vrijdag 17 april 2015

SaLuSa, 17 april 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa,
17 april 2015 / Mike Quinsey

Dierbaren, het Licht groeit veel sneller, en alle eer aan diegenen van jullie die standvastig en trouwhartig aangaande jullie levensplan zijn. Jullie mogen noodzakelijkerwijs niet voor zeker weten hoe goed jullie het volgen, maar er is een "gevoel" van diepe tevredenheid bij alles dat jullie doen. Met iedere gebeurtenis samen met jullie gidsen, helpen wij om jullie op jullie daadwerkelijke pad te houden en helpen waar wij kunnen. Het netto resultaat van al jullie toewijding is dat jullie in staat zijn om voorwaarts te blijven gaan zonder afgeleid te worden van jullie pad. De beloning voor dit aldus te doen zijn vele, en op een dag in de niet al te verre toekomst zullen jullie je waarlijk bewust worden van hoeveel jullie bijdrage bereikt heeft. Het heeft niets te maken met kwantiteit maar met kwaliteit, en een ieder van jullie op jullie eigen manier helpt om het Licht op de Aarde te handhaven. Jullie zijn in feite bevoorrecht om uitgekozen te zijn voor dergelijke taken, aangezien vele zielen zich vrijwillig aangemeld hebben om dergelijk werk te doen. Echter, niet iedereen is noodzakelijkerwijs uitgekozen voor deze specifieke actieperiode. Dit is de tijd waar jullie gedurende vele levens naartoe gewerkt hebben, en sommigen kunnen de veranderingen al "voelen" die plaatsgevonden hebben aangezien de negatieve energieën minder invloed hebben.


Dergelijke tijden waar jullie nu in zijn zijn vreemd om over na te denken, als de extremen ervaren worden die nogal verwarrend kunnen zijn. Deze periode is er één waar de negatieve energieën lijken te groeien en meer problemen dan gewoonlijk veroorzaken. Niettemin hebben zij meer impact en aandacht vanwege het. Het is eerder zoals "'de laatste centen bij elkaar schrapen" en afrekenen met de laatste overblijfselen van de oude cyclus. Het is duidelijk dat lessen nog steeds geleerd worden, maar er zal weldra een tijd komen wanneer de vibraties omhoog zullen gaan. Wanneer dit gebeurt zullen zij jullie optillen naar een niveau die de lagere vibraties niet kan accepteren. Dus blijf kordaat vooruit kijken en sta jullie focus en vastberadenheid niet toe te wankelen. De Duisteren zijn zich bewust dat hun tijd op een einde loopt, en zoals een rat die in een hoek gedreven is zijn zij geneigd om uit te halen zonder de consequenties in overweging te nemen. Zij hopen de Aarde te kunnen ontvluchten wanneer de dingen zich tegen hen keren.

Zoals jullie al weten "wacht de tijd op niemand" en hoewel de toekomst in principe ingesteld is zal jullie vrije wil precies bepalen hoe het zich uitspeelt. De mensheid is samengesteld uit een zeer gemixte groep van zielen vanaf anderen planeten en vanuit andere sterrensystemen. Maar de hoofdgroep zijn diegenen die naar de Aarde gekomen zijn om te evolueren. Er is geen andere plaats die precies zoals de Aarde is en zo een snel pad van evolutie aanbiedt. Het is zwaar en veeleisend, maar het is de snelste om alles te ervaren dat er nodig is om voorbij de lagere vibraties te evolueren. Houd in gedachten dat ongeacht hoe zwaar het leven ook mag zijn dat het nooit aan een ziel opgedrongen wordt, en dat jullie ingestemd hebben met jullie behoefte voor wat voor ervaring dan ook dat het jullie mag geven. Inderdaad, een ziel mag diens gedachten over een incarnatie zelfs op het laatste moment veranderen. Dat gebeurt zelden, omdat je door het doel heengegaan bent voorafgaand aan het incarneren en precies weet wat je ermee kunt bereiken.

Je hoeft jezelf niet bezorgd te maken of bezig te houden met de uitkomst van een andere ziel diens pad. Een ieder van jullie ervaart overeenkomstig diens behoeften, en vele zielen zullen je pad kruisen en een vluchtig contact met je hebben. Dit is vaak voor een speciaal doel, maar desalniettemin mag het een belangrijke stap voor jullie beide zijn. De voornaamste spelers in je leven zullen zeer waarschijnlijk in andere levens bij je geweest zijn, en sommige families blijven gedurende vele incarnaties bij elkaar. Zij zullen vaak hun aandeel in verschillende rollen spelen, en jullie zouden nu moeten weten dat het de ervaring omvat van de verschillende energielevens als zowel Man als Vrouw. Als je teveel opeenvolgende levens als één sekse doorbrengt, neigt het ernaar om moeilijker te worden om te veranderen wanneer de behoefte naar boven komt. Kijkend naar het algehele plaatje zullen jullie begrijpen dat er behoorlijk veel voorbereiding gaat in het verzekeren dat jullie levens op de Aarde productief zijn, en dat zij jullie welzeker helpen om te evolueren.

De meest wonderbaarlijke gebeurtenissen worden voor jullie toekomst gepland, wanneer het punt bereikt is waar jullie in staat zijn om de waarheid die onthuld zal worden te leven. Het leven zal behoorlijk anders zijn dan van wat jullie nu ervaren, en heeft weinig betekenis aangaande wat het geweest zou moeten of zou kunnen zijn. Over de jaren werd jullie ontwikkeling in de richting geduwd die paste bij de doelstellingen van de Illuminatie, die jullie teruggehouden hebben. Het is geweest om jullie onder hun controle en in een staat van verwarring te houden, zodat jullie in een tijdslot gehouden werden. Jullie zullen er natuurlijk zeer spoedig uitbreken en jullie levens zullen met grote sprongen voorwaarts gaan. Echter, dat betekent niet dat jullie levens verspild werden, integendeel, er werd veel zeer snel geleerd. In meer normale omstandigheden zou jullie vooruitgang aanzienlijk langzamer geweest zijn. Zoals wij eerder aangehaald hebben, biedt iedere situatie jullie de één of andere kans die jullie evolutie voorwaarts brengt.

Jullie mogen geleerd hebben dat er buitenaardse basissen zijn zowel op het land als onder de zee. Wij zijn ons van hen bewust en zij zijn toegestaan om te blijven, erin voorziend dat zij niet proberen tussenbeide te komen met andere vormen van leven. Een ieder van hen, die betrokken is bij Moeder Aarde, is hier om jullie dimensie te ervaren en alles dat het te bieden heeft. Sommige Wezens zoals degenen van Argatha hebben eonen aan tijd in de Innerlijke Aarde geleefd en zijn in afwachting van de juiste tijd om deel uit te maken van de toekomst van de Aarde. Anderen zoals de Anunnaki zijn tussenbeide gekomen met jullie evolutie en hebben het ene ras tegen het andere opgezet met het resultaat van oorlogen. Echter, hun beïnvloeding en macht over jullie is geëindigd na enige 5000 jaren. Zij waren in geen geval de eerste bezoekers aan jullie Aarde die tussenbeide kwamen met jullie evolutie. Echter door dergelijke perioden heen kwam karma in het spel, en zoals met iedere andere uitdaging voor jullie overtuigingen is het een kans om te groeien. Op de Aarde werden jullie grotendeels weggehouden van iedere beïnvloeding van buitenaf die het plan voor jullie evolutie gewijzigd zouden hebben, zoals al overeengekomen was door Hogere Wezens.  

Ik ben SaLuSa van Sirius, en houd van de vastberadenheid die jullie hebben laten zien om de vrijheid te behouden welke jullie recht en erfenis is. Vrijheid van spreken is aldus essentieel voor oprechte democratie, en om jullie in staat te stellen jullie evolutie te versnellen zonder interventie. Jullie huidige cyclus is tot een einde gekomen, en er zijn tekenen dat de nieuwe cyclus begonnen is om jullie acties te beïnvloeden. Zoek te allen tijde naar het Licht in iedereen, en wanneer de kans naar boven komt deel je vreugde en geluk met hen. Het is verbazingwekkend hoe snel een vriendelijk woord of gebaar een andere ziel zal verheffen, en hun vibraties zal verhogen.

Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/