zaterdag 17 mei 2014

De Raad van Negen "Uitbreiding van het Zelfbesef" 17 Mei 2014 / Elizabeth Ayres Escher (Tazjima Amariah Kumara)

De Raad van Negen
"Uitbreiding van het Zelfbesef"
17 Mei 2014 / Elizabeth Ayres Escher (Tazjima Amariah Kumara)

Wij zijn de Raad van Negen. Wij komen vandaag naar jullie toe om met jullie het onderwerp te delen van de uitbreiding van jullie interpretatie van zelfbesef. In het kort, "Wie ben jij?"
Het merendeel van de mensheid ziet zichzelf als alleen bewust te zijn binnenin hun huidige fysieke lichaam. Zij hebben geen geheugenis of herinneringen over het geleefd hebben van andere levens, ofwel hier, in andere culturen, in een lichaam van een ander geslacht of op een andere planeet in een ver verwijdert sterrensysteem.
En nochtans, begint een groeiend aantal van ontwaakte mensen deze herinneringen te hebben. En met de herinneringen komt een nieuw gevoel van binding met dat wat zowel binnenin als buitenom is.

Waarlijk niets bestaat in dit Universum dat niet verbonden is aan de rest van de Schepping. Dus, als het momenteel moeilijk voor jou is je voor te stellen dat jij, ook, banden zou kunnen hebben met de grote galactische beschavingen die voorbij dit zonnesysteem bestaan, denk dan nog maar een keer. Nog beter, begin de verbinding te voelen alsof het waar is en je zult beginnen te begrijpen, diep in de kern van jouw besef van zelf, dat het waar IS.
Jullie allemaal bestaan op meer dan één vlak of dimensie. Het geheel van Jou bestaat op ettelijke 352 vlakten of dimensies, vanaf de lijn of lineair naar de Troon van de Schepping, en alles daar tussenin.
Jij bent een groots, schitterend Wezen en toch, ben je opgemaakt uit vele geïndividualiseerde facetten, velen die zich niet altijd van jou bewust zouden kunnen zijn, zoals je momenteel op GAIA bestaat.
Niettemin is jouw ziel opgemaakt uit 12 afzonderlijke ziel extensies. Jij bent momenteel gevestigd op GAIA, op de planeet Aarde, in het Zonnesysteem van Sol, een middelgrote gele ster op een buitenste liggende arm van de Melkweg Galaxy. Dus wat zijn de andere 11 ziel extensies aan het doen? Waar zijn zij, vragen wij ons af? Zij zijn druk bezit met te doen wat jij aan het doen bent, het universum verkennen en het leven in al diens vormen en substituten ervaren. Sommigen mogen op GAIA hun basis hebben en nochtans anderen mogen levensspannen verkennen en ervaren welke op volledige andere planeten en tijdlijnen doorgebracht worden. Jouw ziels richtlijn is om te zijn, te verkennen, te ervaren … en om wat geleerd is terug naar de Bron te brengen. 
Dan is daar jouw Monade, welke opgemaakt is uit 144 individuele extensies en aldus gaat het. Jij bent VEEL groter en grootser dan dat jij je momenteel voorstelt, zelfs als je het klaargespeeld hebt om te ontwaken en jouw frequentieniveau een paar kerven verhoogd hebt boven dat van jouw buurman/vrouw.
Nochtans, ben je ook verbonden aan die buurman/vrouw en hij/zij aan jou, via het grote web van Licht dat al het leven door het gehele Universum heen aan elkaar verbindt.
En hadden wij al aangehaald dat dit Universum waarin je nu je thuis hebt zeer zeker niet het enige Universum is?
De Schepping is groot, groter dan dat jouw menselijke verstand kan bevatten. En waarom zou jij je hier zorgen over maken? Wel, er is zeker geen reden om je hier zorgen over te maken, maar sta jouw verbeelding toe om hoog te vliegen, om jezelf te zien een groot Moederschip van de Pleiaden te vliegen, of dat je mediteert op een berghelling in het Sirius systeem … Zie jezelf vele rollen uitspelen die behoorlijk anders zijn dan de rollen die je uitvoert gedurende jouw dagelijkse leven en je zou je gewoon af kunnen stellen op wat andere delen van jouw grote Wezen aan het doen zijn.
Want voor diegenen die hun harten openen en zich verbinden met de Goddelijke Geest, is er een uitbreiding van het gevoel van wat en wie jij bent. Je zult bij jezelf gewaarworden dat je in/naar een ander persoon diens leven plopt en dat je plotseling beseft dat die persoon jij is!
Dit is geen nieuw concept voor diegenen die gedurende vele jaren gemediteerd hebben, diegenen die succesvol hun serpent vuur (Kundalini) hebben opgewekt, ofwel via de hulp en meditatie van een mentor of op eigen kracht door ijverige uitoefening. Een paar individuen hebben de luxe van tijd om te spenderen aan de spirituele beoefening tenzij zij uit de matrix vandaan gestapt zijn, uit de knechting van het werk en de schulden en in/naar een nieuw leven.
Echter, deze zelfde spirituele uitoefeningen werden gedurende eeuwen op eeuwen gevolgd, de oude kennis van de Serpenten van Wijsheid, de Kumara's, hebben het doorgegeven via de generaties van spirituele afstammingen, via meester en leerling, leraar en studenten.
Nochtans, wordt dit proces van het volgroeien van de spirit en het opofferen van de Sluier van Vergeetachtigheid opgevoerd. Het neemt geen jaren of decennia om het volledige bewustzijn te verkrijgen, doch het vergt nog steeds focus, toewijding en verplichting. De weg is nog steeds een smalle weg, en er zijn vele obstakels opzettelijk op het pad geplaatst van de toegewijde student van het leven, zodat hen de kans gegeven zal worden om hen te overwinnen en vertrouwen te krijgen met iedere kleine triomf.
Met het dunner worden van de Sluier komt de hereniging met diegenen met wie je een band deelt. Voor sommigen, specifiek diegenen die zichzelf zijn gaan kennen als sterrenzaden, is het de realisatie dat jullie levens binnenin hetzelfde planetaire systeem gedeeld hebben. Voor anderen, is het de realisatie dat een deel van jullie, een Hoger Zelf, momenteel al met al in een ander systeem van werelden leeft … en jij begint je op hun leven af te stemmen en zij worden zich bewust van jouw leven.
Jouw andere zelf hoeft niet gedurende een lange tijd betrokken te zijn geweest bij jouw zielontwikkeling, maar wanneer het lagere frequentie gedeelte van de ziel het trillingsniveau van het Hogere Zelf nadert, dan beginnen de dingen interessant te worden. Veel kennis en wijsheid begint gedeeld te worden, of door meditatie, het channelen met het Hogere Zelf of door de methode van het delen van informatie welke door anderen gepresenteerd wordt, zielvrienden die je ontmoet op de weg naar Huis.
Onze schrijfster begint zich te verbinden met net zo een zielgroep, velen die momenteel op deze planeet belichaamd zijn, als onderdeel van de grote inspanning die plaatsvindt om GAIA en de mensheid uit de Matrix te bevrijden. Zoals vele anderen die Wegwijzers zijn, specifiek diegenen die gedurende een zeer lange tijd open geweest zijn voor Spirit, zij is aan het ontdekken dat veel van de informatie welke gegeven wordt aan de zoekers terwijl zij op GAIA zijn niet noodzakelijkerwijs in elkaar past of correspondeert met wat bekend is in de hogere verlichte werelden.
Tijdens dit openen of het proces van opnieuw verweven waarin jij je begint te herverbinden met je Hogere Zelf, is het uitermate belangrijk om een open geest en zeer specifiek een open hart te behouden, want er is veel dat onbekend is voor de bewoners van GAIA … veel dat niet meegedeeld kon worden totdat de ziel extensie op het punt aangekomen was waar het mogelijk was om het te beginnen te voeden en koesteren met frisse wijsheid en kennis.
Het menselijke ego is zeer beschermend aangaande jouw bewustzijn. Als iets nieuws jouw besef binnenkomt, zal het ontkennen dat ook maar iets van de nieuwe kennis mogelijk is, in een poging om te beschermen en te verdedigen. Sta je ego toe om twijfels te hebben, laat de angsten door jouw besef heen stromen en bedaar het ego dan met Liefde en mededogen. Alles dat gegeven is terwijl je als een ziel volgroeit en jouw bewustzijn uitbreidt zal niet corresponderen met wat je voorheen geleerd hebt, of het nu is dat je jarenlang gestudeerd hebt op één spirituele school of velen of zelfs geen enkele.
Spirit of het bewustzijn hebben geen kunstmatige grenzen. Wat je vandaag niet begrijpt mag je morgen naar kijken en het als zijnde waarheid accepteren. Het volledige bewustzijn staat toe voor de paradox om te bestaan. Wat voor jou zin maakt vandaag zal op de één of andere dag helemaal geen zin voor jou maken. En aldus groei je, pas jij je aan en breid jij je uit.
Als je het midden en de hogere niveaus van initiatie nadert ZAL je contact maken met jouw Hogere Zelf en met diegenen die zielfamilie zijn, of op GAIA of op andere werelden. Het is een onvermijdelijk deel van de zieluitbreiding … jouw bewustzijn voegt zich opnieuw samen met wat altijd bestaan heeft, de grotere JIJ die je achterliet toen je op een lagere frequentie planeet incarneerde.
Begrijp, dierbaren, dat velen van jullie geen concept hebben van wat dan ook wat betreft de ingewikkelde en zeer fysieke oude culturen die in jullie eigen Universum bestaan. Jullie hebben over sommige van deze werelden gehoord, de bewoners van Lier, van Orion, van Sirius, de Pleiaden, Arcturus en Andromeda; en anderen waar jullie je nog steeds niet bewust van zijn maar dat wel zullen als jullie hun fysieke verschijningsvormen anders dan die van jullie zelf kunnen accepteren.
Een aantal van deze culturen zijn zwaar betrokken geweest bij het bevrijden van GAIA en andere werelden van de onjuiste creaties van andere delen van de Schepping. Deze culturen hebben grote moederschepen en sterrenvloten voort gestuurd met de intentie van het terugkeren van deze wereld naar diens oorspronkelijke blauwdruk, als een Levende Bibliotheek van Licht, en een plaats om de wonderen van de diversiteit en de schoonheid van het fysieke leven te ervaren.
Hele families hebben hun levens toegewijd aan het terugbrengen van het Licht naar GAIA. Waarom? Omdat jullie kleine planeet een vitaal onderdeel is in de ascentie van het volledige Universum. Met de ascentie van GAIA zal de ascentie van andere sterrensystemen in beweging gezet worden als het leven uitbreidt in/naar de hogere gebieden van het bestaan.
Het Universum is gepauzeerd bij de inademing van de Ene bekend op GAIA als Shiva of Brahma. De grote inademing van de Schepping is onderweg en aldus maakt de ascentie van GAIA en Haar terugkeer naar het Licht deel uit van dat proces, door de grote cyclus van creatie, vernietiging en recreatie dat al het bewustzijn ondergaat. En nochtans, is dit concept ook beperkt door de woorden waartoe wij gedwongen worden om te gebruiken binnen het raamwerk van dit medium. Gebruik je verbeelding om de gaten in te vullen en sta toe voor de innerlijke wijsheid om jouw weg van begrip te verlichten.
Streef er niet naar om de uitbreiding van jouw bewustzijn te limiteren binnen de grenzen van wat je gekend hebt, want je zult weldra beseffen dat deze oude concepten niet langer meer passen bij wat je tegenkomt of leert. Er is zoveel meer, als de Sluier van Vergeetachtigheid dunner begint te worden en voor jullie opgetild wordt. Sta de informatie in de vorm van Licht toe om jullie harten en geesten binnen te komen en sta voor de nieuwe concepten toe om geformuleerd te worden, terwijl jullie in gedachten houden dat terwijl jullie groeien, jullie begrip ook uit zal breiden.
Het toestaan van de noodzakelijke uitbreiding van bewustzijn is moeilijk voor diegenen die grootgebracht zijn binnen de grenzen van een specifieke religie of een specifiek geloofsysteem. Alle religies bevatten de zaden van waarheid binnenin hun leringen, echter niet ALLE Waarheid, want het zou teveel zijn voor jullie om te bevatten met jullie huidige besef. En de toegang tot de Waarheid, welke gedeeld was met de mensheid, werd aan de meesten van de populatie ontzegd in een poging om het onvermijdelijke uit te stellen, de terugkeer van het Licht.
Veel verlichte zielen zijn nu fysiek geïncarneerd, zij zijn hier om de frequentie niveaus van GAIA te verhogen zodat Zij en Haar heilige vracht, de mensheid en alle andere levensvormen, ook mogen ascenderen. Zij zijn hier tijdelijk in opdracht. Sommigen zullen gaan en sommigen zullen blijven, want deze volgen de Wil van God en doen de voorschriften van degenen die hen hier naartoe stuurden.
Jij mag één van deze verlichte boodschappers of afgezanten zijn, tijdelijk stuurloos, je ongemakkelijk voelend met de lagere frequentie trillingsniveaus van het meeste van de mensheid hier, en nochtans een vaag gevoel van heimwee voelend voor een Thuis welke jij je niet kunt herinneren. Dit innerlijke weten dat je hier niet thuishoort, creëert voor sommigen een groot gevoel van angst en wanhoop in hun duistere momenten. Voor sommigen, is de keuze om zelfs lager te zinken, alcohol gebruikend, seks en andere middelen om te vergeten of om de innerlijke pijn af te stompen.  
Voor anderen, wordt de angst beantwoord door een vlaag van innerlijk vuur en vastberadenheid om de duisternis binnenin te integreren, om de angst te overwinnen en het waarom van de pijn te ontdekken.
Onze schrijfster is door vele duistere momenten heengegaan in haar leven, wat voor haar als vele levens aanvoelt … want dat is wat velen van jullie, die de ascenderenden zijn, in waarheid ervaren. In plaats van te sterven aan het einde van een fase, ontdek je dat jij je levensfocus aan het veranderen bent en in volledige andere richtingen erop uittrekt dan dat je dacht dat je zou gaan doen in deze fase van je leven.
Je bent niet dezelfde persoon die je was toen je deze wereld betrad als een schreeuwende baby. Jouw wereld is veranderd en jij bent veranderd … en bent nog steeds aan het veranderen. Welke richting jouw leven op gaat is aan jou … de grotere Jij welke jouw ziel en Hogere Zelf is, die de symfonie dirigeert welke jouw leven is, noot na noot, frequentie verandering na frequentie verandering totdat jij je begint te herverbinden met alle verloren stukjes van zelf, alleen om te beseffen dat je nooit verloren of afgescheiden bent geweest. Het was alleen maar jouw menselijke conditionering en gedachten die jou afgescheiden hielden … dat en de zeer doelmatige Sluier die op jou geplaatst werd door jouw meedogende spirituele ouders zodat jij je niet zou herinneren wat je achtergelaten had totdat je capabel was om die kennis te ontvangen.
Ja, dierbaren, de toekomst van deze planeet en van jullie zelf wordt ieder moment door jullie eigen inspanningen gevormd. Want wat wil je voor jezelf zien, voor je kinderen, voor je familie, voor je buren en collega's, voor de mensen die in andere culturen wonen en op andere continenten? Wat wens je voor al het leven dat er op deze wereld bestaat?
Zie jij jezelf afgescheiden van anderen? Zo zij het. Jij bent de schepper van je eigen bestaan, nochtans wordt het overzien door een bewustzijn dat groter is dan het individu, jouw collectieve bewustzijn.
Vind een manier om je te herverbinden met alle drie de delen van jouw individuele bewustzijn (onderbewustzijn, Superbewustzijn  en jouw wakende bewustzijn) zodat je toegang hebt tot de Hogere Geest welke jou van binnenuit begeleidt, via jouw Hoger Hart Centrum. Dit bewustzijn ben Jij, jouw Hogere Zelf die ook als een collectief bewustzijn bestaat. En nochtans ook bestaat als eenheden en in staat is van individuele gedachten.
Sta jullie voorstellingsvermogen toe om te stromen, dierbaren. Het is maar weinig van wat wij in staat zijn om over te dragen hier, het is slechts een minuscuul gedeelte van wat jullie op het punt staan om te ontdekken of zelfs nu in het proces van zijn om te ontdekken. Vele werelden bestaan buiten de grenzen van jullie geest, maar niet buiten jullie grotere bewustzijn, aangezien een ieder van jullie een facet van de Geest van God is. Begin je af te stemmen op de andere facetten van bewustzijn die bestaan, tegelijkertijd met die van jezelf en sta een gevoel toe van verwondering om je op te vullen - aangezien er geen einde is aan wat jullie zullen ontdekken op jullie reis binnenin. Goede reis!
Voor nu zullen we hier eindigen en wij sturen onze zegeningen en liefde naar jullie toe. Wij staan bij jullie, zij aan zij … en op een dag zullen jullie in staat zijn om ons te zien en ons helemaal als Familie te begroeten, want wij zijn Eén.
Namasté.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright© Elizabeth Ayres Escher – All Rights Reserved. Unauthorized use and/or duplication of any material on this website without express and written permission from its author and owner is strictly prohibited. Excerpts may be used, provided that full and clear credit is given to Elizabeth Ayres Escher andhttp://www.bluedragonjournal.com with appropriate and specific direction to the original content.