vrijdag 24 april 2015

SaLuSa 24 april 2015 / Mike Quinsey


SaLuSa
24 april 2015 / Mike Quinsey

De weg vooruit zal vol aangename verrassingen zijn, voorbij hetgeen de meeste van jullie hebben verwacht. Toch zal er veel voldoen aan jullie huidige verwachtingen op basis van wat jullie hebben geprojecteerd naar de toekomst. Het is niet in steen gebeiteld, maar zal niettemin jullie meenemen in de Nieuwe Tijd waar jullie je op hebben voorbereid. Jullie bestemming is verordend door de hogere krachten, maar jullie hebben de vrije wil gehad om te bepalen op welke wijze jullie dat pad bereizen. Jullie hebben zo te zeggen de moeilijke dingen gedaan, en nu zullen de negatieve krachten niet langer in staat zijn om te interfereren met jullie vooruitgang zoals ze dat in het verleden gedaan hebben. Hun macht is al beperkt en ze hebben niet langer de mogelijkheid om te doen wat ze zouden willen doen.


Jullie doel moet nu zijn jullie aandacht meer te centreren op jezelf, om ervoor te zorgen dat jullie niet terugglijden na al zoveel te hebben bereikt. Jullie reis door de dualiteit is taai en veeleisend geweest, en jullie kracht is geslepen in de vuren van het leven. Jullie plaats op aarde is bijna als een toeschouwer als jullie je leven leven binnen je eigen energieveld, grotendeels niet beïnvloed door gebeurtenissen die zich buiten je voordoen. Soms moet je een stap naar buiten doen, maar je kunt onaangetast terug door de lagere energieën. Het is jouw rol om een "stralend" voorbeeld te zijn voor anderen, zodat zij kunnen leren. Zij zullen tot je worden aangetrokken en dit geeft je de kans om hen te helpen hun vibraties te verhogen. Zoals jullie weten, "trekt het gelijke het gelijke aan" en als jullie verder in hen doordringen, vindt er een natuurlijke reiniging plaats van alle lagere energieën.

Waar het karma betreft kunnen jullie nog steeds getest worden, maar als jullie weer opstaan zullen jullie de uitdaging gemakkelijker vinden om mee om te gaan. Dit zijn de tijden in de lagere vibraties van het uiteindelijke leven voor velen van jullie, wanneer jullie verder gaan zullen jullie beginnen te begrijpen waar jullie volgende ervaringen vereist zijn te zijn. Een panorama van de keuzes ligt voor jullie, en jullie worden geholpen om een verstandige keuze te maken die jullie voortdurende vooruitgang verzekert. Het verschil tussen het verleden en nu is dat jullie voldoende verlicht zijn om je eigen keuzes te maken. Moeder Aarde heeft veel van zichzelf gegeven voor de evolutie van de mensheid, en ze evolueert ook en velen van jullie zullen haar vergezellen.

Zoals jullie weten gebeurt alles in het "nu" dat is waarom wij in jullie toekomst kunnen kijken en zien welke weg jullie waarschijnlijk zullen gaan. Wat we wel zeker weten is dat jullie doorgaan en vrij snel vooruitgang boeken binnen het Licht, en opnieuw Galactische Wezens worden. Nogmaals zal er hulp worden geboden om jullie te helpen langs dat pad, door degenen die het al met succes bewandeld hebben. Het leven zal compleet anders zijn dan wat jullie nu ervaren, en de meest opvallende verandering zal de mate van vrijheid zijn die jullie krijgen om door de Kosmos te reizen. Jullie zullen ogenschijnlijk eindeloze mogelijkheden hebben om andere vormen van leven te ontmoeten, en een mentor voor hen zijn.

Op dit moment is het moeilijk voor jullie om te begrijpen wat jullie te wachten staat, want de Kosmos is zo groot en er bestaan overal ​​levensvormen. Jullie hebt ook vele dimensies voor jullie liggen die jullie kunnen verkennen, en jullie enige beperking is je eigen vibratie. Intelligent leven is er in overvloed, en de Mensen van de Aarde zullen ontdekken dat er zo veel meer te leren en te ervaren is. Stel je voor altijd in staat te zijn om te reizen door middel van de gedachten kracht, zodat de afstand zoals jullie dat op dit moment begrijpen geen enkel obstakel is. Ter vergelijking: jullie tijd op aarde is alsof je in quarantaine bent, en is ook de waarheid. Noodgedwongen moesten jullie worden beschermd tegen bemoeienis van buitenaf, hoewel andere Wezens werd toegestaan om contact te maken met jullie. Alle dingen in overweging nemend, zouden jullie nu moeten beginnen te begrijpen waarom jullie ervaringen op Aarde nauwgezet zijn gevolgd en zorgvuldig gepland. Wat ze ook mogen zijn geweest, houd er alstublieft rekening mee dat jullie, zoals je zou zeggen "snel zijn gevolgd" om jullie snelle evolutie te garanderen, en een ieder van u heeft er vrijwilliger aan deelgenomen.

Terugkomend op Aarde, het is een prachtige planeet die op een dag in de nabije toekomst zal terugkeren naar haar oorspronkelijke staat. Jullie hebben gehoord van jullie tuin van Eden, en die dagen zullen wederom terugkeren als Moeder Aarde haar plaats opnieuw inneemt in de hogere vibraties. Evolutie is aan de gang en het ultieme is wanneer perfectie is bereikt, en al het leven terugkeert naar de Godheid. Er is echter een hoop te beleven voordat dat niveau is bereikt. Geniet van jullie zelf als jullie de wonderen ontdekken die voor jullie liggen, en ontmoet de meest goddelijke wezens die leven in de hogere dimensies.

Terugkomend op jullie huidige situatie, jullie staan kort voor het ervaren van een aantal gebeurtenissen waar jullie gretig op hebben gewacht. De duisteren zijn niet te vertrouwen en hebben vaak hun beloftes gebroken om de voortgang van het licht,  zoals gepland mogelijk te maken. Zij hebben echter onherroepelijk hun woord gebroken, en vertragingen veroorzaakt in het jullie brengen van de voordelen van de Nieuwe Tijd. Ze wachten en staan klaar om te worden onthuld, en de plannen zijn in een vergevorderd stadium om de aankondigingen zo snel mogelijk te doen. We verwijzen naar de periode voor de komst van het nieuwe jaar, en dat is de vroegste gelegenheid om dit te doen is. Anderen zullen snel volgen als ze eenmaal van start gaan, en tegen die tijd zullen de duisteren niet langer in staat zijn om het resultaat te beïnvloeden.

Dierbaren, wij bewonderen jullie vastberadenheid om de strijd met de duisteren te winnen, en dat is al bereikt door jullie toewijding aan het Licht te vestigen op Aarde. De totstandbrenging ervan is begonnen en er is geen weg terug nu, en op geen enkele manier kan het worden gestopt. De strijd is gewonnen en alles wat overblijft is opruimen nadat het resterende karma is vervuld. Het is natuurlijk nog te vroeg om een totale overwinning te claimen, maar dat glorieuze moment zal in het leven van de meeste van jullie komen. De lagere energieën worden verder gereduceerd door jullie voortdurende acties om het Licht volledig te vestigen op Aarde.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ben gezegend de ene te zijn die is aangesteld om dit contact met jullie voort te zetten. We weten dat jullie goed reageren op de informatie die wij naar buiten laten komen en wij zien het licht sneller groeien en zien een geweldige web wat rond de aarde wordt geplaatst. Onze liefde is met jullie terwijl jullie je gefocust houden op het doel, voor volledig succes.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey

Vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl