vrijdag 27 februari 2015

SaLuSa / 27 februari 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa
27 februari 2015 / Mike Quinsey

Jullie leven in dramatische tijden wanneer de veranderingen zeer snel plaats gaan vinden. Zij gaan jullie introduceren aan het Nieuwe Tijdperk dat uiteindelijk vrijwel alle aspecten van jullie leven zal veranderen. Zij mogen tijd nemen om te manifesteren maar zij zijn al bezig vorm aan te nemen, terwijl het oude bestel ontmanteld wordt. Het was specifiek bedoeld om jullie in het donker te houden en te voorkomen van het beseffen van jullie ware potentieel. De Duisteren verdoezelden opzettelijk de waarheid van jullie werkelijke erfenis, maar die tijd is nu bezig tot een einde te komen en deze zielen die verlicht zijn leiden de weg voorwaarts. Het betekent dat diegenen die zichzelf niet kunnen bevrijden van hun oude geloofssysteem, geleidelijk meer geïsoleerd zullen raken. Er is geen schande of vergelding wat het hen betreft, maar het betekent wel dat hun volgende ervaring een voortzetting zal zijn van wat zij al gekozen hebben. Ben ervan verzekerd dat vele helpers bij dergelijke zielen zijn, hen aanmoedigend om de wens te hebben om zichzelf te verheffen. Aangezien tijd een illusie is doet het er niet toe hoe lang het voor hen neemt om te ontwaken.  

Beperk je visie van de toekomst niet aangezien dit een tijd is wanneer alles mogelijk is. Open je hart voor het Licht en sta je Liefde toe om alle zielen te omhelzen, aangezien jullie in werkelijkheid allen Eén zijn. De grootste les die je kunt leren welke het meest belangrijk is voor je toekomst is vergiffenis, en het zou überhaupt op geen enkele manier beperkend moeten zijn. Alle zielen hebben op verschillende tijden zowel de energieën van het Licht als van het duister ervaren in de loop van het vergaren van de benodigde ervaring om te evolueren. Dus zoals je ziet herinneren andere zielen zich vandaag dat zij werkzaam zijn om karma los te laten, waarvoor hun rollen uitgespeeld mogen worden in zowel het Licht als het duister. Oordeel wordt daarom gemaakt zonder een volledig begrip van de betrokken kwesties en het is het beste om dergelijke zielen je liefde te sturen.
De toekomst zal de opkomst zien van zielen die zich al ontwikkeld hebben en anderen zullen helpen om op te stijgen. Je mag er daarom volledig geloof/vertrouwen in hebben en voor wat het vasthoudt, aangezien de toekomst gewaarborgd en voorbestemd is om jullie in/naar het Nieuwe Tijdperk te brengen. Jullie nieuwe cyclus zal jullie snel in/naar de hogere trillingen verhuizen en Vrede en tevredenheid zullen weldra naar jullie allemaal toekomen.  Het zal een tijd zijn wanneer jullie niet langer teruggehouden zullen worden door de Duisteren die van de Aarde verwijderd zullen zijn. Inderdaad, er zal geen ziel in staat zijn om in/naar de hogere dimensies te verhuizen tenzij zij van de hogere trillingen zijn. Al deze vorderingen zijn voor jullie gepland, maar ben geduldig en sta voor hen de tijd toe om te manifesteren. Wij vertellen jullie eenvoudig het goede nieuws om aldus jullie spirits op te tillen, aangezien wij weten dat velen van jullie moe zijn en er zeer happig op zijn om verder te gaan. Jullie bevrijding van de lagere trillingen is voorbij iedere twijfel, dus wanhoop niet maar blijf op een positieve manier voorwaarts gaan.
Wij zijn volledig bezet met het in bedwang houden van de Duisteren terwijl zij proberen om hun laatste pogingen te ondernemen om ons plan te verstoren. We zijn altijd één stap op hen voor en weten wanneer zij van plan zijn om verwoesting te creëren. Nu dat zij beseffen dat hun tijd er bijna op zit, hebben hun gedachten zich gewend naar het ontsnappen aan de consequenties van hun handelingen, echter, er is geen realistische kans van dat om te gebeuren. Zij zullen gewaarworden dat hun ontsnappingsroutes geblokkeerd zijn, en zij zullen de consequenties ondergaan van hun acties. Wij refereren niet naar het idee van de mens van vergelding maar naar aanmoediging en hulp om naar het Licht terug te keren. Het is zeldzaam dat zielen hun rug toekeren naar een kans om hun handelswijze te veranderen, maar als zij dat niet doen zijn zij de makers van hun eigen bestemming en het einde van hun leven.
Ben ervan verzekerd dat wanneer de situatie op Aarde eenmaal gesetteld is en wij ons vrijelijk tussen jullie in kunnen bewegen, wij openlijk contact zullen maken. Onze plannen zijn gemaakt en gereed om, zoals jullie zouden zeggen, in actie omgezet te worden, en wanneer eenmaal "de kust veilig is" zullen wij in staat zijn om onmiddellijk van start te gaan met ons werk met jullie. Onze prioriteit is om van start te gaan met de vereiste acties om de wereldwijde veranderingen op gang te brengen, zodat alle valuta geleidelijk naar gelijkheid gebracht wordt. Want te lang werden sommigen uitermate ondergewaardeerd en zij staan bovenaan op onze lijst. De goudstandaard zal ook opnieuw vastgesteld worden en een halt plaatsen op de eindeloze veranderingen in de waarde van de valuta's. Een dergelijke actie zal de marktplaats doen herleven en een stop zal gezet worden op de woekerhandel.
Wij helpen Moeder Aarde al om de planeet te stabiliseren en schoon te maken, en uiteindelijk zal het net zo zuiver en prachtig worden zoals het oorspronkelijk was. Er is zoveel dat gepland is om de Aarde te herstellen en wij zijn er actief bij betrokken vanwege onze superieure technologie. Tegelijkertijd zullen veranderingen over de gehele Aarde zich voordoen, en jullie zullen verrast zijn over de snelheid waarmee zij uitgevoerd worden. Wat voor problemen jullie nu ook maar hebben, zij zullen naar de achtergrond vervagen wanneer wij eenmaal volledig met ons plan van start kunnen gaan. Vanzelfsprekend zullen sommige aspecten van het werk jullie allemaal op verschillende tijden omvatten, aangezien wij welzeker willen dat jullie met ons meedoen. Dus Dierbaren, voel jullie niet neerslachtig over de ogenschijnlijke traagheid van de veranderingen, aangezien er veel aan het gebeuren is waar jullie op het moment niet bewust van zijn.
Op verschillende tijdstippen hebben wij ingegrepen en een halt toegeroepen aan voorgenomen acties om schade en verlies te berokken, en zoals wij eerder aangehaald hebben, hebben wij voorkomen wat geweest zou zijn de totale vernietiging van jullie Aarde. Dus twijfel er niet aan dat wij krachten uit kunnen oefenen die voorbij de bekwaamheid van de Duisteren zijn, en hen tegenhouden van het creëren van een groot incident. Te vaak zijn jullie aan hun genade overgeleverd en zijn wij niet in staat geweest om tussenbeide te komen vanwege karma, maar desondanks hebben wij het effect van hun acties verminderd. Wij zijn niet zoals jullie het zouden begrijpen een Galactische Strijdmacht maar meer zoals jullie politiemacht die probeert om misdrijven te voorkomen van het plaatsvinden.
Ik ben SaLuSa van Sirius en zoals altijd verrukt om dit contact met jullie te hebben. Er zijn over jullie gehele wereld heen andere contacten, zodat het nieuws dat wij brengen bekend gemaakt kan worden aan een groot aantal van jullie. De tijd gaat nog steeds voorwaarts met een immer verhogend tempo en jullie zouden daar geleidelijk aan bewust van moeten worden. Uiteindelijk zullen jullie terugkeren naar een "geen tijd" bestaan, zoals jullie eonen aan tijd geleden waren voordat jullie de hogere rijken verlieten. Onze immense Liefde en Licht, en onze beste wensen gaan met jullie mee waar het ook is dat jullie zijn.
Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.treeofthegoldenlight.com/