donderdag 7 maart 2013

ARCTURIAANSE HULPMIDDELEN VOOR TRANSFORMATIE 6e dimensie Arcturiërs / Telepathisch channeling door Amarja Mara

ARCTURIAANSE HULPMIDDELEN  VOOR TRANSFORMATIE
6e dimensie Arcturiërs 
Telepathisch channeling door Amarja Mara

Wij zijn Arcturians van het 6e dimensionale bewustzijn. Wij verwijzen u naar de betekenis en het bewustzijn dat deze grafische symbolen kunnen uitlokken in het wezen van de kijkers. Een Ieder is gecodeerd met een bepaald patroon dat samenvalt met een bepaalde frequentie die is gecodeerd in het potentieel van elk mens.

Door het bekijken van deze beelden, en het reciteren van de intentie meditatie, kan men deze frequenties in zichzelf activeren. Deze beelden kunnen worden gebruikt als instrumenten om het gehele zelf te ontwaken tot een hoger niveau van bewustzijn of ascensie te inspireren naar een meer bewuste staat van zijn. Alle aspecten van de afbeelding, kleuren, vormen, maten of vormen en het plaatsen en het nummer van elke vorm in de gehele afbeelding heeft betekenis voor de matrix van de aarde, en de mens binnen haar omgeving.
___________________________________


Manifestatie

De kracht van creatie binnen het 3-dimensionale rijk is ontwaakt.

Het activeert de mogelijkheid om wensen in je wereld te manifesteren.

Het verhoogt je creatieve bekwaamheid en je motivatie om bepaalde concepten een creatieve vorm te geven.


Intentie van de Meditatie: De wensen van mijn ziel manifesteren zich in mijn realiteit.
___________________________________Patronen veranderen

Deze vorm staat ons toe om oude patronen in nieuwe patronen te veranderen.

Gebruik dit gereedschap wanneer je gereed bent om negatieve gedragingen naar positieve over te zetten.

Deze afbeelding staat je toe om je onderbewustzijn, gewoontes en reacties te veranderen.

Het staat je toe om je denken en automatisch handelen te veranderen.

Gebruik dit wanneer je gereed bent om blijvende verandering te maken.

Het beste is dus om dit te gebruiken voor een specifiek patroon dat je wilt transformeren.

Intentie van de meditatie: Ik ben niet langer onder controle door het onderbewuste.

___________________________________


Zielendoel

Iedereen reincarneerd met een bepaald doel wat men wenst te vervullen en deze formatie activeert het innerlijk weten van dat doel en staat je toe om de tekenen te zien die je elke dag zullen leiden naar de hoogste bestemming.

Intentie van de meditatie: Mijn zielendoel wordt elke dag aan mij vrijgegeven en ik handel naar die missie


___________________________________
Integatie
In de wereld van Polariteit kun je inwerking van de oppositiekrachten vinden.

Dit beeld staat de ziel toe om het licht vrij te geven binnen in de eigen duisternis en het licht te zien in de duisternis van deze wereld.

Wanneer deze tegengestelde krachten zijn verenigd, dan is de ziel tot een geheel verenigd en is de tegenstelling opgehouden te bestaan.

Intentie van de meditatie:  Ik accepteer mijn duisternis door het vrijkomen van mijn licht en ik voel dat mijn ziel integreert naar compleetheid.

___________________________________________

Innerlijk Weten

Wanneer je staart naar de centrale veer van dit patroon, staat het je toe om naar binnen te gaan en toegang te krijgen bij het innerlijk weten van je ziel....het opent de deur naar intuïtie en je gevoeligheid naar je eigen waarheid. 

Alle antwoorden kunnen in deze plaats van innerlijk weten gevonden worden. 

De greep van invloeden van buitenaf, lossen zich op en de waarheid wordt gezien.

Intentie van de meditatie: Door me te verbinden met mijn innerlijke weten, herken ik de waarheid.

_______________________________________________


Interdimensionaal
Reizen

In dit teken is de kracht van interdimensionaal reizen gecodeerd.

Wanneer je boven de restricties van ruimte en tijd uitkomt, kunnen werelden boven werelden gezien en ervaren worden.

De mate waarin dit teken gecodeerd wordt ligt aan het niveau van bewustzijn dat men heeft bereikt.

Het zal het niveau van interdimensionaal reizen activeren die men zal ervaren als men er klaar voor is.

Intentie van de meditatie: Ik open mijn bewustzijn om boven de waarneming uit van tijd en ruimte in andere dimensies te kijken.

___________________________________


Uitlijning


De mens heeft de capaciteit om zich op één lijn te plaatsen met Moeder Aarde wanneer zij in haar volgende octaaf ontwaakt.

Deze afbeelding brengt iemands gehele natuur op één lijn met de frequentie van de Aarde, GAIA, wanneer ze zich door haar cycli beweegt rond de zon en het zonne-systeem en melkweg naar en in een lichtere vorm.

Intentie van de meditatie:  Ik ben heel gelijkgericht met de vibraties van Moeder Aarde, wanneer ze zich beweegt naar haar nieuwe Zijn!

____________________________________________


Eenheid - Eendracht


Deze vorm brengt de impact van eenheid in een groep mensen om hun hoger doel te vervullen.

Het individu is geëerd binnen de eenwording van zielen die een grotere taak krijgen.

In eenheid is er kracht!


Intentie van de meditatie:  In eenheid zijn we heel en dat geeft een Hoger doel, vastberadenheid, aan onze scheppingen.


__________________________________________


Vergeving

Met dit teken kun je eindelijk wrok en onopgeloste schuld loslaten.

Dit patroon staat je toe om banden uit het verleden los te laten, die nu nog steeds pijn en spijt bezorgen.

Het bereikt een plaats dat oude wonden opent en ze bevrijdt, zodat echte vergeving gerealiseerd wordt en de ziel vrij kan zijn.

Intentie van de meditatie:  Ik vergeef mezelf en alle anderen uit het diepste van mijn wezen.


_____________________________________


Transformatie

De Combinatie van Geometrische vormen activeert het vermogen om het ene in het andere te transformeren.

Het maakt je ontvankelijk om als schepper je vermogen, je werkelijkheid te veranderen.

Dit is een geschenk dat iedereen heeft.

Met de kracht van Bewust Zijn kun je elke gedachte of gevoel in iets anders transformeren en elke omstandigheid kan in een ander worden omgezet.

Hoe kun je deze kracht gebruiken? Wat wil je transformeren?

Intentie van de meditatie:  Ik heb de kracht om mijn realiteit te transformeren.

Ik wil deze kracht gebruiken om..........te transformeren in liefde in mij leven.


___________________________________________


Verbinding
(Interconnectivity)

Alles op je planeet is verbonden in een web van licht, als een gloeidraad.

Deze tekening toont je, dat deze lichtmatrix van licht echt is en tegelijk een illusie!

Je kunt in deze matrix stappen en de lichtlijnen lezen omdat alles met elkaar verbonden is.

Een lichtpuntje leidt naar alle lichtlijnen.

Alles is een lichtpunt in een holografisch met elkaar verbonden creatie.

Wanneer je naar deze afbeelding staart, overdenk je wat dat betekent.

Intentie van de meditatie: Ik ben een lichtpunt in het eindeloze web van licht.

___________________________________

Goddelijke ontwaking

Wij zijn allemaal een Goddelijk wezen wat vergeten is wie we zijn!

Deze afbeelding doet je ziel ontwaken naar zijn ware goddelijkheid en verbinding naar een spiritueel rijk dat de fysieke wereld te boven gaat.

De naast elkaar geplaatste vormen spreken de spirituele kant van je bewustzijn aan en brengt het gevoel van Goddelijkheid in je tegenwoordige bewustzijnsstaat.

Het bevat spirituele patronen zoals het zich in je tegenwoordige bestaanmanifesteert.

Intentie van de meditatie:  Ik ben een Goddelijk wezen wat deel uitmaakt van een Goddelijk plan.

___________________________________ 


Telepathie 


Alle mensen hebben de mogelijkheid van en tot telepathische communicatie.

Deze afbeelding heeft gegevens in zich die alleen gelezen kunnen worden wanneer je jezelf toestaat, om je telepathischemogelijkheden echt te laten zijn.

Intentie van de meditatie:  Het is gewoon voor me om telepathisch te zijn en ik info kan zenden met mijn geest in een 3e dimensie verpakking.

_________________________________________


Concentratie / Focus

Richt je aandacht op het midden van deze afbeelding en je zult bemerken dat je niet kunt nalaten er op gericht te blijven.

Dit kan je helpen om je intenties te rechten en de doelen te bereiken die je je ten doel hebt gesteld.

Slechts een paar seconden richt je je met je intentie op deze afbeelding en je zult je concentreren.

Intentie van de meditatie:  Ik wil mijn concentratie vasthouden op............voor zo en zo lang.

___________________________________

Uithoudingsvermogen

Dit geeft je de kracht om trouw te blijven aan je doelen op lange termijn en beloften te houden aan jezelf en anderen toe.

Het spreekt je cellulaire niveau aan en creert vooruitgang in je wezen.

Het oog in het midden is je doel en de omringende vormen bouwen je karakter om je te inspireren, te volgen met standvastigheid en vastberadenheid.

Je hebt uithoudingsvermogen nodig om je zielendoel te bereiken en dit zal je de toegang tot je kracht van binnen geven.

Intentie van de meditatie:  Ik heb het uithoudingsvermogen om mijn missie te voltooien en tot stand te brengen.

___________________________________


DNA Activering


In je fysieke 3e dimensionale aard bereik je slechts 2 DNA strengen wat de blauwdruk voor je vorm geeft.

Er zijn er meer, totaal 12, die aan het ontwaken zijn, ze zijn de energetische blauwdruk voor het nieuwe lichtwezen dat we zijn.


Wanneer je in een hogere frequentie terecht komt, worden je strengen geactiveerd.

Dit beeld spreekt je energetische DNA aan en codeert ze a.h.w. om actief te worden.

Intentie van de meditatie:  Ik ben gereed voor mijn volle 12 strengen DNA-activatie en ik accepteer mijn ziel als de bestuurder van mijn nieuwe verlichte zelf.


_____________________________________________


Sterrenpoort

Zorgen om contact te maken met een andere Melkweg of andere Planeet?

Dit werkt als een zonnewijzer om contact toe te staan buiten onze ruimte.

Voor hen, die gereed zijn om ambassadeurs voor de sterren te zijn en open communicatie aan te gaan naar andere wereld wezens, kan deze afbeelding helpen om contact te maken.

Elk van deze geschreven symbolen is een oproepkaart dat anderen je gebiedscode vertelt.

Dit is een spoorweg, een toegangsweg.

Het is aan jezelf te beslissen welke kaart je kiest en hoeveel je wilt weten van daar buiten!

Sta je intenties toe je te leiden.

Intentie van de meditatie:  Ik ben een lichtambassadeur in het Universum en ik sta open om met andere wezens contact te maken.

Ik sta toe contact te maken met hen die zich verbonden weten met De Goddelijke Universele Kern, De Goddelijke Bron, het Al wat is, God de Vader-Moeder.

___________________________________


Kalmte

Het subtiele van Vrede overdekt het leven, wat barsten en scheuren geeft, om toch met gemak door de chaos heen dat geestelijk te kunnen overzien.

Deze afbeelding herinnert je eraan dat je met kalmte een keuze mag maken wanneer een niet in perfecte staat zijn aan de orde komt en dat dat b.v. je ego kan zijn.

Sta jezelf toe in vrede te zijn en blijf kalm wat er ook gebeurt.

Daar zal je echte vrede vinden.

Intentie van de meditatie:  Ik ben nu in vrede en sta mezelf toe me kalm te voelen.

 _____________________


Overvloed   


Overvloed is de natuurlijke staat van het Universum.
Wees voorzichtig wat je overpeinst bij deze afbeelding!

Het heeft de codering om meer te creëren van waar je maar aan denkt.

Dit is een versterker van de staat van overvloed wat je maar aantrekt.

Intentie van de meditatie:  Ik trek overvloed aan wat ik nodig heb om mijn zielendeel te vervullen.

_______________________________________


Teleportatie

Het meer dan op één plaats tegelijk zijn of in een oogwenk van de ene naar de andere plaats gaan, is al oud en komt er weer aan en........nee, je gaat dat niet meemaken wanneer je deze afbeelding bekijkt!

Evenwel, in deze afbeelding zit het geheim om in deze bekwaamheid te stappen.

Er zijn veel niveaus van teleportatie en er zijn er ook om niet fysiek te verdwijnen of weg te gaan, dus om, niet in een oogwenk, ergens anders heen te gaan.

Wanneer men in een hogere staat van bewustzijn komt, dan wordt dat idee helderder en dat is de bedoeling van deze afbeelding.

Intentie van de meditatie:  Mijn bewustzijn is een reismodel wat de limieten van tijd en ruimte overschrijdt.

___________________________________


Telekinese

We kennen de uitspraak: geest over de materie, en dit is in feite een juiste uitdrukking: geest over de materie!

Echter de overheersende opvatting op deze planeet is "Materie over Geest"!

Deze krachtige afbeelding haalt dit foute geloof weg en veroorzaakt dat je ziel deze zaak omkeert.

Je bewuste geest kan deze afbeelding nogal of enigszins wegdrukken.

Dit is omdat je geest verandert, zodat je je kunt herinneren dat het je geest is wat de werkelijkheid veroorzaakt zoals het moet zijn en kun je dingen veranderen en bewegen en de wetten waarvan je denkt dat die ze besturen.

M.a.w. deze afbeelding opent voor je de mogelijkheid voor telekinese.

Intentie van de meditatie:  Telekinese is natuurlijk. Mijn ziele-geestesoog is de toezichthouder en beweger van materie.


__________________________________________


Levenskracht

In deze formatie voel je levenskracht.

Het bevat een donutvorm wat de creatievorm is.

Het kan door het Universum heen worden gevonden maar kan verschillend worden gezien en dat hangt af van je dimensionale perspectief.

De vlammende kleuren tonen de levenskracht die komt vanuit het creëren.

Als je je creatieve uitingen wilt versterken of je passie voor het leven wilt motiveren, besteed dan wat tijd aan deze afbeelding.

Intentie van de meditatie:  De levenskracht van creëren welt in me op en geeft een infusie aan mijn inspanningen.

___________________________________


Vierde Dimensie

Dit ontwerp bevat alle elementen die nodig zijn om vanuit je huidige positie in de 4e dimensie echt te ontwaken.

Het onderste blad toont het symbool van vergeving en de mogelijkheid om veel kanten te zien van alles war er toe doet.

De sterafbeelding toont je alles als een en hetzelfde.

Het bovenste beeld verbeeldt de kennis dat de fysieke en de geestelijke werelden verenigd zijn in de keus en die vorm volgt het bewustzijn.

De Kubus, de limieten wat je achter je laat en je te boven komt wanneer je je herinnert dat het je bewustzijn is, dat alle dozen creëert.

Je kunt het met verschillende woorden interpreteren, als je dat wilt, maar de essentie is binnenin afgedrukt.

Intentie van de meditatie:  Mijn ziel is gereed om mijn fysieke vorm in een 4e dimensie perspectief te plaatsen met een bewust bewustzijn.

___________________________________


Geestelijk Meesterschap

Zoals je zou denken, zo vallen de puzzelstukjes niet altijd op de plaats.
De vele hoeken dagen je verstandelijke beperkingen uit wanneer je je richt naar het evenwicht bij het midden van deze afbeelding.

De vierkanten komen alleen tezamen wanneer je het gevoel loslaat om ze passend te maken.

Geestelijk meesterschap in de volgende octaaf van bewustzijn door te zien dat alles past, zelfs als het lijkt dat het niet zo is!

Intentie van de meditatie:  Mijn geest kan zich uitspreiden, ontplooien boven de beperkingen van de puzzel en de stukjes uit. 

Ik kan geestelijk meesterschap hebben om het vloeiende evenwicht te zien.

___________________________________


Arcturus 

Wanneer je de neiging voelt, kun je deze Arcturus zonnewijzer gebruiken om contact te maken met de Arcturianen.

Deze combinatie is een gereedschap om contact te maken met Arcturus.

Het opent je ziel voor die frequentie en zendt een bericht van je wens om contact te maken.

Wij hebben deze afbeelding gecodeerd zodat we je bewustzijn en intentie kunnen lezen wanneer het door jullie brein golft en binnen in je ziel vibreert.

Intentie van de meditatie: Mijn ziel staat open om me te verbinden met mijn Arcturiaanse vrienden en relaties te helpen met mensen op aarde.

 ___________________________________


Karmische Balans

Deze afbeelding is gevuld met symbolen om de energie van karmische balans toe te passen.

De cirkels donker en licht komen tezamen en onthullen, wanneer ze samenkomen, het verlichte oog van wijsheid.

De centrale vorm dodecahedron bevat de kracht van vergeving en het zien van de vele kanten van alle interacties.

De natuurlijke cyclus van het getal 6 omcirkeld de vorm van "zo boven zo beneden".

Deze afbeeldingen houden de essentie in zich van de belangrijkheid van balans bij je handelingen, omdat ze je eeuwig beïnvloeden!!

De golven aan de buitenkant zijn een waarschuwing en herinnering dat je handelingen vloeiend zijn en in een ogenblik veranderd kunnen worden, dus de karmische effecten door tijd en ruimte heen kunnen veranderen.

Intentie van de meditatie:  Ik denk en handel met het bewustzijn van karmische balans en zoek de hoogste uitdrukking van vergeving en acceptatie.


_____________________________________________


Zaligheid - Geluk (bliss)

Het oude symbool in het midden van deze vissenstaarten, zijn bedoeld om je uit je problemen te brengen en je terug te brengen in je oorspronkelijke staat van waar geluk.

Je oorsprong is deze staat van euforie en het is het recht van je ziel om deze gelukzaligheid te voelen, zelfs in de fysieke dichtheid van jullie wereld.

De helderheid van het oranje en het blauw plaatst je ego terzijde van de verzachtende frequenties van de diffuse achtergrondkleuren die in je aura smelten en je chakra's genezen en je terug brengen naar het gevoel van je gelukkige oorspronkelijke staat.

Intentie van de meditatie: Ik laat los hoe het ego me vasthoud en leef nu in een vredevolle staat van mijn ware eeuwige geluk.

Vertaling, Tonnie Eijkenboom