dinsdag 16 januari 2018

Cobra / PORTAL 2012 Operatie Mjolnir Dinsdag 16 januari 2018


Cobra / PORTAL 2012
Operatie Mjolnir
Dinsdag 16 januari 2018

Operatie Mjolnir is een speciale operatie van de Licht Krachten om de implementatie van de Galactische Codex binnen de quarantaine Aarde af te dwingen.

Mjolnir, ook wel Hammer of Thor genoemd (vergelijk Norse: Thor, Roman: Iuppiter, Greek: Zeus, Egyptian: Wsir, late Atlantian: Astar), is een speciale niet-onthulde technologie van de Galactic Confederation die ervoor zal zorgen dat Galactic Codex opnieuw wordt gerespecteerd in quarantaine Aardse sector:


Eén aspect van Mjolnir-technologie is de detectie van elk donker wezen door simpelweg de hoeveelheid kwantumanomalie te meten die wordt voortgebracht door negatieve gedachten, emoties en acties. Een ander aspect van Mjolnir-technologie is een waterdichte inperkings- en verwerkingstechnologie die elk donker wezen uit zijn domein kan verwijderen en verwerken volgens de Galactic Codex. Die verwerking vindt meestal plaats in de Ganymede-sorteerfaciliteit.

Operatie Mjolnir is volledig van kracht sinds november 2017.


In de sublunaire ruimte benaderen de Lichtkrachten die tot de Galactische Confederatie behoren alle leden van verschillende duistere facties op een no-nonsense manier, waardoor ze een optie krijgen om het Licht te accepteren of anders naar het Galactisch Centrum worden gebracht voor herstructurering:

De belangrijkste factie die de laatste tijd problemen maakt, is het zogenaamde Illuminati Breakaway Complex (IBC). IBC is een door Chimera bestuurde negatieve factie die zich heeft losgemaakt van het Illuminati-netwerk en ondergronds is gegaan tijdens de Archon-invasie in 1996. Ze hebben hun eigen netwerk van ondergrondse steden gecreëerd, verbonden met hogesnelheidstreinen. Hun ondergrondse netwerk is onafhankelijk van het Amerikaanse militaire ondergrondse netwerk (gebouwd sinds de jaren 1950 en geruimd door het verzet na 2000), onafhankelijk van het ondergrondse Chimera-netwerk (26.000 jaar geleden gebouwd en nu bijna volledig geruimd door het verzet) en onafhankelijk van het ondergrondse netwerk van Agartha ( 26.000 jaar geleden gemaakt en uitgebreid in de laatste decennia toen het verzet zich bij dat netwerk voegde):


Onder het oppervlak heeft Illuminati Breakaway Complex samengewerkt met inheemse Earth Dracos en Reptilians en ook met Dracos en Reptilians die dit Zonnestelsel zijn binnengegaan in het tijdsbestek van 1996-1999 tijdens de laatste Archon-invasie. In 2014 werden de hoogste niveaus van Illuminati Breakaway Complex overgenomen door de Chimera. Sinds 1996 ontwikkelde IBC een eigen geheime ruimteprogramma dat samenwerkt met de Draco-vloot en de zogenaamde Dark-vloot. Dit geheime ruimteprogramma met een aanzienlijke vloot van verhulde schepen is nu de krachtigste negatieve factie die aanwezig is in de sublunaire ruimte en is de belangrijkste focus van Operatie Mjölnir.

Momenteel bestaat Illuminati Breakaway Complex uit ongeveer 200.000 Illuminati en Dracos, bestuurd door de Chimera. IBC is verantwoordelijk voor de meerderheid van de vermiste kinderen sinds 2015 en ze gebruikten ze als slaven in hun ondergrondse bases:


Informatie over IBC kon tot nu toe niet worden vrijgegeven, omdat ze dit zouden vergelden met ongekend leed voor die gevangenen te veroorzaken. Een deel van operatie Mjölnir was de weerstand die de overgrote meerderheid van die gevangenen bevrijdde sinds begin januari 2018 en de Pleiadiërs die ze naar een bepaalde planeet nabij de Pleiaden-sterrencluster brengen voor herstel en genezing.

Illuminati Breakaway Complex is ook verantwoordelijk voor een groot aantal scalaire en gerichte wapensaanvallen op Lichtwerkers en Lightwarriors, vooral voor de huidige golf van aanvallen die in november 2017 begon.

Illuminati Breakaway Complex is ook verbonden met ongeveer 1 miljoen inheemse Reptilians die aan de oppervlakte leven, vooral in Afrika en Latijns-Amerika maar ook op andere continenten en staan ​​bekend als vampiers:


Andere geheime ruimtevaartprogramma's neigen dichter bij de Aarde te komen in de Lage Orbit van de Aarde en het verwijderen van deze is verantwoordelijk voor meer zichtbare effecten van de huidige ruimtegeschiedenis:


De Hawaii-raket was een geheime ruimteprogramma-wapen dat naar Hawaï was gericht en dat door de Galactische Confederatie was verwijderd voordat het in de atmosfeer terechtkwam.

Mysterious Zuma satellite (USA 280) is met succes in een baan om de aarde gelanceerd en is betrokken bij de huidige ruimtewereld. Tot voor kort was het mogelijk om de positie van deze satelliet hier te volgen:


Een andere satelliet, NROL-47, is ook betrokken bij de huidige ruimtewedstrijd in Low Earth Orbit:


Deze satelliet werd of werd niet ontwikkeld door een positieve factie binnen de Chimera-gecontroleerde NRO:


NRO is een van de belangrijkste organisaties met als hoofddoel de quarantaine-status van de aarde te behouden en voortdurend toezicht te houden op mogelijke betrokkenheid van Galactic Confederation bij het quarantaine-aardegebied.

Missie patch voor NROL-47 leest Mali Nunquam Praevalebunt, wat vertaald uit het Latijn betekent "kwaad wint nooit" of "donkere degenen nooit zegevieren". 


De afbeelding op de patch toont Sint-Joris die de draak versloeg die menselijke offers eiste:


Door dit in de moderne taal te plaatsen, betekent het de overwinning van de positieve humanoïde soort op roofzuchtige Draco-soorten in deze laatste fase van de Galactische oorlogen.

We zullen deze update voltooien met een video van Operation Mjolnir die voor velen interessant kan zijn:


Overwinning van het licht!


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl