vrijdag 19 december 2014

SaLuSa, 19 december 2014 / Mike Quinsey

SaLuSa,
19 december 2014 / Mike Quinsey

Wij komen voor de laatste keer naar jullie toe dit jaar, een jaar dat zoals andere voorafgaande jaren voorbij vloog aangezien de tijd doorgaat sneller dan ooit te stromen. Sommigen van diegenen die de ups en downs van het leven gedurende een lange tijd ervaren hebben, zijn specifiek nu, zonder twijfel, verheugd dat het einde van deze cyclus hier is. De eindtijden zijn vanzelfsprekend chaotisch terwijl de veranderingen plaatsvinden, nochtans is het geen gemakkelijke taak om hen binnen te brengen wanneer er zoveel negativiteit opgeruimd wordt. Echter, de hogere energieën brengen de positieve veranderingen binnen, en zij worden al gevoeld. Zoals wij jullie vaak geadviseerd hebben zal het komende jaar opmerkelijk zijn voor de implementatie van veel van hen, hoewel wij beperkt zullen zijn met wat wij doen totdat de Illuminatie geplaatst zijn waar zij niet langer meer tussenbeide kunnen komen met jullie vooruitgang. 


woensdag 17 december 2014

De Sirius Familie leden van Licht: “De Liefde voor Jullie zelf en de Liefde voor Iedereen.” / 17 december 2014

De Sirius Familie leden van Licht: “De Liefde voor Jullie zelf en de Liefde voor Iedereen.”
17 december 2014

Geliefde Broeders en Zusters van de Aarde – wij verwelkomen jullie in de liefde en licht van het Al-Een-Wezen – wij zijn de Sirius Familieleden en we zijn nu aanwezig – via deze woorden – en door de vibratie erin. Als wij naar jullie kijken en de vele gebeurtenissen en veranderingen zien – die zich op Gaia manifesteren – zijn we vol sympathie voor jullie en voor iedereen – bij wat hier gebeurt.

Wij observeren – hoe de matrix – die jullie tot nu toe hebben geaccepteerd en geïnternaliseerd als werkelijkheid – uiteen aan het vallen is in enkele stukken – het maakt niet uit hoe je dit probeert. Dit feit schept ongemak voor velen van jullie- die nog steeds diep geworteld zijn in de 3D matrix – want de bekende patronen kunnen nu nergens meer iets heelmaken. Ja – de tijd is echt gekomen – waar alles intens wordt bekeken (als met röntgen ogen) en verlicht wordt tot in de kern en alles – dat niet van liefde is – nieuw zal worden gesorteerd en teruggebracht naar liefde en zal worden getransformeerd.


zondag 14 december 2014

Commander Sohin van Alpha Spaceship / Kris Won op 14 december 2014

Commander Sohin van Alpha Spaceship
Kris Won op 14 december 2014

Lieve mensen! De tijd gaat verder en velen tussen jullie in worden al ongeduldig, vragen jezelf af of het waar is dat de tijd zich aan het versnellen is, waarom dan komt het moment voor het Eerste Contact nooit? 
     
Het is mogelijk dat, rationeel gezien, door je zelf dit af te vragen je wel correct kunt zijn; maar in waarheid bewijzen jullie alleen maar dat je weinig vertrouwen hebt in wat de ‘Schepper van alle dingen’ doet.

Er is een reden achter alles dat er gebeurt; en er is ook een reden achter de dingen die zich nog niet in de stoffelijke laag manifesteren.

Waarom heeft het Eerste Contact tussen jullie en ons niet al plaats gehad? Er is niet alleen een reden maar diverse redenen die zeggen waarom wij nog geen openlijk contact hebben gemaakt met de mensheid van deze planeet.

De eerste en misschien de hoofdreden is, dat we geen grootschalige tussenkomst kunnen uitvoeren want dat zou tegen een van de Universele Wetten ingaan die ons verbiedt om op een grote wijze tussenbeide te komen bij de evolutie van een menselijk ras.

vrijdag 12 december 2014

SaLuSa /12 december 2014 / Mike Quinsey

SaLuSa
12 december 2014 / Mike Quinsey

Wat liggen er opwindende vooruitzichten voor jullie, want jullie kunnen terecht vooruitkijken naar onthullende tijden en positieve aanwijzingen dat de langverwachte veranderingen in vervulling gaan. We begrijpen de redenen voor jullie behoedzaamheid en zijn er zeker van dat jullie mettertijd geen twijfel meer zullen hebben dat jullie het oude Tijdperk achter je laten. Het heeft zijn tijd uitgeduurd en er is geen weg terug voor degenen van de duistere krachten die deze hebben gesteund. Natuurlijk zullen er obstakels overwonnen moeten worden maar hun mogelijkheid deze te handhaven is ernstig verminderd. Jullie kunnen verwachten dat ze zullen proberen te voorkomen dat het nieuws wijdverspreid zal worden maar het is van zo een belang dat we niet zullen toestaan dat het wordt gestopt of beïnvloed. Er kunnen kleine problemen zijn maar jullie kunnen er gerust op zijn dat een prachtige toekomst verzekerd is.

vrijdag 5 december 2014

SaLuSa,/ 5 December 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa,
5 December 2014 / Mike Quinsey
We waren zeer verheugd een stap opzij te doen zodat Michael in de gelegenheid was om een ander bericht te sturen in plaats van ons gebruikelijke bericht. De informatie die is verstuurd moet jullie aanzienlijk opgevrolijkt hebben, aangezien jullie al lange tijd wachten op een verheffend bericht dat duidelijkheid geeft over het begin van vele welkome veranderingen op aarde. Er zullen vele veranderingen komen waarvoor de voorbereidingen reeds zijn getroffen. Het betekent dat heel weinig tijd verloren zal gaan bij het veranderen van jullie huidige situatie van oorlog en disharmonie naar een andere staat van zijn, dat de komst van liefde en vrede op aarde aankondigt. Wij hebben jullie heel vaak verteld over de veranderingen die gaan komen en uiteindelijk zullen jullie een duidelijk signaal van bevestiging krijgen. Velen zullen nog steeds weigeren te geloven wat zij voor hun ogen zien gebeuren, maar ontkenning zal het feit niet kunnen verbergen dat het Nieuwe Tijdperk is begonnen.

zondag 30 november 2014

Alles is er nog – Alles is er al 2014-11-30 – Micha Beuger


Alles is er nog – Alles is er al
2014-11-30 – Micha Beuger

Onze 3D-wereld is echt – maar onvolledig

Veel spiritueel ingestelde mensen zeggen, dat onze belevingswereld slechts een op illusies berustend hologram is. Onze officieel erkende wetenschappers daarentegen, presenteren die waarnemingswereld, als de enige werkelijkheid. En ontkennen, dat onze gedachten en dromen, reële werelden vertegenwoordigen. En verkondigen:   Dood is dood. Deze dogmatische beperking, leidt er dikwijls toe, dat het menselijk bestaan – op zichzelf – als zinloos wordt ervaren. Degenen die werelden, die niet simpel waarneembaar zijn, met onze huidige zintuigen en instrumenten, serieus nemen – en dat worden er steeds meer – vinden vaak essentiële puzzelstukjes terug, gepaard met overweldigende zinvolheid. Het getuigt van erbarmelijke kortzichtigheid om aan te nemen, dat wat niet waarneembaar is, daarom ook niet bestaat. In onze zogenaamd echte 3D-kosmos, worden we opgezadeld met astronomische afstanden, die andere werelden bijna onbereikbaar maken. En met een tijd, die voor ons altijd in dezelfde richting loopt en ofwel te snel, ofwel te langzaam. Terwijl wij in onze gedachten en dromen, moeiteloos door ruimte en tijd springen. En dikwijls rechtstreeks vanuit onze intenties, die vluchtige fantasiewerelden vormgeven. Die gigantische afstanden zijn trouwens niet de kortste wegen. Als er iets op illusie berust, dan zijn het al die omwegen, die wij en het zichtbare licht in onze Kosmos moeten maken. In onze wereld van afgescheidenheid en dualiteit, ervaren wij losse elektrische en magnetische polen, die elkaar ofwel aantrekken ofwel afstoten. Terwijl die polen in hogere werkelijkheden van eenheid, onderdelen zijn van voortdurend rondgaande stromingen van elektriciteit en magnetisme.

Alles is er nog


vrijdag 21 november 2014

SaLuSa 21 November 2014 / Mike Quinsey

SaLuSa
21 November 2014 / Mike Quinsey
Niets zal toegestaan worden om de doorgaande mars van het Licht te stoppen totdat het alle aspecten van jullie levens omhelst. Tegen die tijd zullen de Duisteren achtergelaten zijn, hun toekomst bepaald hebbende door hun voorafgaande acties. Alle zielen zullen zichzelf precies gewaarworden waar zij bedoeld zijn te zijn, zowel door hun acties als door hun intenties. Niemand kan de consequenties van hen vermijden, maar vergissingen zullen jullie noodzakelijkerwijs niet beletten te ascenderen. Het is jullie intentie die van belang is, en soms met de beste intenties mogen jullie nog steeds vergissingen maken. Als je de beslissing gemaakt hebt om het Pad van Licht te volgen, zal je op de weg voort geholpen worden en zou je, tenzij je afgeleid en verdwaald bent, je doel moeten bereiken. Vooruitgang wordt bepaald door jouw trillingsniveau dat op een bepaald punt zal resulteren in jouw Ascentie.

zaterdag 15 november 2014

James Gilliland: ECETI Nieuws uit Mexico / Posted by Andrea Scully on November 15, 2014

James Gilliland:
 ECETI Nieuws uit Mexico
Posted by Andrea Scully on November 15, 2014
James Gilliland's nieuwsbrief, 14 november 2014
Met dank aan KP.
ECETI Nieuws

Eerst verontschuldig ik me voor het niet beschikbaar zijn de laatste tijd als gevolg van het reizen en tandheelkundige zorg. Ik had me voorbereid op twee kronen en een kies die getrokken moest worden op één dag. Ik ben ook in Mexico op een plek die ik niet openbaar zal maken.

Er zijn veel onderzoeken geweest over wat er op vele niveaus gebeurt. Er is zoveel aan de hand dat ik bijna niet weet waar te beginnen. Foster Gamble gaf een youtube video uit met betrekking tot jullie geld dat op het punt staat te veranderen. [ link naar de Foster & Kimberly Gamble video ] Ik beveel jullie aan het te bekijken, vooral omdat het mij veel typewerk bespaart. Ik ben in contact en werk met grote hoofdrolspelers voor wat betreft de valuta herwaardering, de beweging terug naar de universele wet en soevereiniteit.

Ik ben blij dat Foster en Kimberly besloten hebben om deze informatie uit te leggen, maar er is meer aan de hand. Wat zich aan het ontvouwen is, is in uitlijning met de universele wet, en het ontwaken en de genezing van de mensheid en de Aarde. Het is de eerste stap van vele. Uiteindelijk zullen we evolueren naar een beschaving die geen geld gebruikt, zoals de meest geavanceerde beschavingen. Om dit te laten gebeuren moeten we de verschuiving naar eenheidsbewustzijn maken.vrijdag 14 november 2014

SaLuSa, 14 november 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa,
14 november 2014 / Mike Quinsey
De tijd marcheert verder en jullie zijn nu in staat om je aan te passen aan het snellere tempo waarop het loopt, en voeren nog steeds de taken uit die jullie jezelf gesteld hebben. In de toekomst zullen jullie gewaarworden dat het zelfs sneller loopt en dat jullie met de veranderingen mee zullen gaan. Alles dat er aan het gebeuren is maakt deel uit van het proces dat jullie in/naar het Nieuwe Tijdperk gaat stuwen. Echter, jullie reactie is er vaak één van verwarring aangezien er op ieder moment zoveel aan het gebeuren is. Vooropgesteld dat jullie gefocust blijven op wat jullie weten het doel van hen te zijn, zullen jullie binnenin een patroon zien dat langzaam tevoorschijn zal komen. Het zal de richting aangeven waarin jullie gaan en jullie op het pad naar het Nieuwe Tijdperk meenemen. Niets kan nu de vooruitgang tegenhouden die er gemaakt wordt, en het zal succes brengen bij het optillen van jullie uit de lagere trillingen vandaan.

vrijdag 7 november 2014

SaLuSa, 7 november 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa,
7 november 2014 / Mike Quinsey

Er gebeuren veel dingen binnen de niveaus van autoriteit die jullie dagelijkse leven bepalen en dit zijn veranderingen die voornamelijk worden veroorzaakt door de constant veranderende trillingen. Uiteindelijk zullen ze jullie uit de lagere trillingen, die niet langer passen in het Nieuwe Tijdperk dat nu begonnen is, verheffen. Ze moeten veranderen of verdwijnen uit jullie niveau van bestaan, aangezien dit een algehele reiniging van alles wat uit oude energieën bestaat doormaakt. Het brengt vele veranderingen teweeg, alsmede verwarring voor degenen die onwetend zijn van wat de toekomst zal brengen. Aan de ene kant lijkt alles in te storten maar aan de andere kant legt het de reiniging die gaande is bloot. Jullie zijn een nieuwe periode in jullie evolutie binnengetreden en de oude gebruiken zullen plaats moeten maken voor nieuwe. Binnen niet al te lange tijd zal duidelijk worden dat er een plan is dat vorm krijgt, dat jullie op zo’n manier het Nieuwe Tijdperk binnen zal leiden, zodat er geen misverstand zal bestaan over wat er gaande is. 


DISCLOSURE CAMPAGNE VAN DE GRONDBEMANNING. / Gepubliceerd op 7 november 2014

DISCLOSURE CAMPAGNE VAN DE GRONDBEMANNING.
Deel dit met iedereen voordat Washington dit weer verwijderd !!
Kijk naar het Ashtar Command Symbool op 1.27 !!
Disclosure is nu!
Gepubliceerd op 7 november 2014(dat neergehaalde object was van Ashtar Command. Neem een goede blik op de schets van de "afbeelding" die getoond wordt op het papier (Filmpje 1,27) ... "Dit is wat je zag ??" Kijk naar het onderste symbool ... cirkel / driehoek / twee plekken, één in de linker en één aan de onderkant. Nu, vergelijk dat met het Ashtar Command embleem.)

Op 5 november, lanceerde  de PRG (ParadigmResearchGroup) de meest uitgebreide inspanning ooit om de eerste congres hoorzittingen over buitenaards gerelateerde fenomenen te laten plaatsvinden sinds 1968. Dit initiatief is begonnen met het overbrengen van de volledige video-opname van de Burger Hoorzitting over Disclosure naar elke congres kantoor en wordt vergezeld door een social media campagne. Het doel is uitgebreide hoorzittingen in februari van 2015.


De Hoge Raad van Orion "Doe Het NU!" / 7 & 16 November 2014 / Hollie Hawkins Marwood

De Hoge Raad van Orion
"Doe Het NU!"
7 & 16 November 2014 / Hollie Hawkins Marwood

Groeten Dierbaren.
Wij zijn de Hoge Raad van Orion.
De tijd is hier, in jullie dimensie, om zonder enige terughouding alles dat jullie weten tot actie aan te zetten. Want tijdens jullie leven in de dimensie waarin jullie jezelf gewaarworden hebben jullie vele dingen geleerd. Jullie zouden zelfs kunnen gaan zitten en een lijst kunnen maken van alle dingen die jullie geleerd hebben, of waar jullie over gelezen hebben, of die jullie bestudeerden met iemand anders of waar jullie voor jullie zelf inzichten over verkregen hebben die jullie zouden kunnen helpen in tijden van onrust, misvattingen, tegenspoed of zelfs een eenvoudige overgang. 

vrijdag 31 oktober 2014

SaLuSa, 31 oktober 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa,
31 oktober 2014 / Mike Quinsey
We zullen nog eens herhalen dat niets jullie lot, het achter je laten van de lagere dimensie, kan veranderen, behalve dat je kunt verdwalen en er niet uit kunt komen. De mogelijkheden om op te staan ​​zijn onbeperkt en als jullie op dat pad zijn moet je al zoveel vooruitgang hebben geboekt, dat je jezelf hebt gevestigd in het trillingsniveau waarop je jezelf veilige doorgang hebt gegeven. Jullie zullen alle aanmoediging krijgen die je nodig hebt en als je bewustzijnsniveau toeneemt, zullen jullie beter begrip krijgen van wat je moet doen. Blijf in het Licht waar je jezelf mee omringt en weet dat je daarbinnen veilig en beschermd bent tegen elke poging om jullie plan voor Ascentie te beïnvloeden. Laat de lagere vibraties aan je voorbijgaan zonder erbij betrokken te raken.

zaterdag 25 oktober 2014

WENSEN JULLIE DAT WIJ KOMEN OPDAGEN ? Theta State Channeled Message – ET / geplaatst 25 oktober 2014

WENSEN JULLIE DAT WIJ KOMEN OPDAGEN ?
Theta State Channeled Message – ET
s.v.p. gebruik uw onderscheidingsvermogen


Het is niet onze verantwoordelijkheid om jullie toekomst te wijzigen zonder dat jullie die keuze gemaakt hebben.

Dus beschouw dit bericht als een wereldwijd referendum, en jullie antwoord als een stembiljet.

Gepost door: Geni Graham 
ladygrahamg@yahoo.com 
Wed, Oct 22, 2014 

Hallo, Mooie mensen! Hieronder vinden jullie het bericht zoals het door mij deze avond werd ontvangen. Ik heb een beetje tijd doorgebracht om met behulp van een vertaler dit bericht in 79 andere talen dan Engels te vertalen. Indien jullie het wensen, e-mail me dan, dan kan ik je dit bericht in een aantal andere talen sturen.Gebruik jullie eigen onderscheidingsvermogen en doe met hiermee wat je wil. Mijn intuïtie was om het naar jullie allemaal door te sturen! Het is inderdaad erg spannend hoe je je ook voelt over de inhoud!

De Channelaar beweert een militaire jet piloot, luchtverkeersleider en luchthaven directeur geweest te zijn, en een Masters in economie hebben. Hij beweert ook sinds de leeftijd van zes, een aantal UFO-waarnemingen en ET contact met een aantal afwijkende ervaringen te hebben gehad.

Hij schrijft: ... na geleerd te hebben hoe je jezelf mentaal projecteert naar een plaats in de aanwezigheid van welwillende buitenaardse wezens, ontving ik het volgende bericht ... [Vertaald uit het Frans naar het Engels door Dan Drasin, een Marin-gebaseerde filmmaker en onderzoeker].

HET BERICHT

Zoals alle bewuste rassen in deze fase van de vooruitgang, kunnen jullie je geïsoleerd voelen op jullie planeet. Deze indruk geeft jullie een bepaald beeld van je bestemming. Toch bevinden jullie je op de rand van de grote omwentelingen waarvan slechts een minderheid zich bewust van is.


vrijdag 24 oktober 2014

SaLuSa Ongelijk aan de Voorafgaande Tijdperken, Zal Deze een "Gelukkig Einde" hebben! / 24 Oktober 2014 / Mike Quinsey

SaLuSa
Ongelijk aan de Voorafgaande Tijdperken, Zal Deze een "Gelukkig Einde" hebben!
24 Oktober 2014 / Mike Quinsey

Dierbaren, wij horen de schreeuwen van diegenen die degenen zijn die het gevoel hebben dat zij in de steek gelaten werden, en hard proberen om een doel in het leven te vinden. Te midden van de onrust welke gaande is zijn zij verward en niet in staat om een toekomst voor zichzelf te zien. Als zij alleen maar de enormiteit zouden kunnen grijpen van wat er bezig is plaats te vinden zouden zij kunnen zien dat belangrijke/grote veranderingen onderweg zijn. Het Nieuwe Tijdperk ging eerder dit jaar van start toen de oude energieën ermee begonnen zich terug te trekken om vervangen te worden door de nieuwe energieën die binnenkomen, wat betekent dat tot nu toe zij beide jullie gedachten beïnvloed hebben. 

Echter, de nieuwe energieën zullen de oude vervangen en vooruitgangen en verbeteringen op gang brengen, die duidelijk het pad aangeven dat de Mensheid ingeslagen is. Het wordt beseft dat jullie verward zijn door de gebeurtenissen die plaatsvinden, maar als je achteruit gaat staan en eens goed naar hen kijkt, zullen jullie zien dat de dingen ten goede aan het veranderen zijn. Ja, onenigheden vinden nog steeds plaats en vrede op Aarde schijnt kilometers ver weg te zijn, doch de zinloosheid van oorlog begint al beseft te worden. Wezens met een begrip van hoe vreedzame oplossingen te bewerkstelling rijzen omhoog, en hun stemmen zullen gehoord en er zal notitie van genomen worden.

dinsdag 21 oktober 2014

De Hoge Raad van Orion "Verwachtingen" / 21 Oktober 2014 / Hollie Hawkins Marwood


De Hoge Raad van Orion
"Verwachtingen"
21 Oktober 2014 / Hollie Hawkins Marwood
Groeten Dierbaren.
Wij zijn de Hoge Raad van Orion.
Vandaag gaan wij spreken over verwachtingen … anders dan wat jullie zouden kunnen verwachten in termen van het nadenken over de verwachtingen van jezelf, de verwachtingen waar je mee opgroeide die familie gerelateerd, maatschappelijk gerelateerd zouden kunnen zijn. Wij gaan spreken over verwachting als een trillingsresonantie in je leven en hoe die trilling jouw ervaring van het leven gaat beïnvloeden en hoe je met de energie van verwachting kunt werken om jouw ervaring te verschuiven om inniger/nauwkeuriger te zijn met dat wat je wenst.
De energie van de verwachting is ten zeerste uitgelijnd met de Wet van Aantrekking. Jouw verwachtingen in het leven, of zij nu "goed" of "slecht" zijn, of zij gefundeerd of ongefundeerd zijn gebaseerd op wat je ervaring is, creëren een energetische vibrerende werkelijkheid. Die energetische vibrerende werkelijkheid brengt naar jou overeenkomende ervaringen. Dus als je grote dingen in de dag verwacht is het waarschijnlijk dat dat de vibrerende overeenkomst in jouw dag zal zijn. Als de verwachtingen van jouw leven negatief zijn, om wat voor reden dan ook, zou je zelfs kunnen zeggen dat jouw verwachtingen redelijk gebaseerd zijn op wat jouw ervaringen geweest zijn, dat misschien de "goede dingen niet met jou gebeuren", maar die verwachting wacht niet op het bewijs om op te komen dagen om te bekrachtigen wat jouw verwachting van jouw vibrerende werkelijkheid werkelijk is die naar buiten gaat en dan, daarom, komen energetische ervaringen binnen die daar verwant aan zijn.

zondag 19 oktober 2014

De Hoge Raad van Orion "Verwijder Je Oordeel" / 19 Oktober 2014 / Holly Hawkins Marwood

De Hoge Raad van Orion
"Verwijder Je Oordeel" 
19 Oktober 2014 / Holly Hawkins Marwood

Groeten Dierbaren.
Wij zijn de Hoge Raad van Orion.
Er is veel bezorgdheid en er worden veel vragen gesteld over de moeilijkheden in de wereld en op de planeet, waar menselijke wezen in de gedachten van veel mensen zich ongepast ten opzichte van elkaar gedragen. Waar jullie overvloedig bewijs kunnen zien waarvan jullie zouden zeggen dat het de mens diens onmenselijkheid jegens de mensheid is. Er worden door grote ondernemingen en door regeringen beslissingen gemaakt waarvan jullie zouden zeggen dat zij zonder integriteit zijn en de individuen van de mensheid als een geheel niet respecteren. En de resultaten van deze beslissingen beïnvloeden de mensen, zij beïnvloeden de planeet, zij beïnvloeden regeringen en zoveel meer.

vrijdag 17 oktober 2014

SaLuSa 17 oktober 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa
17 oktober 2014 / Mike Quinsey

Als jullie ooit bewijs nodig zouden hebben van de weersveranderingen die er plaatsvinden, hoeven jullie alleen maar terug te kijken naar het verschil nu tot wat het was slechts enige 50 jaren geleden. De veranderingen zijn dramatisch en schijnen geen enkel specifiek patroon te volgen en lijken bij tijden chaotisch te zijn. Niettemin zijn de veranderingen geen willekeurige gebeurtenissen, maar leiden naar een meer acceptabel patroon en een patroon welke verzekert dat de extremen die jullie gewoonlijk ervaring zich niet langer meer voordoen. Rondom jullie heen is de chaos een ander teken van wat er aan het gebeuren is, hoewel veel ervan karmisch is terwijl oude problemen tussen mensen en zelfs naties uitgezocht worden. Ja, het is een verontrustende tijd maar het is noodzakelijk zoals jullie zouden kunnen zeggen, om de rotzooi op te ruimen dat geen plaats zal hebben in de hogere trillingen. Jullie individuele rol is om jullie eigen "rotzooi " op te ruimen om jullie in staat te stellen om jullie plaats in het Nieuwe Tijdperk in te nemen, en te genieten van alle veranderingen die de mensheid naar een hoger niveau zullen verheffen. Als het jouw wens is om deel uit te maken van de veranderingen, zal jouw intentie jou voort dragen en gidsen aantrekken die jou zullen helpen.  

dinsdag 14 oktober 2014

Sirius en Massale Sterrenpoorten die zich Openen en de Transformatie voor de Planeet Aarde! 18 Oktober 2014 / Judith Kusel

Sirius en Massale Sterrenpoorten die zich Openen en de Transformatie voor de Planeet Aarde!
18 Oktober 2014 / Judith Kusel
Sirius is altijd één van de 12 Meester Galaxies geweest die vanaf het allereerste begin betrokken zijn bij de planeet Aarde. Hierin handelt het dan al een type van centraal middelpunt of sterrenpoort van waaruit het leven op de planeet Aarde onophoudelijk in de gaten gehouden wordt.
Toen de Aarde onder quarantaine gezet werd na talrijke gebeurtenissen toen de oorlogvoerende partijen op de planeet Aarde de planeet bijna opbliezen, werden kolossale inner Aarde sterrenpoorten afgesloten alsook de energieën die uitgestuurd werden vanuit de piramide rasters en de draaikolk energie centrums van deze Aarde.
Dit werd opzettelijk gedaan en centrale sleutels, coderingen en ook blokkerende apparatuur werden op hun plaats gezet, zodat de zeer hoge technologie in deze plaatsen afgesloten werd, en voor de mensheid alleen weer toegankelijk zou zijn, wanneer zij zich weer eenmaal de kunst van het evenwicht en ook het eenheidsbewustzijn eigen gemaakt hebben: - daarom hun oorlogvoerende manieren stoppen, en eindelijk de waarde begrijpen van het ware broeder- en zusterschap, welke geen schade berokkend, maar eerder samenwerkt voor het grotere goed van iedereen.

zondag 12 oktober 2014

Boodschap van Adama / Gechanneld door Denise Laberge / 12 oktober 2014

Boodschap van Adama
Gechanneld door Denise Laberge 
van Montreal Telos-World Wide Foundation
12 oktober 2014

Kinderen van de Aarde, van deze dimensie, van het eeuwige Licht, Ik ben jullie broer Adama. Jullie kennen mijn naam en mijn hart, omdat wij in dit universum, allemaal behoren tot het Ene Hart. Ik nodig jullie uit om in dit hart van jullie binnen te gaan, om zijn ritme te voelen, om het leven dat door jullie heen loopt te voelen. Dit Hart binnenin jullie mijn vrienden, kennen jullie innig. Het draagt ​​de handtekening van al jullie ervaringen, al jullie identiteiten en al jullie dromen. Dus ik, jullie broer die voor jullie staat, stelt jullie deze vraag: "Weten jullie waarom je geïncarneerd bent in dit leven?

Weten jullie het echt? Leven jullie het werkelijk? "Een leven vol passie vanuit het hart is vreugdevol en het verspreidt enthousiasme en leven rondom zich. Ik zal jullie een andere vraag stellen: "Voelen jullie dit vreugdevolle hart binnenin jullie, voelen jullie dat jullie de golven van liefde van deze vreugde, die binnenin jullie leeft, verspreiden?" Als jullie antwoord ja is op deze vragen dan leven jullie al je passie, jullie laten je door jullie innerlijke stem en het lied in jullie hart begeleiden door het leven. Jullie realiseren je het doel van jullie leven. Jullie leven het omdat jullie binnenin jezelf voelen wat je moet doen, wat je vreugde brengt.

Nochtans, kunnen jullie jezelf de vraag stellen: "Leef ik werkelijk deze passie, leeft deze vreugde in mij?" En misschien weet je het nog niet. Realiseren jullie zich dat 99,9% van de mensheid hun passie niet leven? De meeste mensen leven volgens de populaire overtuigingen van de derde dimensie, overtuigingen die zijn geïmplanteerd in deze dimensie door middel van geweld, manipulatie en controle. En jij, wie ben jij? Jullie zijn de edelstenen, de diamanten die kwamen om het licht van jullie harten te laten schijnen in deze dichtheid. Doen jullie dit ook werkelijk mijn kinderen? Dat is de vraag!

vrijdag 10 oktober 2014

SaLuSa, 10 oktober 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa,
10 oktober 2014 / Mike Quinsey
Zoals altijd volgen wij jullie vooruitgang en verheugen ons om vast te stellen dat zo velen van jullie volledig betrokken zijn in jullie voorbereiding op de voortdurende stijgende trillingen die jullie naar de hogere niveaus voeren. Zoals we jullie al eerder hebben laten weten, omdat jullie je vibraties aan het verhogen zijn in een tempo dat jullie zal brengen tot het punt van ascensie naar het volgende level, moet het niet worden gezien als een aparte gebeurtenis. Jullie gaan vooruit met de stijging van de trillingen, en langzaam maar zeker creëer je een op kristallijn gebaseerd lichaam, met alle voordelen van dien. Je zult ascenderen door je eigen inspanningen en de toewijding om jezelf in harmonie en evenwicht te brengen. Het is duidelijk dat niet iedere ziel in staat is om een dergelijk niveau te bereiken, maar alle zielen vinden uiteindelijk hun ideale en perfecte niveau. Velen van jullie zijn al in totale controle over wat er plaatsvindt aangaande jullie zelf. We moedigen jullie aan om volledig gefocust te blijven op jullie doel in deze belangrijke tijd, en koppel jullie energie niet aan iets van een lagere trilling.

vrijdag 3 oktober 2014

SaLuSa, 3 oktober 2014 / Mike Quinsey

SaLuSa,
3 oktober 2014 / Mike Quinsey
Onderschat nooit de krachten en technologieën waarmee wij jullie Aarde in een zeer korte tijdsperiode moeten transformeren, naar een Aarde die passender is voor jullie toekomstige verwachtingen. Bijvoorbeeld, jullie zijn bijna geconditioneerd om te verwachten dat het één of andere deel van de Aarde betrokken is bij oorlogen. Rondom jullie heen is het bewijs van hen dat jullie planeet gedurende eeuwen teisterde, zonder een duidelijk einde aan de cyclus van dood en vernietiging. Vrede schijnt net zo ver weg te zijn dan dat het ooit was en de Mens gaat door met het verspillen van de hulpbronnen van de Aarde, terwijl miljoenen van jullie beschaving leven in miserabele omstandigheden en nabij de verhongering. Nochtans voor dat alles kunnen wij een ogenblikkelijke stop brengen aan de oorlog, maar er moet een acceptatie zijn van betekenisvolle vrede en de intentie om als Eén te worden waar het jullie toekomst betreft. Soms kan de enige manier om vooruitgang en samen de vrede te bereiken niet gebeuren, totdat jullie als een beschaving de Eenheid van het Menselijke Ras her/erkennen. Kijkend naar jullie geschiedenis zijn jullie langzaam om het te leren maar zoals jullie zeggen, "Jullie komen er wel".

donderdag 2 oktober 2014

Kris Won met Plejadiërs op 2 oktober 2014

Kris Won  met Plejadiërs
op 2 oktober 2014

Gezegend zij degenen die geloven zonder enig soort van bewijs.

De vijandige hordes  van het licht zullen vallen als leeuwen die gek geworden zijn door de dappere die uit de Matrix zijn gestapt en die hen vurig tegemoet zullen komen, in een poging om het laatste proces te versnellen naar de prachtige bestemming die de mensheid van deze planeet opwacht.

Maar die moedige Licht Werkers, de Strijders van Spirit in deze overgangsfase, zijn geen mensen die makkelijk worden geïntimideerd. Ze zullen al hun moed en stevige vastberadenheid zetten op het bestrijden van de laffe krachten van het duister, die hun controle op de bevolking niet willen laten varen, die zij tot nu hebben vastgehouden.

Hun moed en vastberadenheid is zodanig dat wij zelfs denken dat ze zullen slagen in hun doelstelling om het huidige menselijke ras te bevrijden, met of zonder onze tussenkomst – ook al stemmen sommige van onze Galactische Bondgenoten niet in met onze beoordeling van de situatie en nog steeds denken dat onze hulp aan de inheemse Licht Werkers van jullie ras ter zake is en zelfs noodzakelijk, voor het succes van jullie ascentie.