vrijdag 15 mei 2015

SaLuSa, /15 mei 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa,
15 mei 2015 / Mike Quinsey
De weg voorwaarts is bezig voor veel mensen duidelijk te worden maar er zijn zoveel misleidende situaties dat jullie nooit zeker zijn of jullie het juiste pad nemen. De beste maatstaf is om jezelf te vragen op welke verwachtingen je persoonlijk mikt, en je intuïtie te vertrouwen om vast te stellen of je op de juiste richting aanstuurt. Het is wenselijk om een doel in het leven te hebben in plaats van een doelloos bestaan, doch alle situaties zullen je behoefte adresseren om bepaalde lessen te leren om je te helpen ontwikkelen. Houd in gedachten dat niets dat van invloed is op je leven dat bij toeval gedaan heeft, zelfs al is er geen onmiddellijke uitkomst duidelijk. Jullie Dierbaren, zijn verantwoordelijk voor welk pad jullie leven ook maar neemt zijnde begenadigd met de vrije wil. Echter, je hebt altijd een levensplan waarmee ingestemd werd voordat je incarneerde, en dit moet in overweging genomen worden.

Alles zal onthuld worden wanneer je naar de hogere dimensies terugkeert, en het is een tijd van zelf-beoordeling wanneer niets anders dan een waarheidsgetrouwe overweging geregistreerd kan worden. Ben ervan verzekerd dat jullie onderweg onophoudelijk ondersteuning hebben van vele zielen, die voor jullie de beste uitkomst wensen. Echter, mensen zijnde wat zij zijn, kunnen het zicht van hun doelstellingen verliezen wanneer zij verwikkeld raken in aardse emoties. Zelfcontrole is iets dat jullie de gehele tijd leren, aangezien zonder het jullie letterlijk een verloren ziel zijn. Jullie laten een tijdperk achter jullie welke er één van de bloedigste denkbaar geweest is toen dezelfde vergissingen steeds maar weer opnieuw gebeurden. Het ego heeft jullie naar een pad van vernietiging geleid, maar gelukkig zijn er voldoende van jullie die zich naar het Licht gekeerd hebben, en beseft hebben dat beslissingen gebaseerd op liefde de enige weg uit jullie hachelijke situatie zijn. De waarheid is dat jullie uiteindelijk de futiliteit zien van aanhoudende oorlogen, en beseffen dat de tijd nu gearriveerd is om Vrede en goedhartigheid te promoten.   
Waarom niet voor welvarendheid bouwen in plaats van levens en bezittingen te vernietigen, verdriet en ellende te veroorzaken. Waar is de winst behalve voor de controle van het land en de schatten van de Aarde? Vele koninkrijken zijn gekomen en gegaan ondanks een piek bereikt te hebben, en de les is duidelijk dat niets voor eeuwig duurt te midden van de lagere trillingen. Hoe lang zal het de Mens nemen te beseffen dat jullie allemaal Broeders en Zusters zijn die hetzelfde pad bewandelen. Jullie neigen ernaar iemand te oordelen wat afhankelijk is van hun rijkdom en positie in de maatschappij, echter van het ene naar het andere leven, mogen rollen heel goed veranderen wat afhankelijk is van wat voor ervaring er nodig is. De mens heeft diens eigen ervaringen gecreëerd, maar de tijd loopt af nu dat het Nieuwe Tijdperk van start gegaan is. Nu is het aan iedere ziel om te overdenken waar zij naartoe gaan met hun leven, en of zij gereed zijn om een reuzensprong voorwaarts te maken. De hogere dimensies wenken maar jullie kunnen niet gewoonweg in/naar hen verhuizen zonder jullie trillingen verhoogd te hebben.
Terwijl jullie druk zijn aandacht te schenken aan jullie eigen behoeften, plannen wij een welkom voor diegenen van jullie die al besloten hebben om te doen wat het ook is dat noodzakelijk is om op te stijgen. Jullie ontdekken dat door stevig op je pad te blijven, jullie vooruitgaan en in staat zijn om wat het ook maar is dat er rondom jullie heen gaande is te negeren. Er zijn heel veel afleidingen, maar deze zijn relikwieën van een Tijdperk dat weldra voorbij zal zijn, en jullie zullen hen achterlaten. Jullie hebben wonderen te ontdekken die jullie met een vaart in/naar de hogere dimensies zullen brengen, en weg zullen alle problemen en kwesties zijn die jullie voorheen tegengekomen zijn. Er is geen plaats voor hen aangezien de vibraties omhoog gaan en jullie zullen weten dat jullie werkelijk geascendeerd zijn. De beloning werd goed verdiend door jullie toewijding aan het Licht, en jullie duidelijke voornemen om alles dat minder is achter te laten. Alle eer naar jullie voor jullie plaats in de toekomst gevestigd te hebben, door op te stijgen in/naar de hogere trillingen.
De tekenen zijn overal om jullie heen die aanduiden hoe diep de veranderingen jullie Aarde beïnvloeden, het land en de oceanen zijn allen in het proces van veranderen, dat allemaal deel uitmaakt van de restauratie van de Aarde. De mens heeft hen ernstig verontreinigd en in werkelijkheid zou de Aarde gestorven zijn als het niet was voor de reiniging die wij regelmatig uitgevoerd hebben. Inderdaad, als we toegestaan hadden dat de zaken uit de hand waren gelopen, dan zou de schade zeer wel onomkeerbaar geweest kunnen zijn. Dierbaren, jullie ervaringen werden niet verspild en waardevolle lessen werden geleerd. Echter, zolang als de Duisteren op de Aarde blijven is er een doorgaande dreiging voor het milieu dat wij in de gaten houden. Ben ervan verzekerd dat wij hen niet zullen toestaan de Aarde te vernietigen of te ruïneren. Dit tijdperk is om succes te brengen voor de Mens in zijn zoektocht naar de waarheid van zijn bestaan en wonderbaarlijke toekomst die er in het verschiet ligt.
De laatste 100 jaren zijn instrumentaal geweest bij het ontwaken van vele zielen die zo overspoeld geweest zijn in de lagere trillingen, dat zij het gevoel kwijtraakten met hun ware zelven. Sommigen leven nog steeds in de onechte wereld die jullie gecreëerd hebben, maar terwijl de vibraties doorgaan te stijgen zullen zij geleidelijk de waarheid begrijpen. Zij zullen altijd geëvolueerde zielen rondom hen heen hebben die wachten op tekenen dat zij bezig zijn te ontwaken, zodat zij hen mogen begeleiden met door te gaan in/naar het Licht te verhuizen. Het einde van een cyclus zoals waar jullie nu doorheen gaan is vaak zeer veeleisend, terwijl karma, dat zich gedurende een lange tijdsperiode opgestapeld heeft opgeruimd wordt. Het betreft niet slechts individuen maar ook Naties die hun eigen overtuigingen/geloven gepromoot hebben in plaats van de waarheid. Daar is alleen de ene waarheid en het kan eenvoudig als "Liefde" neergezet worden, en terwijl jullie je ontwikkelen wordt het duidelijker voor jullie. De tijden van afgescheidenheid zijn voorbij en in de toekomst zal de Mens beseffen dat als jullie Allen Eén zijn er geen plaats is voor zelf-vergroting.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben verheugd zoals altijd om jullie te helpen van jullie ervaringen te genieten. Wanneer jullie begrijpen dat er niet zoiets is als de dood van de ziel, neemt het de angst van het sterven weg en stelt het jullie in staat om met jullie ervaringen om te gaan. Jullie beseffen ook dat jullie vele levens hebben waar jullie je behoefte in vervullen voor uitdagingen die jullie toe zullen staan je te ontwikkelen, en zoals wij vaak aangegeven hebben, hebben jullie je Gidsen en andere ongeziene helpers altijd bij de hand. Houd geloof/vertrouwen met jullie intentie om jullie pad te bereizen en dichter naar het Licht toe te gaan, en weet dat jullie daar uiteindelijk zullen geraken. Er is geen tijdslimiet voor jullie behoeften, aangezien in werkelijkheid tijd niet bestaat zoals jullie het kennen. Ik stuur mijn Liefde altijd.
Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.treeofthegoldenlight.com/