maandag 10 juni 2013

De Andromedanen Deze Grote Verandering begint met jou Ingezonden door FatherMotherGod ... 10 juni 2013

De Andromedanen
Deze Grote Verandering begint met jou
Ingezonden door FatherMotherGod ... 10 juni 2013


Groeten uit het Andromeda sterrenstelsel!

Wij zijn hier om tot jullie te spreken over jullie aanstaande opkomst als een lichtwezenWij zijn een deel van jullie zonnefamilie en willen jullie allemaal in de grootste orden van het lichtInformatiebrengen van de waarheid van dit licht wat je ware aard is!

Sprekend over deze tijd van julliejullie grote galactische cyclus van tijddeze datum nadert jullie snel2012 en in jullie jaar 2013.

Het is een vreugdevolle gebeurtenisvoor alle wezens op de aarde die zich bewust worden van deware kennis binnenin hen over waar deze tijd allemaal over gaat.


Jullie cultuur is aan het ontwakenen zo  ook ieder van jullie afzonderlijk, naar de ware omvang en reikwijdte van uw erfenis als mens en wat dat betekent voor jullie toekomsten.

Hier zijn jullie dan, aan de horizon van verandering en deze grote verandering beïnvloedt een ieder van jullie op de grootste niveauswant het is allemaal binnenin je …. Deze verandering gaat tot de diepste niveaus van je cellenontwakend bewustzijnEn ieder van jullie is nauw verbondeneen groot tapijt van licht en van leven! Voor jullie liggen de grootste veranderingen van de eeuwenen toch moet het beginnen in je eigen lichaams tempel, het moet beginnen bij de Ene want het keert allemaal terug naar/tot  Éen zoals jullie zeggen!

De Ene binnenin jou is de Ene daarbuiten .... Maak vrede met dit ontstaan van veranderingOm er vrede mee te sluiten, geven wij jullie gereedschappen om dit te doen.
Ten eersteals mensensoort zijn jullie uniekieder mens is uniek en toch zijn jullie allemaal deze mens ..... Mens zijn is "dwalenzeggen jullie ….. Ben In vrede met jullie aard/natuur en met alleschijnbare fouten die je hebt gemaakt, kom in het reine met wie je bent als mens en ontspan dat er een perfect moet zijnKom in acceptatie van elkaar zoals je in de acceptatie van de Ene komtbinnenin jou!

Ten tweedesta grote verandering daarbuiten toe, door grote verandering binnenin toe te staan!Wees gerust over jezelf en dat je bang bent voor een dergelijke verandering ! benoem watverandering voor jou betekenten hoe jij je als individu voelt over verandering...... Kun jijveranderingen in je leven maken? Begin bij jezelf ..... Waar wil jij je ook voor openstellen ..... meergelukovervloed, liefde? Sta open voor veranderingen in hoe jij je voelt over die dingen ..... Kijk naar je oordelen en sta open voor nieuwe ervaringen ..... Open je voor de waarheid van je wezen waar jenieuwe kennis voor hebt om voor te ontwakennieuwe antwoorden voor je vragenmaar eerst moet je open zijn om je relatie tot die verandering te veranderen! Dit creëert de wereldwijde veranderingen die je zoektIeder van jullie is belangrijk en jullie komen te weten hoe alle onderdelen bij elkaar moeten komen voor samenhangDus laat de verandering binnenin je nu toe.....

Ten derdeSta open voor nieuwe groei bij jezelfsta deze nieuwe groei toe om wortel te schieten!Velen op jullie planeet gaan nu ontwakenop zoek naar jou en anderen die nieuwe ervaringen creërennieuwe groei en nieuwe manieren om in relaties te zijnmet elkaarop de planeet! Zij zullenjullie hulp nodig hebben in het samenkomenin het vinden van de antwoordenGrote snelleveranderingen komen en als ze dat doen is het in de perceptie die zal worden geopend in uwmensenDeze groei is nodig om het nieuwe te verkennen van de nieuwe werelden om jullie heen!Help elkaar en laat deze nieuwe groei toe om wortel te schieten binnenin jou ..... Zing je lieddans jedans en laat het ritme van je hart toe om je te begeleiden ..... Wees niet bang en neem het risico datje voeltLaat de veranderingen toe wortel te schieten, door je eigen groei toe te staan en te stappen in nieuwe manieren om je leven te leven op het dag hier en nu niveau!

Ten vierdespreek je waarheid en kom naar voren als de creatoren die ieder van jullie zijnIeder van julliedie deze woorden leestzijn Schepper wezenshier met een doelhier met de kennis om de uitdagingen van deze nieuwe tijd te overwinnenIeder van jullie is nodig met jullie aangeborenwijsheden en sterke punten die jullie meebrachten vanuit anderen tijden, plaatsen en sterrenstelselsen daarbuiten om hier te zijn om te helpen bij het implementeren van de nieuwe aarde en haar nieuwe beschavingen ..... Wees trouw aan jullie aard/natuur en eer de geschenken binnenin jullie!Sta op en zing je liedneem nu de tijd om jou te zijn ..... En kijk naar de wonderen die zich ontvouwen .....

Ten vijfdehet hele universum is hier voor steun! Ja al uw families van licht en liefde zijn hier om jullie te omhelzenom jullie te eren en om te kijken hoe jullie nieuwe manieren creëren om samen tekomen als een soort! Geniet van deze tijd en creëer, kom samen en begin om jullie nieuwe relaties op te bouwen met harmonie ..... Dit proces doet zich voor als we spreken en zal uitrimpelen in steeds bredere kringen ..... Begin met jezelf en laat de altijd bewegende getijden tot grotere golven van groei  toe, om verheffing en vreugde voor iedereen te creëren ..... Het tij keert en alle zijn nodig om dezenieuwe manier van zijn te helpen in harmonie te grondenmet Éen .....
Ten slotteals de menselijke soort samenkomt komen jullie allemaal bij elkaar binnenin jullie zelf,naar de oude kennis binnenin jounaar jou gecodeerde wijsheid die je hebt voortgebracht ...... Deze kennis is de bouwsteen van jullie nieuwe tijd ..... Ieder van jullie is nodigieder van jullie heeft hetpuzzelstukje om de veranderingengroei en stabiliteit voor jullie maatschappij te creërenWees de verandering die je zoekt en kijk niet langer naar de lastenmaar ben het licht en laat al jullie kennis binnenin ontwaken ..... Neem elke stap met moed om thuis te komen naar deze voltooiing en stadeze beschaving toe in harmonie tot een ieder van jullie door te komen!

Met de grootste bedoelingenwij zijn jullie vrienden en familie van het licht van het Andromedasterrenstelsel ..... Wees klaar voor deze verandering binnenin en laat het door jou heengaan voor de voltooiing .....

Wij danken u met de grootste liefde en vriendschap!

Wees de verandering die je zoekt en laat het grootste licht van alle universawassen over dit systeemjullie zijn dit lichtjullie zijn deze veranderingaccepteer jullie deel en speel en geniet van het procesGeniet van de reis!
We houden allemaal van julliezoals wij EEN zijn!

de Andromedanen

Vertaald: www.wakkeremensen.net

ray Dawn
www.raydawn.com
copyright 2010-2012 Ray Dawn alle rechten voorbehouden

Voel je vrij om opnieuw te posten, zolang krediet wordt gegeven aan kanaal en haar website is opgenomenZegen!