zondag 3 december 2017

De Arcturiaanse Raad: Het Zware Gedeelte is Voorbij / 3 December 2017 / Daniel Scranton

De Arcturiaanse Raad:
Het Zware Gedeelte is Voorbij
3 December 2017 / Daniel Scranton

 “Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.

Jullie hebben jezelf naar een punt in jullie evolutie gebracht waar het zware gedeelte van deze reis achter jullie ligt, en jullie kunnen beginnen op de stuwkracht mee te liften welke gecreëerd werd in al jullie eerdere ervaringen in dit leven. Jullie werden opgevoed met te geloven in hard werken, te geloven in het worstelen, en te geloven dat er niets verkregen of behaald kan worden zonder inspanning/pijn.

En dus, is het onze taak om jullie te deprogrammeren en jullie ervan te overtuigen dat jullie het jezelf van nu af aan niet meer zo moeilijk hoeven te maken. Wanneer jullie horen over de ideeën van los te laten en je over te geven, klinkt het vaak voor jullie alsof degenen die dat aan jullie lijken op te dringen willen dat jullie je dromen opgeven, of op z’n minst, dat het toeschijnt dat je verondersteld wordt toe te geven aan de huidige reeks van omstandigheden in jullie levens.

Wat wij aan jullie willen voorstellen is dat er veel meer gewonnen wordt in jullie loslating van de spanning, de weerstand, en het proberen om iets te laten gebeuren dan dat er is in het te stevig vasthouden aan jullie wensen/verlangens. Wanneer je loslaat, demonstreer je een bepaalde hoeveelheid aan vertrouwen in het Universum en in de Wetten van het Universum (De Ene/De Schepper). Wat wij meer dan wat anders dan ook willen is om jullie zelf als schepper-wezens te ervaren, en om die ervaring te hebben, moeten jullie erop vertrouwen dat het zware werk gedaan is.


Jullie moeten bereid zijn om toe te geven aan het stromen, om buizen van energie te zijn, in plaats van degenen die zichzelf aanzwengelen om de energie te genereren waarvan jullie dan hopen dat het jullie naar huis zal brengen. Loslaten, je overgeven, en te vertrouwen op zullen de sluizen voor jullie openzetten, en jullie zullen  jezelf  in de positie van scheppers van jullie werkelijkheid verstevigen. Inderdaad, er zit grote kracht in het loslaten en het toelaten van al die energie die jullie binnen geroepen hebben.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en wij hebben genoten van ons met jullie te verbinden.”

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2017. All Rights Reserved - http://danielscranton.com/