vrijdag 16 januari 2015

SaLuSa / 16 januari 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa
16 januari 2015 / Mike Quinsey
Het heeft een lange tijd geduurd om dit punt in jullie evolutie te bereikenmaar we zien een nieuwe energie opkomen die zich op Aarde vestigt, die samenwerking en vrede zal brengen. Na jaren van oorlogen en confrontatie, laten de nieuwe energieën mensen ontwaken m.b.t. het vreedzame streven naar manieren om een harmonieus samenleven tussen alle mensen te brengenWanneer er nu oorlog dreigt zijn er nog steeds mensen die op een bepaalde manier reagerenmaar tegelijkertijd zijn er meer en meer die vreedzame oplossingen nastreven


Wij zullen zeker alles doen wat we kunnen om invloed uit te oefenen en diegenen te helpen die rust, een totaal einde van oorlog en een vreedzame oplossing zoekenDe stemmen van degenen die moe zijn van dood en verspilling van middelen van jullie Aarde door agressief gedrag zullen de  macht en invloed verkrijgen die naar vreedzame samenwerking en staatsmanschap zal leidenHet zal tijd kosten om een aantal mensen te overtuigen dat de oorlog alleen ten goede komt aan de weinigen die er zeer veel in hebben geïnvesteerd. Echter, de tijd zal vele waarheden naar buiten brengen en onthullen wie de begunstigden zijn.
Aan de ene kant worden jullie overvallen door de acties van een kleine minderheid die zijn ingesteld om terreur te verrichtenterwijl zij die strijden voor de zaak van de vrede heel hard werken om dit tot stand te brengenEr is natuurlijk karma betrokken bij al deze kwesties en het maakt het moeilijk voor jullie om te begrijpen wat er precies gebeurtOnze aanwezigheid zal ervoor zorgen dat de zaken niet uit de hand lopen, maar zoals jullie je al enige tijd gerealiseerd moeten hebben, de oude energieën moeten op een of andere manier "verwijderd" worden. Zoals jullie ook moeten weten, is angst je grootste vijand en helpt dit degenen die bekend staan als de Duistere GardeZe gedijen op het creëren van angst en zonder dat zullen zij hun macht om het Licht te blokkeren verliezenHun tijd is bijna op en dat is waarom we jullie vaak herinneren aan de noodzaak om jullie vibraties zo hoog mogelijk te houden en hun geen gelegenheid te geven om hun behoeften te voeden.

Veranderingen zijn er overal om je heen en niet in het minst van al  die, welke betrekking hebben op Moeder AardeZe bereidt zich voor op een grote verheffing in haar trillingen en brede veranderingen die al duidelijk zijn geworden voor degenen die zulke onderwerpen bestuderenWees niet bang voor de uitkomst, want in tegenstelling tot voorgaande tijden toen grote overstromingen, brand of rampen zich hebben voorgedaan in eindtijden, zullen jullie een vreedzame overgang naar het Nieuwe Tijdperk ervarenHet is de bedoeling van de Spirituele Hiërarchie om ervoor te zorgen dat jullie dit Tijdperk met succes voltooien, en het komt voor een groot deel neer op jullie veerkracht en ferme intentie om met opgeheven hoofd door deze periode te komenJullie hebben natuurlijk alle hulp ontvangen en vele zielen uit de hogere dimensies hebben deelgenomenAls jullie bedenken hoeveel steun je hebt gekregen, krijgen jullie een idee hoe belangrijk jullie evolutie wordt geachtToch zullen jullie het moeilijk vinden om jullie succes volledig te begrijpenaangezien dat veel verreikender is dan jullie je kunnen voorstellen.

Jullie dierbaren kijken toe en zijn zich bewust van hoe goed jullie het doenen er zullen grote vieringen zijn wanneer de tijd daar is en jullie elkaar weer ontmoeten. Uiteraard houden ze jullie vorderingendie zij met grote belangstelling volgen bij.

Dus Dierbaren, houdt in gedachten dat jullie familie en vrienden niet alleen op de hoogte zijn van jullie vooruitgangze proberen jullie vaak te imponeren met hun boodschappen en troosten jullie als je verdrietig bentAls jullie je er nog niet bewust van zijn dan zullen jullie verrast zijn dat jullie dierbaren heel fit en gezond zijn, ongeacht hun toestand toen ze overledenBovendien zullen ze zich zeer bewust zijn en net zo alert als toen ze een stuk jonger warenEr is zoveel om naar uit te kijken en het is niet nodig om je zorgen te maken betreffende degenen die ons zijn voorgegaan.

Niemand wordt beschouwd als zijnde superieur aan een andere ziel en rijkdom is helemaal geen factor,aangezien geld geen plaats heeft waar in alle behoeften wordt voorzien door de kracht van het denkenHet kan ook steun zijn voor sommige mensen om te weten dat zelfs baby's die zijn overgegaan vrij snel groeien inGeest, en de meesten zul je als volwassenen ontmoeten. De kracht van het denken op Aarde is effectief, maarreageert zelden zo snel in als in de hogere vibraties.

Als men zich niet met jullie vooruitgang bemoeid had dan was jullie evolutie veel sneller verlopenen in plaats daarvan werd jullie zo'n kans ontzegd. Echter, zodra jullie mogen profiteren van de voordelen, die voor jullie zijn achtergehouden en uitsluitend voor de Illuminatie werden gebruikt, zullen jullie de verloren tijd snel inhalenZoals we eerder hebben gezegd, de meest spectaculaire veranderingen zullen zijn wanneer jullie profiteren van vrije energie. Jullie wetenschappers kennen al veel toepassingen en machines enapparatuur zijn al ontwikkeld en met succes getestDe toekomst is klaar voor jullie en heeft heel wat verrassingendie allemaal de kwaliteit van jullie leven zullen verbeteren.

Dus terwijl jullie je een weg banen door de laatste capriolen van de Duistere Gardeweet dat jullie in werkelijkheid niet lang hoeven te wachten voordat wonderbaarlijke veranderingen beginnen plaats te vindenVoor jullie zal het zonder twijfel een verademing zijn om te kunnen leven in vrede en voorspoed in een samenleving die gebaseerd is op liefde en delen. Het komt, maar eerst moeten de Duistere Garde en haar fundamentele macht en vernietigingswapens worden uitgeschakeld en verwijderd. Veel vooruitgang is ten koste van jullie geheim gehouden en nieuwe technologieën worden verborgen gehoudenZo zijn er ondergrondse manieren van reizen waarbij snelheden worden bereikt tot 1100 km per uuren deze bestrijken al een groot deel van de wereld. Deze vooruitgang zal uiteindelijk ten goede komen aan jullie allemaal en de toekomst heeft zo veel verrassingen in petto waarvan men momenteel alleen maar kan dromen.

Wij zullen ervoor zorgen dat wanneer de tijd rijp is jullie op de hoogte worden gebracht van de nieuwe technologieën, en ze zullen aan jullie worden geïntroduceerd. Maar jullie moeten begrijpen dat er mensen zijn die dit voor zichzelf willen houdenen we moeten deze eerst verwijderen om zo inmenging in jullie vooruitgang te voorkomenAl deze dingen zullen tijd kostenmaar in ieder geval weten jullie wat jullie te wachten staat in de nabije toekomst.

Ik ben SaLuSa van Siriusen ik ben zo blij dat de tijd is aangebroken om informatie vrij te geven over wat de toekomst voor jullie in petto heeftHoud jullie geloof sterk en weet dat wij bij jullie zijnIk laat jullie met onze liefde en zegeningen.

Dank je wel SaLuSa.

Mike Quinsey.

vertaling Elene