vrijdag 27 juni 2014

De Arcturianen Jouw Bewustzijn Uitbreiden - Deel 1 / 27 Juni 2014 / Paul Marwood

De Arcturianen
Jouw Bewustzijn Uitbreiden - Deel 1
27 Juni 2014 / Paul Marwood

“Groeten lieve Paul wij zijn de Arcturianen,

Zoals je weet komen wij voort in Liefde, wij zijn een behulpzaam ras, je hebt dit met jouw reis naar onze planeet gezien, gezien hoe wij leven. Een deel van het doel hiervan is om jou dit te leren, zodat je de nieuwe manier van leven kunt delen. Niet dat je onze manier van leven kopieert, maar eenvoudig zodat je begeleiding en een pad hebt om naartoe te verhuizen als jij en jouw ras op deze prachtige planeet genaamd Aarde, jullie bewustzijn verschuiven en verhuizen naar een andere manier van leven en het ervaren van jullie levens

Dit is een zeer groot onderwerp welke wij verspreid over vele boodschappen zullen onderwijzen. Het eerste waarop wij wensen in te gaan is over het feit dat aan jullie, als de mensheid, gedurende duizenden aan jaren een niveau van afgescheidenheid onderwezen werd, en dat jullie het nodig hebben om afhankelijk te zijn van fysieke voorwerpen, en aan jullie werd getoond om jezelf aan deze fysieke voorwerpen te relateren, alsof jullie waarde afhankelijk is van wat voor fysieke voorwerpen dan ook die jullie hebben. Terwijl in werkelijkheid je bent wie je bent, ongeacht wat er rondom jou heen is en wat je hebt, en er is geen oordeel hierin.


SaLuSa, 27 juni 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa,
27 juni 2014 / Mike Quinsey

De veranderingen gaan verder zoals gepland, en zullen de verwachte veranderingen op gang brengen die jullie vrijheid zullen brengen van de activiteiten van de Duisteren. Hun macht en controle dragen minder gewicht en diegenen die voor het Licht werken krijgen iedere dag die voorbijgaat, meer vertrouwen. Er vindt zoveel goed werk plaats en terwijl het zich blijft verspreiden, ontdekken de Duisteren dat zij steeds minder invloed hebben. Jullie zijn het, de mensen, die de verantwoordelijkheid dragen voor het verspreiden van het Licht, maar wij kunnen helpen waar jullie de beslissing al gemaakt hebben om het proces van verandering te beginnen. Maak je geen zorgen als de eerste voortgang langzaam lijkt te zijn aangezien gedenkwaardige veranderingen niet in één nacht tijd bereikt kunnen worden, en waarschijnlijk meer succesvol zullen zijn wanneer er zorg en aandacht aan gegeven wordt. Wij overzien jullie werk en te allen tijde zullen wij ons best doen om jullie te begeleiden en jullie succes te verzekeren. Steeds meer zielen ontwaken tot hun ware zelf en streven naar meer macht om hun visioen van permanente Vrede op Aarde te verwezenlijken. Het zal komen en het beïnvloedt alle beslissingen die gemaakt worden om wat voor toekomstige oorlogen dan ook te weerhouden om plaats te vinden. 

vrijdag 20 juni 2014

De Hoge Raad van Orion "Afstemmingen" 20 Juni 2014 / Holly Hawkins Marwood

De Hoge Raad van Orion

"Afstemmingen"
20 Juni 2014 / Holly Hawkins Marwood


Groeten Dierbaren.
Wij zijn de Hoge Raad van Orion.

Wederom zijn de energieën op jullie planeet flink aan het werk in deze tijd, zij verschuiven en veranderen het weefsel van de wereld waarin jullie je in deze tijd gewaarworden. De energieën van de Zon en de planetaire invloeden, zoals de Mercurius retrograde die jullie momenteel ervaren, kunnen allemaal behoorlijk betekenisvol voelen, behoorlijk leegzuigend, krachteloos makend, een overvloed aan emoties naar boven brengend, gevoeligheden, welke jullie ervaringen van het leven moeilijker kunnen maken, meer uitdagend, of meer onrustig/wankel.


SaLuSa, 20 juni 2014 / Mike Quinsey

SaLuSa,
20 juni 2014 / Mike Quinsey

Ik begroet jullie weer en merk op dat zoveel meer van jullie aan het ontwaken zijn jegens de toename in trillingen. Zij introduceren jullie geleidelijk aan de nieuwe niveaus die gevestigd worden terwijl jullie dieper de Photon Band binnengaan. Het resultaat is dat jullie verhoogde gewaarwordingen ervaren van wat er rondom jullie heen gaande is, en jullie beginnen de Eenheid waarin jullie bestaan te begrijpen. Verdwenen zijn de tijden toen jullie je alleen en geïsoleerd voelden, en nu kunnen jullie de hogere energieën die zeer verheffend zijn, waarderen en voelen. Verder zijn jullie niveaus van bewustzijn aan het uitbreiden, en daarmee komt een groter begrip van hogere niveaus van bestaan. Jullie worden opgetild en meegedragen door de hogere trillingen, en deze zielen die op een langzamer tempo vooruit gegaan zijn vinden het moeilijk om bij te blijven. Echter, zoals wij eerder hebben laten doorschemeren, zal er een verdeling van de wegen zijn en dat zal zielen op een niveau plaatsen welke voor hen geschikt is om de doorgaande voortgang van hun evolutie mogelijk te maken.

vrijdag 13 juni 2014

SaLuSa / via Mike Quinsey / 13 Juni 2014

SaLuSa
 via Mike Quinsey
13 Juni 2014  

We komen jullie verzekeren dat alles goed verloopt maar om veiligheidsredenen kunnen we niet altijd onthullen wat er gebeurt. Zoals we al geruime tijd hebben gedaan werken we voornamelijk op de achtergrond om onze verantwoordelijkheden te vervullen en ervoor te zorgen dat het Licht zich verspreidt zoals bedoeld. Dit betekent dat we de activiteiten van het duister van dichtbij in de gaten houden om ervoor te zorgen dat hun handelingen niet van invloed zijn op de positieve veranderingen die plaatsvinden. Op dit moment gaat jullie wereld door een testperiode van veranderingen heen die een einde zullen blijken te zijn van de dominantie van de duistere Garde. Sommige veranderingen vinden plaats op een niveau dat zichtbaar is voor jullie maar sommige vinden ook buiten jullie gezichtsveld plaats en zonder jullie kennis. Sinds onheuglijke tijden hebben we jullie op jullie reizen vergezeld, hoewel we ons nooit hebben bemoeid met jullie vrije wil beslissingen. We gebruiken onze invloed echter om jullie op het Pad van Licht te houden, aangezien de eindtijden jullie van het dictaat van de duistere Garde zullen bevrijden.

Dit zijn inderdaad speciale tijden, waarin jullie het privilege hebben er deel aan te nemen en velen van jullie hebben gekozen voor een ervaring in gelijksoortige situaties. Zielen uit vele verschillende niveaus hebben zich vrijwillig opgegeven om jullie veilig door de eindtijden heen te helpen. Jullie zullen sommigen ervan identificeren door hun dienstbaarheid aan het Licht maar anderen zullen nog even anoniem blijven. De duistere Garde zou haar uiterste best doen om welke ziel ook te stoppen het Licht verder te dragen, hoewel we moeten zeggen dat ons is toegestaan deze zielen te beschermen. Begrijp dat waar de omstandigheden om een bepaalde uitkomst vragen, zoals om karmische redenen, we natuurlijk verplicht zijn die te respecteren.

woensdag 11 juni 2014

De Hoge Raad van Orion "Zoek Naar Dat Wat Goed Is" / 11 Juni 2014 / Holly Hawkins Marwood

De Hoge Raad van Orion

"Zoek Naar Dat Wat Goed Is"
11 Juni 2014 / Holly Hawkins Marwood
Groeten Dierbaren.
Wij zijn de Hoge Raad van Orion.
Vandaag nodigen wij jullie allemaal uit om elke en iedere dag tijd door te brengen om voorbij te kijken, verder te kijken en, in zekere zin, jullie tekortkomingen te negeren, jullie mislukkingen, jullie kwetsuren, en hetzelfde te doen voor de wereld om jullie heen. Kan je beginnen om de focus van jouw leven weg te schuiven van de problemen, weg van de mislukkingen, de tekortkomingen van jezelf en de mensen rondom jou heen? Kan je beginnen om jouw focus weg te schuiven van alle dingen die er in jouw geest/gedachten gebeuren die verkeerd of onjuist zijn op de planeet, in het universum, met zaken, met regeringen, met instituten?

zondag 8 juni 2014

Het Hogere Zelf en Eliza "Over het Wedergeboren Worden" / 8 Juni 2014 / Elizabeth Ayres Escher - Tazjima Amariah Kumara

Het Hogere Zelf en Eliza
"Over het Wedergeboren Worden"
8 Juni 2014 / Elizabeth Ayres Escher - Tazjima Amariah Kumara

IK BEN Tazjima Amariah Kumara, een 5D wezen van Pleiadische - Venusiaanse (Venus) afkomst. Ik verblijf momenteel aan boord van het grote Moederschip, De Witte Winden, onder het commando van Heer Adrigon. Zoals sommigen van jullie al weten, BEN IK het onmiddellijke Hogere Zelf van jullie schrijfster, Eliza.
Ik heb besloten om naar voren te treden vandaag aangezien Eliza en Ik in het proces van her-verweven zitten; in die zin, wij versmelten opnieuw in/naar één wezen. Degene die jullie kennen als Eliza incarneerde voor het eerst op Aarde in de laatste dagen van Lemuria. Nu, is zij in het proces van het "naar huis komen", net zoals een ieder die de beslissing om te ascenderen omhelst heeft tijdens deze unieke cyclus in de ontwikkeling van de Aarde. Wanneer zij opnieuw met mij versmelt, haar Hogere Zelf, zullen wij weer als een geheel herenigd zijn. En als wij ons werk in 5D voltooien, in dit leven of een toekomstig leven, zullen wij ons herenigen met Zelf die in zelfs meer verfijnde dimensies en frequenties verblijft. En aldus gaat het proces van ascentie totdat allen verenigd zijn in het bewustzijn dat binnenin ALLES DAT IS is.

vrijdag 6 juni 2014

SaLuSa, 6 juni 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa,
6 juni 2014 / Mike Quinsey

Tijd zoals jullie die ervaren is een illusie, maar noodzakelijk om vooruit te komen binnen de beperkingen van de Derde Dimensie.

Desalniettemin beginnen jullie te merken dat er meer mogelijkheden bestaan buiten die grenzen. Inderdaad, jullie beginnen de eerste stappen te zetten in de hogere trillingen en vooropgesteld dat jullie die van jullie verfijnen zul je op het pad ernaartoe blijven. Die vooruitgang is onvermijdelijk aangezien het tijd is om de oude trillingen achter te laten, met de zielen die daar, naar eigen keuze, in achterblijven. We hebben jullie al eerder verteld, en herhalen het nog maar eens, dat dit het einde van een cyclus is en het begin van een Nieuw Tijdperk. Op zulke tijden vinden er grote veranderingen plaats die onvermijdelijk resulteren in chaos voordat het rustig wordt, maar er vloeit uit voort dat er de blijvende vrede ontstaat die elke ziel zoekt.

woensdag 4 juni 2014

De Pleiadische Raad van Negen "Ware Verandering Begint Vanuit Zelf" / 4 Juni 2014 / Elizabeth Ayres Escher - Tazjima Amariah Kumara

De Pleiadische Raad van Negen
"Ware Verandering Begint Vanuit Zelf"
4 Juni 2014 / Elizabeth Ayres Escher - Tazjima Amariah Kumara

Groeten, wij zijn de Pleiadische Raad van Negen. Wij komen vandaag naar jullie toe om te spreken over de ontwikkelingen in jullie wereld en binnenin jullie zelf.
Daar zijn velen onder de Lichtwerkers die momenteel uiteenlopende stadiums van het ontwaken ondergaan aangaande wie en wat zij werkelijk zijn. En dan is daar de grotere populatie van de planeet die gedurende talrijke eeuwen bestaan heeft, opgesloten in een eindeloos karmisch wiel, niet in staat om van de onplezierige-draaimolen af te komen.
Dus, wat is het verschil tussen deze twee groepen van mensen en waarom zouden wij het onder jullie aandacht brengen?
Eerst, de Lichtwerkers melden zich vrijwillig aan of werden hier naartoe gestuurd door hun thuiswerelden als afgezanten van het Licht om op GAIA te belichamen, om de planeet te verzadigen met het voordeel van het Licht dat hun ziel binnenin zich draagt. Aangezien miljoenen van Lichtwerkers gearriveerd zijn in uiteenlopende golven gedurende de laatste 40 tot 70 jaren, verhoogde de lichtfrequentie van de planeet subtiel maar gestadig met iedere verhogende golf. Pionierende zielen hebben ook lange tijd deze wereld bezocht en hebben leringen achtergelaten die verweven werden in het weefsel van jullie wereldreligies.

zondag 1 juni 2014

De Hoge Raad van Orion "Denk Eraan … Het Zit Allemaal Binnenin" / 1 Juni 2014 / Holly Hawkins Marwood


De Hoge Raad van Orion

"Denk Eraan … Het Zit Allemaal Binnenin"
1 Juni 2014 / Holly Hawkins Marwood
Groeten Dierbaren.
Wij zijn de Hoge Raad van Orion.

Vandaag gaan we dieper in een verkenning van waar de antwoorden zijn die jullie zoeken. Waar is de oplossing? Waar zijn deze ontbrekende stukjes waarvan je voelt dat je daarnaar streeft om deze in jouw leven te belichamen, zodat je in een vreedzame, vreugdevolle en liefdevolle plaats kunt leven welke niet zo tijdelijk of fragiel schijnt te zijn. Wederom gaat de basis van onze boodschap over hoe de antwoorden allemaal binnenin jou zijn. Want de bezieling van jouw menselijke ervaring, de bezieling van het prachtige fysieke lichaam dat je gekozen hebt om ervaringen binnenin te hebben is je Ziel, zoals je weet. Wanneer je begrijpt dat de Ziel afgescheiden is, nochtans verbonden aan het Gebied van Alles Dat Is, betekent het dat het in een onophoudelijke communicatie is met de Bron Energie; een voortdurende communicatie met dat grotere niveau van begrip dat de menselijke ervaring in dit rijk transcendeert. Terwijl dit nogal beginnende informatie zou kunnen lijken te zijn, laat ons er een klein beetje dieper naar kijken vanuit het gezichtspunt van altijd naar buiten naar andere mensen te moeten kijken, andere gedachten, andere oplossingen die buiten jezelf zijn. Uiteindelijk, zijn al deze antwoorden binnenin. Want als jouw menselijke ervaring door jouw Ziel wordt bezield en jouw Ziel is verbonden aan dat Gebied van Alles Dat Is, waarom dan de moeite nemen om buiten jezelf te zoeken wanneer het zoeken binnenin je jou kan voorzien van deze antwoorden, deze oplossingen, deze begrippen, deze beredeneringen, en zoveel meer?