donderdag 23 mei 2013

De Arcturiëns / via Suzanne Caroll / 23 mei 2013


De Arcturiëns
via Suzanne Caroll 23 mei 2013


een stukje via Suzanne Caroll van de Arcturiërs, vanmorgen binnen gekomen: enkele woorden er uit…

Dit oude werkende systeem is bezig te worden vervangen door een kwantum werk systeem dat direct met fotonen van licht werkt om onmiddellijk te creëren via gedachten die in de vorm stoffelijk worden door onvoorwaardelijke liefde.

(Lees goed: door onvoorwaardelijke liefde). En dus komen nieuwe vormen feitelijk omhoog op Aarde die alleen kunnen worden ervaren door degenen wier bewustzijn, en dus hun waarnemingen, resoneren met de vijfde dimensie en daar voorbij. (Winny: Als je naar het nieuws kijkt, kun je bijna geen onvoorwaardelijke liefde meer voelen. Maar doe het! Laat het nieuws niet aan je komen, richt je liefde erop!)

Zij die de lagere staten van bewustzijn handhaven van slachtoffer zijn zullen niet in staat zijn om de nieuwe vormen van aardeleven te beleven, omdat ze niet in staat zijn die waar te nemen. Hun mentale matrix en de frequentie van emotionele reacties/creaties kunnen geen frequenties waarnemen die boven de drie dimensionale vorm resoneren.

Dus zullen zij spoedig ‘uit het spel vallen’ omdat zij niet langer meer in staat zullen zijn om het speelveld waar te nemen. Ze zullen doorgaan met hun drie dimensionale illusies die als werkelijkheid werden gezien overeenkomstig het oude drie dimensionaal opererend systeem. Zij zullen niet in staat zijn om waar te nemen, of om deel te nemen aan de hogere frequenties van werkelijkheid, omdat men alleen kan deel nemen aan een werkelijkheid die men kan waarnemen.

Ondertussen zullen zij die het veelvoudig dimensionaal werk systeem accepteren, in staat zijn om de manifestatie te ervaren in hun dagelijkse leven van het Goddelijke Ideaal van planetaire ascentie. Zij die eenmaal in het lagere frequentieveld speelden van de werkelijkheid zullen hun aandacht, en aldus hun waarneming, omkeren naar de hogere velden om een geheel andere werkelijkheid te beleven.

Dit proces zal net zijn als het bekijken van een film in de kelder van een theater, en dan dat kijkscherm willen verlaten om de trappen op te klimmen naar de grote zaal om een andere versie van die film te bekijken. De kelder-film is gebaseerd op macht over anderen met de angst en onderwerping die daaruit voortkomen, en dat verandert als de strijders vechten en winnen zodat weer een volgende groep de macht kan krijgen over degenen die zij net bevochten.

Aan de andere kant is de beweging in de hoofdzaal gebaseerd op mensen die leren om alle hechting aan conflict los te laten. In feite weigeren deze mensen om deel te nemen aan de illusie van afscheiding en beperking want zij hebben een andere werkelijkheid ontdekt die gebaseerd is op onvoorwaardelijke liefde. Zij hebben die werkelijkheid ontdekt door hun bewustzijn uit te breiden naar hogere frequenties waarin onvoorwaardelijke liefde normaal is en vrees lang vergeten is.

Welke film willen jullie bekijken?

Vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl