woensdag 4 juni 2014

De Pleiadische Raad van Negen "Ware Verandering Begint Vanuit Zelf" / 4 Juni 2014 / Elizabeth Ayres Escher - Tazjima Amariah Kumara

De Pleiadische Raad van Negen
"Ware Verandering Begint Vanuit Zelf"
4 Juni 2014 / Elizabeth Ayres Escher - Tazjima Amariah Kumara

Groeten, wij zijn de Pleiadische Raad van Negen. Wij komen vandaag naar jullie toe om te spreken over de ontwikkelingen in jullie wereld en binnenin jullie zelf.
Daar zijn velen onder de Lichtwerkers die momenteel uiteenlopende stadiums van het ontwaken ondergaan aangaande wie en wat zij werkelijk zijn. En dan is daar de grotere populatie van de planeet die gedurende talrijke eeuwen bestaan heeft, opgesloten in een eindeloos karmisch wiel, niet in staat om van de onplezierige-draaimolen af te komen.
Dus, wat is het verschil tussen deze twee groepen van mensen en waarom zouden wij het onder jullie aandacht brengen?
Eerst, de Lichtwerkers melden zich vrijwillig aan of werden hier naartoe gestuurd door hun thuiswerelden als afgezanten van het Licht om op GAIA te belichamen, om de planeet te verzadigen met het voordeel van het Licht dat hun ziel binnenin zich draagt. Aangezien miljoenen van Lichtwerkers gearriveerd zijn in uiteenlopende golven gedurende de laatste 40 tot 70 jaren, verhoogde de lichtfrequentie van de planeet subtiel maar gestadig met iedere verhogende golf. Pionierende zielen hebben ook lange tijd deze wereld bezocht en hebben leringen achtergelaten die verweven werden in het weefsel van jullie wereldreligies.

Nochtans, zijn miljoenen aan Lichtwerkers belichaamd en komen nog steeds binnen als baby's, hetgeen leidt naar een gigantische stijging in het lichtquotiënt van de planeet, aangezien iedere opvolgende golf van Licht het gemakkelijker voor de zielen van het grote Licht maakt om hier zelfs maar te belichamen. In feite, is het Licht zozeer verhoogd dat de algemene populatie bezig is langzaam aan wakker te worden, en begint door stadiums van spirituele ontwikkeling heen te gaan zo ongeveer als diegenen van de vroegere generaties van Lichtwerkers. Echter, velen van deze pas ontwaakten hebben niet de taal of het begrip van het proces welke zij momenteel ervaren.
Zelfs velen van de jongere Lichtwerkers, wat afhankelijk is van hun eigen bewustzijn niveaus en eerdere spirituele inspanningen, mogen een gebrek hebben aan een bepaalde graad van begrip en mogen zelfs denken dat zij een kleine beetje gek worden, als zij door uiteenlopende trajecten van ascentiesymptomen en stemmingswisselingen heen lijden. Ieder persoon, VOORDAT zij het pad van initiatie betreden dat naar de Ascentie leidt, moet diens auragebied reinigen van zoveel onjuiste creaties als dat zij klaar kunnen spelen. Dit proces wordt in lagen gedaan. En verschuldigd aan de intensiteit van de kosmische stralen die momenteel deze planeet zegenen of bombarderen, is het reinigen voor velen ook toegenomen.
Diegenen die hun innerlijke demonen overtroefd hebben en hun verborgen geheimen in vrijheid gesteld hebben en de oude conditionering lieten voor wat die waren, zullen zichzelf spartelend gewaarworden in de golven van Licht die op de kust inbeuken. Ieder persoon, individueel, moet diens duisternis onder ogen zien en integreren, die rondhanger op de Drempel, de Duistere Engel die jou schijnt te belemmeren van het voorwaarts gaan op jouw pad. De duistere engel is een deel van jezelf, de onerkende, ongeliefde, vergeten delen van zelf die onderdrukt, verdrongen of weggeworpen werden vanwege enige misvattingen in vroegere tijden.
Deze leringen hebben lang op jullie planeet bestaan, meegedeeld tussen meester/goeroe en student, verbaal overgegeven en geheim gehouden gedurende een lange tijd terwijl de volledige planeet onder de overheersing van de duistere strijdmachten lag.
Totdat je bereid bent om de polariteit die binnenin jezelf bestaat te integreren, kan je anderen op hun pad niet effectief helpen. Totdat jij jouw rationele verstand kunt onderwerpen, de innerlijke criticus die jou voortdurend oordeelt en diens eigen zwaktes en gebrek aan begrip naar buiten op anderen projecteert; zal je niet in staat zijn het pad van de initiatie te betreden.
Aangezien de planeet in het proces is van het stijgen in frequentie, schijnen vele Lichtwerkers te geloven dat zij helemaal geen werk hoeven te doen om met Haar te ascenderen. En zij vragen zich af waarom zij geen enkele externe veranderingen in hun levens schijnen te ervaren. Alles lijkt er hetzelfde "uit te zien" voor hen. Dezelfde oude scenario's worden over de gehele planeet heen uitgespeeld, en niets schijnt verbeterd te zijn.
Wij zullen jullie vertellen dat dit een geestestoestand is waar iedereen op het spirituele pad doorheen zal gaan. Hoe lang je op dit frustrerende plateau treuzelt, is volledig afhankelijk van JOUW eigen inspanningen. En wanneer wij zeggen "inspanningen" bedoelen wij dat je de verandering aan jouw geesteshouding van binnenuit moet maken en alleen jij kunt dat voor jezelf doen.
In werkelijkheid is deze omschakeling van hoe jij je voelt over de wereld en wat je begint te voelen over jezelf eerst een zeer subtiel proces. En het is gemakkelijk. Je beslist gewoon om anders over jezelf te denken en te voelen. Wat eerst moeilijk IS is dat jij jezelf er onophoudelijk aan moet herinneren dat je nu van jezelf houdt, dat jij jezelf aardig/leuk vindt, dat jij een prachtig persoon bent. Wiens wereld niet zou veranderen als je dacht dat jij jezelf zou kunnen veranderen en het aldus gemakkelijk en snel te doen?
Wanneer jij jezelf eenmaal in een nieuw licht begint te zien, begint dit gevoel uitgebreid te worden richting het kijken in een ander licht naar andere mensen. Je mag bij jezelf gewaarworden dat je plotseling de motivaties van waarom zo en zo op een dergelijke manier zou willen handelen. Je zou de resultaten niet leuk kunnen vinden, maar je begrijpt hen desalniettemin beter.
Een gevoel van mededogen en een ongeveinsd gevoel van Liefde voor anderen begint jouw wezen te doordringen en je begint ook jouw wereld op een andere manier te zien. Sommige dingen die jou voorheen dwars mogen hebben gezeten hoeven niet langer dezelfde graad aan reactie voort te brengen.
Want zie, dierbaren, de menselijke wezens werden zeer effectief geprogrammeerd om ondoordacht te reageren en zeer zeker, gevoelloos, op bepaalde sleutelwoorden. In de Westerse wereld, zijn sommige van die woorden, "duivel", "bastaard", "heks/vervelend kreng", en "terrorist". De woorden veranderen, maar de intentie achter deze externe symbolen van controle is dezelfde, om jullie verdeeld te houden, binnenin jullie eigen psyche en van deze personen die de wereld met jullie delen.
Deze triggers zijn eenvoudig woorden. Wat is het oude gezegde van de kinderen? "Stokken en stenen mogen mijn beenderen breken, maar woorden zullen me nooit pijn doen!" Dat gezegde is echt niet waar, omdat de meeste kinderen ermee eindigen de angst, de kwaadheid, de wanhoop en de zelfhaat te onderdrukken dat opgeroepen wordt wanneer zij het onderwerp worden van getreiter, of iedere andere soort van misbruik. De kwetsing en de pijn worden diep binnenin jullie fysieke lichaam begraven, binnenin jullie cellen en het bindweefsel, en tenzij losgelaten door jullie eigen intentie, zal het uiteindelijk verder gaan om een ziekte en moeilijkheden in je leven of zelfs "toekomstige" levens te creëren.
Dus, maak het jouw intentie om deze oude schaduwen van wanhoop en haat, van verdriet en angst los te laten; gebruik de geschenken van de Spirit, zoals de Violette Vlam van de 7de Straal, om deze schaduwen los te laten en weg te spoelen totdat jij je lichter en vrijer begint te voelen aangaande wat jou opgejaagd heeft door de jaren van het opgroeien heen.
Transmutatie en transformatie kunnen een lange tijd nemen; het hangt af van jouw verplichting en jouw bereidheid om alle zelfkritiek en de kritiek van anderen los te laten. Echter, diegenen die na de eerste golf van Lichtwerkers komen mogen de weg gemakkelijker vinden dan deze stoere pioniers dat deden, want zij moesten de zware energieën opruimen die achtergelaten waren door de laatste Wereldoorlog en het misbruik van de atoomenergie met de ontploffingen boven Japan.
Jullie maatschappijen hebben jullie geleerd dat al jullie moeilijkheden door anderen veroorzaakt werden, dat je moet haten, dat je een hekel hebt aan…, en deze anderen zelfs bevecht om jouw familie, jouw zaak, jouw land, jouw geloof te beschermen, of wat het ook is dat jou afgepikt wordt om te ondersteunen. Heel veel mensen kunnen gemakkelijk overtuigd worden door de autoriteiten dat alles aan te rekenen is vanwege mensen in het één of andere verre land of omdat iemand het banksysteem manipuleert, de politici bezit, liegende/stelende bastaards zijn die de wereld willen domineren en ga zo maar verder. Of jullie conditionering nu komt door de massa media of de alternatieve media, dit soort van retoriek is ontworpen om te controleren, te verdelen en te overwinnen. Ben bewust van wat er gaande is, maar streef ernaar boven de behoefte van oordeel uit te stijgen. Jullie hebben allemaal deelgenomen aan duistere daden gedurende jullie verblijf op deze planeet, tenzij je er eentje bent die hier voor de eerste keer afdaalde, en fris en onbezoedeld is.
Als jij je er niet bewust van bent, er wordt net zoveel onwaarheid verspreid over de Nieuwe Tijdperk leringen als dat er waarheid is. Dus het is aan ieder individu om te leren hoe onderscheid te maken aangaande wat voor hen resoneert. Je zult niet alles willen lezen dat je tegenkomt, tenzij je het aldus kunt doen met een open geest. Je moet bereid zijn om voorbij de grenzen van jouw vroegere begrip te kijken voordat jouw wereld uit zal breiden. Jij initieert de snelheid van jouw ontwikkeling door de keuzes die je maakt en de handelingen die je onderneemt, iedere dag en ieder moment. En totdat je in staat bent om voorbij het automatische reageren en het afsluiten te raken, mag je gewaarworden dat jouw vooruitgang ietwat vertraagd.
Hoewel jullie anderszins verteld werd, wat voor acties en gedachten jullie ook ondernemen en maken zal niet door ons tegen jullie gehouden worden. Wij oordelen niet, maar houden een ieder van jullie onvoorwaardelijk binnenin onze harten. Jullie zitten middenin het ondergaan van één van de meest uitdagende overgangstijden van de volledige geschiedenis (verteld en niet verteld) van het menselijke ras op deze planeet en jullie vragen je af waarom wij zo onderhand nog niet op jullie kusten geland zijn?
Dierbaren, er is tamelijk veel schoonmaakwerk te verrichten voordat wij dit kunnen doen. Wij hebben jullie planeet vele keren bezocht en hebben dat aldus gedurende duizenden aan jaren gedaan. Wij zijn letterlijk jullie verwanten, geen UFO's of ET's, maar jullie sterren verwanten. Ja, wij wonen op onze schepen of op andere planeten, dimensies en sterren systemen, nochtans delen wij tussen ons een algemene band met de mensheid; dat en voor velen van jullie, ook een genetische afstamming.
Aangezien wij bestaan, leven en functioneren in de vijfde dimensie en hoger, neemt het een geweldige inspanning aan onze zijde om af te dalen in/naar de zwaardere en mogen wij ook zeggen, hoogst verontreinigde atmosfeer van jullie planeet nu. Een ieder van ons die korte landingen maken moeten een grondig reinigingsproces ondergaan voordat wij toegestaan worden terug te komen op onze moederschepen waar wij verblijven, om aldus niet onze eigen woonkwartieren te besmetten. Wij zeggen deze dingen niet om jullie te beschamen, maar om jullie te laten weten dat er enige verschillen blijven in onze woonomgevingen die het moeilijk voor beide zijden maken om als één samen te komen.
Wanneer jullie planeet uiteindelijk volledig binnenin de vijfde dimensie verblijft en jullie op Haar oppervlakte lopen, zullen jullie het verschil weten. De lucht zal schoon en fris zijn, kleuren zullen meer briljant en talrijker dan voorheen zijn, planten en dieren zullen meer levendig lijken … en jullie, dierbaren, zullen in jullie glorieuze Lichtlichamen lopen. Toch, om daar te komen vanaf waar jullie nu zijn en waar jullie wensen te zijn is nog steeds een proces om te ondernemen, eerst individu na individu. En dan, als verlichte wezens elkaar beginnen te her/erkennen, zullen jullie samenkomen, eerst in kleine groepen en dan in uitbreidende cirkels van Licht, totdat jullie gehele planeet reageert op de verhoging in frequentie en er een verschuiving in bewustzijn is welke jullie allemaal samen als een menselijk collectief verbindt.
Denk eraan, dierbaren, dat de fysieke ascentie van de planeet en van jullie fysieke lichamen tijd zal nemen. Wij begrijpen dat jullie je gefrustreerd zullen voelen en zelfs kwaad dat de veranderingen niet ogenblikkelijk kunnen gebeuren op het moleculaire niveau en vroeger of later, ZULLEN jullie een verschil beginnen te zien, maar voor diegenen onder jullie die het meest gevoelig zijn, zullen de veranderingen zich eerst manifesteren in hoe zij zich "voelen". En of jullie dit nu wel of niet geloven, vindt deze verschuiving WELZEKER veel sneller plaats dan dat wij dachten dat mogelijk was, dus de aanwezigheid van een enorm groot aantal van Lichtwerkers op de planeet HEEFT een gigantisch verschil voor ons allemaal gemaakt.
De beste manier om snel in/naar de Nieuwe Wereld te verhuizen is om via je hart te leven. Dit gaat precies tegen de draad in van hoe jullie opgevoed werden, dus eerst zal het enige inspanning lijken te nemen om je verlangen om te bekritiseren en te reageren los te laten. Wanneer je voelt het punt te bereiken waar je bereid bent om de innerlijke criticus met pensioen te sturen, kan je beginnen om je te ontspannen en van het proces te genieten, hetgeen diens moeilijke momenten zal hebben, nochtans zal je in staat zijn om beter met de energieën te stromen.
De waakzaamheid ontspannen, terwijl je jouw energiegebied opruimt van de rommel, gehechtheden en entiteiten is ook belangrijk. Dit zou tegenstrijdig kunnen lijken te zijn, maar wij verzekeren jullie dat het dat niet is. Er zijn vele uitstekende beschermende schilden die je energetisch rondom jezelf heen op kunt richten om jezelf te beschermen als je door jouw dag heengaat. Neem niet aan dat de duistere energieën niet aangetrokken zullen worden naar jouw licht of dat het jouw plotselinge schittering zal negeren terwijl jij jouw innerlijke wezen laat stralen door gebed, meditatie en het gebruik van de Stralen van God. Zij zullen tot jou aangetrokken worden zoals motten naar een vlam, maar in plaats van dat zij zich branden, zou jij in plaats daarvan door hun energieën beïnvloed kunnen raken.
Veel Lichtwerkers hebben tot hun ergernis ontdekt dat gedurende een tijd zij onder de invloed vielen van een duistere. Je kunt jezelf bevrijden of hulp gebruiken van een gekwalificeerde spirituele genezer om jouw gebied te bevrijden van de entiteit(en) als je een gehechtheid hebt. En luister naar je hart, als je twijfels hebt over iemand waar je plotseling tot aangetrokken wordt die op een manier leeft of geloofd dat recht tegenovergesteld is aan hoe jij je zou moeten voelen; jouw intuïtie zou altijd jouw gids moeten zijn.
Leer om jezelf te vertrouwen en hoe jij je voelt over iets of iemand, over activiteiten, plannen, over voedsel dat je zou moeten eten en iedere manier van persoonlijke beslissingen. Jij bent de enige die kan en zou moeten beslissen wat jouw eigen bestemming betreft en de richting waarin je wenst te reizen. Je mag ontdekken dat je jouw leven aanzienlijk wenst te veranderen nadat je werkelijk op het pad van initiatie gestapt bent. Het is levensveranderend en levensverbeterend, maar ook uitdagend. Wie dan ook die jou iets anders vertelt, verteld een onwaarheid.
Als je gewenst had om in de hogere dimensies te blijven waar het leven, tenminste vanuit jouw huidige perspectief, magisch en gemakkelijk schijnt te zijn, laat ons jou er dan weer aan herinneren, dat jij je vrijwillig aanmeldde om naar GAIA toe te gaan. Je deed dat vanuit jouw liefde en gevoel van verplichting en een verlangen om de Wil van God te vervullen om deze planeet te bevrijden van de duisternis waar jij jezelf nu ondergedompeld in gewaarwordt, zeer tot jouw afgrijzen.
Jij bent een vrijwilliger, dierbare … dus gooi het bijltje er nu niet bij neer en ga daar zitten jammeren over alle moeilijkheden in je leven, maar ga aan het werk. Bevrijd jezelf van jouw eigen innerlijke duisternis, twijfel en wanhoop en trek er dan op uit en help anderen met dat wat je geleerd hebt aangaande je eigen ervaringen. Je kwam hier voor een reden. Terwijl de donkere chocolade zeer goed is, kan je het niet de gehele tijd eten!
Gebruik je hart en intuïtie om je door de eerste stappen heen te gidsen totdat je in staat bent om je met jouw Christus/Boeddha zelf te verbinden en dan met jouw IK BEN Aanwezigheid, met jouw innerlijke gidsen en sorteer de dingen uit. Jouw wereld zal ten beste veranderen, maar eerst moet JIJ jouw gedeelte doen, want dat is waarom JIJ hier kwam.
En nu zullen wij jullie verlaten, aangezien onze schrijfster moe wordt, maar wij zullen met meer op een later tijdstip terugkeren. Tot dan, mogen de zegeningen en de Liefde van Vader/Moeder God jullie omvouwen en jullie ondersteunen binnen hun kracht, wijsheid, gratie en schoonheid.
Namasté.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://bluedragonjournal.com/