zaterdag 14 oktober 2017

Las Vegas Terror en Disclosure: Staat er iets heel groots te gebeuren? Deel 3/4 / door David Wilcock / 9 October 2017

Las Vegas Terror en Disclosure: Staat er iets heel groots te gebeuren?
Deel 3/4
door David Wilcock / 9 October 2017

Deel drie: Tekenen van een dekking
Deel vier: Insiders Stellen een voorlopige blootstelling aan cabal voor


DEEL DRIE: TEKEN VAN EEN DEKKING

WAS DIT EEN SOORT MASSA OFFER?

Het idee dat de Vegas-beschietingen een "False Flag" -aanval waren, die door sommige aspecten van de Cabal tegen het Amerikaanse volk werden gevoerd, is verwarrend genoeg.

De lelijkste waarheid waar we naar moeten kijken, is of dit misschien een soort massaal, ritueel offer van mensen is geweest of niet.

Insiders hebben aangetoond dat dit soort gebeurtenissen veel vaker voorkomen dan je zou denken.

De Cabal kan opzettelijk gebeurtenissen opzetten waarbij veel mensen sterven en ze proberen hun symbolen en codes erin in te werken.


vrijdag 13 oktober 2017

Las Vegas Terror en Disclosure: Staat er iets heel groots te gebeuren? Deel 2/4 / door David Wilcock / 9 October 2017

Las Vegas Terror en Disclosure: Staat er iets heel groots te gebeuren?
Deel 2/4
door David Wilcock / 9 October 2017

Vegas Terror and Disclosure: Staat er iets heel groot te gebeuren?
Deel twee: Het Geheime Ruimteprogramma en de Cabal
Deel drie: Signs of a Cover-Up
Deel vier: Insiders Stel een voorlopige blootstelling aan cabal voor


DEEL TWEE: HET GEHEIME RUIMTEPROGRAMMA EN DE CABAL
EEN INSIDE KLUS DIE MISERABEL MISLUKT IS
In deel een hebben we overtuigend bewijs geleverd dat de schutter van Las Vegas mogelijk actief was geweest als een black-ops-geheim agent.

De massabeschietingen van Vegas hebben alle kenmerken van een wanhopige daad die door de Cabal is georkestreerd - een 'inside job' die op een miserabele manier is mislukt en derhalve het hele systeem blootgeeft.

Een voorgenomen doel van deze catastrofe zou wel kunnen zijn een "massale afleiding" om de aandacht en de bronnen van de Cabal's eigen dreigende nederlaag af te leiden.


De Arcturiaanse Raad Jullie Creëren de Verschuiving / 13 Oktober 2017 / Daniel Scranton

De Arcturiaanse Raad
Jullie Creëren de Verschuiving
13 Oktober 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Jullie hebben binnenin jullie zelf een gevoel ontwaakt van te behoren bij deze specifieke reis waar jullie op zijn, en die ontwaking heeft jullie de macht en de kracht gegeven om een gigantische hoeveelheid van disharmonie op de planeet Aarde en in jullie persoonlijke levens te doorstaan. Jullie incarneerden in dit leven om deze specifieke reis te maken, en diegenen van jullie die ontwaakt zijn maken de reis bewust en opzettelijk, wetende dat jullie een volledige nieuwe Aarde en een volledig nieuw Universum in de vijfde dimensie aan het creëren zijn.Welnu, toen jullie je er eerst van bewust werden dat jullie aan het verschuiven 
aren, was dat in feite een roeping. Een roeping die naar jullie toekwam van jullie gidsen. Jullie gidsen regelden het zo, zodat jullie over de verschuiving zouden horen en duwden jullie in de richting van de informatie daarover. En toen lieten zij de controle los zodat jullie allemaal voor jullie zelf konden beslissen wat de verschuiving voor jullie betekende en hoe jullie erdoorheen zouden gaan navigeren.

donderdag 12 oktober 2017

Las Vegas Terror en Disclosure: Staat er iets heel groots te gebeuren? Deel 1/4 / door David Wilcock / 9 October 2017

Las Vegas Terror en Disclosure: Staat er iets heel groots te gebeuren?
Deel 1/4
door David Wilcock / 9 October 2017

Deel twee: Het Geheime Ruimteprogramma en de Cabal
Deel drie: Tekenen van een cover-up
Deel vier: Insiders stellen een blootstelling van de cabal voor


De massaschietingen in Las Vegas kunnen wellicht de meest verschrikkelijke maar kneuterige "inside klus" in de moderne geschiedenis zijn. Miljoenen nieuw ontwaakte mensen krijgen hun eerste kans om in het echt een JFK, 9/11-stijl cover-up zich zien ontvouwen.

Een meta-analyse van de stads 'journalistiek' op dit kritieke onderwerp laat zien dat veel belangrijke elementen ontbreken, ondanks het ongekende massale aantal bijdragen aan het verhaal.

Een verscheidenheid aan insiderrapporten suggereert dat we eindelijk stuiten op een beschaving-bepalend moment van waarheid en onthulling die het leven op de aarde zoals we die kennen, dramatisch zou verbeteren.


dinsdag 10 oktober 2017

Woonruimte voor diegenen die ons vanuit Winsum willen ondersteunen en weten dat het tijd is / BY ANTON TEUBEN / 10 Oktober 2017

Woonruimte voor diegenen die ons vanuit Winsum willen ondersteunen en weten dat het tijd is
BY ANTON TEUBEN  /  10 Oktober 2017

Mensen met de juiste intenties die ons vanuit Winsum willen ondersteunen en ook mensen die al tijden op zoek zijn naar woonruimte in het noorden kunnen zich vandaag, 10 oktober, melden vanaf 14.00 uur aan de Hoofdstraat(w) 4 te Winsum. Er is op onze oproep op woonruimte gereageerd. Het team wat zich wil inzetten om onze plannen goed neer te zetten groeit gestaag. We zoeken en kunnen nog meer mensen plaatsen die vanuit Winsum ons optimaal willen ondersteunen en beseffen dat… er een nieuw tijdperk is aangebroken en dat steeds meer mensen dit ontdekken en we klaar dienen te staan. Deze grote verandering roept bij vele mensen verschillende vragen op en gelukkig hebben wij tientallen jaren ervaring en zijn wij deskundig genoeg om velen de rust en inzichten te geven om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien.

Het is de bedoeling dat wij vanaf nu elke dinsdag, te beginnen met vandaag, klaar staan met een team om mensen te woord te staan en te luisteren naar hun verhalen en vragen. Wij zien dat steeds meer mensen de tocht naar Winsum willen maken omdat ze hebben gehoord van de bijzondere gebeurtenissen en vreemde verschijnselen die wij hier hebben gezien en meegemaakt en met name de rustige energie willen ervaren. Nogmaals, Winsum is een bijzonder dorp waar een snel groeiend aantal mensen via allerlei wegen in contact komen met fenomenen die niet meer te ontkennen zijn.

De Arcturiaanse Raad Ben Jezelf / 10 Oktober 2017 / Daniel Scranton

De Arcturiaanse Raad
Ben Jezelf
10 Oktober 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Het is het perfecte tijdstip voor jullie om jezelf tot uitdrukking te brengen zoals jullie jezelf werkelijk weten te zijn. Wat de wereld nu meer nodig heeft dan wat anders dan ook is authentieke menselijke wezens. Jullie hebben meer voorbeelden nodig van jullie werkelijke aard om anderen te inspireren en om anderen de kans te geven om zichzelf te zien. Want zien jullie, wanneer je eerlijk tegen jezelf bent, ben je van meer belang voor je medemensen dan wanneer je pretendeert te zijn wat je denkt dat je verondersteld wordt te zijn.
Zelfs als wat je denkt dat je verondersteld wordt te zijn iemand is die doet wat het ook maar is dat hij of zij kan om van dienstverlening te zijn, help je daar niemand mee door te pretenderen. En jullie zijn het meest van dienstverlening wanneer jullie herkennen dat bij tijden jullie het gewoon even rustig aan moeten doen. Jullie moeten jezelf eren zodat anderen jullie voorbeeld kunnen volgen. Als jullie een nieuwe Aarde gaan creëren, waar iedereen gerespecteerd, erkend, geëerd, gewaardeerd, en waar iedereen gelijk behandeld wordt, dan moet die Aarde ruimte hebben voor iedereen zoals zij werkelijk zijn.