maandag 29 januari 2018

Door de Arcturianen via Suzanne Lie, Jullie Zijn Jullie Vijf dimensionale ZELF / 26 Januari 2018

Door de Arcturianen via Suzanne Lie,
Jullie Zijn Jullie Vijf dimensionale ZELF
26 Januari 2018

Wij de Arcturianen wensen jullie te introduceren aan jullie vijfdimensionale ZELF, zo dat door jullie eigen vijfdimensionale expressie van ZELF, wij aan jullie beter kunnen laten zien jullie/ons Sterrenschip.
Wij zeggen “jullie-ons” omdat verschillende groepen zullen leven op en werken op verschillende typen van Sterrenschepen.

Jullie zullen het nodig hebben jezelf toe te staan om diepgaand te verbinden met jullie vijfdimensionale expressie die verblijft binnenin de kern van jullie wervelkolom, in de hogere frequenties van jullie Multidimensionale Geest, evenals in jullie Heilige Hart.
De mate van interactie die jullie hebben met jullie vijfdimensionale ZELF is afhankelijk van de helderheid van jullie geest en de onvoorwaardelijke liefde van jullie hart.

Jullie Geest was ontworpen om inter-dimensionale synapsen te creëren, wanneer eenmaal jullie bewustzijn is uitgebreid naar de vijfde dimensie. Daarom adviseren wij dat jullie hart en geest openhouden voor de vijfdimensionale frequenties van Onvoorwaardelijke Liefde binnenin jullie hartgebied en het Multidimensionale denken binnenin jullie Hart en Geest.

Ja, jullie vijfdimensionale ZELF gaat met Hart en Geest om op dezelfde wijze dat jullie kunnen omgaan met de driedimensionale vingers van jullie handen. Maar, binnenin dit NU, vragen wij jullie te richten op wat voor idee dan maar ook dat jullie Hart en Geest hebben gecreëerd over jullie vijfdimensionale ZELF.

Daarom zouden wij jullie willen assisteren om jullie vijfdimensionale ZELF te introduceren aan/bij jullie driedimensionale ZELF. Sommige van jullie zouden er de voorkeur aan geven om te geloven dat jullie driedimensionale zelf eindelijk contact heeft gemaakt met jullie 5D ZELF, wat een positieve gedachten is om in gedachten te houden.

Zoals jullie deze gedachten vasthouden, voel dan hoe jullie lichaam anders aanvoelt. Jullie kunnen ook voelen een zich ontwikkelende warmte binnen jullie wervelkolom en een gevoel van “iets” op komst zijnde binnen jullie geest.

Jullie hebben het juist met de aanname omdat eenmaal wanneer jullie bewust de aandacht vestigen op zelfs alleen het concept van jullie Lichtlichaam ZELF, is er een deel van jullie “Hogere Hart,” dat aangeboren en automatisch zich beweegt naar jullie “Gehele Denken van het Brein.”

Het is op deze wijze dat jullie zullen weten wanneer jullie in “levendige verbinding” staan met jullie Multidimensionale Denken en jullie Onvoorwaardelijke Liefde. Eenmaal wanneer jullie denken Multidimensionaal is, zullen jullie snel verveeld raken van de alledaagse gedachten van het dagelijkse leven en beginnen met “dagdromen” over een andere werkelijkheid welke resoneert met een hogere frequentie van werkelijkheid.

Jullie kunnen heimwee krijgen/hebben naar een plaats die jullie zelfs niet kunnen herinneren. Maar jullie lichaam heeft het niet vergeten. Jullie hart kan een hogere dimensionale frequentie aanvoelen van liefde en jullie geest voelt als een vogel die net de lucht is ingegaan voor een lange vlucht naar een nieuwe plek.

Onthoud alstublieft om Onvoorwaardelijke Liefde te sturen naar ieder component van jullie gedachten of emoties die twijfelen aan deze ervaring. Jullie zijn, vanzelfsprekend, behoorlijk bekend met jullie “innerlijke scepticus.” Deze Innerlijke Scepticus is een versie van jullie die heeft geleerd om te handelen als een 3D mens zo dat anderen niet bedreigd zijn door jullie vijfdimensionale ZELF.

Jullie kunnen ermee beginnen om midden in de nacht wakker te worden met een angst, een gevoel van gemis van iemand of iets. Natuurlijk, hebben jullie dromen jullie meegenomen naar een situatie van een hoger niveau. Maar, “OH NEE”, is dat een wekker, een huilend kind of zelfs een maat die jullie wakker maken om jullie driedimensionale dag te beginnen.

Jullie kunnen zelfs wakker worden met een gevoel van “Synchronistische Missies.” Synchronistische Missies hebben een sterk VOELEN van Onvoorwaardelijke Liefde omdat enkel Onvoorwaardelijke Liefde een diep genoeg samenvloeien om toegewezen te worden aan, of ervoor kiezen om te hebben Synchronistische Missies, kan creëren.

Deze Synchronistische Missies welke heel belangrijk zijn voor het proces van Planetaire Ascentie en een belangrijke sleutel zijn voor Ascentie, zij assisteren jullie om jullie te herinneren aan jullie AANGEBOREN mogelijkheid om de opening te voelen van jullie Vijf dimensionale Portaal naar jullie eigen Vijf dimensionale ZELF.

Eenmaal, wanneer jullie “bewust” kunnen voelen, zien, horen of waarnemen het open portaal, kunnen jullie kiezen om het bewust te ervaren. Wij zeggen “kiezen” omdat al van onze Ascenderenden in toenemende mate aan het waarnemen, openen en aanvoelen een “OPROEP tot Plicht” te zijn, stromend in hun Hart en Geest vanuit hun vijfdimensionale ZELF.

Natuurlijk is deze bewuste ervaring gewoonlijk snel vergeten, aangezien de fysieke wereld snel jullie aandacht zal grijpen. Gelukkig, zijn vele van onze dappere Ascentie Pioniers hun ervaringen aan het delen met anderen die gelijkgestemd zijn en van gelijke staten van dagelijks bewustzijn.

Door het delen van jullie eigen ervaringen met anderen, zullen jullie zien dat iedereen zijn/haar inter-dimensionaal net zo uniek voor hen is als hun driedimensionale ervaringen.
Aan de andere kant, zijn er velen die gelijkgestemd zijn, maar zij delen niet dezelfde graad van frequentie van bewustzijn.

Daardoor kan het moeilijk zijn om een “Synchronistische Missie” te creëren omdat jullie inzicht op de werkelijkheid best heel anders is dan wanneer iemand gewoon een derde/vierde dimensionaal is en de andere is volledig multidimensionaal. Multidimensionaal in dit verband betekent dat iemand in staat is om bewust te zijn van een “inkomend bericht” vanuit het Hier en Nu van de vijfde dimensie.

In aanvang, degene die hun inter-dimensionale ervaringen delen, vormen een “band, verbond” welke kan aanvoelen alsof er een “sterke link” tussen hen is. Het is enkel via hun hogere perspectief van frequentie dat zij in staat zullen zijn om deze sterke link te begrijpen die gevormd is.

Deze linken zijn heel krachtig, of het nu met twee mensen is of met veel mensen. Gelukkig, als tenminste één van een paar (koppel) of de groep de Geest opent voor het NU van het vijfdimensionale portaal, zal dit assisteren om al de anderen ook hun vijfdimensionale waarneming te activeren.

Vijf dimensionale waarneming is niet als driedimensionale waarneming waarin ieder één en alle dingen zijn gescheiden voor tijd en ruimte. Met vijfdimensionale waarneming, is men in staat om een verbinding “aan te voelen”, zelfs wanneer zij het niet kunnen zien of horen.

Degenen die deze link herkennen kunnen groots bijdragen aan ieder door het samenvloeien van hun hogere staten van bewustzijn zodat zij hun waarnemingen kunnen transmuteren naar de vijfdimensie en verder.

Dan, degenen die dit samenvloeien doen, kunnen in staat zijn om 3D/4D tijd te verlaten en om doorheen iedere belichaming te gaan/stromen die zij ooit hebben aangenomen in al van hun incarnaties. Deze reis door de fysieke en astrale vlakken helpen hen groots om zich sterk te verbinden met wie dan ook zij deze samenvloeiing delen.

Door dit samenvloeien van bewustzijn, zullen zij ontdekken dat zij in staat zijn om een incarnatie te identificeren waarin hun tweeën OF de groep Gaia hebben gediend tezamen.
Deze realisatie zal hen allen meenemen naar de gedeelde incarnatie om deze te herzien, te completeren en om te leren van het samenvloeien van de groep.

Wanneer deze ervaring (groep of paar) enige angst, zorg of disbalans heeft achtergelaten is het nodig dat dit wordt opgehelderd uit het aura van Gaia, het zal duidelijk worden. En dan de groep of het paar, zal als ÉÉN werken om dit aura van Gaia op te ruimen. Natuurlijk, wanneer iemand er bewust voor kiest om het aura van Gaia te reinigen, zullen zij ook hun eigen aura opruimen.

Veel “oude vrienden” of “nieuwe vrienden” ontmoeten elkaar nu op ongewone en onverwachte wijze. Hun fysieke en astrale zelf herkent elkaar misschien niet, maar hun vijfdimensionale energieveld van het NU en de IEMAND herinnert zich meteen de bron van hun groep of vriend van de inter-dimensionale ervaringen.

De hogere dimensionale expressies van deze 3D “toevallige ontmoetingen” hebben eigenlijk samen besloten, binnen hun eigen 5D Zelven, om een weg te vinden om hun driedimensionale expressies van bewustzijn in beroering brengen om de stroom van Onvoorwaardelijke Liefde toe te staan om in hun bewustzijn te komen.

Zodra, een fysieke, Ascenderende dit geschenk van Onvoorwaardelijke Liefde bewust registreert, zullen er een paar seconden zijn waarin hun beperkte 3D brein/bewustzijn is omgezet naar vijfdimensionaal bewustzijn via de Stroom van Onvoorwaardelijke Liefde.

Binnen deze Stroom van Onvoorwaardelijke Liefde, welke ongezien is, maar diepgaand gevoeld, zal hun Hogere Hart wijds openen om zich meer te mengen met hun Multidimensionale Geest.

Als hun Hogere Hart zich laat samenvloeien met hun Multidimensionale Geest, is er een activatie van vijfdimensionaal bewustzijn, welke meestal door hen heen flits – buiten de tijd – en in het vijfdimensionale NU. Binnenin deze fractie van een seconde, kunnen ze bewust waarnemen hun eigen vijfdimensionale expressie van ZELF.

Het is gebruikelijk voor de Ascenderenden om deze vermenging van hun driedimensionale tijd met hun inter-dimensionale NU af te houden, te missen of er een verkeerd beeld van te hebben. Echter, deze inter-dimensionale ervaring, of het nu bewust of onbewust is, creëert het samengaan van hun driedimensionale zelf met hun Multidimensionale ZELF.

Het is om deze reden dat wij jullie vragen, aan jullie allemaal om Jullie Momenten van het NU van de Ascentie te delen met een vriend zo dat er een voldoende sterke reactie is voor deze vijfdimensionale “prikkels” zodat jullie bewust kunnen ERVAREN en VOELEN jullie EIGEN vijfdimensionale Lichtlichaam ZELF vanuit jullie eigen perspectief, evenals vanuit een perspectief van een andere die kan begrijpen wat er aan het plaatsvinden is.

Jullie allemaal zijn aan het bewegen naar hogere en hogere frequenties van bewustzijn EN werkelijkheid. Zoals dit proces zich voortzet en groeit om meer en meer mensen te verbinden, die zich steeds meer herinneren hun eigen vijfdimensionale zelf, zal de WAARNEMING VAN WERKELIJKHEID van de mensheid beginnen uit te breiden.

Aangezien jullie waarneming van werkelijkheid ook begint en aanhoudt om uit te breiden, zullen jullie in staat zijn om bewust waar te nemen hogere en hogere dimensionale versies van werkelijkheid, evenals degenen die deze hogere werkelijkheden bewonen.

Jullie kunnen zelfs verrast zijn om te ontdekken dat sommige van deze hogere versies van werkelijkheid redelijk bekend zijn en vele van de inwoners van deze werkelijkheden ook heel bekend zijn. Velen van hen zijn jullie “denkbeeldige vrienden uit jullie jeugd,” of de “verborgen stem die jullie door moeilijke tijd(en) heen hielp,” of de “onzichtbare die jullie troost wanneer niemand anders het ooit zou kunnen begrijpen.”

In feite zullen jullie ook ontdekken dat veel van deze hogere versies van werkelijkheid die redelijk vertrouwd zijn en degenen die ze bewonen, jullie liefde en bekommering blijken te sturen. Jullie zullen ook, uiteindelijk, ondervinden de JULLIE, de JIJ die resoneert met de vijfdimensionale octaaf van jullie multidimensionale zelf.

Deze “JULLIE” “JIJ” heeft geen 3D baan, maar er IS een Missie, welke de reden is waarom jullie dit driedimensionale aardevoertuig hebben genomen. Deze Missie zal GEEN missie zijn voor persoonlijk voordeel, want dat zou driedimensionaal denken zijn.

Jullie hogere driedimensionale zelf is jullie Multidimensionale ZELF, die NIET gebonden is aan driedimensionale verleidingen, zorgen en hard werken. Maar binnen jullie drie dimensionale zelf die verleidingen in de ogen ziet, zorgen en iedere dag hard werken, is het ERG dapper voor het “afsplitsen” van het collectief van jullie Multidimensionale ZELF om het relatief laag van frequentie, driedimensionale zelf aan te nemen.

Daarom herinneren wij jullie eraan dat jullie vijfdimensionale en hogere expressies van jullie Multidimensionale ZELF, NIET beter zijn dan jullie. JULLIE zijn de moedigen die hebben achtergelaten de hogere frequentie expressie van het ZELF in jullie Thuiswerelden of hogere dimensionale Sterrenschepen, om dit simpele, broze, driedimensionale aarde voertuig te dragen.

En waarom zijn jullie gekomen naar de groots gewonde planeet Gaia?
Jullie hebben je vrijwillig gemeld om jullie huidige aardevoertuig aan te nemen zo dat JULLIE kunnen assisteren – niet met persoonlijke ascentie, aangezien jullie al geascendeerd zijn – maar om te assisteren met de Planetaire Ascentie.

Jullie kunnen herinneren levens en werkelijkheden waarin jullie, mede, Gaia hebben beschadigd voor en door wat er toen afspeelde. Jullie kunnen mede incarnaties herinneren waarin jullie probeerden en dit lukte niet, om Gaia te beschermen voor de grote schade die de mensheid Haar heeft aangedaan.

Men kan zeggen, “ oh wij waren het niet, het was het weer.” Maar de inheemse volkeren van de mensheid hebben altijd geweten van de grote kracht/macht die de mensheid heeft om effect op het weer te hebben.

Iedere gedachte en iedere emotie verlaat het bewustzijn van de wezens die stilstaan bij Gaia om de werkelijkheid van dit NU te beïnvloeden.

Daarom wat wij, de Arcturianen, NU vragen aan jullie, ieder mens is:

Wat wil jij, wat willen jullie doen voor Gaia?
Wat doen jullie, wat doe jij NU voor Gaia?
Wat heb jij, wat hebben jullie in het verleden voor Gaia gedaan?

Wij de Arcturianen, willen delen met de helers en beschermers van Gaia dat:

HET IS HET NU
OM MET ELKAAR TE VERENIGEN IN ÉÉN,
VERENIGDE EN STERKE KRACHT OM GAIA NU TE HELPEN

Lieve Mensen, wanneer het jullie wens is om Gaia te helpen, doe dit alstublieft. Jullie kunnen niet te veel of te weinig bijdragen.

Gaia heeft jullie nodig, de leden van de mensheid
En jullie, de leden van de mensheid
Hebben Gaia Nodig!

Zegeningen,
Wij zijn de Arcturianen


Vertaald voor wakkeremensen door Anja