vrijdag 7 juli 2017

De 9de dimensionale Arcturische raad: Het doen ontwaken van de galactische familie / Jul 7, 2017 / Daniel Scranton

De 9de dimensionale Arcturische raad:
            Het doen ontwaken van de galactische familie
Jul 7, 2017 /  Daniel Scranton

“Gegroet. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om ons met jullie allen te verbinden.

Wij wekken iets binnen in jullie dat je laat denken aan je geschiedenis. Jullie hebben een geschiedenis met wezens van over de hele galaxy en meer, en die geschiedenis is een deel van het verhaal van je evolutie. Dus natuurlijk komen we terug met veel vrienden in deze tijd van jullie ascentie. Het is de opeenstapeling van alles waar we aan gewerkt hebben, samen als team om jullie dat te helpen bereiken.

Jullie zijn zeker niet alleen in deze onderneming. Jullie besloten voordat je incarneerde dat je onze hulp nodig had en de hulp van andere wezens om je te helpen om de drempel over te steken naar de vijfde dimensie. Nu, er is een ‘niet-tussenbeide komen politiek’ zoals het is voor de mensheid want om de heiligheid van jullie evolutie te verzekeren, moeten jullie voor jezelf dingen toegestaan worden.


Jullie moeten zekere ontwikkelingen voor jezelf doen. Jullie moeten de codes ontsluiten die we jullie geven. Jullie moeten bepaalde downloads assimileren die je krijgt van een myriade van wezens. Maar dit is, was, en zal altijd zijn, een groepsinspanning, want als wij samen werken erkennen wij dat wat in de samenwerking bestaat en bij het werken als een collectief.

Als individuen kunnen jullie zoveel doen en je kunt zoveel scheppen maar door te werken als een collectief van mensen alleen kon je zoveel meer voltooien. En stel je gewoon voor hoeveel kan bereikt worden als we als een galactische familie werken en dat we allen samen komen met het algemene doel van ascentie.

Wij willen allen dat deze ascentie gebeurt en een van de manieren waarop dat bereikt wordt is door jullie te bekrachtigen. Wat we jullie sturen is bedoeld om je te bekrachtigen. Het is bedoeld om je toegang te verlenen aan meer dan jullie zijn. We verzorgen jullie de energie en dan neem je die energie en gaat ermee verder. Het zelfde is waar over je samenwerkingen met de Aarde, de zon en de fotonbelt.

Wat jullie zullen doen met die energieën zal altijd aan jullie zijn maar we weten gewoon dat de mensheid een tijdslijn kiest die voor het grootste en hoogste goed van iedereen is. En we weten dat omdat wij op veel manieren het levende bewijs zijn van de ascentie van de Mensheid.

Wij zijn de Arcturische Raad, en we waren blij ons met jullie te verbinden.”

vertaald:  winnyd@stralendetoekomst.nl    

http://danielscranton.com/