vrijdag 4 augustus 2017

De 9e dimensionale Arcturische raad Wat je echt wilt / 4 augustus 2017 / DanielScranton

De 9e dimensionale Arcturische raad
Wat je echt wilt
4 augustus 2017 / DanielScranton


“Gegroet. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij ons met jullie allen te verbinden.
We hebben al enige tijd de menselijke conditie geobserveerd en we zijn verbaasd over hoe bepalend jullie zijn al ras/soort om te krijgen wat je wilt, om het leven te leven van je dromen.

Ze geven je een levensbedoeling en betekenis en ze nemen je mee naar nieuwe hoogtes die je anders niet had kunnen vinden.

Nu, de reden waarom we dit onder je aandacht brengen is omdat we jullie last/lading wat willen verlichten en om je te laten weten hoeveel er gebeurt namens jullie. Jullie hoeven niet zoveel te doen op dit moment. Je kunt nog steeds geloven in hard werken, doorzetting en worstelen omdat dat dingen zijn die je kunnen laten krijgen wat je wilt en waar je naar toe wilt gaan.


donderdag 3 augustus 2017

De Raad van Twaalf: Dit zijn geweldige tijden in de evolutie van een zonnestelsel / 3 Augustus 2017

De Raad van Twaalf:
Dit zijn geweldige tijden in de evolutie van een zonnestelsel
3 Augustus 2017

De Raad van 12 – Mensen zijn kinderen in een groot sterrenschacht van zonnestelsels en universa.  Zij bezitten voorstelling en onschuld, spirituele openheid, een frisse omhelzing van het nieuwe. Ze schijnen helder als sterren aan een fluwelen hemel. Menselijke wezens zijn schitterend in hun vermogen van emotie, het spectrum wijder dan veel bekende soorten. Misschien een hapering, een onregelmatigheid of goddelijke tussen beide komst, er zijn engel kwaliteiten in de mensheid, die het best gezien worden als je hun kinderen observeert, hun jonge kinderen. Kwetsbaar, gevend en fragiel, vele jaren lang is het een wonder dat ze hoe dan ook overleefden. En toch doen zij als hun broeders en zusters doen die ergens anders in de kosmos worden gezaaid. Mensen hebben altijd veiligheid nodig, emotioneel en een stoffelijk heiligdom voor koestering, creativiteit en de liefdesfrequentie. Ze groeien hier niet uit, in aarde jaren, in 18 of 21 jaren. Ze hebben tijd nodig om in een wereld te bloeien die hen omhelst, het is dankbaar dat ze er zijn en vieren hun myriaden emotionele frequenties.

Ze zijn creatief begiftigd, geboren verhaal vertellers en zijn de voorstelling van hun zonnestelsel. Ze zijn het kloppend hart van hun universum, een heldere regenboog van lichtere frequenties die uitstraalt in de kosmos.


De Arcturiaanse Raad Wat Je Echt Wilt / 3 Augustus 2017 / Daniel Scranton

De Arcturiaanse Raad
Wat Je Echt Wilt
3 Augustus 2017 / Daniel Scranton


“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.

Gedurende een aanzienlijke tijd hebben wij de menselijke conditie geobserveerd, en wij zijn verbijsterd over hoe vastberaden jullie als een soort zijn om te krijgen wat jullie willen, om het leven van jullie dromen te leven. De wensen die jullie hebben voorzien jullie van brandstof. Zij geven jullie leven een doel en betekenis, en zij brengen jullie naar nieuwe hoogtes die jullie anderszins niet gevonden zouden hebben.

Welnu, de reden waarom wij dit naar jullie aandacht brengen is, omdat wij jullie lading een beetje willen verlichten en jullie willen laten weten hoeveel er zich voordoet in jullie belang. Jullie hoeven op dit punt niet zoveel te doen. Jullie  mogen nog steeds in hard werken geloven, in volharding en worsteling, omdat dit dingen zijn die jullie kunnen doen om te krijgen wat jullie willen en te gaan waar jullie naartoe willen gaan.

Maar deze zijn geen bestaanssituaties waar jullie in willen zijn, en wij willen jullie daaraan herinneren. Dit is waarom wij en anderen jullie altijd vertellen over loslaten en je over te geven. Wij vertellen jullie om met de stroom mee te gaan omdat de stroom natuurlijk is. Het is al in beweging, en het brengt jullie daar waar jullie naartoe willen gaan. Worstelen zal alleen maar naar meer worstelen leiden.