zondag 11 januari 2015

De Andromeda Sleutel: De Sterrenzaad Transmissie 2015 / 11 Januari 2015 / Celia Fenn


De Andromeda Sleutel: De Sterrenzaad Transmissie 2015
11 Januari 2015 / Celia Fenn
In dit jaar van 2015, Aarde tijd, zal de Andromeda Galaxy een innigere verbinding ontwikkelen met de Aarde Familie van het Licht. Velen van jullie zijn van de Andromedaanse Sterrenzaad Familie, en jullie zullen zeer sterk de binnenkomende kosmische golven van Licht voelen.
De overheersende frequentie van Andromeda is het Gouden Licht, en de Lichtcodes activeren de creatie van Schoonheid en Harmonie via Kunst, Muziek, Dans, Poëzie, Architectuur en Creatief Schrijven.
De primaire Andromedaanse Sterrenpoort op Aarde is gelokaliseerd in het gebied van de Aegean Zee, tussen Griekenland en Turkije. Het werd opnieuw geactiveerd en uitgelijnd met de Nieuwe Aarde rasters in 2013 om de "Andromeda Sleutel" of Lichtcodes te verstrekken voor de ervaring van intense Vreugde en Creatie met het Gouden Licht.  

Deze pas uitgelijnde Sterrenpoort ontvangt en zend deze frequenties in/naar de Aarde rasters, waar zij ontvangen en geïntegreerd kunnen worden door diegenen wiens Lichtlichamen resonant zijn met het Gouden Licht. Dit betekent dat de Ziel Ster Chakra, de Zonne Chakra en de Galactische Chakra geactiveerd zijn en in harmonie werken met de Hart Chakra en de Aarde Ster Chakra.
De Andromeda Transmissies
Als deze Lichtcodes ontvangen zijn op de Aarde en geïntegreerd worden in/naar de Hogere Bewustzijnsniveaus, zullen zij jullie helpen bij de manifestatie van de Nieuwe Aarde. Jullie zullen het gemakkelijker beginnen te vinden om creatieve oplossingen en hoge frequentie reacties te bereiken op wat voor probleem dan ook die in jullie levens of in jullie omgeving naar boven mogen komen. Dit zal bereikt worden omdat jullie het Gouden Licht van het Christus Bewustzijn geïntegreerd zullen hebben en in staat zullen zijn om alle aspecten van zelf in dat Licht te balanceren. 
De Andromedaanse Lichttransmissies komen vanuit het Hart van de Andromedaanse Galaxy, van de Andromedaanse Raad van het Licht, wiens taak het is om jullie Galaxy te helpen bij diens opkomst in/naar diens nieuwe vorm als een Gouden Spiraal Galaxy, genoemd de "gouden Roos Galaxy".
De Andromedaanse Energie reflecteert het Goddelijke Mannelijke in diens structuren van orde, harmonie en schoonheid. Maar, het is ook uitgelijnd met de opkomst van het Goddelijke Vrouwelijke of de Godin energie, want het Gouden Licht reflecteert een volmaakt evenwicht met jullie Galaxy gedurende lange perioden van jullie tijd, een Galactische Tweeling Vlam Heilige Vereniging creërend. Aldus is het, dat diegenen die de Gouden Energie van Andromeda voelen ook de innerlijke uitlijningen voelen van de Heilige Vereniging binnenin hun Harten en Zielen.
Deze Heilige Vereniging, eerst ervaren als een vereniging van Geest en Materie, en dan als het innerlijke huwelijk van het Goddelijke Mannelijk en Vrouwelijk, kan nu ook ervaren worden als een Heilige Relatie Vereniging of Goddelijk Huwelijk binnenin het Gouden Licht.
Maar, het Gouden Licht moedigt ook de creatieve expressie aan door kunst en creativiteit. Binnenin de Nieuwe Aarde gemeenschappen, zal de drang om het zelf en het hoger zelf tot uitdrukking te brengen door creatieve expressie krachtig en op magische manieren gevoeld worden. De Gouden Licht Codes van Andromeda zullen samengaan met de Diamanten Licht Codes van jullie eigen Galactische Centrum om een zeer magisch uitschenken van creatieve energie te creëren.
Deze creatieve energie zal in harmonie werken met de Aarde en met de Natuur. Het zal streven naar Schoonheid, Vrede, Harmonie, Goedgunstigheid en Sereniteit. Het zal een werkelijke reflectie van het bewustzijn van de Hogere Dimensies van Licht zijn aangezien zij in de Aarde Rasters geaard zijn.
Sterrenzaad Activering: Andromeda
De Sterrenzaad Activeringen zijn ontworpen om jullie te helpen je te verbinden met de Sterrenzaad Energie. Je kunt de activeringen als meditaties gebruiken die je zullen verbinden met de binnenkomende Licht Codes.
De Andromeda Activering zal jou toestaan je te focussen op het binnenkomende gouden Licht en om dit in je Lichtlichaam te integreren. Het zal een krachtig proces beginnen dat de frequenties van het Lichtlichaam zal versnellen en meer van het gouden Licht zal incorporeren. Dit zal specifiek voordelig zijn voor diegenen die met hun Creativiteit willen werken of de energie van de Heilige Vereniging en het Goddelijke Huwelijk in het Gouden Licht willen ervaren.
Wij beginnen de ervaring van de Activering door naar de video hieronder te kijken. Terwijl jij je focust op de Andromeda Galaxy, zullen de Licht Codes beginnen te activeren en je zult beginnen het Gouden Licht te voelen dat je Kroon Chakra en de hypofyse binnenkomt via de Ziel Ster Chakra, de Zonne Chakra en de Galactische Chakra. Het is belangrijk om deze energieën te aarden door de Basis Chakra en in/naar de Aarde Ster Chakra terwijl je kijkt.

Adem nu diep en focus in je Hart. Terwijl je ademt, verbind je met de Goddelijke Vlam binnenin je Hartcentrum.
Sluit je ogen en voel golven en golven van Gouden Licht die je Hart binnen gutsen.
Terwijl je dit Licht ontvangt, verzeker je ervan dat je geaard bent door de Basis Chakra en in de Aarde Ster Chakra. Terwijl je het Gouden Licht in je Hart en in je Lichtlichaam ontvangt, ben je aan het uitzenden in/naar de Aarde via de Aarde Ster Chakra en in/naar het Hart van de Aarde. Je zult deze pulsaties van het Gouden Licht voelen terwijl het Aarde Hart synchroniseert met jouw Hart.
Voel nu hoe de Kroon Chakra zich opent om de pulsaties van het Gouden Licht uit de Andromeda transmissies te ontvangen. De Licht Codes worden ontvangen door de Galactische Chakra en de Zonne Chakra en dan uitgestuurd in/naar de Ziel Ster Chakra waar het een explosie van Gouden Licht creëert dat door je Lichaam en Lichtlichaam heen beweegt.
Voel dit Licht als SCHOONHEID en HARMONIE. Voel de golven van Licht de frequentie creëren van Schoonheid en Harmonie zodat je dit in je leven tot uitdrukking kunt brengen.
Als je luistert, hoor je golven van Goddelijke MUZIEK, de symfonie van een Engelachtig Lied dat de Kosmos vult. Voel hoe iedere atoom in de Kosmos DANST op deze Muziek van het Licht.
Zie de golven van STRALENDE KLEUREN die jou omringen terwijl het Gouden Licht naar buiten opent en een REGENBOOG van CREATIEVE EXPRESSIE in je leven wordt.
Voel hoe je HART en ZIEL en SPIRIT in/naar volmaakte Balans en Evenwicht verhuizen. Jij bent de GODDELIJKE TWEELING VLAM binnenin en je brengt de HEILIGE VERENIGING in VOLMAAKTE LIEFDE tot uitdrukking. Jij bent de DANS van het LEVEN en het HEILIGE HUWELIJK.
Voel hoe iedere cel in je lichaam deze LICHT CODES ontvangt en in/naar resonantie verhuizen met een Hoger Bewustzijn en een Hogere Werkelijkheid. Je opent je naar een NIEUWE GEWAARWORDING/NIEUW INZICHT van het leven waarin je een Volmaakt en Prachtig WEZEN van LICHT bent. Jij bent een SCHEPPER WEZEN en je bent hier om te ZIJN, te ERVAREN, LIEF te HEBBEN en om door KEUZE te CREËREN.
Adem nu diep en sta deze Licht Codes toe te integreren.
OPMERKING: Dit is een krachtige activering, en je mag je in de volgende paar dagen moe voelen. Sta jezelf toe te rusten terwijl je de Andromedaanse Licht Codes en de Andromeda Sleutel naar Hoger Bewustzijn en Creativiteit integreert.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.