donderdag 22 september 2016

DE TIJD VAN JULLIE GEWELDIG NIEUW BEGIN IS NU: ANICA / 22 september 2016 / by stevew

DE TIJD VAN JULLIE GEWELDIG NIEUW BEGIN IS NU: ANICA
22 september 2016 by stevew 


Anica’s Opschrijfboek

Zeggen dat je zonder hulp bent in deze tijd van verandering is de waarheid ontkennen van ons bestaan. Wij uit de lichtende rijken van leven hebben veel meer te doen in jullie wereld dan aan de kant te blijven zitten en je toe te juichen als jullie je weg gaan door de progressieve niveaus van ontwaken die vlak voor jullie staan. Jullie die het moeilijke werk gedaan hebben en degenen die hun weg gevonden hebben langs de energetische lijnen die de pad-makers hebben opgeruimd, zullen spoedig enige nieuwe informatie horen over de hulp die in evenwicht gebracht is om zichzelf neer te zetten. Wees je bewust van de bewegingen naar helderheid en volg het goed verlichte pad dat voert naar het weten van het hart. Het is daar dat onze stemmen omhoog komen met die van jou. Het is daar waar je jezelf zult herkennen en het is vanaf daar dat jullie je nieuwe vorm zullen aannemen als mensen van licht. Als jullie oprijzen vanuit je planetaire hartcentrum die in elk wezen van de Aarde zit, zul je zijn alsof je getransformeerd bent.

Sommigen schetsen wat er komt als rampzalig of minstens als wereld-veranderend. Voor sommigen kan de tijd van transformatie zo zijn. Maar, het is niet nodig om jullie wereld helemaal om te keren, noch om de levens van elk voelend wezen op de planeet te ruïneren. De dagen die komen, zoals je ze nu ziet zijn beladen met onzekerheid, ja, maar wat je nog niet kunt onderscheiden in de schaduwen waar het daglicht nog moet komen met zijn heldere stralen, is nog geen monster. Omdat de tijd nog niet is gekomen voor de toekomstige ontsluiering, is het onmogelijk om te zeggen wat er precies op de loer ligt. Terwijl je de dreigende val van een groot en krachtig beest voelt, voel je dan ook niet de aanwezigheid van gunstigheid, welzijn en gemeenschap? De samenhang van bedoeling om een groot licht dat ontstaat? Wij van de League van Licht voelen het pulsen, we horen de hartslag van nieuw leven in de baarmoeder van Aarde’s sfeer. Als vroedvrouwen komen we met ondersteuning en bemoediging, omdat het tijdelijke knijpen intensiveert en jullie, de levende wezens van Aarde’s sfeer komen tot kennis dat het nieuwe leven op het punt staat om zichzelf bekend te maken. De schepping van menselijk bewustzijn in herkenning van zichzelf, de overgave aan het OM van liefdes’ altijd tegenwoordige omhelzing, de herkenning van het geheel die je geweest bent in de totaliteit van tijd, in de huidige uitwisseling van het een met het andere, dit is de vruchtbare grond waaruit het leven zijn licht heeft verzameld en nu zichzelf her-verfijnt, die jullie en de hele mensheid mee brengt. Wat er opduikt voor jullie is geen rampzalig einde, maar een echt nieuw begin. Mannen en vrouwen van licht worden jullie genoemd, en dus gaan jullie een nieuwe dageraad van de geschiedenis in.

We bedoelen niet te zeggen, echter, dat alles rozig zal zijn en helder voor alle mensen. Sommigen zijn gekomen om wroeging te beleven, om ontkenning of congestie te ervaren in dit leven. Om welke reden ze hebben gekozen om nu hier te zijn, hen zal niet de keuze van ervaring worden ontkend. Liefde is beschikbaar voor iedereen, in alle vormen, en hoe elk wezen dit wil ervaren dat is aan hen. We zullen niet tussenbeide komen. Jullie hebben de slapheid van de eerste aanvraag, maar om de werkelijkheid zo om te buigen vanuit de matrix-frame van de Aarde op zo’n manier dat het grootste goed, de meest radicale transformatie wordt ervaren door het grootste aantal mensen, voor de grootste zegening van iedereen. Dit moedigen wij jullie aan om te doen, als je dat wilt en ertoe in staat bent. Het is het zekerste pad voor het beste resultaat in het grootste plaatje.

Wanneer zullen de lang-verwachte gebeurtenissen plaats vinden? Hierop geven wij geen antwoord. Jullie eigen keuzes bepalen de gebeurtenissen op jullie tijdslijn, en die dingen die al gekozen zijn voor de tijdslijn van het collectief zullen een verrassing moeten zijn. Er is weinig dat een mens kan zeggen met zekerheid dat inderdaad zal plaats vinden in het continuüm van jullie volk haar bestaan, want resultaten zijn alleen zichtbaar vanaf punten in de tijd na hun gebeuren. Voeg dat bij de onzekerheid die deel is van het hebben van de vrije wil en onbeperkt potentieel, en voorspellen wordt een heel risicovolle zaak, inderdaad.

Er zijn zat mogelijke werkelijkheden waar je in kunt gaan, aan de andere kant kunnen wij je daar iets over vertellen. Wat zul je doen met de informatie? Dat is de vraag die elk persoon van wijsheid zich zou stellen voor ze de geheimen van de tijd delen. Kennis is een machtig ding. Dus moet ik tegen je zeggen denk erover na wat je daarna wilt beleven en zet deze bestemming in je hart. Realiseer je dan dat de wijze van waar je bent naar waar je wilt zijn misschien zichzelf niet in een keer zal onthullen. Het is waar, nietwaar, dat je nooit precies weet wat er om de volgende hoek staat? Dus het is zo, om dan te weten is alles om van jezelf de schat te stelen die je nog moet ontdekken, en nog minder waar je de waarde van bezit.

Als de dagen verder gaan en je naar een andere pagina omdraait, ben je dan dezelfde persoon die je een tijdje geleden ook was? Hebben tussenliggende maanden tussen toen en nu een nieuwe zicht gebracht op het voertuig van je ziel? Liefde is steeds-aanwezig waar de ziel ook bij is betrokken en leeft in de wereld van licht-tussenspel met zichzelf. Wat zul je doen als je al je verwachtingen van het levens’s drama hebt ontmoet? Wat zal er dan voor je overblijven? We zeggen je wat je op dat moment doet is veranderen. Het is het enige dat is overgebleven. Je hebt waarschijnlijk dit begrip gevoeld dat dichter naar de voorkant van je denken ging en je kunt je bewust geworden zijn dat je jezelf gadesloeg dat steeds dichter vooraan je denken kwam dichter bij dat keerpunt voor transformatie. Het gebeurt bij velen met enige mate van waarneming en het gebeurt bij de planeet ook in zijn geheel. De verwachtingen van een volk, de verwachtingen van de biosfeer zelf zijn het eind van de verzachting klaar aan het maken en dus is verandering onvermijdelijk. Het is een ding om òm te gaan met persoonlijke verandering en een heel andere om je bewust te zijn om deel te zijn van een meer universele golf van verandering.

Zouden jullie je voorbereiden voor op-grote-schaal aardeveranderingen of vluchtige uitbarstingen van energieën? Liefste verwant(e), we wijzen erop dat jullie altijd tastbaar zijn betrokken met de myriaden aardeveranderingen die nu over de planeet razen, omdat jullie deel zijn van haar levende lichaam terwijl je er ondersteuning uittrekt. Jullie leven hangt van haar leven af. Zijn jullie klaar om òm te gaan met je vervuilde atmosfeer of gedachten om de processen te versnellen van opruimen, schoonmaken en jezelf nieuw te scheppen? Dit is hoe de Aarde in de transformatie gaat en hoe jullie ook meer in je eigen transformatie gaan. Moeten jullie goed bevoorraad zijn voordat problemen opkomen? Je kunt altijd vooruit plannen maar als de tijd komt voor iedereen om te veranderen, is het hebben van extra voedsel bij de hand alleen een kortstondige vrede van geest brengen. Er zijn andere factoren om te beschouwen naast de zaak van overleven, die duidelijker zullen worden als het stof zich neerzet.

Wij voorzien niet, noch zien wij vanuit een ander punt van het lineaire tijds perspectief, dat wereld chaos, massa paniek, problemen of lijden deel van het plaatje moeten zijn als het huidige moment zich ontvouwt in de toekomst. Er zijn sommigen die dat graag zo willen laten zijn, maar als jullie licht, vrede, wijsheid, vrijheid en zo voorts verwachten dan is dat zeer zeker wat jullie zullen begroeten. Toegestaan, enige chaos is onvermijdelijk omdat je denken de verwoesting van het stervende aspect van de wereld opneemt. Er zal iets van dat zijn om van te getuigen terwijl het First Contact (Eerste Contact) zijn tijd in het nieuws heeft, kennis van grote geheimen nemen de hoofdplaats in, structuren van denken schudden en maskers vallen. De tijd hiervoor staat op de drempel en spoedig zullen dingen gaan veranderen. Reeds zien jullie dat dit gebeurt, maar de tijd waarop dit zich uitspeelt is maar kort. Omdat verandering onderweg is, zoals zo velen nu merken, moet vrees niet aanwezig zijn in de harten of denken van iemand met een gefixeerd oog op Liefde. Als een werkelijkheids-maker heeft liefde een meer bevredigende baan dan angst heeft.

We weten dat veel mensen speculeren over bepaalde rituele patronen die de voorbode zijn van een ernstige nieuwe wereld bij de ingang van de poort. Weet dat dit niet zo zal zijn. Jullie hebben die werkelijkheid al eerder geleden door de handeling van er zich aan overgeven in gedachte. Dus dat heeft zichzelf al uitgespeeld en jullie hebben het overleefd. Jullie hebben geen behoefte meer aan het herleven van oude mythologieën noch om de uitspraken van doemzeggers te achten. Jullie kunnen de bedreigingen al zien en daar je misschien nog niet de macht hebt voor het resultaat van enige experimenten en programma’s, bezit je nog niet de technologie om het systeem van de software te herschrijven, zeg maar, zodat activiteiten die ontworpen zijn om door te gaan en de onderwerping en lijden van een wezen te intensiveren, zal resulteren in bekrachtiging, zegening en iedereen opheffen, in de plaats hiervan.

Hoe jullie daar mee verder gaan is een zaak van het je voegen bij de voelende biosfeer van de planeet terwijl je veroudering loslaat, en die omkeert in wat jullie hebben opgestapeld als overblijfselen van vruchtbare grond voor een nieuwe lading dromen, die de diepte ingaan van zelfkennis, en die leven inademen in de parameters/kenmerken van het systeem. Roep de onderlinge verbondenheid op van licht om samen te vallen met de geleidelijk, resonante hartslag van een groter systeem waarin zelf-voortgaand, wederzijds ondersteunende liefde is die de basis vormt voor vibrerend, levende gemeenschappen. Zijn jullie klaar voor dat soort resultaat, dierbare verwant(e)? Jullie zijn vrij om de gedachtevormen los te laten die spirit in gesloten stap naar vergetelheid brengt. Inderdaad is er weinig dat we kunnen doen terwijl het collectieve denken nog de fantasieën onderhoudt van verslaving en technologische nachtmerries die waar worden. We zullen de wil van een soeverein volk niet tegenspreken, maar we zullen je aan je opties herinneren, uit vrees dat je vergeet hoe je een alternatieve deur voor jezelf kunt scheppen. Veeg het pad schoon en jullie zullen het vinden.

Ik laat jullie nu in vrede en met gedachten die verlicht zijn door kracht en heldere hoop.

Moge mijn woorden een vruchtbare plek in je hart vinden van waaruit je kunt groeien in de volheid van vrede, wijsheid en broederschap. 

Tot de volgende keer, dit is Anica van de League of Licht.(Liga van Licht)