vrijdag 27 september 2013

De Raad van Eén "Jullie Houden de Geometrie Vast van Wat Heilig Is" / 27 September 2013 / Gillian MacBeth-Louthan

De Raad van Eén
"Jullie Houden de Geometrie Vast van Wat Heilig Is"
27 September 2013 / Gillian MacBeth-Louthan 
Wij hebben lang bestaan voordat jullie gecreëerd werden. Wij zullen bestaan nadat de Aarde teruggekeerd is naar een ster. Wij komen voort vanuit een plaats welke altijd als Licht bestaan heeft. Jullie bezitten herinneringen van ons binnenin jullie genetische coderingen. Wij zijn de "Raad van Eén" en een ieder van ons is gestationeerd op een heilige toegang en uitgang op de Aarde. Wij lijnen uit met wat heilig was, lang voordat de Aarde geschikt voor het leven was. Wij lijnen uit met wat heilig was voordat jullie zonnesysteem bestond. Wij lijnen uit met wat heilig is en dat wat nooit vernietigd kan worden.
Door tijd en ruimte heen, hebben jullie het waagstuk in/naar nieuwe gradaties van het ervaren van het leven ondernomen. Jullie hebben het waagstuk in/naar situaties ondernomen waar de tijd gleed als een zeevaarders knoop (snelheid). Jullie bestaan tegelijkertijd op een multidimensionale manier en het kan geen enkele andere manier zijn, maar jullie vergaten de regels van het spel toen jullie ontelbare 'time outs' namen en jullie jezelf op het bankje plaatsten. Al deze ervaringen komen om jullie op een duidelijke wijze precies te laten zien waar jullie akkoord mee moeten gaan binnenin jullie zelf om dat te worden wat het universum van jullie vraagt om te zijn.  

Binnenin jullie is een geprogrammeerde genetische codering om te "zoeken". Je stelt vragen wanneer vele anderen zelfs niet de moeite nemen om in die richting te denken. Je streeft ernaar om je te herinneren waar je vandaan kwam, je zoekt de eensgezindheid van liefde waarvan je weet dat het als een enkelvoudig evenement binnenin jouw hart leeft en je zoekt daarnaar in de ogen van iedereen die je ontmoet. Jullie zijn bekend in het universum als de "zoekers".
De tijd danst rondom jullie heen, windt op en af met zo een precisie dat de andere elementen jaloers zijn. Stel je alle kettingraderen in de wielen van de tijd voor die draaien om evenementen te creëren, om jullie te openen voor meer mogelijkheden dan jullie hadden ontvangen. Stel je voor dat de sluier opgetild wordt en je de innerlijke werkingen van ieder mens die je ontmoet kunt zien, iedere reflectie in iedere spiegel van iedere wisselwerking binnenin ieder individu.
Als jullie deze tijdsevenementen binnengaan, zullen jullie de vele kostuums zien welke ieder persoon draagt, De vele "wel doen's" en "niet doen's" die zij zichzelf gegeven hebben. De vele "zouden moeten doen's" en "niet zouden moeten doen's , die zij om zichzelf heen wikkelen als een mantel van camouflage. Deze tijdlijnen vragen van jullie om niet bang van de dood te zijn, van het leven, van de liefde of om te slagen. Jullie zijn hier vrijwillig gekomen, naar dit planetaire juweel. Velen van jullie zijn kwaad op jullie menselijkheid. Jullie willen Licht zijn en geen mens. In waarheid dierbaren, kunnen jullie niets anders zijn dan Licht, ongeacht wat voor vorm je neemt in wat voor incarnatie of tijdlijn dan ook.
Als een vloeistof dat in een speciale container gegoten is houden jullie dezelfde trilling van het Licht vast op alle punten van incarnatie, jullie kozen er nochtans voor om verschillende containers te dragen.
Jullie houden de geometrie vast van wat heilig is. Jullie houden de belofte vast die jullie maakten voordat jullie incarneerden in/naar jullie oorspronkelijke ziel. Houd je stevig vast aan wie je werkelijk bent door deze verschuivingen heen en verlies jezelf niet in de rotzooi. Jij bent een levende vortex, jij bent een levend licht en jij bent een afgezant van de Hemelen.
Vertrouw wat het hart jou verteld. Iedere keer dat je denkt dat je een houvast op jouw leven of jouw situatie hebt, verschuift er onmiddellijk iets. Iedere keer dat je denkt dat je het wilde beest getemd hebt in jouw familie, in jouw baas, in jouw vrouw, heft het diens lelijke kop op. Weet zonder enige twijfel dat wanneer er onrust rondom jou heen is dat dit betekend dat het licht helder straalt. Wanneer alles op z'n kop gezet is laat dit zien dat jouw leven een licht is dat majesteitelijk genoeg voor de duisternis straalt, om jou op te merken. Je staat op de eigendomslijst. Je bent het eerste geregistreerd op het label.
Je hebt het licht door deze tijd en energie heen wadend voor zo'n lange tijd vastgehouden, dat je de goedheid in wat voor vorm dan ook dat je koos opgestapeld hebt. Je hebt vele zegeningen voor zware tijden opgespaard. Besteed hen hoe je het wenst in overeenstemming met jouw hart. Besteed hen niet om weg te komen van de stijgende wateren of de ineenstorting van de economie. Je kunt jouw zegeningen niet besteden op een plaats die hen niet zal ontvangen.
Ongeacht wat het bewijs is, je moet geloven in het hoogste goed, het hoogste licht, de hoogste frequenties ongeacht hoe het zich vertoond tot aan het werkelijke einde. De energieën van de verbeelding dat je in een strijd op het strijdtoneel bent in de oude dagen en dat je plotseling ophoudt te bidden, zoals Joan of Arc gedaan moet hebben toen zij vocht tegen wat onrechtvaardigheid was. Bidden en met God praten te midden van de strijd - dat is wat er van jou gevraagd wordt om te doen.
Je bent bezig het wonder te worden, de waarnemingshorizon, door jezelf en ongeacht hoeveel je van een ander houdt, je kunt er niet voor zorgen dat zij dat enkelvoudige licht worden. Zij moeten daar zelf voor kiezen.
Vanaf nu tot aan het einde van het jaar zullen jullie bij jezelf een voorspellende capaciteit waarnemen - open oog visioenen die gebeuren terwijl je aan het rijden bent, als je met anderen praat, terwijl jullie gewoon in jullie badkamers zitten na te denken. Deze energie, deze oculaire frequentie, opent acht aparte portalen binnenin de oogstructuur. Er zijn vele delen van jullie ogen die zijn zoals een honingbijenkorf - er zijn hexagons binnenin hen. Er zijn acht delen van deze meetkundige frequenties binnen jullie ogen die zullen gebeuren rondom de iris van jullie ogen en jullie zullen opmerken dat jullie ogen van kleur zullen veranderen. De mensen zullen zeggen dat jouw ogen van kleur veranderd zijn van de ene naar de andere conversatie. Deze portalen van zien komen als een geschenk voor jullie.
Gedurende vele jaren zijn sommigen hun gebieden van zichtbaarheden verloren. Het is alsof de koord doorgesneden was of in een knoop gelegd en dat er niets stroomde. Deze tijdsperiode staat jullie toe om te zien en dan om aan die informatie vast te houden als waarheid. Als je een persoon in een winkel ziet waarvan je weet dat het een pedofiel is of je weet dat die persoon kinderen misbruikt, zie je dit energetisch en je wilt er iets aan doen. Fysiek kan je niets tegen deze persoon of diegenen rondom hem heen zeggen, maar je kunt de trilling van bescherming naar de kinderen sturen waarmee hij mogelijk om zou gaan.  
Als je de ogen hebt om te zien komt er wederom een grote verantwoordelijkheid hiermee naar voren. Met deze verantwoordelijkheid zal jou iedere persoon getoond worden en hoe om te gaan met wat je waargenomen hebt de waarheid te zijn. Wij vragen niet van jullie onthutst, angstig of kwaad te zijn aangaande dat wat je ziet, of het nu de persoon naast je is waar je van houdt, jouw kinderen, of wie dan ook, maar wij vragen jullie te zijn als een priester tegen wie gebiecht is om die waarheid geheim te houden. Er zullen gelegenheden zijn waar je om zult gaan met diegenen van jouw eigen licht en je zult hier dan over spreken en zij zullen weten waar je over spreekt, nochtans zijn aan jullie de geheimen gegeven. Welnu, iedere priester of psycholoog die deze geheimen heilig houdt wordt gevraagd om in verhouding te zijn en het licht vast te houden zonder de geheimen van anderen te bespreken.
Als de Zieners, is dat wat jullie zien niet altijd attractief. Jullie worden allemaal fantastische luisteraars, jullie horen de gedachten van anderen. Sta deze waarheden toe om jou te escorteren in/naar hogere octaven van jouw eigen DNA patronen. Jullie hebben iedere rol door de tijd heen gespeeld en jullie bezitten die informatie binnenin jullie. Wij proberen hard om jullie voor te bereiden om jezelf te helpen om moeiteloos op een vloeibare manier door deze verschuivingen heen te gaan. Jullie zijn degenen die het licht vasthouden en het verankeren. Zelfs wanneer iedereen iedere hoop die je had, ieder mosterdzaadje van geloof gestolen had, jullie kwamen terug naar het Licht. Jullie kennen niets anders dan het licht en dat is wie jullie zijn. Wij zijn de Raad Van De Ene en wij maken deel uit van jullie Licht zoals jullie een deel van ons Licht zijn. Wij vertrekken.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Created, Channeled, Written, Published and copyrighted
With Love and dedication to the Light