donderdag 8 juni 2017

Help elkaar naar de Nieuwe Aarde zegt “De 9e dimensionale Arcturische Raad” / 8 juni 2017 / Daniel Scranton

Help elkaar naar de Nieuwe Aarde zegt “De 9e dimensionale Arcturische Raad”
8 juni 2017 / Daniel Scranton

“Gegroet. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om ons met jullie allen te verbinden.

We hebben geluisterd naar de gebeden die de mensheid al enige tijd heeft aangeboden. We zijn bekend met jullie wensen. Jullie hebben jezelf toegestaan om duizenden veranderingen te beleven terwijl je deze nieuwe Aarde opwacht die je wilt scheppen en beleven, en er is heel veel inspanning nodig voor jullie om de veranderingen voort te brengen om alles binnen te laten waar jullie om gevraagd hebben.

Wat het meest belangrijk is in deze tijd, echter, is dat jullie uitkijken naar het helpen van elkaar. Indien je geeft en hulp ontvangt van andere mensen, schep je een verdieping van de eenheid die zo natuurlijk is voor het menselijke ras. En dat is hoe je elkaar gaat helpen door de nieuwe Aarde binnen te brengen die je wilt bewonen. Het zal een Aarde zijn van samen werking. Het zal een Aarde zijn van collaboratie, of medewerking en het wordt een Aarde van delen. (dat staat bij het vogeltje hierboven.)Jullie kozen allen andere vaardigheden zodat je elkaar zou nodig hebben, zodat jullie ieder een deel van de puzzel zouden voltooien, en zo dat je je met elkaar zou verbinden. Denk over de hoeveelheid planning die al is gedaan om iedere mens op planeet Aarde op deze precieze tijd hier te brengen. Denk eraan hoe prachtig het is dat jullie enkele mensen hebben die het meest gedijen indien ze werken met technologie en andere mensen die het meest gedijen als ze tuinbouw plegen en met het land werken.

Jullie hebben elk soort beroep en elk soort beroepsuitoefening in precies de juiste hoeveelheid om een evenwicht te scheppen van gelegenheid en veel gelegenheden om elkaar te helpen. Zie wat je kunt doen voor elkaar zonder zelfs maar een uitwisseling te hebben of uitwisselingen in de juiste hoeveelheid zodat je gewend kunt raken aan dit idee van vertrouwen dat er voor je gezorgd wordt, dat de persoon of personen die je nodig hebt om iets voltooien, zal langs komen.

Vertrouw dat de energie die je uitzet naar je terug zal komen en met liefde naar je terug komt, geen verplichting. En je zult jezelf terugvinden wonend op die nieuwe Aarde, voordat je het weet.

Wij zijn de Arcturische Raad, en we waren blij om ons met jullie te verbinden.”

Listen to the audio here

http://danielscranton.com/