vrijdag 1 mei 2015

SaLuSa, /1 mei 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa,
1 mei 2015 / Mike Quinsey

Wij volgen jullie voortgang scherp terwijl jullie steeds dichter bij de eerste positieve tekenen komen die aan zullen geven dat het Nieuwe Tijdperk begonnen is. Jullie zouden nu een goed idee moeten hebben van wat te verwachten en jullie zullen niet teleurgesteld worden. De meesten van jullie hebben als man of als vrouw vele levens gehad in deze cyclus, en hopelijk zullen jullie een evenwicht vinden tussen de twee. Er zal een tijd komen wanneer jullie niet zo betrokken zijn met het geslacht zoals jullie hedendaags zijn. In jullie dimensie neigt het ernaar, of je nu man of vrouw bent, om te dicteren waar jullie plaats in jullie maatschappij is, en zijn jullie rollen duidelijk gedefinieerd. Doch als jullie je verheffen, zullen de verschillen tussen jullie grotendeels verdwijnen, maar de vrouwelijke en mannelijke energieën zullen blijven.

Ondertussen zouden jullie een open geest moeten houden omdat, terwijl de tijd voorbijgaat, jullie bewust gemaakt zullen worden van vele nieuwe innovaties, en in staat zullen zijn om dat wat jullie niet langer meer zal dienen af te danken. Jullie zijn bedoeld wezens te worden van een veel hogere vibratie met een groter niveau van bewustzijn, dat jullie in/naar nieuwe rijken van schoonheid en compleet geluk zal dragen. De donkere dagen die jullie nog steeds ervaren zullen geleidelijk verdwijnen en een vreugdevolle tijd van feestviering wacht er op jullie. Wij kunnen vooruit kijken en jullie voor zeker vertellen dat de welkome veranderingen veel dichterbij zijn dan jullie je zouden kunnen voorstellen. Vele van jullie jongere mensen zijn hier om sleutelrollen te spelen als de veranderingen plaatsvinden. Zij zijn vaak van een hogere vibratie en hebben zich vrijwillig aangemeld om deel uit te maken van jullie introductie naar het Nieuwe Tijdperk. Sommigen van jullie, die van de oudere generaties zijn, hebben geholpen de weg voor te bereiden, en wij zijn jullie veel dankbaarheid verschuldigd voor je aan de taak te houden toen het jullie bij tijden aan aanmoediging ontbrak. Terwijl de tijd voort gaat zal er op heel veel zielen een beroep gedaan worden om hun kennis bij te dragen, en een grote verrijking zal plaatsvinden
De ogen van het Universum kijken jullie kant op, aangezien wat er op het punt staat om te gebeuren een gebeurtenis van grote betekenis is. Na het aantal cyclussen die in een catastrofe eindigden, zijn jullie bedoeld getuige te zijn van de succesvolle afsluiting van deze periode van jullie evolutie. Dus jullie hebben alles om naar uit te kijken en het is helemaal niet ver weg. Dus sta de duistere energieën toe uitgespeeld te worden zoals zij dat moeten en terwijl zij dat aldus doen, zal veel overblijvend karma voorgoed opgeruimd worden. De volgende stap zal zijn om jullie allemaal in/naar het Licht te verhuizen en te helpen om volledig het Nieuwe Tijdperk te vestigen. Dergelijke gebeurtenissen zullen over de gehele Aarde heen gebeuren, aangezien alle landen in vrede en goede wil samen zullen komen. Uiteindelijk zal er geen enkele manier zijn dat de lagere vibraties kunnen blijven of terug kunnen keren, en de hogere vibraties zullen steeds sterker worden.
Woorden kunnen werkelijk niet overdragen wat een grandioze toekomst er op jullie wacht en het is helemaal niet ver weg. Diegenen van jullie die een open geest hebben zullen zonder enige twijfel bespeuren wat er in het verschiet ligt, en jullie intuïtie zal jullie helpen het te begrijpen. Jullie zijn zeer geduldig geweest en het zal goed beloond worden, en inderdaad meer dan gecompenseerd voor de opofferingen die gemaakt werden. Na vele levens in de dualiteit gaan jullie vele veranderingen ervaren die jullie naar een meer vervullend leven zullen leiden. Eentje zonder de onophoudelijke interferentie van de Duisteren die een onecht leven voor jullie gecreëerd hebben. Zij hebben de status-quo gehandhaafd die jullie in een onophoudelijke staat gehouden heeft van "gebrek/armoede", hen ondertussen toestaand om astronomische hoeveelheden aan hun eigen heilige projecten te spenderen. Deze situatie is rap aan het veranderen en hun macht over jullie is aan het afnemen. Inderdaad, zij worden zorgvuldig in de gaten gehouden en zijn ingeperkt zo ver als het bereik tot waar zij kunnen gaan.
Nu is de tijd om te beseffen dat jullie niet gebonden zijn aan iedere andere ziel behalve jullie zielpartner, en hoewel jullie persoonlijke relaties op de Aarde hebben houden zij op bindend te zijn wanneer jullie eenmaal opgestegen zijn. Velen zijn hier voor het doel van het opruimen van karma door het type van ervaring te verstrekken dat nodig is om dat aldus te doen, maar het is vanzelfsprekend dat sommige banden in de "Hemel" gemaakt zijn. In de hogere rijken zijn jullie vrij van gehechtheden, tenzij je natuurlijk een dergelijke regeling wenst. De waarheid over jullie wezen is aldus zeer veel anders dan waartoe jullie geleid zijn te geloven. Echter, als de vibraties omhoog gaan aldus zal jullie niveau van bewustzijn dat ook en zullen jullie in staat zijn om alle kennis te assimileren.
Momenteel werken jullie lagere trillingen jullie tegen van het in staat te zijn om de waarheid over de Mensheid te vatten, maar jullie zullen door de uitbreiding van jullie bewustzijn snel leren. Het is het opnieuw leren van wat al voor jullie bekend was voordat jullie naar beneden vielen naar de lagere niveaus. Dus het zou daarom gemakkelijk moeten komen en jullie zullen andere meer verlichte zielen hebben die jullie helpen. Ben ervan verzekerd dat er vele beschavingen zijn die geïnteresseerd zijn om jullie te helpen, en die al in de hogere dimensies zijn. Dus zal er geen gebrek aan assistentie en hulp zijn om jullie goed voor te bereiden, en te verzekeren dat jullie het correcte pad nemen. Het Universum zal op jullie wachten om omhoog te stijgen en zal jullie als Galactische Wezens verwelkomen.
Houd jullie hoofden omhoog en weet dat wij jullie in hoogachting houden voor jullie bereidheid om door deze periode heen te leven, hoewel jullie zelfs nog niet naar het volledige bewustzijn teruggekeerd zijn. Jullie reis was lang en vol van uitdagingen waar jullie succesvol tegen in opstand kwamen en hen overwonnen. Al deze ervaringen zullen jullie grote kracht en de bekwaamheid geven om wat voor taken dan ook aan te kunnen welke van jullie gevraagd worden om te doen. Echter, de toekomst neemt geleidelijk vorm aan en zal voor jullie zeer acceptabel zijn na alle obstakels die jullie overwonnen hebben. Identificeer met jullie ongeveinsde energieën en leef jullie leven als iemand die in staat is om diens Liefde Onvoorwaardelijk te delen.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben altijd verheugd om mijn gedachten met jullie te delen. Ik weet dat zo velen van jullie de waarheid over jullie zelf zoeken, en de roep voelen om van jullie zelf aan anderen te geven. Het gevoel van Eenheid komt zeer sterk en jullie weten zonder enige twijfel dat jullie Allen Eén zijn. Met een dergelijk besef veroorzaken de handelingen van de Mens tegen diens zusters en broeders veel pijn en hartenleed, maar jullie kunnen de kwade golven kalmeren die de onrust veroorzaken. Stuur te allen tijde jullie Liefde uit, en terwijl jullie weinig of geen idee hebben van hoe krachtig het kan zijn, kan het wonderen laten gebeuren. Ik ga door met mijn Liefde en de kracht naar jullie allemaal te sturen om wat voor uitdagingen dan ook te overwinnen die jullie ontmoeten. Wij zijn nooit ver weg van jullie en wij vertellen jullie wederom, dat jullie altijd een beroep op ons kunnen doen en wij zullen reageren op wat voor manier dan ook die het beste voor alle betrokkenen is.   
Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/