dinsdag 30 juli 2013

SaLuSa, 30 juli 2013 / Laura Multidimensional Oceaan


SaLuSa,
30 juli 2013 /  Laura Multidimensional Oceaan


Geliefden, wij zijn zo blij om jullie niveau van bewustzijn stapsgewijs te zien stijgen van bericht naar bericht. Jullie licht schijnt ver en sterk, en kan worden gezien vanuit vele miljoenensterrenstelsels. Jullie zijn onze afgezanten voor dit kwadrant van het Universum en jullie zijn sterke vertegenwoordigers van de Galactische Federatie en van opgestegen meesters die op aarde leven. Jullie interacties met degenen om je heen brengt het licht naar velen, zelfs als je niet geneigd bent om het meteen te geloven. Echter, jullie dragen bij aan het verhogen van hetlicht, op een onbetwistbare manier. Jullie inspireren andere lichtwerkers, klokkenluiders, en inspireren mensen om je heen om hun eigen geloofssysteem, en de gehele set-up en de structuur van een niet meer functionerende samenleving in twijfel te trekken.

Jullie zullen de vruchten van jullie werk te zien krijgen in de komende maanden, en we durven te hopen voor het einde van het jaar, als meer en meer van jullie bereid zijn om het licht te dienen en om hun eigen waarheid te verspreiden naar hen die blij zijn om het systeem te volgen zonder vragen.

Wij zullen jullie verdere hulp nodig kunnen hebben bij het verspreiden van informatie met betrekking tot de pogingen die worden ondernomen voor verdere oorlogvoering, in het bijzonder met betrekking tot Syrië, dat is geprogrammeerd om in de zeer nabije toekomst te worden aangevallen. Vele zielen uit dat gebied hebben veel geleden, en we voelen hun pijn. Wij begrijpen jullie verlangen om hen te helpen, en moedigen je aan om vrede te verlangen voor de omgeving en voor een positief resultaat en het oplossen van de situatie daar.

Inmiddels, moet je beseffen dat jullie inspanningen door het collectieve bewustzijn en door te bidden om hulp van de hogere spiritualiteit sterk hebben bijgedragen aan het blootstellen vaneen groot deel van het corrupte systeem, dat jullie wereld en jullie bestuur heeft overheerst.

Wij wensen u allen om volledig te ontwaken tot jullie mogelijkheden als volledig bewustemensen, en wij wensen u om uw plaats te re-integreren onder de hoogste rangen van hetgalactische beschavingen, en om met ons mee te gaan op onze missies door allesterrenstelsels. Dit is de toekomst die jullie wacht, lieverds. Jullie werk en ervaring zal uniekzijn en van grote waarde voor alle planeten die zich in een vergelijkbare situatie bevinden tot de situatie op Aarde. Jullie eigen ascentie en her-ascensie zal vele andere beschavingen inspireren die nog door hun eigen ascensieproces heen moeten gaan.

Keer op keer hebben wij jullie aangemoedigd om jullie dromen te leven, om jullie gezichtsvermogen uit te breiden, om jullie intelligentie en jullie spiritualiteit te ontwikkelen. Dit zijn geen onverenigbare eigenschappen, en terwijl we de voordelen hebben van de weg van het hart, heeft ook het hoofd zijn nut als je bedenkt wat zijn beoogde rol had moeten zijn. Het probleem is dat het hoofd in jullie huidige maatschappij de controle heeft genomen, en verlaat je gevoelens onbekend voor je eigen zelf het grootste deel van de tijd. Jullie zijn gevangen ineen keten van maatregelen, taken, waar jullie gevoelsgebied is ingesteld op de code van stilte en van onderwerping.

Jullie gevoelens bestaan wel degelijk, lieverds, en wij moedigen jullie aan om opnieuw vertrouwd te raken met hen, zoals je zou doen met een oude vriend. Neem een ​​paar minutentijdens je lange dagen om ook in contact te komen met jullie fysieke behoeften. Jullie lichamenzijn overwerkt, overspannen, en in veel gevallen onder de heerschappij van jullie werkgever.Maak een gelegenheid om te luisteren naar de behoeften van jullie lichamen, zelfs al is het tijdens het werk. Besteed aandacht aan je houding, aan je dieet, aan je spanningen,hunkeringen en pijn. Deze vertellen je een verhaal, het verhaal van je eigen zelf, het verhaal van wat het betekent om geïncarneerd te zijn in het fysieke domein.

Er is veel confrontatie overal om je heen, lieverds. Wees je bewust van de impact die dezehebben op je eigen lichaam en emoties. Heel vaak sta je jezelf toe om te worden meegesleurd in argumenten die niets met jou te maken hebben. Probeer jezelf te beschermen tegen elkeprovocatie, en van het kiezen van een bepaalde partij. Luister naar alle argumenten terwijl je je bewust bent van je eigen emoties, en zorg voor tijd om te verwerken wat je hebt geleerd.Probeer om onpartijdig en billijk te blijven naar alle kanten, en probeer te voorkomen dat je ineen machtsstrijd terechtkomt, want dit is uiteindelijk waar de meeste argumenten allemaal over gaan.

Jullie pad is door jullie zelf ontworpen van bovenaf, dus we vertrouwen erop dat jullie je eigen lot met liefde en zorg hebben gekozen, en vooral verstandig. Terwijl de hogere rijken zeer tolerant en verlicht zijn, begrijpen we dat lichamelijkheid zijn eigen beperkingen brengt in de vergelijking, en het is slechts natuurlijk om wat jullie noemen "blinde vlekken" te hebben. Sta toe voor je eigen blinde vlekken en voor die van anderen om te bestaan​​, terwijl jullie jezelf en jullie dierbaren beschermen tegen misbruik en directe kritiek.

Je verdient het om goed voor jezelf te zijn en aardig te zijn voor anderen , je verdient een leven vol vreugde, geluk en dromen. Je verdient het om te worden behandeld als de goddelijke wezens die jullie allemaal zijn. Jullie ontwaken zal veel liefde en licht in je eigen leven brengen,en in het leven van degenen die je op een of andere manier aanraakt. Jullie zullen worden herinnerd door velen, al was het maar voor uw moed en voor uw brutaliteit.

Velen van jullie werden gekozen voor jullie sterke moed en vastberadenheid toen jullie in eerste instantie naar de aarde zijn gekomen. Velen van jullie hebben een hart dat niet kan worden getemd, en sommigen van jullie waren hoge generaals bij de Galactische Federatie, en zijn heel natuurlijk vervallen tot soortgelijke leidende rollen terwijl jullie incarneerde op Aarde.Velen van jullie hebben de grootste krachten van de analyse, van denken, van liefhebben, van vermengen en het verenigen van legioenen, en landen. Het is om deze vaardigheden te verenigen die nodig zijn in de komende tijd, wanneer velen onder jullie eigen gelederen zich nerveus en verward zullen voelen. Help en steun elkaar, zoals jij zou willen dat iemand voor jou zou zorgen.

De Galactische Federatie is een licht intergalactische confederatie van vele wezens, waaronder velen reeds miljarden jaren geleden zijn opgestegen, en ik geloof dat u kunt profiteren van de ervaring van de zielen die een dergelijk proces hebben ondergaan, zoals de taak die nog voor je ligt.

Tenslotte, volg altijd je instinct, je buikgevoel, Ben groot in alles, en volg je hogere zelf op elke stap van jullie reis. Wat van jouw is kan nooit worden weggenomen door je geliefden, dat is wat jullie hebben verworven door millennia van strijd op vele planeten, op vele sterrenstelsels,en dat heeft zich in je hele wezen gekristalliseerd. Dus vragen we van je om je nooit te schamen voor wie je bent. Jullie zijn het licht zelf, jullie hebben dit Aarde contract aangenomen voor deze incarnatie, jullie hebben geaccepteerd om eventuele risico's voor de liefde van onzeSchepper en van de zielen op Gaia te nemen, en voor Gaia zelf.

We houden heel veel van jullie, SaLuSa van Sirius, die sprak namens de Galactische Federatie.

Dank je wel, SaLuSa.

Kanaal: Laura Multidimensional Oceaan

Copyright © Laura/ Multidimensional Ocean. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material freely, provided the content, including the title, is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included: http://multidimensionalocean.wordpress.com andhttp://auroradreamflights2.wordpress.com/