan besteed? Of volg je blind dezelfde gewoontegetrouwe patronen van gedrag die je door een leven heen uitgeëtst, gebukt gaand onder en onzichtbaar doorbracht, maar dat jij je zeer zeker door de modelvorm gecontroleerd gevoeld hebt? Of heb jij je hoofd opgetild aan de wind gesnuffeld; en wist je dat het verschoven was. Het licht breekt door de lagen van melancholie heen, hoop brengend aan diegenen die nog steeds kunnen dromen.


dinsdag 10 december 2013

Barack Obama die grapt over Area 51 bij de honeurs van het Kennedy Centrum… (onderscheidingen) /10 december 2013

Barack Obama die grapt over Area 51 bij de honeurs van het Kennedy Centrum…  (onderscheidingen) 
10 december 2013

Area 51: De meeste geheime plek in de VS
Sage: Wow… gewoon wow! Obama zegt in het openbaar iets over Area 51 en bevestigt Shirley Maclaine, die lang belachelijk werd gemaakt over haar mediamieke vermogens en haar geloof in de Galactics. Een verre roep uit de typische regeringshouding over Area 51 en mogelijk de eerste stap naar volledige Disclosure(Onthulling). Ik merkte dat geen VS mainstream nieuws dit verhaal verder bracht.

Door Bonnie Malkin. The Telegraph – 8 december 2013.    http://tinyurl.com/mrehqkm 

De president van de VS Barack Obama heeft in het publiek gegrapt over Area 51 bij een gebeuren van het White House voor de gasten van de Kennedy onderscheiding.

“Nu, als je voor het eerst president wordt, is een van de vragen die mensen je stellen: Wat gebeurt er eigenlijk echt in Area 51?” zei hij.

“Toen ik dat wilde weten, belde ik Shirley Maclaine. Ik denk dat ik de eerste president ben die ooit Area 51 noemde. Hoe zit dat Shirley?”

MacLaine die er met vijf artiesten zat om die onderscheiding te krijgen, claimde UFO’s gezien te hebben.

zaterdag 7 december 2013

Oproep tot openlijke samenwerking en wereldvrede / 2013-12-07 – Ashtar – via Micha Beuger


Oproep tot openlijke samenwerking en wereldvrede
2013-12-07 – Ashtar – via Micha Beuger

Dierbare bewoners van planeet Aarde,

Al zeer lang bewaken wij jullie veiligheid en verrichten hierbij handelingen, waarvan het nog niet haalbaar was om die zelf te doen. Zo hebben wij jullie beschermd tegen diverse natuurrampen en aanvallen van buitenaf. Minder bekend is, dat wij ook veel aan jullie te danken hebben. Jullie verrijken ons bestaan en het is voor ons een feest om voor en met jullie te werken. Als waardering, willen wij jullie binnenkort enkele geschenken geven. En vanaf dan openlijker met jullie samenwerken. De meest geschikte datum hiervoor is 2013-12-21 ofwel de aanstaande winterzonnewende. Omdat dit voorstel jullie mogelijk overweldigt en jullie er wellicht voor kiezen om voor zulke kwesties meer voorbereidingstijd te nemen, zouden wij voor die beslissing alle begrip tonen. Het eerstvolgende alternatief is 2014-03-20, dus de lente-equinox van komend jaar.


De Siriurs "Wij Verwelkomen Jullie Thuis!" / 7 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)

De Siriurs
"Wij Verwelkomen Jullie Thuis!"
7 December 2013 / Eliza Ayres (aka Tazjima)

Welkom Thuis!
Wij komen vanavond naar jou toe, geliefde, om je terug te verwelkomen in de armen van jouw zielfamilie, want je hebt vele levensspannen op planeten doorgebracht in het zonnesysteem van Sirius.

Wanneer je naar de nachtelijke hemelen van jullie noordelijke breedtegraden kijkt, kan je één van de helderste sterren in de hemelen ertussen uit pikken, de Hond Ster, vertrouwd voor de oude Egyptenaren en één van de sterren huizen van het menselijke ras, als deel van hun korte verblijf dwars door het Universum heen.

Wij zijn hier om door te gaan je te helpen bij het loslaten van de lagere trillingsherinneringen van levensspannen welke in Sirius doorgebracht werden, specifiek op één van de planeten die rondom Sirius B roteert. Het is niet noodzakelijk om je alle levens te herinneren of om de trauma dat daar ervaren werd naar boven te dreggen; weet gewoon dat deze levens een deel van jouw voorbereiding waren/zijn voor het begrijpen van wat er met het menselijke ras gebeurde, door hun lange en tragische geschiedenis heen.


Mike Quinsey Channelt SaLuSa Weer! / 5 december 2013 / Mike Quinsey

Mike Quinsey Channelt SaLuSa Weer!
Hallo Vrienden,
Ik voel me nu meer zoals mijn oude zelf en heb geprobeerd om SaLuSa weer te channelen. Ik heb geen absolute manier om zeker te weten of ik succesvol was, maar ik heb de boodschap met Steve Beckow nagetrokken die goed geplaatst is om mij een mening te geven. Hij is er tevreden over dat het zeer waarschijnlijk van SaLuSa afkomstig is. Dus ik zal nu de boodschappen aan hem toeschrijven aangezien ik compleet gelukkig ben over diens oorsprong. Dit is ook gebaseerd op een vriendin, Nancy Tate, die het natrok bij haar contacten in de geest, en hun boodschap was als volgt:

vrijdag 6 december 2013

SaLuSa, 6 december 2013 / Madad


SaLuSa,
6 december 2013 /  Madad

Er zijn momenteel heel veel vragen in jullie denkgeest, en wij weten dat jullie deze graag beantwoord zien. De antwoorden zijn reeds aanwezig in jullie hart Lieve Mensen, allemaal, en het moment dat jullie ze duidelijk zullen horen nadert snel met het afronden van jullie verandering. Weet dat niemand jouw antwoorden kan aangeven, wij kunnen jullie alleen de weg laten zien die naar dit weten leidt, omdat altijd jij degene bent die bepaalt wanneer het juiste moment daar is om het antwoord te ontvangen, en met het accepteren van die kenniservaring verkrijg je het beste begrip ervan die er is, verborgen binnenin iedere ervaring. Dus wanneer je nog steeds voelt dat je denkgeest bezet is met zoveel vragen, vraag jezelf dan simpelweg wat er voor nodig is om te doen om gereed te zijn, om voorbereid te zijn om in het Nieuwe te stappen en zeker weten zal het antwoord komen en zal je zonder twijfel laten over hetgeen je te doen staat. Op dat moment van jouw eigen realisatie, zullen de meeste antwoorden geopenbaard worden door je hart, en zul je niet langer terug gehouden worden , en wanneer je beslist om alles af te ronden wat nodig is, is het altijd afhankelijk van je vrije wil van keuze.


dinsdag 3 december 2013

Project Komeet ISON = International Scientific Optical Network Hatonn – Commandant ruimteschip Phoenix – deel 1 / 2013-12-03 – via Micha Beuger


Project Komeet ISON = International Scientific Optical Network
Hatonn – Commandant ruimteschip Phoenix –
deel 1
2013-12-03 – via Micha Beuger 


Mijn dierbaren,

Vanwege het immense belang van ISON voor jullie Aarde en alle verwarring hieromtrent, dit spoedbericht. Is ISON een komeet, zoals wetenschappers en reguliere media verklaren? Of een Plejadisch ruimteschip? Momenteel is dit object beide tegelijk. Ik zal nadere uitleg geven, voorzover dat in dit stadium heilzaam is.

Achtergrondinformatie over de komeet ISON
De komeet ISON – officieel C/2012 S1 – werd op 2012-09-21 door twee Russische amateurs ontdekt. C/ betekent geen terugkerende, maar nieuw uit de periferie van ons planetenstelsel opgedoken komeet. Het was best een fors exemplaar. Een voltreffer op Aarde zou een ongekende wereldramp veroorzaken. Rond 2013-11-28 zou ISON een lus rond de Zon maken, een paar miljoen km boven haar oppervlak. En vervolgens op een veilige afstand van minimaal zestig miljoen km ver langs Aarde scheren. En rond Kerst 2013 helder voor jullie zichtbaar zijn. Als een soort tweede Ster van Bethlehem.

SaLuSa, 3 december 2013 / Madad


SaLuSa,
3 december 2013 / Madad

Voelen jullie onze roep Lieve Mensen, de roep die we uitzenden binnenin onze energie om jullie te helpen jullie transformatie af te ronden en de hogere realiteit van jullie keuze te bereiken. Jullie voelen je misschien als zijnde lichamelijk opgetild, met name wanneer je in slaap valt als je volledig relaxed bent en je denkgeest volledig stil is, dat betekent dat je, als bewustzijn binnenin je huidige vorm, klaar bent voor de stap, maar jullie lichamen hebben de verandering nodig om volledig klaar te zijn daar jullie naar hen terugkomen met veel hogere frequenties. Voel hoe de energie van je hogere realiteit zich intensiveert binnenin je en je lichaam in staat is om meer en meer te ontvangen al naar gelang de verandering wordt afgerond. De intensiteit van dit gevoel is op één lijn met jouw keuze en wens om met ons verbonden te zijn, als je familie en alles wat jij ziet als jouw hogere realiteit, en je bent misschien verrast van de kracht van je eigen intentie en wens.