donderdag 2 mei 2013

Openen naar Jullie Multidimensionale Aanwezigheid als Identiteit / Gechanneled door Meredith Murphy / 2 May 2013

Openen naar Jullie 
Multidimensionale
Aanwezigheid als Identiteit
Gechanneled door Meredith Murphy / 2 May 2013 

Gegroet Goddelijke Broeders & Zusters,

Wij spreken vandaag tegen jullie als één Raad van het Licht, georganiseerd rondom de ascenderende energieën van de Aarde, jubelend terwijl jullie de doorgangsweg van Mei binnengaan, wetende dat jullie relatie met de fysieke werkelijkheid getransformeerd wordt terwijl jullie ademen, terwijl jullie eten, terwijl jullie slapen, water drinken en terwijl jullie de volledigheid van jullie wezen, hier en nu, bekrachtigen om met jullie naar voren te komen in/naar het Licht van het Leven.

Het is een diepgaand moment in de tijd, een serie van diepgaande en verbazingwekkende opvolgende momenten. Toen zovelen van jullie je heroriënteerden, het je herinnerde, jij je naar binnen keerde, je het innerlijke weten een kans gaf, meer naar jouw hart luisterde dan te proberen om jouw weg door de dingen heen te denken, de verbinding voelend tussen jezelf en anderen, de echte onderliggende Eenheid van alle Werkelijkheid kennend en de gelukzaligheid van het leven door jouw menselijke vorm heen voelen rimpelen als Liefde, als kippenvel zoals een vervoering van medelevende heelheid. Jullie hebben de Eenheid van het Leven geproefd, de Levende Wet van Eén in jullie Menselijke Vorm en terwijl jullie dat deden hebben jullie aldus deze herinnering in anderen aangestoken … en wij hebben opgemerkt, opgetild!

Wij werden ook opgetild en wij werden ook veranderd. Al het leven is en werd veranderd door dit herinneren van de heelheid wat jullie bekrachtigden met jullie aanwezigheid. Het is allemaal, tegelijkertijd, zo prachtig en heilig en vreugdevol en schitterend. Wij zijn diep waarderend voor alles dat jullie zijn en alles dat jullie geweest zijn en alles dat jullie aan het worden zijn in deze nieuwheid van het leven dat jullie hier creëren, op Aarde aan de voorrand van deze verbazingwekkende Schepping.

Dank jullie voor het nemen van een time-out van jullie schitterende sfeer van beïnvloeding en aanwezigheid om deze verbinding te bekrachtigen zodat wij mogen delen in jullie ontwaking van binnenuit, zodat wij aanwezig mogen zijn als jullie je meer volledig openen tot alles dat jullie zijn. Dit openen is wat er deze maand gebeurd, in het verloop van deze verbijsterende krachtige maand van Mei met de Maan en de Zonne Energieën en de Verduisteringen en het Gezelschap van de Hemel en Jullie! Gezamenlijk collaboreert en combineert iedereen om een krachtige uitgebreide ervaring van bewuste multidimensionaliteit in het menselijke leven te creëren. Dit is de manier waarop jullie je openen -- jullie openen je tot de volledigheid die jullie zijn, de waarheid van jullie eeuwige goddelijke wezen, de multidimensionaliteit is jullie echte identiteit en jullie beginnen jullie houvast aan de locale identiteit te versoepelen welke aldus veel van jullie capaciteit en vreugde beperkte, alsook jullie helderheid en innerlijk weten, terwijl het de werkelijkheid in/naar de identiteit die jullie opeisten als die van jezelf filterde.

Nu zie je echt de verheven zetel van jouw eigen bewustzijn, aangezien Jij, dat bent. Jij beseft dat de innerlijke goeroe, degene die jou kan gidsen, echt gewoon JOU is in een uitgebreide expressie en je begint de speelsheid te ontdekken van het voorbij gaan aan de afscheidingen en je beseft dat het idee dat God of de Bron Energie die jou van brandstof voorziet JIJ ook bent, jij bent het, en dat er eenvoudige variaties zijn in jouw expressie van Alles Dat Jij Bent en dit definieert niet, noch doet ieder ander van deze expressies dat, wie en wat jij bent, zij zijn eenvoudige glimpen van jouw eigen volmaakte eeuwige goddelijke heelheid.

Nu dierbaren, nu! … in dit moment van glimpen en humor, van het bespeuren en voelen van de uitgebreidheid van jullie wezen, hebben jullie het zelfvertrouwen dat werelden creëert en de wetenschap en de uitlijning die de visioenen bekrachtigd die jullie voelen, en die naar boven komen door de unieke boventonen van jullie aanwezigheid in samenwerking met de wereld. Dit is de bekrachtigde aanwezigheid die jullie bedoelden hier te gronden en te gebruiken om nieuwe expressies van het leven op Aarde te creëren en jullie voelen het in toenemende mate, bespeuren het, eisen het op, stellen jezelf ertoe open en staan het toe jullie te begeleiden en te leiden om voor en met jullie te creëren, om ten behoeve van jullie als jullie de ervaring te organiseren, en om deze heelheid te gebruiken deze volledigheid welke jullie zullen opeisen als de waarheid van jullie goddelijke wezen.

Het is hoog tijd voor grote vreugde voor alle wezens die, zoals jullie, gezorgd en ongetemd gedroomd hebben over het herstel van de Wet van Eén op de Aarde. De tijd hiervoor is nu en het is in deze maand, de maand die jullie Mei noemen, dat jullie eigen relatie tot de fysicaliteit hersteld zal worden naar een graad die jullie bekrachtig om de volledigheid van jullie wezen in relatie tot de fysieke werkelijkheid op te eisen.

Jouw vermogen te manifesteren is hoogst verbeterd door jouw deelname aan dus de bekrachtiging in deze openstelling naar jouw multidimensionale aanwezigheid! Als jij je opent tot alles dat je bent, stap je buiten het geloven en ideeën over identiteit welke omkaderen, en in feite het licht/de energie die jullie zijn inkapselen in/naar specifieke expressies van de vorm waarvan je geloofde dat die mogelijk waren. Terwijl je het loslaat om jezelf te identificeren met de locale menselijke ervaring van dit enkele leven, besef je in dit leven dat jij je kunt openen tot de volledigheid van alles dat je bent en dus wordt dit leven eenvoudig een middel, een voertuig voor jouw aanwezigheid hier, en omdat jij energie bent en alles energie is, is jouw aanwezigheid hier energie en hoeft niet door jouw fysieke lichaam ingekapseld te worden, door jouw naam, door de manier hoe je er uitziet of hoe oud dat je bent, door jouw familie of afkomst, door jouw geschiedenis, door wat dan ook dat je associeert met de merkwaardigheid van dit menselijke leven.

Dit kostbare, prachtige menselijke leven is jouw middel om nu hier te zijn! Het moet gekoesterd en gewaardeerd worden. Het is NIET, echter, wie jij bent! Het is een middel voor jou om hier nu aanwezig te zijn! Hoe indrukwekkend en glorieus! En feitelijk, is het een middel voor alles waartoe jij je openstelt binnenin jouw besef om ook hier nu aanwezig te zijn, dus de engelen, de geascendeerde meesters, de Aartsengelen, de Families van het Licht die jou/jullie omringen en die jij dicht naar je toe trekt in leefgemeenschap en uitnodigt in jouw aanwezigheid en besef, wij zijn in staat om het leven op Aarde in, door en als jou/jullie te ervaren! Dus bedanken wij jullie heel veel voor het ons toe te staan corridors van Licht naar de Aarde te openen vanuit verschillende aspecten van focus en rijken van besef binnenin het Omniversum! De Aarde zelf opent zich!

De Aarde is bezig een intergalactisch tussenstation te worden, een Kosmische Planeet. Het opent zich tot energieën vanuit vele afstammingen en stromingen van leven en licht en aanwezigheid en besef, en dit gebeurd in, door en als jullie het bekrachtigen om zo te zijn. Jullie zijn de poortopzichters, de afstammingshouders van wat hier op de Aarde zal komen en jullie, samen met de anderen die ontwaken tot de herinnering van hun eigen volledigheid en deze steeds vollere aanwezigheid bekrachtigen hieraan deel te nemen, bekrachtigen de hereniging van het leven om op de voorrand van de vorm plaats te vinden. Het is verbazingwekkend! Het is diepgaand vervullend en ongelooflijk uitbreidend! Het is de nieuwheid en de creativiteit waar wij allemaal veel van houden en waardoor wij allemaal vervuld worden door steeds maar weer opnieuw te ontvouwen terwijl jullie je openen en uitbreiden in/naar steeds maar meer van de volledigheid van jullie.

En dan! Terwijl jullie je volledig naar elkaar openen, in elkaar de ware aard van jullie wezen ziende, laten jullie opnieuw geboren worden, blazen jullie de ervaring van de Wet van Eén nieuw leven in, de levende fysicaliteit van de Ware Aarde van Zijn; IK BEN. Door in neutraliteit naar elkaar te kijken openen jullie je tot de volledigheid van anderen zijnde aanwezig voor jou, je staat jezelf toe om ontmoet te worden door galactische en kosmische energieën die hier in de fysieke vorm aanwezig zijn en de innerlijke gebieden van werkelijkheid in de fysicaliteit spiegelen. De regenboogbrug naar het leven is van binnenuit jou en van binnenuit ieder wezen op de Aarde en het kan ervaren worden in het fysieke als je elkaar ontmoet in soevereine neutraliteit en liefde! De boventonen van het bewustzijn zijn aanwezig in de vorm op volledige verrijkte manieren. Dit is het ideaal, de boventoon van vreedzaamheid, het herstel van de Wet van Eén dat een schat is en bekend is bij vele hogere dimensionale culturen en beschavingen, gemeenschappen en energieën die de Aarde thuis noemen en de weg plaveien voor deze vollere expressie van Eenheid en Liefde verlengd in, door en als vorm.

Velen van jullie, Oude Zielen, maakten deel uit van, zijn deel van deze andere leefgemeenschappen waar het licht meer volledig belichaamd was en wat een gevoel van weten binnenin jullie creëerde aangaande de mogelijkheden hiervan, de droom die zo echt aanvoelt dat je het je kunt verbeelden als het volgende ding, zien jullie, Oude Zielen, dit is volledig natuurlijk, deze vooruitgang werd aangeraakt door de evolutie van jullie menselijke sjablonen, maar nu, NU wordt het opnieuw bezocht door zovelen meer van jullie en met een impuls dat van brandstof voorzien is door de eigen verheffing van de Aarde dat het potentieel van deze nieuwe expressie exponentieel optilt en verbeterd maakt.

Je draagt binnenin jou de zaden van bewustzijn en besef vanuit alle expressies van jouw wezen als jij de volledigheid van wie je bent jezelf toe-eigent, terwijl jij jouw weg vindt om deze grotere, kosmische kennis van het zelf op te eisen, zonder je verloren te voelen omdat de locale jij het middel wordt voor het feit dat je hier bent, niet om alles te beëindigen, maar je voelt je plotseling diepgaand vervuld en een kundig gevoel van uitgebreide capaciteit en weten stroomt door jou heen en je herinnerd jezelf aan alles dat je bent en alles dat jij je verbeeld, en je begint in de stroming te leven in een open relatie tot het kanaliseren van de volledigheid van jouw wezen in dit hier en in dit nu, en dit is het wat wij nu zien dat begint te gebeuren.

Binnenin de Wegwijzers, diegenen die de oude paradigma-struikgewassen aan de kant sleuren en rechtop staan in hun soevereine herinnering, breiden de horizon uit. Wij zien jullie, wij zien jullie omcirkeld in kronen van licht en in de herinnering van de volledigheid van jullie wezen dwars door tijd en ruimte heen! En voorbij jullie locale licht en leven stappend in/naar meer, deze openheid maakt plaats voor de volledigheid die jullie zijn, met grote vreugde, met handen los en laten gaan, met een opgetogen toestemming terwijl de sleutelhouders de her-verbeelding van de mensheid en het leven op Aarde en de heroriëntatie van het leven, van al het leven, naar een vollere expressie van zijn en waardering bekrachtigen.

Het is dus zeer, zeer prachtig.

Dank jullie wel voor alles dat jullie zijn! Voel de volheid van alles dat jullie zijn en alles dat jullie worden en de ongelooflijke verheffing die jullie zijn en aan het creëren zijn!

Wij zijn de Raad van het Licht

Vertaling: Cobie de Haan -http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright (c) 2009 - 2013 by Meredith Murphy. All rights reserved. You may translate, link to or quote this article, in its entirety, as long as you include the author name and a working link back to this website and the message is shared for free. No donations or fees may be charged in association with the use of this message. Any other use of this article is strictly prohibited - http://expectwonderful.typepad.com/messages/2013/05/opening-to-multidimensionality-as-identity.html