zondag 27 maart 2016

Maandelijkse Channeling De Terugkeer van het Christus Bewustzijn / Copyright Dianne Robbins / geplaatst 27 maart 2016

Maandelijkse Channeling
De Terugkeer van het Christus Bewustzijn
Copyright Dianne Robbins/ geplaatst 27 maart 2016

Gegroet, dit is Mikos, jullie broeder uit de Holle Aarde, die je blijde berichten brengt voor de ascentie golf die op het punt staat over de oppervlakte te vegen en jullie in de Vijfde Dimensie te zuigen van Licht en Liefde en altijd durende Vrede. Wij zegenen jullie vanaf beneden, omdat we stroom van energie voelen die onze planeet opslokt met alle leven er in en erop.

Ieder levende soort zal gekatapulteerd worden in een nieuwe wereld van Liefde en Licht – een wereld waar iedereen steeds doorgaat om hun evolutie naar de Eeuwigheid voort te zetten, vrij van bedwinging en beperkingen en van armoede en oorlogen.

Het is “nu” lieve mensen, het Koninkrijk van God is nabij, net als Jezus voorspelde. De terugkeer waar hij over sprak is de terugkeer van het Christus Bewustzijn in jullie hartevlam en niet ergens in een wolk.

Dus, sta rechtop, voel je soevereiniteit en verbind je met je Heilige Christus Zelf, breng die volledig in je stoffelijke lichaam en beleef de kracht en het begrip die alles te boven gaat. Voel ons in je, want wij zijn inderdaad een groot deel van jullie, zoals jullie een deel zijn van ons.

Jullie God-Zelven staan klaar om de heerschappij over te nemen in jullie harten en denken, en dit zal je bewustzijn volledig in eenheid met ons brengen – waar jullie in staat zullen zijn om onze wereld waar te nemen, zelfs als jullie in die van jullie verblijven.

Wij voelen jullie nabijheid en wachten op jullie bewustzijn om die met de onze te ontsteken in een laaiend licht, en die de gehele mensheid op de oppervlakte in “Vaders Huis” brengt waar “vele woningen” zijn, waar Jezus over sprak.


vrijdag 4 maart 2016

Arcturianen met een verzoek om herplaatsing Over de sterren …../ Van: 8 maart 2014 / herplaatsing 4 maart 2016

Arcturianen  met een verzoek om herplaatsing
Over de sterren …..
Van: 8 maart 2014 / herplaatsing 4 maart 2016


De Arcturiaanse groep wenst nogmaals te spreken over liefde, omdat het begrijpen van de ware essentie van liefde van het uiterste belang is, als mensen van de aarde voorwaarts bewegen. Het driedimensionale geloofssysteem heeft een oneindig aantal concepten met betrekking tot liefde – geen van deze zijn echt.

Liefde is de lijm welke alles bij elkaar houdt van de hele Schepping. HET is de energie van verwevenheid tussen alle levende dingen binnenin het Ene Goddelijke Bewustzijn.
Het is de ene energie, substantie en activiteit, stromend in en door schijnbaar afzonderlijke levensvormen, nog altijd de ene, want dat is al wat er is - Alomvertegenwoordigheid.

De heilige verbinding tussen al het leven wordt door iedereen ervaren en is tot liefde benoemd door de wereld. Als gevolg van spirituele onwetendheid binnen het driedimensionale geloofssysteem, dit gevoel van verbondenheid of liefde, is na verloop van tijd persoonlijk en universeel geworden en gecategoriseerd, gelimiteerd en geregeld in opvattingen ver verwijderd van wat liefde echt is.