vrijdag 14 juli 2017

De 9de dimensionale Arcturische raad: Het vrijgeven van jullie collectieve verleden / 14 Juli 2017 / Daniel Scranton.

De 9de dimensionale Arcturische raad:
Het vrijgeven van jullie collectieve verleden
14 Juli  2017 / Daniel Scranton.


 “Gegroet. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om ons met jullie allen te verbinden.

We hebben een partnerschap met zoveel mogelijk wezens waar we mogelijk mee in contact zijn voor de besluiten die moeten worden gemaakt betreffende hoeveel van de mensheid er klaar voor is. Als we jullie zien voortgang maken, zoveel als je kunt, en de energieën gebruiken die je krijgt ten gunste van jullie en ten gunste van de hele mensheid, nemen we natuurlijk aan dat je er met meer kunt omgaan.

We zijn blij om aan te kondigen dat de energieën die je nu ontvangt bedoeld zijn om je uit de slavernij te halen van je relatie met jullie verleden. We praten niet gewoon over je verleden in dit leven, of zelfs je voorbije levens. We praten over je verleden als menselijk collectief. Alles dat je ervaren hebt als een collectief tot nu toe, speelt een rol in hoe je jezelf ziet en in wat je gelooft waar je toe in staat bent.


Dat collectieve verleden, die menselijke geschiedenis, kan worden losgelaten door de energieën te assimileren die je nu ontvangt. Je kunt schuld loslaten. Je kunt beperking loslaten. Je kunt gevoelens loslaten van achtervolgd te zijn en gevoelens loslaten van slaaf te zijn geweest. Door dat te doen, zul je jezelf bekrachtigen door vooruit te gaan en te omhelzen waar de mensheid feitelijk toe in staat is.

Je zult vrede maken met het verleden. Je zult die accepteren maar van nu af aan zul je die niet gebruiken om je toekomst te scheppen. In plaats hiervan gaan de energieën je bemoedigen om meer aanwezig te zijn en om tot meer van de waarheid toegang te krijgen van wie je bent. De waarheid is dat je meer toegang hebt tot je ware aard als Bron Energie dan je ooit eerder hebt gehad.

Het vasthouden aan een verleden en een geschiedenis schijnt anders aan te geven, deze dient jullie niet langer. Het is tijd voor de hele erkenning van jezelf als Bron Energie wezens, en wij zijn hier om jullie die overgang te helpen maken.

Wij zijn de Arcturische Raad en we zijn verheugd om ons met jullie te verbinden.”

 https://www.paypal.com/en_US/i/scr/pixel.gif