maandag 28 augustus 2017

Ontmoet de Argarthanen Deel 1 van 3 / 28 augustus 2017 / Steve Beckow

Ontmoet de Argarthanen
Deel 1 van 3
28  augustus 2017 / Steve Beckow


Na de Onthulling, zeggen Sheldan Nidle en de opgestegen bronnen ons, dat we “plotseling zullen horen over Agartha en waarom jullie 900.000 jaren geleden hier al voor het eerst kwamen. Verloren herinneringen worden ontdekt en uitgelegd.” (1)

“Jullie wereld zijn er eigenlijk twee,” leggen Sheldan’s bronnen uit.

“Een is de Binnenste Aarde en het thuis van jullie Agarthaanse neven. Ze zijn de laatste overblijvers van de kolonisten die Gaia ongeveer 900.000 jaren geleden hadden gezaaid. Eerst  bezetten zij het continent die de meesten van jullie Lemuria noemen.

Uiteindelijk brachten ze een deel van hun kolonie naar de Binnenste Aarde. Het is deze laatste groep die de laatste sporen had waar Lemuria over ging. De Atlantiërs overvielen en claimden de oppervlakte voor zichzelf. Dit leidde uiteindelijk naar een sluimerend conflict die 13 millennia jaren geleden overkookte.” (2)

SaLuSa geeft ons meer details:

“Jullie zullen meer horen over deze zielen die woonden in de Binnenste Aarde. Die jullie kennen als de Agarthanen. Voor de ondergang van Lemuria waren zij degenen die hun land verlieten en doorgingen met hun evolutie, door naar de Binnenste Aarde te gaan. Ze zitten in een fase waar ze een hoger niveau van bewustzijn ingingen, en zullen deel zijn van een open contact als het veilig is om dat te doen. Ze hebben veel te bieden en zullen je helpen bij je laatste voorbereidingen voor de Ascentie.” (3)

Sommige oppervlakte bewoners hebben Agartha bezocht. Het best bekend is Admiraal Byrd waar Matthew ons aan herinnerde:

“Er zijn beschavingen die in de holle Aarde wonen en zo nu en dan vergaderen door een of meer van hen met oppervlakte volkeren – Admiraal Byrd dagboek beschrijft deze groep hun vriendelijke ontvangst en de schoonheid van het volk en hun omgeving. En telepathische communicatie tussen sommige zielen op Aarde en degenen in andere beschavingen zijn ‘dichter bij dan ooit.” (4)

Wat erbij hoort:


De meeste beschavingen, zeggen Sheldan;s bronnen, wisten hier van.

“Zelfs de oude Chinese, Mesopatamische, Indische en Egyptenaren wisten hoe lang geleden dit gebeurde. Onze opgedragen taak was het om over jullie te waken en alleen tussenbeide te komen als de Hemel daarmee instemde. Dit gedrag leidde tot een aantal messiaanse boodschappen en de opgang van talloze godsdiensten, die de Annunaki en hun minions ontwikkelden voor wat zij dachten dat volledig aanvaardbaar was voor hun kwade bedoelingen. De consequenties van hun daden ontwikkelden zich in haat en verdeling die de mensheid tot op deze dag nog plaagden.” (5)

Men vraagt zich af of de Wanderer of the Skies (Reiziger in de Hemelen) in hun bronnen, pas ontdekte zaken vonden onder Antartica, bij dit commentaar:

“Een nieuwe ‘ontdekking’ op het punt om te worden onthuld aan de massa’s betreft de diepste ondergrond kelder die tot nu gevonden is, een lek van informatie in een van de poorten naar een wereld die wezens bevat die jullie Agarthanen hebben genoemd. Dat zal het toneel klaar zetten, als nodig is, voor toekomstige onthullingen over deze wezens en hun rol hierbij.” (6)

 (Vervolg in deel 2, morgen)

Voetnoten:

(1) Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation Update as received by Sheldan Nidle, March 7, 2017, at http://paoweb.com/.

(2) Sheldan Nidle, May 6, 2014.

(3) SaLuSa, Dec. 31, 2010, at 

(4) Matthew’s Messages, Oct. 22, 2008, at 

(5) Sheldan Nidle, May 6, 2014.

(6) Wanderer of the Skies, March 25, 2012, at