vrijdag 26 september 2014

SaLuSa, 26 september 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa,
26 september 2014 / Mike Quinsey
Er zijn nu twee verschillende groepen van zielen op de Aarde, en deze representeren diegenen die hun bewustzijn geopend hebben voor de waarheid van hun wezen, en diegenen die klem zitten in de lagere trillingen en weinig of geen poging ondernemen om hun positie te begrijpen. Totdat dergelijke zielen ermee beginnen om jegens hun werkelijke zelf te ontwaken zullen zij doorgaan om slechts dat te geloven wat zij recht voor hun ogen zien. Echter, wij veroordelen dergelijke zielen op geen enkele manier en wij maken tegemoetkomingen voor diegenen die door hun ego gecontroleerd worden. Het is alleen de ervaring welke een verschuiving in het bewustzijn zal brengen, wanneer men ermee begint zich het doel van het leven af te vragen. De waarheid zal te zijner tijd tot hen komen, en deze periode op Aarde is de ideale tijd om deze vragen over het doel van het leven naar boven te brengen. Voor diegenen zonder de één of andere vorm van geloof is het een zeer moeilijke tijd, als zij zich afvragen waarom een God van Liefde dergelijke wreedheden die er plaatsvinden toestaat.

zondag 21 september 2014

Vreemde Lichten over Athene. / Geplaatst door Stephen Cook op 21 september 2014

Vreemde Lichten over Athene.
Geplaatst door Stephen Cook op 21 september 2014


Met dank aan Angie, die dit op YouTube zag.

Hoewel er nog geen aanvullende informatie is over deze clip - zoals waar hij werd opgenomen en wanneer en dus geen verificatie van de authenticiteit ervan (en ik niet persoonlijk weet of dit echt of nep is) - Laat deze video zeker een spectaculaire lichtshow voorstelling zien.

Geplaatst op 14 september 2014, is het naar verluidt een opname boven Athene, Griekenland en de beschrijving van de clip zegt, in het Grieks "Vreemde Lichten over Athene.Dus gebruik je eigen onderscheidingsvermogen- maar het zijn zeker prachtige beelden als het echt is.


Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl


vrijdag 19 september 2014

SaLuSa, 19 september 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa,
19 september 2014 / Mike Quinsey

De trillingen en invloeden van de laatste cyclus zijn voorbestemd om weg te sterven, terwijl zij vervangen worden door de meer verfijnde trillingen en invloeden van het Nieuwe Tijdperk. Er is iets van een strijd aan het plaatsvinden voor de oppermacht tussen de duisternis en het Licht, maar er is geen wedstrijd inzoverre dat het Licht voorbestemd is oppermachtig te heersen. Het duister verliest gestaag de macht en ongeacht hoezeer zij het ook proberen, kunnen zij hun ondergang niet voorkomen. Echter, er moet rekening met hen gehouden worden totdat hun macht verwijderd is. Zij kunnen niet veel langer blijven en verliezen hun invloed al waar het de wereldse zaken betreft. Het is hun karma om de nederlaag en het mislukken van hun plan voor wereldwijde overheersing te ervaren. In hun bovenmatige arrogantie verbeelden zij zich echt dat God hen toe zou staan om de bevolking te decimeren. Zij planden om het dramatisch te reduceren naar een "hanteerbaar" aantal dat zij gemakkelijk zouden kunnen controleren. Dus heb geen vrees, aangezien dat plan nooit toegestaan zou worden om tussenbeide te komen met de evolutie van diegenen van het Licht.


vrijdag 12 september 2014

SaLuSa, 12 september 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa,
12 september 2014 / Mike Quinsey

Dierbaren jullie hebben zulk een groot potentieel dat alsnog onthuld moet worden, en met zorgvuldig plannen zullen jullie geleidelijk gewaarworden dat jullie bewustzijn aan het uitbreiden is. Het maakt allemaal deel uit van jullie evolutionaire plan en bereid jullie voor op het volledige bewustzijn. Nochtans is het in de toekomst, en op het juiste tijdstip zullen jullie geholpen worden om een dergelijke verheffing te bereiken. Er is al een besef met betrekking tot de groei van jullie bewustzijn, en jullie kunnen een dergelijke vooruitgang tot jullie verdienste rekenen aangezien jullie het zijn die zichzelf aangemeld hebben voor jullie taken. Op het moment zijn er zielen op Aarde die op alle verschillende niveaus van bewustzijn zijn, en het veroorzaakt veel wrijving tussen de verschillende groepen. Jullie zouden jullie zelf niet toe moeten staan afgeleid te zijn door wat er rondom jullie heen gaande is, en jullie zouden je moeten concentreren op jullie eigen vooruitgang. De dagen van het opofferen van jullie eigen ontwikkeling om anderen te helpen zijn niet langer meer noodzakelijk, aangezien alle zielen nu weten waar zij naartoe gaan en wat er van hen verwacht wordt. De tijd is gearriveerd wanneer iedere ziel zichzelf aan moet wenden voor diens levensplan, diens best moet doen om diens doel te bereiken. Ben ervan verzekerd dat diegenen die het aan besef ontbreekt van wat het is, ondersteund zullen worden om zoveel vooruitgang als mogelijk is te maken.


vrijdag 5 september 2014

Kris Won met Commandant Sohin van Alpha Ruimteschip./ 5 september 2014

Kris Won met Commandant Sohin van Alpha Ruimteschip.
 5 september 2014

Gegroet vanuit het Alpha Ruimteschip !

Vanmorgen  werd me nieuws bevestigd waar ik al op zat te wachten sedert tientallen jaren geleden en ik wil dat met jullie delen.

Het heeft te maken met vervuiling die wordt gegenereerd door werkingen zoals auto uitlaten, fabrieksschoorstenen, vliegtuig turbines, of overtollige olie van schepen op zee.

Misschien zijn jullie je niet bewust van hoe vervuild jullie planeet heden is; maar wij, die dit al enige tijd weten, werden echt gealarmeerd door de toename van gassen in jullie atmosfeer, wat een kas effect heeft als resultaat, een toename in klimaat temperaturen, en een geleidelijk smelten van gletsjer gebieden.


SaLuSa, 5 september 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa,
5 september 2014 / Mike Quinsey
Het podium is neergezet, in zoverre dat jullie opgetild worden in/naar de niveaus van de hogere trillingen. Wij zullen het niet toestaan dat de vooruitgang verhinderd wordt door de aanwezigheid van de Duisteren, die nog steeds geloven dat zij de Aarde kunnen erven door enorme grote vooruitgangen in hun technologie. Er zijn zelfs grotere krachten aan het werk die zullen verzekeren dat het Licht altijd oppermachtig is. Het Plan werd een zeer lange tijd geleden neergelegd, en het is nu tijd om het naar voren te plaatsen zodat de Mens volledig op het pad kan treden dat naar de vervulling leidt. Dus jullie kunnen ieder teken aangaande het tegendeel links laten liggen, en weten dat de Nieuwe Aarde tevoorschijn aan het komen is. Daarmee zullen alle manieren van Galactische veranderingen komen die jullie voorwaarts in/naar het Gouden Tijdperk zullen dragen dat jullie beloofd werd. Jullie zijn lang in afwachting van deze tijd geweest en jullie werden uitgekozen om de voorlopers van het Nieuwe Tijdperk te zijn. Diep binnenin weten jullie dat het waar is en terwijl de trillingen doorgaan omhoog te gaan, zullen aldus jullie niveaus van bewustzijn ook uitbreiden. Een deeltje van God bestaat in alle levende materie, en als zodanig zullen jullie altijd op onverklaarbare wijze een deel van God zijn.  Niets dat bestaat kan vermijden om uiteindelijk teruggebracht te worden naar het Godhoofd, omdat jullie Allen Eén Zijn.