vrijdag 30 januari 2015

SaLuSa / 30 januari 2015 / Mike Quinsey


SaLuSa
30 januari 2015 / Mike Quinsey

Niets zal de voorspellingen voor de voltooiing van deze cyclus veranderen, behalve de hoogste autoriteit. Eenmaal gemaakt wordt aan vele Lichtwerkers de taken gegeven van het verzekeren dat alles te werk gaat zoals dat nodig is om hen te vervullen. Jullie mogen daarom verder gaan met jullie leven, wetende dat er een grote finale komt met het einde van de invloed van de Duisteren. Zij zullen bij zichzelf gewaar worden niet in staat te zijn om wat voor invloed dan ook op wat er plaatsvindt uit te oefenen, aangezien zij hun macht van hen afgenomen zullen hebben. Zij zullen ook van de Aarde verwijderd worden om te verzekeren dat werkers van het Licht aan de gang kunnen gaan met hun missies. Tot nu toe hebben de Duisteren zich consequent bemoeid met jullie evolutie, en zijn in staat geweest om vooruitgang te blokkeren of te vertragen. Deze situatie is snel aan het veranderen en zal weldra onder onze controle komen. Jullie zullen dan in staat zijn om zonder vrees met jullie taken verder te gaan, en sneller te vorderen dan wat voor voorafgaande gebeurtenis dan ook. Dierbaren wij horen jullie pleidooien en verzoeken om hulp, en spoedig zullen wij in staat zijn om jullie op een meer directe manier te helpen. Heb geen vrees op wat voor tijdstip dan ook aangezien de lagere energieën een gelijkaardige energie aan zullen trekken, terwijl jullie met de hogere energieën werken.

vrijdag 23 januari 2015

SaLuSa / 23 januari 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa
23 januari 2015 / Mike Quinsey

Terwijl de gebeurtenissen op Aarde voor jullie verontrustender worden, boekt het Licht steeds meer vooruitgang richting het doel, het tot een einde brengen van de bemoeienis van de Duisteren. Ze behielden vele eeuwen de macht en waren van plan de bevolking van de Aarde te reduceren tot een handzamer aantal. Dit hebben ze gedeeltelijk voor elkaar gekregen door de Mensheid in een nagenoeg voortdurende staat van oorlog te houden. Hoewel ze geloven dat ze hun doel bereiken, begint het ze te dagen dat ze de gebeurtenissen op Aarde niet langer kunnen beheersen. Ze zouden de meeste landen nu in weer een wereldwijde oorlog hebben gestort, maar door onze handelingen waren ze niet in staat dit te doen. Hun ambitie om een Derde Wereldoorlog te veroorzaken werd voorkomen en we beperken hun mogelijkheden om de komende veranderingen die het ware begin van het Nieuwe Tijdperk inluiden te vertragen. Vanuit onze positie zien we de zaken zich voorspoedig ontwikkelen, evenals de komst van de langverwachte vooruitgang die waarachtig laat zien dat het Nieuwe Tijdperk is gearriveerd.

vrijdag 16 januari 2015

Aan de Aardse Allianties van Licht / 16 januari 2015


Aan de Aardse Allianties van Licht
16 januari 2015

Deze oproep kwam als een reactie op de laatste vertragingen door de cabal. Dus terwijl nu “de sterrenzaden van het eerste uur” die voornamelijk in het geheim werkten, opkomen om in de naam van de mensheid en Moeder Aarde de absolute urgentie te verduidelijken voor een doorbraak.

Deze oproep begon als een internationale e-mail en is ook doorgestuurd naar de Ambassades van de Galactische Federatie.           

Een oproep aan de Aardse allianties van de Galactische Federatie en de Opgestegen Meesters.

Wij zijn de sterrenzaden van het eerste uur, degenen die sinds meer dan twintig jaar toegewijd hun moeilijke taak uitvoeren.

Sedert twintig jaren zit deze planeet in een wanhopige worsteling met de cabal.
Sedert twintig jaren wordt het pad voor de geboorte van nieuw leven op een bedrieglijke en buitengewoon criminele wijze geblokkeerd door de duistere regeerders op de achtergrond.
Wij begrijpen volledig dat mensen tijd nodig hebben om zichzelf aan te passen aan de hogere frequenties en om het LICHT te pakken.


SaLuSa / 16 januari 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa
16 januari 2015 / Mike Quinsey
Het heeft een lange tijd geduurd om dit punt in jullie evolutie te bereikenmaar we zien een nieuwe energie opkomen die zich op Aarde vestigt, die samenwerking en vrede zal brengen. Na jaren van oorlogen en confrontatie, laten de nieuwe energieën mensen ontwaken m.b.t. het vreedzame streven naar manieren om een harmonieus samenleven tussen alle mensen te brengenWanneer er nu oorlog dreigt zijn er nog steeds mensen die op een bepaalde manier reagerenmaar tegelijkertijd zijn er meer en meer die vreedzame oplossingen nastreven


donderdag 15 januari 2015

Dit filmpje werd gestuurd door Blossom Goodchild / 14 januari 2015

Dit filmpje werd gestuurd door Blossom Goodchild
( vanuit Australië).
 Ik weet niet waar, het was een vriend die haar 
dit stuurde. 

14 januari 2015Achteraf is gebleken dat dit geen ufo's zijn, maar een of andere grap.

winnyd@stralendetoekomst.nl

Lees meer via deze link.


zondag 11 januari 2015

De Andromeda Sleutel: De Sterrenzaad Transmissie 2015 / 11 Januari 2015 / Celia Fenn


De Andromeda Sleutel: De Sterrenzaad Transmissie 2015
11 Januari 2015 / Celia Fenn
In dit jaar van 2015, Aarde tijd, zal de Andromeda Galaxy een innigere verbinding ontwikkelen met de Aarde Familie van het Licht. Velen van jullie zijn van de Andromedaanse Sterrenzaad Familie, en jullie zullen zeer sterk de binnenkomende kosmische golven van Licht voelen.
De overheersende frequentie van Andromeda is het Gouden Licht, en de Lichtcodes activeren de creatie van Schoonheid en Harmonie via Kunst, Muziek, Dans, Poëzie, Architectuur en Creatief Schrijven.
De primaire Andromedaanse Sterrenpoort op Aarde is gelokaliseerd in het gebied van de Aegean Zee, tussen Griekenland en Turkije. Het werd opnieuw geactiveerd en uitgelijnd met de Nieuwe Aarde rasters in 2013 om de "Andromeda Sleutel" of Lichtcodes te verstrekken voor de ervaring van intense Vreugde en Creatie met het Gouden Licht.  

zaterdag 10 januari 2015

Buitenaardse Beschaving Iarga Ben jij klaar voor een nieuwe samenleving?

Buitenaardse Beschaving Iarga
Ben jij klaar voor een nieuwe samenleving?
Fragmenten uit het boek 'Buitenaardse beschaving' (1969)

Dit avontuur overkomt Stefan Denaerde uit Aerdenhout. De auteur stuit bij toeval op een UFO tijdens een tochtje met zijn tjalk  en staat oog in oog met acht buitenaardse wezens, afkomstig van de planeet Larga, gelegen buiten ons zonnestelsel. Zij gunnen hem via computers en filmbeelden een kijkje in hun leefwereld. Denaerde ziet verbijsterd toe hoe een zeer hoog sociaal niveau en verregaande technische kennis het leven bepalen op een planeet met meer dan 5000 inwoners per vierkante kilometer. Er bestaat echter geen hongersnood of armoede. Iedereen heeft een huis en werk.

Nu, meer dan veertig jaar later, rijst dan ook de vraag: wat kunnen wij, anno 2018, leren van deze bijzondere ontmoeting? Kan de kennis van de Jarganen ons helpen met het oplossen van armoede, hongersnood en de huidige economische crisis? 

Een hoogstaande beschaving creëer je vanuit drie principes: vrijheid, rechtvaardigheid en efficiëntie.

Hier volgen enige kernpunten uit zijn ervaring die hij in zijn boek 'Buitenaardse beschaving' (1969) heeft opgeschreven.

Wie is Stefan Denaerde?
Stefan Denaerde is het pseudoniem van de heer Ad C.M Beers die in 1998 plotseling op 75-jarige leeftijd overlijdt. Hij was een succesvol auto-importeur die met zijn 185 miljoen gulden in de top 100 van rijkste Nederlanders van 1990 voorkomt. Als je hem op een filmpje ziet denk je aan Rinus Michels, qua postuur en manier van praten. In het filmpje, dat over het boek gaat, zegt Ad dat hij 46 jaar is. Overigens heeft hij nog een opmerkelijk boek geschreven: 'Universele Schepping' uitgegeven in 1990, dat is een ander verhaal.

Vaart op de Oosterschelde
Het begint allemaal als Stefan met zijn stalen tjalk op de Oosterschelde vaart met zijn vrouw en kind. Eerst merkt hij dat zijn kompas kapot is, daarna hoort hij een hoog geluid en komt zijn boot tot stilstand op een vreemd voertuig. Hij ziet een lichaam voorbij drijven en hij probeert het individu te redden hetgeen hem ook lukt.

Tot zijn schrik merkt hij dat het geen normaal mens is: het heeft een menselijk lichaam met korte benen, een dierlijk gezicht en ogen met ruitvormige pupillen. Hij is nog niet van zijn verbazing bekomen of een soortgenoot uit het voertuig komt naar hem toe, het individu kijkt Stefan zelfbewust en krachtig aan. Nog een individu verschijnt, de twee wezens gaan staan en maken een langzame buiging als begroeting. Ze zijn ongeveer 1.40 meter lang. Ze beginnen te spreken met een harde, mechanisch klinkende staccatostem in het Engels met een vreemde zinsbouw: 'Can understand you us?' Na een kort gesprek nodigen ze Stefan uit voor een tweedaagse excursie op hun voertuig. Ze geven hem een blokje metaal mee als souvenir als Stefan zegt dat hij eerst met zijn vrouw en kind wil overleggen.

Het vreemde voertuig blijkt een vliegende schotel te zijn met een diameter van 16 meter. Hoewel zijn vrouw bedenkingen heeft gaat Stefan op de uitnodiging in en zo krijgt het avontuur een vervolg. Als hij het voertuig binnenstapt ziet hij allereerst een ongelooflijk ingewikkelde machinekamer. Hij gaat op een stoel zitten die talloze verstelmogelijkheden heeft. De communicatie verloopt via een vertaalmachine omdat de bouw van hun spraakorganen anders is dan die van de mens op aarde. En dat heeft weer te maken met de lagere luchtdruk op aarde waardoor de stemfrequentie anders is. Via een groot scherm en een stralings-reflector op het hoofd van Stefan gebeurt de kennisoverdracht. Hij hoeft slechts als een ontspannen toeschouwer te zijn, de rest doen zij. Op deze manier ziet hij hun planeet Iarga, tientallen lichtjaren van de aarde verwijderd. Dat het leven daar heel anders is dan op aarde bewijst de mededeling dat een val van twee meter al dodelijk is.

vrijdag 9 januari 2015

SaLuSa / 9 januari 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa
9 januari 2015 / Mike Quinsey

Er zijn overal om jullie heen tekenen die een indicatie zijn voor de periode van enorme verandering waar jullie doorheen gaan, en oude problemen die jullie millennia lang hebben beziggehouden komen tot een climax. De mensheid wordt geconfronteerd met condities die intolerabel worden en ze zullen doorgaan totdat jullie worden gedwongen er iets aan te doen. Er kunnen vreedzame oplossingen worden gevonden maar die vergen de wil van degenen die jullie leiden om meer aanvaardbare en blijvende oplossingen te vinden. Jullie kunnen niet langer op de oude manier doorgaan en in sommige landen vereist het een nieuw Leiderschap dat naar voren komt om de Mens naar vreedzame en aanvaardbare antwoorden te leiden. 


woensdag 7 januari 2015

PORTAAL 2012: Agartha Netwerk Ontwikkelingen / 7 januari 2015

PORTAAL 2012
Agartha Netwerk Ontwikkelingen
Geplaatst: 7 januari 2015 11:58 PST

In het Westen werd het Agartha-netwerk meer dan een decennium geleden geïntegreerd in de Verzetsbeweging. In het Oosten, werd het tot nu toe om veiligheidsredenen gehouden als een aparte entiteit.

Het Oost (Aziatische) Agartha netwerk werd 25.000 jaar geleden gecreëerd toen vele onsterfelijke (xian) het oppervlak van de planeet verlieten:


En een ondergronds koninkrijk van Licht creëerde in hun grotten-hemelen:


Ik nam deze foto onlangs ergens in zo'n grot in Azië:

Het Agartha-netwerk in het oosten is de bron van taoïstische alchemie en onsterfelijkheids leringen:


Tot een paar eeuwen geleden, hadden vele taoïstische kloosters toegang tot het ondergrondse Agartha netwerk via een grot of een tunnel in de buurt van of onder het klooster.

Een zekere Dragon groep is nog steeds bewaker van die ingangen en portalen.

Het Agartha netwerk in het oosten is een zeer uitgesproken ondergrondse cultuur waarover niet veel is geschreven:

Ze maken af en toe contact met de oppervlakte bevolking , zoals je kunt lezen in dit zeer interessant boek:


zaterdag 3 januari 2015

ALLEEN MAAR EEN GEWOON WONDER! Genii City of Licht Ambassade bezoek / geplaatst 3 januari 2015

The LIGHT Center
    Love. Imagination. Growth. Healing. True Identity.
ALLEEN MAAR EEN GEWOON WONDER! 
Genii City of Licht Ambassade bezoek
 geplaatst 3 januari 2015

Eerdere ingang… Pastor Joel Osteen zegt aardig vaak dat …”God Alles Kan Doen” en ook om“GROOT te Dromen!”

Terwijl ik klaar sta om de City of Light(Lichtstad) weer binnen te gaan via mijn innerlijke meditatie doorgang, zie ik mezelf naar een nu zeer bekende stadspoort lopen die me naar de Ambassade van Vrede voert van waaruit ik alle leiding krijg voor de Stad zelf. Dit is echt een groot stuk van mijn leven geweest, al vele jaren, dus is het best bekend terwijl ik glimlach en me dat herinner. Ik ga door deze 5 lagen wonder van technisch vakmanschap met de stille turbo, die licht verzamelt en uitzendt voor iedereen zodat ze er naartoe worden ingetrokken, terwijl dit echt niets minder kan zijn dan God in actie, waar ik over heb gesproken.

Mijn Gids La-Luke komt naar me toe en eens te meer lopen we door het Ontspannings Park en naar de wielloze witte trolley die ons snel zoeft naar de nu bekende Ambassade van Vrede en ons dan door de achterdeur naar binnen brengt. We stappen dan het toneel op met Ooo-lon die wacht op onze komst. Ooo-lon is zo’n lief, wijs Licht Wezen en ik voel me gezegend om van hem te leren en te rapporteren door deze bezoekjes.


Omnec Onec / 3 januari 2015

Omnec Onec
3 januari 2015

Wanneer ik mijn venster op de wereld open doe, de PC aanzet dus, dan kan het zomaar zijn dat ik ineens ergens terechtkom. Vanavond kwam ik via You Tube terecht in de gesproken boodschap van Omnec Onec part 1 International UFO conference, Bergen, Norway 2014.Zij is afkomstig van Venus en kwam hier op onze planeet op jonge leeftijd (7 jaar) in een nieuw lichaam. Zij vertelde over haar ervaring in het astrale veld, ook gaf ze informatie over onze voorouders en de verschillende gebieden van herkomst van diverse mensenrassen op aarde. Deel 2 heb ik erachteraan geplakt, dan maar laat naar bed.

Documentaires, bewegende beelden zijn nog weer uitgebreider qua informatieverstrekking, dan alleen letters die woorden en zinnen vormen.

Deze prachtige vrouw met haar jeugdige lach. Hoe ze uit een glas wil gaan drinken en tegelijkertijd haar microfoontje uit het water probeert te houden. Het shirtje wat zo af en toe van haar schouders glijdt. Haar schitterende menselijkheid, haar enorme liefdevolle uitstraling.

Een golf van vertedering overviel me waardoor de tranen rijkelijk vloeiden. Ik gaf haar een lichtje met mijn aansteker die altijd bij mijn PC ligt om iedereen een lichtvlammetje te geven die zijn of haar mooie Zelf laat zien. Liefde en dankbaarheid kunnen soms zó intens zijn, dat het lichaam te strak lijkt. 

Ergens begin ik het wel te begrijpen. Stel je voor dat je 100% bewustzijn hebt. Hoe moet je al dat geweldigs in 's hemelsnaam fysiek vast houden?  Dat moet dan toch willen exploderen, dansen of zweven? 


vrijdag 2 januari 2015

“Vondst Egyptische artefacten in Jeruzalem geheimgehouden door Rockefeller Museum” / 2 januari 2015

“Vondst Egyptische artefacten in Jeruzalem
geheimgehouden door Rockefeller Museum”
2 januari 2015

Verschillende websites besteden aandacht aan de vermeende vondst van Egyptische archeologische voorwerpen in het voormalige huis van de beroemde egyptoloog Sir William Petrie in Jeruzalem. De voorwerpen kunnen ‘de geschiedenis van Egypte en de rest van de wereld herschrijven’.

In een filmpje van de website Paranormal Crucible worden antieke voorwerpen getoond die gevonden zouden zijn op het ‘complex van Gizeh’, maar na de vondst in beslag waren genomen door medewerkers van het Rockefeller Museum.

Volgens Shepard Ambellas, hoofdredacteur van de alternatieve nieuwssite Intellihub, staan op de voorwerpen aliens en UFO’s afgebeeld. De artefacten zouden zijn gevonden in een geheime ruimte achter de boekenkast van de egyptoloog. Petrie zou vlak voor zijn dood in 1942 bewijs hebben gevonden voor buitenaards leven op aarde, maar verstopte het materiaal in zijn woning in Jeruzalem.

Ambellas claimt dat sommige van de relikwieën zijn te zien in het Petrie Museum of Egyptian Archaeology in Londen. Hij beweert ook dat in de woning twee gemummificeerde lichamen zijn gevonden van 1 meter 20 lang. In Afrika werden dwergen echter gezien als ‘hemelse wezens’ en in het Oude Egypte kregen ze hoge posities toegewezen (foto).


SaLuSa, / 2 Januari 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa,
2 Januari 2015 / Mike Quinsey

We horen dat velen van jullie zich afvragen waarom de tijd sneller lijkt te gaan. Dat komt gewoon doordat de snelheid van de trillingen zich verhoogt, terwijl tegelijkertijd de trillingen jullie uit de lagere vibraties optillen. Dit zal voortduren totdat jullie helemaal zijn opgeheven in de 4e Dimensie, zodat jullie niet meer worden overvallen door de lagere vibraties. De komende Stad van Licht is ook een onderdeel van de nieuwe dimensie maar is slechts een van vele manifestaties die dit jaar zullen verschijnen. Dat het al lijkt te zijn vertraagd moet jullie niet bezighouden aangezien hij zeer binnenkort zal verschijnen. We weten dat de mensen ongeduldig zijn, maar jullie zijn zo dicht bij het zien van de Stad van Licht dat wij jullie vragen om geduld te hebben.


donderdag 1 januari 2015

2015-01-01 – Jaarverslag 2014 + Prognose 2015 – Lila Lelie Cluster Unie


2015-01-01 – Jaarverslag 2014  +  Prognose 2015 – Lila Lelie Cluster Unie

In co-creatie met de Galactische Federatie, Ashtar Commando, meesters m/v, engelen en aartsengelen, natuurwezens,fauna, flora, Gaya, binnenaardse en buitenaardse vertegenwoordigers, planetaire logos groep, enzovoort, enzovoort. Deze co-creatieve channeling is niet gedicteerd. Het kanaal stelt zich gedurende een bepaalde periode van tijd tot tijd af op alle betreffende bronnen. Na voldoende informatie en begrip hiervan, formuleert het kanaal het bericht en draagt het concept ter evaluatie voor aan de oofdverantwoordelijke. Pas na instemming, wordt de channeling  gepubliceerd. Kharliskwa – Zonnenklaar – is een onsterfelijke, geboren en getogen Andromedaanse man van het violette mensenras. Tot zijn benoeming – maart 2012 – werkte hij als communicatiemedewerker bij de Virgo Supercluster Unie.


Voorzitter Kharliskwa via Micha Beuger

Hooggewaardeerde aardbewoners,

Jullie jaar 2014 was zelfs voor veel lichtwerkers zo duizelingwekkend als een steeds heftiger wordende achtbaanrit. Dikwijls zo hectisch, dat sommigen zich afvroegen, waaraan ze ooit waren begonnen. Je in een achtbaan vastklampen aan de uiterlijke omgeving – die gelukkig onbereikbaar is – zou rampzalig uitpakken. Het enig zinvolle houvast vind je in je karretje, maar zelfs daaraan hoef je jezelf niet vast te houden, omdat je al een veiligheidsbeugel hebt omgedaan. Je hebt beide handen vrij om in de lucht te steken en te gillen. Niet uit angst, maar uit plezier. Tot zover deze metafoor. Ook van buitenaf opgelegde denkbeelden, modellen, systemen, methodes en middelen bieden steeds minder houvast. Hoog tijd voor relativering van enkele dogmatische kreten, die zelfs onder hedendaagse lichtwerkers gebruikelijk zijn.
Stefan Denaerde Stefan Denaerde: Buitenaardse Beschaving en De Universele Schepping


Stefan Denaerde: Buitenaardse Beschaving en De Universele Schepping


“Mensen te redden voor de eeuwigheid”

In de nacht van zaterdag 10 maart 1990 op zondag 11 maart 1990, tussen 0:00 en 01:00 luisterde ik naar een radiouitzending van het KRO-programma Damokles, die mij nooit meer heeft losgelaten.

Onderwerp was het nieuwe boek van Stefan Denaerde (zijn tweede), pseudoniem van Ad Beers, zo leer ik 13 jaar later via internet. Het is ook dankzij internet dat ik er in 2003 in slaag zijn beide boeken aan te schaffen: Buitenaardse Beschaving uit 1969 en de Universele Schepping uit 1990.

A.C.M. Beers was een geslaagd auto-importeur die voorkomt in de Quote top 100 van rijkste Nederlanders van 1990. Geschat vermogen: 185 miljoen gulden. Hij overleed onverwachts in 1998.

Is er in 2003 nog zeer weinig over Denaerde te vinden op internet, de verwijzingen zijn 9 jaar later, maart 2012, legio. Googelen op zijn naam levert vele treffers op en zelfs een youtube fimpje (2) met een interview van ruim veertig jaar geleden. Denaerde zegt daarin 46 te zijn. Dat zou betekenen dat hij in 1998 75 of 76 jaar was geworden.

Ook bijzonder: op 15 november 2011 verschijnt er opeens een herdruk van zijn eerste boek Buitenaarde Beschaving, opnieuw bij Ankh-Hermes in Deventer (dat voortgekomen is uit Kluwer, die de eerste druk verzorgde). Dit boek deed indertijd veel stof opwaaien. Maar of je het nu als klinkklare onzin afdoet, of juist wel geboeid raakt door de beschreven mogelijkheden, vaststaat dat in dit geschrift uit 1969 zaken staan die sneller waarheid zijn geworden dan toen voor mogelijk werd gehouden. Zo wordt er overduidelijk een beschrijving gegeven van een e-reader. (Men zie 7e druk, bladzijde 97.) Wij kunnen ons nu amper meer voorstellen dat we ons toen zoiets amper konden voorstellen. De buitenaardse wezens waarmee Denaerde in contact komt (Iarganen) beschikten over tablets waarop informatie stond opgeslagen. Dit schrijft Denaerde in een tijd dat internet nog niet eens in de kinderschoenen stond en draadloze communicatie zich, unidirectioneel, beperkte tot radio en televisie. Een plat vierkant bordje waarop je informatie tevoorschijn kon toveren was letterlijk science-fiction.