vrijdag 19 juni 2015

SaLuSa, / 19 juni 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa,
19 juni 2015 / Mike Quinsey

Dierbaren zoveel is er nu aan het gebeuren dat hoewel wij slechts gedurende een korte tijd weg geweest zijn van jullie, gebeurtenissen onveranderlijk aan het versnellen zijn en in een relatief kort tijdsbestek zullen zij onze intenties voor jullie openbaren. Er is nooit een tijd geweest wanneer wij niet actief geweest zijn, maar voor redenen van geheimhouding om inmenging van de Duisteren te vermijden, hebben wij altijd rustig voort gewerkt. Het podium werd opgesteld voor een mededeling over onze intenties, en wanneer die stap eenmaal genomen is zullen zij escaleren in/naar een gehele serie van hen. Jullie hebben geduldig op een dergelijke tijd gewacht en wanneer het arriveert, zullen jullie niet teleurgesteld zijn. Wij zijn nu meer zelfverzekerd dat wij de macht en de invloed van de Duisteren gekortwiekt hebben en wij richten ons erop om hun activiteiten onder controle te houden onder ons waakzame oog.


Wij hebben vele vrienden op de Aarde en gedurende eonen aan tijd hebben we hen geholpen om met hun taken vooruitgang te boeken, om nieuwe manieren naar buiten te brengen van jullie vlug mee te nemen in/naar het Nieuwe Tijdperk. Wanneer de openbaringen eenmaal van start gaan zullen jullie je waarschijnlijk overweldigd voelen door de snelheid waarop zij plaats zullen vinden. Jullie zullen ook verrukt zijn om op te merken hoe snel zij jullie introduceren naar zeer noodzakelijke veranderingen die onmiddellijk jullie kwaliteit van leven omhoog zullen tillen. Er is zoveel armoede op de Aarde, echter, het had niet die manier hoeven te zijn, aangezien er meer dan genoeg is van Haar rijkdommen om te verzekeren dat jullie allemaal de benodigdheden van het leven hebben. Niet alleen dat, maar wanneer jullie basisbehoeften eenmaal bevredigd zijn zullen er veranderingen zijn die jullie meer tijd toestaan om jullie eigen interesses na te streven, in plaats van een slaaf te zijn om geld te verdienen voor de benodigdheden van het leven. Het is onze intentie om de veranderingen binnen te brengen zo snel als mogelijk is zodat er geen vertraging is in het vestigen van de voordelen van het Nieuwe Tijdperk. 

Gedurende enige tijd nu werd geleidelijk een inzicht aan jullie gegeven van wat te verwachten wanneer jullie eenmaal bevrijd zijn van de beïnvloeding en activiteiten van de Duisteren. Zij zouden liever willen zien dat jullie doorgaan met jullie worstelingen en opzettelijk oorlogen en onrust veroorzaken zodat jullie nooit volledig kunnen genieten van de vrede en het geluk dat jullie geboorterecht is. Niettemin, is jullie bestemming verzekerd en zullen jullie spoedig bevrijding ervaren van alles dat jullie voorheen tegengewerkt heeft van het leven van een vervullend leven. Er zal een tijd zijn, die snel dichterbij komt, wanneer jullie zullen genieten van de vrijheid van het leven in vrijheid van de altijd aanwezige dreiging van oorlog, aangezien het geen plaats heeft in de hogere trillingen. Gedurende enige tijd nu werden zij opgeheven en langzaam maar zeker zijn jullie een tijd aan het naderen van grote verandering. Te midden van onrust en zoveel dat verandering nodig heeft om jullie levensstandaard te verhogen, vinden jullie het moeilijk om je in te beelden hoe permanente vrede verzekerd kan zijn. Niettemin, zal het komen en op een manier die jullie niet beschouwd mogen hebben mogelijk te zijn, en zal het einde signaleren van alle vijandigheden en de vrede brengen die jullie wensen.

Moeder Aarde is hoogst betrokken bij de veranderingen die bij tijden nogal extreem mogen schijnen te zijn, maar houd in gedachten dat de Aarde langzaam aan het sterven was en veel aandacht en veranderingen nodig heeft om het Nieuwe Tijdperk in het bestaan te brengen. De verontreiniging van de zeeën is van groot belang aangezien het gebieden doodt die het leven ondersteunen dat overvloedig binnenin hen aanwezig is. In vele gebieden is de grond verzadigd met chemicaliën en zij moeten schoongemaakt worden zodat zij volledig hersteld kunnen worden. Er is zoveel werk van deze aard, hetgeen jullie een bijna onmogelijk taak zou presenteren, maar zoals jullie ontdekken zijn er nieuwe ontdekkingen die onnoemlijk dergelijke operaties zullen versnellen. Inderdaad, met onze hulp wordt de taak van het schoonmaken van de Aarde zoveel gemakkelijker. Er zullen veranderingen zijn van zo een aard dat jullie industrieën niet langer gebruik hoeven te maken van verontreinigende en giftige chemicaliën. Er zijn vele veranderingen gepland die het gehele proces zullen versnellen om jullie Aarde te herstellen.

In een tijd wanneer heel veel mensen het ergste vrezen is het aan de zielen die van het Licht zijn en begrijpen wat er gebeurt, om dezen te helpen die zich in de steek gelaten en droevig gestemd voelen. Laat het bekend zijn dat kolossale gunstige veranderingen onderweg zijn die de kwaliteit van het leven ver voorbij jullie verwachtingen op zullen tillen. Wij van de Galactische Federatie van het Licht zullen jullie bij alle stadiums helpen, hoewel wij jullie iedere aanmoediging zullen geven om deel te nemen aan het gehele proces van verandering. Ben ervan verzekerd dat wij volledig bewust zijn van jullie behoeften, maar vanwege jullie karmische verantwoordelijkheden kunnen wij niet altijd tussenbeide komen om jullie te helpen. Wij zullen echter ons best doen om jullie aangaande jullie acties te beïnvloeden om de beste resultaten te bereiken. In feite, hebben wij de gehele tijd aan jullie zijde gereisd jullie aanmoedigend en jullie helpend om door perioden van immense druk heen te komen. Jullie mogen je soms afvragen waar nieuwe ideeën vandaan komen en soms is het onze beïnvloeding die aan het werk is. Weldra zal er een tijd komen wanneer wij openlijk met jullie kunnen werken, zonder de vrees van inmenging en dan zullen jullie met grote sprongen zaken/kwesties voorwaarts zien gaan.

Betreurenswaardig is jullie Pers nog steeds onder de controle van de Illuminatie, en wordt jullie nieuws zorgvuldig in de gaten gehouden om de waarheid over vele dingen die aangaande jullie gebeuren achter te houden. Echter, wanneer jullie eenmaal bewust zijn van de werkelijke situatie zullen jullie het nieuws met bedachtzaamheid accepteren en de bekwaamheid ontwikkelen om "tussen de regels te lezen," aangezien er zoveel voor jullie verdoezeld en ook valselijk jullie voorgelegd wordt. Gedurende eonen aan tijd werden jullie in het donker gehouden aangaande zoveel zaken, en veel dat jullie direct tot voordeel gestrekt zou hebben werd achter gehouden. Misschien wordt dit het beste geïllustreerd uit het oogpunt van de plaag van kanker welke genezen kan worden, behalve dat het niet vrijgegeven wordt aan het algemene publiek. Diegenen die het betreft zouden jullie liever willen behandelen dan jullie genezen in een industrie die een immense hoeveelheid aan winst waard is. Het zal natuurlijk zeer spoedig veranderen, aangezien de waarheid naar buiten zal komen en niets het zal tegenhouden van te gebeuren.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben blij dat wij jullie goed nieuws over de toekomst kunnen geven. Jullie hebben geduldig op de eindtijden gewacht die nu groots opdoemen en weldra in alle ernst zullen beginnen. Wij zijn verheugd om deel uit te maken van jullie verlichting en zullen weldra deel van jullie levens uitmaken. Wij zijn jullie toekomst en kijken uit naar jullie te verlichten als tot jullie werkelijke geschiedenis, aangezien jullie veel groter zijn dan jullie je voorstellen en wij bewonderen en eregroeten jullie vastberadenheid om de definitieve nederlaag van de Duisteren te zien. Wij zullen te allen tijd bij jullie zijn om jullie te ondersteunen en onze Liefde te sturen.

Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey