vrijdag 26 juni 2015

SaLuSa 26 juni 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa
26 juni 2015 / Mike Quinsey

Voor degenen onder jullie die de laatste berichten volgen heeft de afgelopen tijd wel laten zien dat er veel activiteit plaatsvindt. Jullie zullen je er ongetwijfeld ook van bewust zijn dat de Duisteren nauwlettend worden gevolgd om ervoor te zorgen dat ze niet kunnen doorgaan met hun plan voor wereldoverheersing. In feite worden hun activiteiten beperkt op manieren die ervoor zorgen dat zij niet langer het plan voor jullie vrijheid kunnen verstoren. We kunnen van onze kant bevestigen dat de veranderingen versnellen en er grote vooruitgang wordt geboekt. Er is geen twijfel dat jullie zeer binnenkort op de hoogte zullen zijn van belangrijke gebeurtenissen die jullie in de New Age zullen brengen door te voldoen aan een aantal reeds gemaakte beloften.

zaterdag 20 juni 2015

De Ster Raden van het Licht Je Ster Codes & 12-strengen DNA Activeren / 20 Juni 2015 / Solara An-Ra


De Ster Raden van het Licht
Je Ster Codes & 12-strengen DNA Activeren
20 Juni 2015 / Solara An-Ra
Dierbare Aarde Stam, wij komen met woorden van aanmoediging in dit Zonnewende Portaal. Jullie, alle menselijke wezens, zijn in een proces van uitbreiding. Dit is een andere manier van te zeggen dat jullie evolueren, omdat de evolutie altijd uitbreiding incorporeert - een groter worden; jullie wereld wordt groter; jullie geesten openen zich voor nieuwe ideeën en concepten, voor nieuwe frequenties. Jullie chakra's openen zich als jullie kwetsuren opruimen - en aldus jullie energiegebieden uitbreiden en activeren, terwijl jullie ster codes downloaden.
Wij zullen nu over jullie ster codes spreken dierbaren, want er is een gebrek aan kennis over de codes binnenin jullie energiegebied en het grotere Lichtlichaam. Jullie zijn blauw-gedrukt; geprogrammeerd, als zodanig, om multidimensionale meesters te zijn ~ jullie hebben de bekwaamheid om hogere dimensionale frequenties vast te houden. Jullie hebben de bekwaamheid om telepathisch te communiceren zoals wij, de ster raden en mensen, doen. Jullie hebben de bekwaamheid om van fysiek naar Lichtlichaam of energie te verhuizen, met wilskracht. Jullie hebben bekwaamheden ver voorbij jullie huidige capaciteiten of begrippen, en deze zijn genetisch in jullie gecodeerd. De eerste codering komt binnenin jullie DNA strengen op een cellulair, atomair niveau, en de activering hiervan maakt altijd deel uit van jullie uitbreiding ~ het gebeurt innerlijk, binnenin jullie fysieke lichaam, en de reactie wordt in jullie aura en het grotere Lichtlichaam ervaren en geactiveerd.

vrijdag 19 juni 2015

SaLuSa, / 19 juni 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa,
19 juni 2015 / Mike Quinsey

Dierbaren zoveel is er nu aan het gebeuren dat hoewel wij slechts gedurende een korte tijd weg geweest zijn van jullie, gebeurtenissen onveranderlijk aan het versnellen zijn en in een relatief kort tijdsbestek zullen zij onze intenties voor jullie openbaren. Er is nooit een tijd geweest wanneer wij niet actief geweest zijn, maar voor redenen van geheimhouding om inmenging van de Duisteren te vermijden, hebben wij altijd rustig voort gewerkt. Het podium werd opgesteld voor een mededeling over onze intenties, en wanneer die stap eenmaal genomen is zullen zij escaleren in/naar een gehele serie van hen. Jullie hebben geduldig op een dergelijke tijd gewacht en wanneer het arriveert, zullen jullie niet teleurgesteld zijn. Wij zijn nu meer zelfverzekerd dat wij de macht en de invloed van de Duisteren gekortwiekt hebben en wij richten ons erop om hun activiteiten onder controle te houden onder ons waakzame oog.


donderdag 18 juni 2015

Shogun Amona: Sirius Familieleden op /18 juni 2015

Shogun Amona:
Sirius Familieleden op 
 18 juni 2015

De Sirius Familieleden van Licht: ‘De Oproep is NU bij Jullie – Jullie Wezen wordt NU gevraagd’.

Geliefde Zusters en Broeders van de Aarde – wij verwelkomen jullie in de Liefde en Licht van Het Al-Ene-Wezen. Wij zijn de Sirius Familieleden. We zijn nu met jullie in de vibratie van deze woorden en als je nu bewust adem haalt – kun je duidelijk onze aanwezigheid voelen – onze liefde. We zijn blij en diep vervuld – om nu – de vibratie van zuivere liefde en harmonie te kunnen doorzenden – in jullie niveau van zijn. Wij zien en voelen in deze dagen – waar jullie en de Aarde in de laatste grote voorbereidingen zitten – dat jullie veel van de verzamelde en opgebouwde druk loslaten. Net als een boog – die wordt aangespannen – is de druk opgevoerd in jullie en in Gaia – die op een goddelijk moment zal worden vrijgelaten.

Dus Gaia en haar tektonische platen staan klaar – om veel druk los te laten en om die te transformeren. Samen met de Ceta familie (walvisachtigen) kijken we aandachtig naar de ontwikkeling en de harmoniserende activiteiten. Op dezelfde tijd zit jullie huidige systeem in een schoonmakend en opruimend proces en een golf van onthulling maakt duidelijk – dat er geen terug keren is naar oude structuren.


woensdag 3 juni 2015

Een Boodschap van Mira van de Pleiadische Hoge Raad "Jullie Hogere Dimensionale Zelven Presenteren Zichzelf" / 3 Juni 2015 / Valerie Donner

Een Boodschap van Mira van de Pleiadische Hoge Raad
"Jullie Hogere Dimensionale Zelven Presenteren Zichzelf"
3 Juni 2015 / Valerie Donner 
Groeten, Ik ben Mira.
Jullie zijn aan het manoeuvreren in een tijd van paradox. Wat jullie dachten dat waar was is dat niet langer meer. Jullie zijn aan het leren om het leven anders te omhelzen. Hebben jullie opgemerkt hoeveel van wat jullie geloofden aan het wegvallen is? Dit maakt deel uit van het Ascentieproces. Jullie moeten leren hoe nieuwe waarheden in ieder aspect van het leven te omhelzen. De derde dimensie is niet langer de belangrijke energie of manier van leven. Het is oude energie. Dit maakt deel uit van de reden dat velen begeleid worden om dingen, relaties, banen, kwesties, overtuigingen en wat hen niet langer meer dient los te laten.
Jullie hogere dimensionale zelven presenteren zichzelf. Jullie worden door en door nieuw. Wij denken dat jullie degenen die jullie worden wel zullen mogen. Terwijl het oude wegvalt, zullen jullie gelukkigere wezens worden. Jullie zullen iedere kans verwelkomen om te verkennen wie jullie zijn. Jullie zullen stralende Lichtwezens worden in dienstverlening aan de Bron.