vrijdag 6 maart 2015

SaLuSa / 6 maart 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa
6 maart 2015 / Mike Quinsey

Ik breng groeten van de Galactische Strijdkrachten die jullie voortgang met grote interesse volgen, jullie door vele levens heen vergezeld hebbend. Echter, onze betrokkenheid met jullie is nooit intenser geweest dan dat het nu is, terwijl jullie het einde naderen van jullie ervaringen in het oude paradigma. We zijn samen een lange weg gegaan, en wij bewonderen jullie vastberadenheid om je aan jullie taken te houden en de overwinning op de Duisteren te behalen. Het feit dat jullie effectief al de strijd gewonnen hebben betekent niet dat jullie verder geen werk te doen hebben, en de nadruk ligt nu op het handhaven van jullie positie in de hogere trillingen. Zij zijn jullie toekomst en ook bescherming terwijl jullie je blijven focussen op jullie huidige rol met het helpen van het Licht. 


Wij hebben eerder gesproken over jullie vaardigheid om in jullie eigen Licht te staan, en niet beïnvloed te raken door alles dat er rondom jullie heen gaande is. Nu dat jullie tot hier gekomen zijn, hebben jullie een aura gecreëerd welke potentieel onneembaar is, maar het hangt van jullie af om het intact te houden. Het betekent niet afgeleid of misleid te worden door wat voor pogingen dan ook om jullie aandacht ergens anders bezig te houden. Kalm blijven in het aangezicht van situaties die een test voor jullie kracht zijn, is de uitdaging waar jullie mee geconfronteerd worden. 

Denk eraan dat jullie door de problemen en beproevingen heen gekomen zijn welke de 3de dimensie naar jullie toegegooid heeft. Jullie hebben de strijd gewonnen, niettemin moeten jullie nog steeds jullie zelf verheffen naar de hogere dimensies. De Duisteren zullen hun laatste pogingen ondernemen om jullie af te leiden, maar met weinig inspanning zouden jullie hen moeten kunnen overwinnen. Jullie ontwaking zou jullie nu in staat gesteld moeten hebben om voorbij de programmering te kijken die jullie vastsnoert, om de misleiding te zien die op jullie geplaatst werd. 

Wij vertellen jullie nogmaals dat jullie veel groter zijn dan dat jullie je voorstellen of waartoe jullie geleid werden te geloven. Jullie zijn in werkelijkheid grote Wezens van Licht, wat jullie weer zullen zijn wanneer jullie met jullie Hogere Zelf versmelten. Dus vertel jezelf dat je het volle potentieel hebt om wederom groot te zijn, en dat niets voorbij je bekwaamheden is. Want te lang hebben jullie onder de impressie gewerkt dat jullie onderdanige Wezens zijn en hebben als een resultaat geleden. Nu beginnen jullie te begrijpen waarom jullie tegengehouden werden door de acties van de Duisteren, maar hun macht werd nu verminderd en jullie herkrijgen jullie macht.

Terwijl jullie het Licht verspreiden, houden wij zoals altijd een wakend oog op jullie en zullen niet wat voor interferentie dan ook met jullie vooruitgang toestaan dat de uitkomst zal beïnvloeden. Wij kunnen veel doen om wat voor pogingen dan ook te voorkomen om te vertragen of met jullie werk tussenbeide te komen, en vaak zijn jullie je niet bewust van dergelijke pogingen. Houd in gedachten dat de eindtijden dusdanig zijn dat overvloedig veel karma of onafgemaakt werk uitgevoerd wordt. Vaak blijft het over tot aan deze tijdsperiode, omdat wanneer jullie je trillingen verhoogd hebben, jullie bekwaamheid om om te gaan met uitstaande kwesties zoveel groter is. 

Kleineer jullie zelf niet aangezien jullie een immens potentieel hebben, en door een dergelijk geloof te projecteren ontkrachten jullie jezelf. De Wet van Aantrekking is krachtig en een echte werkelijkheid, maar werkt op manieren die jullie je niet mogen realiseren. Je moet te allen tijde positief zijn, aangezien een negatieve houding meer van hetzelfde aan zal trekken. Door de affirmatie te maken dat je iets kunt doen in plaats van om hulp te vragen om het te doen, zal je veel sneller vooruitgaan. Resultaten mogen niet altijd zo snel gebeuren als je graag zou willen, maar zullen op tijd gebeuren.

God speelt geen spelletjes met jullie, maar er zijn andere Wezens die om verschillende redenen zich voor zullen doen als God en zullen proberen om jullie in een andere richting te leiden. Jullie intuïtieve krachten zouden jullie achterdochtig moeten maken van dergelijke entiteiten, specifiek als je verleid wordt met aantrekkelijke voorstellen. Echter, als je in het reine gekomen bent met je ego zou je pogingen moet herkennen om jou te misleiden. Totdat je volledig naar het Licht teruggekeerd bent zal je uiteenlopen obstakels op je pad op verschillende tijden tegenkomen. Wees alert en weet dat God en de Hogere Wezens geen spelletjes met jullie spelen, en geheel Liefde zijn en jullie zullen hen kennen door hun Licht. Je mag van ons afgesneden zijn, maar nu dat de sluiers die de waarheid verborgen hielden verwijderd worden, zullen jullie geleidelijk het volle begrip herkrijgen. Ben gereed om de grotere waarheden over jezelf/jullie zelf te leren en ben gereed om je/jullie plaats tussen ons in te nemen.

Sommige zielen zijn nog niet gereed om over de waarheid van jullie bestaan te leren of inderdaad over jullie voorgeschiedenis, maar dat gaat jullie vooruitgang niet tegenhouden. Zij zullen naar een pad geleid worden dat hen voorwaarts zal brengen en lessen zullen geleerd worden ongeacht van hoe lang het neemt. Dit is waarom wij jullie vragen om het Licht in alle zielen te zien en hen nooit op voorhand te oordelen, aangezien jullie niet weten welke uitdagingen zij ondernomen hebben. 

Uit de duisternis in/naar het Licht komend is een krachtige ervaring en zielen die dat aldus doen hebben behoefte aan mededogen en hulp om succesvol te zijn. Werd niet aan jullie verteld door de grote Leraar Jezus, om voorzichtig te zijn met wie jij je onderhoudt aangezien je niet zult weten wanneer je in het gezelschap van een Engelachtig Wezen bent. Als je alle mensen met respect en vriendelijkheid behandelt zal je voor hen en voor jezelf het beste doen dat je kunt. 

In werkelijkheid is het leven niet gecompliceerd, maar in jullie hedendaagse dimensie is er een onophoudelijke strijd met de lagere trillingen. Bij iedere bocht is daar de potentiële uitdaging die jou mag overrompelen, doch als je sterk in je overtuigingen bent kunnen zij je geen enkele schade berokkenen. Daar is alleen de ene grote macht welke onveranderlijk boven al het andere is en dat is Liefde, en alles dat je moet doen is door je ervaringen heen varen. Houd van iedere ziel en als hun handelswijze dusdanig is dat je het afstotend vindt, hoef je overduidelijk geen vriendschap met hen te beginnen. Jullie hebben een gezegde, "Dat als je niets goeds te zeggen hebt over iemand ook niet iets slechts zegt" en dat is een goede manier van leven. Gelijkaardige dingen zullen elkaar aantrekken wat jullie zeker ontdekt hebben, en jullie zouden al een cirkel van vrienden moeten hebben waar jullie in harmonie mee zijn.

Wij van de Galactische Vloten zijn gereed om op Aarde te arriveren binnen een korte tijd dat het commando gegeven wordt. Dus ben ervan verzekerd dat er geen vertraging aan onze zijde zal zijn wanneer de situatie eenmaal zodanig is dat wij jullie veilig kunnen bezoeken. Wij willen niet direct tussenbeide komen met jullie voortgang, maar zullen orders opvolgen die aan ons gegeven worden voor jullie verbetering. Ben verzekerd dat wij hier voor jullie zijn en dat wij uitkijken om jullie in vreedzame omstandigheden te ontmoeten.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en representeer de Strijdkrachten van het Licht die om jullie geven. Ik stuur jullie Liefde en de beste wensen voor een succesvol einde van jullie tijdelijke verblijf.

Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/