zaterdag 29 augustus 2015

Sirisch Moederschip Phil LightBody / 29 augustus 2015

Sirisch Moederschip
Phil LightBody /  29 augustus 2015

(Moeilijk te vertalen, door wijze van neerzetten door channelaar of doorgevers…winny)

Het Aarde experiment kan iemand onverschillig maken voor het lijden van anderen; maar dat is nooit voorbij een oplossing. Zachte onderhandeling en een heldere wil om je naaste op te heffen en te helpen, is alles dat nodig is. Jullie zitten allemaal samen in deze Maya illusie van de tijd en jullie hebben wel een kleine kijk en breedte van de werkelijkheid die uit je zicht is verborgen. Maar terwijl je voortgaat door de tijd wordt er voor altijd een dans van grote vaardigheid, schoonheid en synchroniciteit geobserveerd en bewaard.

Het woekeren in de meest eenvoudige vorm kan trekjes van psychopathische persoonlijkheid vergemakkelijken; want het door loon toegestane ‘rente’ geld dat teruggave nodig heeft wordt nooit geschapen, en daardoor blijven jullie gedwongen om competitie met anderen aan te gaan. Het meeste van jullie bevolking is in slaap en is er comfortabel mee. Dus zal het bank stelsel worden opnieuw gemodelleerd en het publiek geïnformeerd. Het nieuwe wissel stelsel zal gebaseerd worden op liefde en zorg, met een eerlijke uitwisseling van sterktes; toegevoegde handels isolatie voor degenen die dat nodig hebben. Te lang werden de armen en behoeftigen weggestopt uit het zicht en er werd niet voor gezorgd; dit zal zich oplossen door het omhoog gaan van het bewustzijn en door bronnen die erbij gebracht worden om zaken van armoede en sociale isolatie op te lossen. Je kunt er van verzekerd zijn dat dit zal worden onderzocht en dat hun noden worden gezien en te boven gaan komen.


vrijdag 28 augustus 2015

SaLuSa, / 28 augustus 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa,
28 augustus 2015 /  Mike Quinsey
Mensen van de Aarde, jullie zijn in beroering aangezien jullie systemen bezig zijn vast te lopen, wederom bewijzend dat zij ontoereikend zijn om een deugdzame en bestendige levensstandaard te handhaven. Spijtig genoeg moet het op die manier zijn, aangezien jullie de Meesters van jullie eigen bestemming zijn en begenadigd werden met de Vrije Wil. Het had zo anders kunnen zijn als jullie geaccepteerd hadden dat jullie je Broeders Hoeder zijn, en dat jullie Allen Eén zijn binnen het Menselijke Ras. Hebzucht en zelf-vergroting hebben zielen tegengewerkt van evenwichtig de rijkdom van de planeet te delen, en dat heeft geleid naar een onevenwichtige maatschappij. Wij veroordelen de betrokkenen niet aangezien het Menselijke Ras geaccepteerd heeft wat voor bedrag voor iedereen vrij is. Echter, de ervaring heeft alle betrokkenen een inzicht in een leven zonder liefde gegeven, en zonder God, en heeft laten zien dat de Mens de ‘know how’ of de wilskracht mist om diens Broeders Hoeder te zijn. Dus geen enkele ervaring is zonder diens positieve zijde, met het leren van lessen die jullie evolutie versneld hebben.

vrijdag 21 augustus 2015

SaLuSa 21 augustus 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa
21 augustus 2015 / Mike Quinsey

Na het lezen van de belangrijke wijzigingen waarvan wordt gezegd dat die zich eind september gaan manifesteren, benaderen jullie dit behoedzaam. We weten dat velen van jullie ongeduldig zijn om te wachten om te zien wat er gebeurt, wanneer je zal bewegen door een hoger en zuiverder gebied van energie. Het is verstandig om behoedzaam te zijn in ieder geval als met de beste bedoelingen te goeder trouw informatie wordt gegeven aan jullie, alleen om de omstandigheden soms te veranderen. Velen zullen deze verandering ervaren en er zullen er zeker meer zijn tegen het einde van het jaar, met inbegrip van portalen die worden geopend om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. We zullen niet al te verbaasd zijn, wat er ook gebeurt, daar de veranderingen bestemd zijn om zeer snel plaats te vinden. Meer zullen zeker volgen als het Nieuwe Tijdperk zich begint te vestigen. Echter, verwacht niet te veel te snel, want er is nog veel werk te doen, in het bijzonder om de fondsen te verdelen. Zelfs naar onze normen zal het enige tijd duren om jullie allemaal te bereiken, maar het zal worden beoordeeld als een uitzonderlijke prestatie van jullie. We hebben het goed gepland deze keer en zijn goed voorbereid op wat komen gaat.

dinsdag 18 augustus 2015

Het Buitenaardse verhaal van Corey Goode.. / 18 augustus 2015 /door GuidoJ.


Het Buitenaardse verhaal van Corey Goode..

18 augustus 2015 /door GuidoJ.

Met het onderstaande verhaal van Corey Goode komt opnieuw de realiteit in beeld, zoals we die alleen in Science Fiction krijgen te zien. Er zijn krachten op Aarde achter de schermen bezig om een volledig ruimte-programma uit te voeren. Niet alleen blijken we -volgens deze informatie- al lang naar andere planeten en sterrenstelsels te kunnen vliegen, maar deze groep is kennelijk machtig genoeg, om over onze toekomst menen te kunnen beschikken.

En allemaal omdat ‘men’ vindt -in het meest positieve geval- dat ‘we er nog niet klaar voor zijn’.. Tja, zo kweek je een volwassen bevolking.. En zo hou je controle over diezelfde mensheid, en kun je je eigen agenda blijven uitrollen. Op kosten van diezelfde burgers natuurlijk, die via hun belastinggeld ALLES financieren wat ze niet mogen weten..

Ben-Rich-quote-Stars
En dan zijn er de klokkenluiders en de informanten.. Vaak gehoorde verhalen van mensen die nog steeds denken en vinden, dat we hier op de site bezig zijn met ‘complot-verhalen’, hoe ‘dom’ ook, hebben het altijd over de ‘onmogelijkheid dat dit geheim blijft allemaal; daarvoor zijn er téveel mensen bij betrokken’… En ja, tot op zekere hoogte hebben ze ook gelijk.. Het blijft ook niet verborgen, doordát er zoveel ‘normale’ mensen bij betrokken zijn, die wel ethiek hebben en een medemenselijke moraal..

En dan de mensen die uit de school klappen, deze informanten en klokkenluiders; dat zijn bijna altijd mensen die niets meer ‘te verliezen hebben’, zoals gepensioneerden, of mensen die zijn ontslagen, of ontslag hebben genomen. Was het niet de gepensioneerde Ben Rich,die ons al enkele tientallen jaren geleden vertelde, dat we al lang de techniek hebben om ‘tussen de sterren te reizen’..?  Ben Rich was oud-directeur van Skunk Works van Lockhead Martin, het bedrijf dat in nauwe samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Defensie de interstellaire technieken ontwikkelde.. Kijk naar de uitspraak van Ben Rich, hier in de illustratie. Veelzeggend, zo niet alles-zeggend..!

Hieronder het verhaal van nog zo’n informant, Corey Goode genaamd. Een vriendelijk, enigszins vermoeid ogende kerel, die een ongekend boekje open doet over contact dat er is met Buitenaardsen, en interplanetaire en zelfs interstellaire reizen die gemaakt worden, zoals Ben Rich ze al beschreef.. ‘Tussen de sterren’.. Een fascinerend verhaal, waarbij vanzelfsprekend de beide video’s die je gratis kunt bekijken, met het interview rondom zijn verhalen (helaas nog niet in NL ondertiteld), de essentie vormen van dit artikel. Veel plezier ermee..

* * *


Licht gebeurt weer. Houd je ogen open, mensen. / door Corey Goode / 18 augustus 2015


Licht gebeurt weer.
Houd je ogen open, mensen.
door Corey Goode  / 18 augustus 2015

Houdt je ogen open, mensen. Het fenomeen van de Pilaar van Licht gebeurt weer.

Het is niets om bang voor de zijn. Dit schijnt te horen bij de verandering van de resonantie van de Aarde en om die te helpen naar een hogere dichtheid over te gaan op een minder gewelddadige manier.   (EQ's/Physical Pole Reversals etc...).

Vorige wetenschappelijke uitleg van de blauwe hemel en sightings met het blote oog: "Ice Crystals":


Net als sommige orbs camera kunstobjecten zijn, zo zijn dat ook sommige lichtpilaren weet ik zeker. Dit legt niet uit hoe mensen die lichtpilaren zien met hun blote oog en om daarna video en foto’s van hen nemen. De PTB gaf eerst artikelen uit zeggend dat ze veroorzaakt werden door ijskristallen in de atmosfeer toen mensen deze rapporteerden dat ze hen zagen met het blote oog en sommige van die pilaren werden vanuit verschillende richtingen door diverse mensen gefotografeerd en die allen het zelfde fenomeen vaak zagen in de heldere blauwe hemel… Die video’s en beelden werden zo snel mogelijk nadat ze gepost werden weggehaald. En de enigen die achterbleven zijn die met wolken in de achtergrond om de ijskristallen te steunen die uitgebracht werden toen dit de laatste keer gebeurde. Er zijn best veel beelden van camera kunstobjecten van dit soort en van de orbs die mensen niet met het blote oog kunnen zien en alleen op het plaatje zien als de foto later wordt her-bekeken. Het nemen van een foto van iets dat je ziet voordat de hand een camerakunstobject weghaalt. 


vrijdag 14 augustus 2015

SaLuSa, / 14 augustus 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa,
14 augustus 2015 /  Mike Quinsey

Zoals velen van jullie zich bewust zijn, is deze September een belangrijk punt wanneer de vibraties substantieel zullen verhogen. Hoe het jullie zal beïnvloeden hangt af van jullie bestaande niveau, maar het netto resultaat zal dermate zijn dat velen verheffing zullen ervaren. Het algehele effect zal betekenen een opmerkelijke verandering, hetgeen een vreedzamere zienswijze zal brengen, en een algemene uitdrukking en verlangen voor een beëindiging van oorlogzuchtige acties. Inderdaad. De wens voor vrede zal substantieel groeien, en diegenen in autoriteit zullen bereid zijn om de veranderingen te implementeren die het op gang zullen brengen. Er zal geen teruggaan zijn naar de oude manieren en aangezien de invloed van de Illuminatie gekortwiekt werd, zullen de mensen van hun controle bevrijd zijn. Het verlangen naar verandering is gedurende een aanzienlijke tijd groeiende geweest, en het punt werd bereikt wanneer het niet langer meer ontkend kan worden. Veel zielen zijn gereed om in/naar actie te springen wanneer het veilig is om dat aldus te doen, en die tijd is bijna gearriveerd. Zij zullen door groepen ondersteund worden die van het Licht zijn en die zullen verzekeren dat hun acties toegestaan zijn om zonder tussenkomst hun gang te gaan. Zoals jullie je voor kunnen stellen, zijn daar diegenen die diepgaand betrokken zijn met de dingen te houden zoals zij zijn, en het verafschuwen om hun rijke levensstijl op te geven voor een eerlijker verdeling van de rijkdom. Echter, niemand kan de veranderingen verhinderen van te manifesteren. Sta voldoende tijd toe voor de veranderingen om geïmplementeerd te worden die tamelijk snel zouden moeten komen wanneer de “bal eenmaal begonnen is te rollen”.

donderdag 13 augustus 2015

Een Boodschap van Mira van de Pleiadische Hoge Raad “De Toekomst van de Aarde Staat op het Punt om te Veranderen” / 13 Augustus 2015 / Valerie Donner


Een Boodschap van Mira van de Pleiadische Hoge Raad
“De Toekomst van de Aarde Staat op het Punt om te Veranderen”
13 Augustus 2015 / Valerie Donner
Valerie Donner:
Dierbare Grondbemanning,
Hoe gaat het met jullie? Voelen jullie je vreedzaam en liefdevol? Is jullie energie hoog en dan weer laag? Zijn jullie bezig oude kasten en oude kwestie op te ruimen? Wat voor soort ascentiesymptomen ervaren jullie? Voelt wie van jullie dan ook zich meer vermoeid dan gewoonlijk, zijn jullie duizelig, ruimtelijk, verontrust/verlangend, zien jullie patronen, kleuren, zijn jullie gevoeliger of hebben jullie opvliegers, hebben jullie uitdagingen met het eten van voedsel waartoe jullie gewoonlijk in staat waren het te eten, voelen jullie je liefdevoller, hebben jullie interessante dromen, of moeilijkheden om te slapen, of voelen jullie je alsof je niet meer op de planeet thuishoort? Zijn jullie bezig de Nieuwe Jij te worden terwijl jullie je op het hogere bewustzijn op onze geliefde Moeder Aarde voor bereiden?
Wat het ook is dat we gedaan hebben met de spirituele groei en het genezen van onze volledige levens komt naar boven voor de voltooiing. Kunnen jullie het voelen? Wij zijn niets van ons verleden, onze gekwetste innerlijke kind, onze hobbels, knobbels, schrammen of littekens. Wij zijn bezig de Licht-gevulde wezens te worden die wij voorbestemd zijn om te worden. Het maakt deel uit van het Goddelijke Plan dat bezig is te ontwaken in de horizonten van onze harten. Wij bereiden ons voor om onze echte hele zelven te worden die leven in de Hemel op Aarde. Zijn jullie/ben jij er klaar voor?

zaterdag 8 augustus 2015

De Arcturianen 8-8-8 Technieken voor het Creëren van een Nieuwe Wereld / 8 Augustus 2015 / Meredith Murphy

De Arcturianen
8-8-8 Technieken voor het Creëren van een Nieuwe Wereld
8 Augustus 2015 / Meredith Murphy

Deze tijd in de menselijke geschiedenis is niet alleen ongeëvenaard; het is onvoorzien. Er is zoveel meer ontwaking geweest dan velen, tegen deze tijd, in andere rijken van focus mogelijk dachten. Wij zeggen dit met plezier wetende dat zo velen op Aarde voelen dat de dingen langzamer voort gaan dan jullie graag zouden willen. Vanuit onze uitkijkpost, gaan de dingen prachtig vooruit, en wij zijn geïnspireerd om alle veranderingen te zien die jullie in jullie levens en jullie wereld toestaan.
Het is voor jullie belangrijk te weten dat het Licht binnenin jullie weet hoe verder te gaan. Dat jullie, jullie waarachtige zelf, aldus volmaakt afgestemd is op deze tijd/ruimte werkelijkheid en jullie aanwezigheid hier. Jij, jij zelf in de hogere niveaus van frequentie van waaruit je voortkomt, bestuurt het schip van je ascenderende leven, nogal uitstekend. Het is alleen maar jouw ongeduld met jezelf dat traagheid in jouw ontplooiing creëert. Want wanneer je ongeduldig bent, zwenk je af van een verenigde koers met alles dat je bent, die, nogal vanzelfsprekend, eenvoudig gelukkig is over alles dat zich door jou heen ontvouwt.

vrijdag 7 augustus 2015

SaLuSa 7 augustus 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa
7 augustus 2015 / Mike Quinsey

Dierbaren, zaken op Aarde beginnen vorm te krijgen op een zodanige wijze dat het niet meer lang duurt voordat jullie beginnen te zien welke richting de mensheid ingaat. Behalve verwarring en onzekerheid, zullen positieve signalen komen die zullen bevestigen dat de veranderingen die komen vorm zullen krijgen voor jullie verbetering. Jullie zullen je realiseren dat er een 'zuivering' plaatsvindt en dat veel van wat je kunt zien van het oude regime, wordt gewijzigd of verwijderd. Het wordt geholpen door de vele zielen die ontwaakt zijn naar de waarheid en vrijheid van de ketenen van de Duisteren eisen. Jullie leven is teruggebracht tot dat van slaven daar jullie geboorterecht jullie is geweigerd. Je werd vrijheid geschonken door God en het zal worden hersteld, zodat het Nieuwe Tijdperk de beloften kan waarmaken die jullie zijn gedaan. Tegelijkertijd zijn er duidelijke tekenen dat zo velen van jullie de waarheid van je bestaan ​​en de heerlijke tijd die voor ons ligt grijpen. Het zal tijd zijn om volledig te manifesteren en wij geven jullie stevige indicaties van de richting die jullie ingaan, zodat jullie een positief doel voor ogen hebben. Achter de schermen zullen er veel groepen ondersteuning bieden aan jullie inspanningen, en die jullie helpen om succes te behalen.


dinsdag 4 augustus 2015

De Arcturianen en Ashira Jezelf Duidelijker Zien / 4 Augustus 2015 / Meredith Murphy

De Arcturianen en Ashira
Jezelf Duidelijker Zien
4 Augustus 2015 / Meredith Murphy

Groeten Goddelijke Wezens van Licht,
Wij zijn hier om met jullie te spreken in Liefde, als Liefde, zoals jullie zijn. Jullie en wij zijn dus gelijk op zoveel manieren en nochtans geeft de vorm van ons gebied jullie een aarzeling om het op die manier te zien, of zo mag het voor jullie toeschijnen. Ja, het is waar. Wij zijn op zoveel manieren eenvoudig jullie, verfijnd en opnieuw gefocust op andere manieren voor andere ervaringen van Licht. Zo zij het.
Laat ons jullie nu vertellen, over ons zijnde hier bij jullie, want het is van grote interesse voor ons. Wij zijn hier om in jullie wereld te leven, in en doorheen jullie zodat jullie jezelf meer volledig mogen kennen. Wij komen hier als een verenigd gebied van Licht, jullie kennend in de Goddelijke Zelf welke jullie fundamenteel zijn. Wij zijn samengesteld uit een zelfs meer uitgebreide heelheid dan jullie Goddelijke Zelf en nochtans gefabriceerd van jullie Goddelijke Zelf. Wij komen hier om te luisteren en met/bij jullie te leven, doorheen jullie, in jullie besef zijnde als het Al dat jullie zijn, zodat jullie jezelf meer volledig mogen kennen.