donderdag 11 juli 2013

SaLuSa, 11 juli 2013 / Laura Multidimensional Oceaan


SaLuSa,
11 juli 2013 /  Laura Multidimensional Oceaan

Vandaag wil ik namens de Galactische Federatie spreken, terwijl ik meestal spreken met Laura als een van haar gidsen.

De boodschap van vandaag is vooral gericht op het geven aan jullie van een update over de situatie zoals wij het vandaag waarnemen vanuit de hogere rijken.

Wij staan achter jullie in al jullie moeilijke keuzes, we voelen jullie gevoel van angst en voor velen, van machteloosheid. We waarderen hoe jullie door de vele moeilijkheden gaan van Moeder Aarde, als je gekozen hebt om haar te helpen door middel van dit grootse proces van wereldwijde ascentie. We benijden deze taak van jullie en de reis die jullie maken, samen met haar en met de rest van de mensheid.

De voortgaande reis is vol van verwondering, van ongeloof, van strijd, van vriendschappen en ontdekkingen. We zouden heel graag aan u vragen jullie te concentreren op de positieve kant van de dingen, de positieve kant van mensen en op je eigen positieve kant. Dit is natuurlijk om deel te nemen aan deze grootse ascentie vibratie, en om magie in je dagelijkse leven te manifesteren.

Jou grenzen zijn alleen jou grenzen omdat je de stem gelooft die jullie ooit vertelde, dat je je eigen beperkingen als mens hebt, dat je in dit leven niet kunt bereiken wat je wenst, dat je alle gevoel van vreugde en prestatie op moet geven, en dat dit de regel is voor degenen die gezondigd hebben. Geliefden, u hebt niet gezondigd, je hebt geen beperkingen, en dit leven is niet bedoeld om te lijden in stilte en in pijn.

Het Vaticaan draagt eraan bij waardoor jij dat gelooft, als een menselijk wezen, leef je in zonde, en dat je je moet schamen voor deze en die reden, dat jullie onwaardige wezens zijn, dat jullie het niet verdienen om gelukkig te zijn tijdens jullie verblijf op aarde. Dit zijn verhalen om jullie te doen geloven die door een dergelijke organisatie wordt gebruikt om hun eigen wreedheden jegens de mens te rechtvaardigen, zoals velen onlangs zijn ontdekt.

Niemand van u verdient straffen van welke aard dan ook, jullie hoeven niemand te aanbidden, jullie hoeven niet te buigen voor iemands wil, en je hoeft niet te gehoorzamen aan hun opdrachten. De belangrijkste persoon die je moet liefhebben, respecteren, vergeven, begrijpen en aanvaarden in de eerste plaats is je eigen zelf. Respecteer jezelf zoals je bent, en geef je liefde en ondersteuning vrijelijk aan hen die erom vragen.

In de komende dagen zullen er meer en meer bewijzen van de vele verborgen agenda's van het Vaticaan zijn, van de geestelijkheid, van politici, en vanuit corporaties. Het egoïsme van die wezens zal zichtbaar worden geopenbaard aan iedereen. U zult beginnen te begrijpen wie het is die zichzelf tot meesters en heersers van de 'massa', hebben uitgeroepen die jullie hebt gecontroleerd voor vele generaties met leugens en bedrog.

Wij vragen jullie om verder te gaan met rust, en met geduld. Wij vragen jullie om geen kwaad te doen, want dit zou jullie op hetzelfde niveau brengen als degenen die hebben geprobeerd jullie tot slaaf te maken voor zo'n lange tijd.

Wij verheugen ons op jullie ontwaken, en op jullie re-integratie jullie plaats onder jullie eigen mensen.

We weten dat velen van jullie hun hart hebben ingesteld op het naar huis terugkeren, en van het verlaten van de Aarde. Echter, zodra de aarde is opgevaren, zullen jullie vinden dat het een heel andere plaats is vanuit de aarde je hebt ervaren tot nu toe . Jullie zullen vinden dat de Aarde een plaats van liefde, vrede, begrip, ontwikkeling en creativiteit is. Je zult de mogelijkheid hebben naar huis te gaan en heen en weer naar de aarde te reizen voor zo lang en zo veel als je wilt.

Er zullen echt geen grenzen aan jullie mogelijkheden, aan jullie bewustzijn, aan je liefde zijn. Nogmaals, we herhalen, gericht op de doelgroep, visualiseer en stel je de aarde voor als je zou willen dat het is, en begin nu al de wereld te creëren waarop jullie wensen te leven, creëer die overvloed, die energie, die nooit eindigende liefde , die passie en vergeving.

Wees aanwezig in je lichaam, ben vreugde, ben liefde.

We sturen onze liefde, altijd aan je zijde.

Dank je wel,

SaLuSa van Sirius

Kanaal: Laura Multidimensional Oceaan

Copyright © Laura/ Multidimensional Ocean. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material freely, provided the content, including the title,  is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and


http://multidimensionalocean.wordpress.com/2013/07/11/create-your-own-ascended-earth-now-salusa-speaks-for-the-galactic-federation-11th-july-2012-multidimensional-ocean/