woensdag 22 april 2015

April Boodschap van Adama "Het Jaar van Zelf Expressie ~ Het vinden van de innerlijke stem" / 22 april 2015

April Boodschap van Adama
"Het Jaar van Zelf Expressie ~ Het vinden van de innerlijke stem"
22 april 2015

... Adama's bericht hieronder is nog een herinnering aan vertrouwen en weten dat onze innerlijke stem gehoord wil worden. Onze innerlijke stem, het kern wezen van wie we zijn, is steeds meer aanwezig als we ons openen en onze kijk op het leven uitbreiden. Zegeningen voor een ieder van jullie op je reis!

Gechanneld door Denise Laberge
Telos World Wide Foundation
Montreal, Canada

Ik ben Adama,

Ieder van jullie die deze boodschap leest is omhuld en ondersteund door mijn liefdevolle hart. Dit bericht is geladen met de energie van ons hart hier in Telos, alsmede met de energie van je eigen hart.

Je hart spreekt constant tot je en je leert om ernaar te luisteren. Ik nodig je uit om de volgende zekerheid stevig te verankeren in jezelf, het geloof dat jullie door God naar jullie ware hart geleid worden. Jouw hart wil nu worden gehoord. In een aantal van je vorige levens, was je hart slechts een fluistering, net hoorbaar genoeg om je opmerkzaam te maken over het verschil met je broeders en zusters van de Aarde. 

Nou, dat hart schreeuwt nu! Het schreeuwt haar dorst naar vrijheid uit, haar dorst naar geluk, naar vreugde. Het spreekt over een andere manier van leven; het praat tegen je over jou eigen manier om je leven te leven.


Geachte pioniers van Christus Liefde, ik nodig jullie uit om de grote verschuivingen in het bewustzijn die in jullie plaatsvinden te erkennen. Deze hart impulsen vragen aan jullie om wijzigingen aan te brengen; veranderingen in houding, in overtuigingen, in gewoonten. Stop met het ontkennen van wat je diep van binnen voelt. Deze emoties, deze gevoelens praten over jou zelf, over je aspiraties. Een harmonisatie ontwikkelt zich momenteel, waar je ware Wezen zal leven van het hart in de energieën van de nieuwe Aarde. Jouw eigen energierasters geraken steeds dichter en dichter bij die van de 5e dimensie, om uiteindelijk samen te smelten. Dus de energieën van de 5e dimensie komen naar jullie toe om een ieder van jullie te helpen herkennen wie je bent.

Teneinde de harmonisatie van de Licht energieën te vergemakkelijken, nodig ik jullie uit om de intelligentie en de Liefde van het Grote Leven te vertrouwen. Ik nodig jullie uit om dit vertrouwen te leven, om het te verkennen en het te versterken in je leven, vooral wanneer de gebeurtenissen die zich voordoen verstoken lijken van enige betekenis. Heb vertrouwen in het leven, heb vertrouwen in de Bron, en vertrouwen in het Universum: kies de expressie die je hart aan het trillen maakt. Het is het vertrouwen dat de grote deur van de 5e dimensionale energieën opent. Dus neem elke avond, de tijd om terug te kijken op de gebeurtenissen van de dag om hun perfectie en hun leiding te zien. 

Deze eenvoudige oefening zal je helpen om je vertrouwen in het leven verder te ontwikkelen. Je leert om de almachtige liefde van je Goddelijke Wezen te herkennen, welke alles doet wat in haar macht ligt om je te helpen de wetten van het leven die naar je toe komen, altijd met grote precisie en nauwkeurigheid te begrijpen.

Ridders van het Licht, neem toevlucht tot dit vertrouwen en laat niets jullie uit de buurt van de route van het licht zwaaien waarop jullie lopen. Weet dat bij elke stap die jullie op dit pad te nemen, jullie helpen om deze wereld, die in de greep is van de illusie van afscheiding, te transformeren. De angst trilling is onverenigbaar met de vibratie van jullie echte en goddelijke harten. Zolang jullie angst accepteren in jullie leven, trekken jullie zonder het te beseffen, een ondoordringbare muur op tussen jullie bewustzijn en jullie hart. Elke angst trilling houdt jullie in afscheiding.

Geachte dapperen, kiest ervoor om te werken met het Leven, om jezelf te openen, zodat jullie elke angst kunnen transformeren naar pure vreugde en vrijheid om uiteindelijk het ware Leven te leven.

Ik ben Adama, degene die jullie kent. Moge het enthousiasme van de overwinning jullie voor altijd dragen!

Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl