vrijdag 30 januari 2015

SaLuSa / 30 januari 2015 / Mike Quinsey


SaLuSa
30 januari 2015 / Mike Quinsey

Niets zal de voorspellingen voor de voltooiing van deze cyclus veranderen, behalve de hoogste autoriteit. Eenmaal gemaakt wordt aan vele Lichtwerkers de taken gegeven van het verzekeren dat alles te werk gaat zoals dat nodig is om hen te vervullen. Jullie mogen daarom verder gaan met jullie leven, wetende dat er een grote finale komt met het einde van de invloed van de Duisteren. Zij zullen bij zichzelf gewaar worden niet in staat te zijn om wat voor invloed dan ook op wat er plaatsvindt uit te oefenen, aangezien zij hun macht van hen afgenomen zullen hebben. Zij zullen ook van de Aarde verwijderd worden om te verzekeren dat werkers van het Licht aan de gang kunnen gaan met hun missies. Tot nu toe hebben de Duisteren zich consequent bemoeid met jullie evolutie, en zijn in staat geweest om vooruitgang te blokkeren of te vertragen. Deze situatie is snel aan het veranderen en zal weldra onder onze controle komen. Jullie zullen dan in staat zijn om zonder vrees met jullie taken verder te gaan, en sneller te vorderen dan wat voor voorafgaande gebeurtenis dan ook. Dierbaren wij horen jullie pleidooien en verzoeken om hulp, en spoedig zullen wij in staat zijn om jullie op een meer directe manier te helpen. Heb geen vrees op wat voor tijdstip dan ook aangezien de lagere energieën een gelijkaardige energie aan zullen trekken, terwijl jullie met de hogere energieën werken.
De betekenis van de komende veranderingen zijn dusdanig dat zij nauwelijks in woorden uitgedrukt kunnen worden. Alles zal tot op de één of andere graad beïnvloed zijn, en veel van de lagere energieën zullen in de loop van de tijd ofwel veranderd of verwijderd zijn. De Aarde zal vernieuwd zijn en wederom als een juweel in het firmament gezien worden. Terwijl dit alles plaatsvindt, zullen jullie ook vernieuwd zijn als jullie een volwaardig Galactisch Wezen worden. Wij vertellen jullie wat er in het verschiet ligt, omdat de kennis jullie zal helpen om de uiteenlopende stadiums van de veranderingen te begrijpen en er doorheen te komen. Jullie mogen overweldigd zijn door de gedachte van wat de toekomst vasthoudt, maar weet dat wij een meer direct contact met jullie zullen hebben. Dus is er geen noodzaak om bezorgd te zijn aangezien de toekomst alles is waar jullie voor zouden kunnen wensen dat vrede, geluk en welvaart zou brengen.

Ondertussen kunnen jullie doorgaan met jullie werk voor het Licht, wetende dat jullie vele ongeziene helpers rondom jullie heen hebben. Het is alleen wanneer jullie beseffen dat jullie niet alleen zijn aangaande jullie missie dat jullie kunnen beginnen te begrijpen, waarom vaak dingen gewoonweg op hun plaats lijken te vallen wanneer jullie hen nodig zijn. Jullie waren je bewust van de regeling voordat jullie naar de Aarde kwamen, maar na in de lagere trillingen afgedaald te zijn raakten jullie vergeetachtig over jullie omstandigheden. Echter, mettertijd verhoogden jullie geleidelijk jullie trillingen waarvoor jullie iedere lof verdienen. Het is het waarom dat in deze tijd wij en anderen jullie kunnen benaderen, en jullie kunnen informeren over wat er in het verschiet ligt. Jullie bewustzijn is gegroeid en nu kunnen jullie de waarheid van jullie plaats in de Kosmos accepteren. Het spel dat op Aarde gespeeld werd zal weldra diens koers veranderen en jullie verheffen uit de uitdagingen van de 3de dimensie. Zij hebben hun doel goed gediend, en jullie zijn voldoende vooruit gegaan om verder in/naar het Licht te verhuizen.

Jullie hebben het resultaat ervaren van de interpretatie van de Mens van de betekenis en het doel van het leven en het heeft zogezegd, jullie het tuinpad op geleid. Zij hebben bij jullie teweeggebracht onjuiste geloofsovertuigingen te volgen en in een Schepper te geloven die in het beeld van de Mens gezien wordt. Doch Jezus, de grootste Leraar in jullie tijd, maakte het duidelijk dat de Schepper Volledig Liefde is, en dat geen levend schepsel of Wezen buiten de Schepper is. Het doel van iedere ziel is om te groeien en vooruit te gaan binnenin het Licht totdat je wederom Eén wordt met de Bron. Terwijl je door je uiteenlopende levenservaringen heen vooruitgaat, zal je verder in/naar het Licht verhuizen. Je zult een groter Lichtwezen met immense krachten van creatie worden, maar veel hiervan is veel verder in jullie toekomst. Echter, jullie moeten welzeker de reden van het leven weten. Niets dat jullie ervaren is bij toeval, dus overweeg zorgvuldig waarom bepaalde gebeurtenissen in jullie leven plaatsvinden.

Mensen worden normalerwijze aangetrokken tot diegenen die van een gelijkaardige trilling zijn, maar voor het uitwerken van karma mogen jullie jezelf gewaarworden betrokken te zijn bij zielen van alle verschillende niveaus. Dat strekt zich zelfs uit naar de vereniging van twee mensen in het huwelijk, of hun kinderen. Karmische ervaringen kunnen voordat je incarneert geregeld zijn, dus jullie zullen begrijpen dat niets bij toeval gebeurt. Natuurlijk zijn er vele kleinere ervaringen die van geen echte consequentie zijn maar jullie weten nooit bijvoorbeeld, wanneer een toevallige ontmoeting uit mag groeien om van het eerste belang te worden. Vanwege jullie vrije wil, mogen jullie een kans afwijzen die beoogd werd om jouw noodzakelijke ervaringen te brengen, maar wanneer het belangrijk voor je evolutie is mag je er zeker van zijn dat het weer naar boven mag komen.

Sommige mensen geloven niet in God of dat er een doel in het leven is, toch zullen beide de uitkomst beïnvloeden van wat voor ervaringen dan ook die zij kiezen. Je kunt God niet uit je leven verwijderen, en het zal gepland geweest zijn voorafgaand aan je geboorte ongeacht van wat je mag geloven. Het is vanzelfsprekend dat bij de terugkeer naar de hogere dimensies alles aan jou geopenbaard zal worden wanneer je op je leven terugblikt. Geen levenskans om te leren is verspild ongeacht van hoe het eruit mag zien. Inderdaad, je gaat niet precies weten waarom een bepaalde ziel verkozen werd om op een bepaalde manier ervaren te worden.

Echter, wanneer twee of meer mensen samenkomen, zal een ieder bewust geweest zijn als tot wat voor rol zij spelen. Soms zal een ziel in het leven komen voor slechts een zeer korte periode, eenvoudig om een situatie te helpen creëren die noodzakelijk is voor de ervaringen van anderen. Echter, wanneer je dat naar baby's probeert te relateren mag het eenvoudigweg zijn dat de ziel besloten heeft om tenslotte niet te incarneren. Die optie is voor iedereen open, maar zeer weinig veranderen hun gedachten wanneer de regelingen eenmaal afgehandeld zijn. Dus zoals jullie kunnen zien, is alles niet in zwart en wit en zielen hebben welzeker zeggenschap in wat type van leven zij binnengaan. Gewoonlijk, wanneer het doel van een leven besloten is en het gezien wordt om de evolutie van de ziel voorwaarts te doen laten gaan, is het zeer zeldzaam voor een ziel om zich terug te trekken. Jullie hebben welzeker vele niet geïncarneerde zielen die met jullie werken om jullie succes te verzekeren.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik dien deze zielen die dapper en zonder vrees een Aards leven genomen hebben om in dienstverlening van anderen te zijn. Nochtans, alle zielen hebben Gidsen en niemand, zelfs de Duisteren niet, zijn daarvan uitgesloten. Ben niet afwijzend/aarzelend om om hulp te vragen wanneer het nodig is, hoewel Karma niet altijd toestaat wat je vraagt, dus als je gebeden onbeantwoord toeschijnen, zal er een zeer goede reden voor zijn. Ik verlaat jullie met mijn Liefde en licht, en de beste wensen van de Galactische Federatie.

Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.treeofthegoldenlight.com/