vrijdag 8 mei 2015

SaLuSa / 8 mei 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa
8 mei 2015 / Mike Quinsey

Wij zijn verheugd dat de mensen beginnen te accepteren dat de veranderingen echt plaats beginnen te vinden. Geduld is natuurlijk vereist aangezien het eerste evenement niet plaats zal vinden tot aan het juiste moment, en pas nadat het stevig gevestigd werd en diegenen die erbij betrokken zijn absoluut voorbereid zijn. Het heeft tijd genomen om dit punt te bereiken omdat de regelingen de medewerking van vele landen vereisen. Alles verloopt goed en wanneer wij jullie vertellen dat de verandering spoedig zal komen, is het een indicatie van hoe ver het plan zich ontwikkeld heeft. Het reinigen zal vanzelfsprekend nog steeds plaatsvinden maar wanneer de belangrijke kwesties eenmaal opgeruimd zijn, zal het snel naar de achtergrond verhuizen. Andere veranderingen die verder zullen volgen ontwikkelen zich ook en wanneer het allemaal eenmaal een aanvang neemt, zal het een serie van veranderingen zijn die jullie zullen verwelkomen. Zodra jullie volledig leren over wat er voor jullie op voorraad staat, voelen wij dat jullie het ermee eens zullen zijn dat het wachten goed de moeite waard geweest is. Ben ervan verzekerd dat niets de toekomst kan beletten van te materialiseren zoals jullie verteld werd.

Eén zeker teken van de veranderingen is de manier waarop jullie nog steeds het versnellen van de tijd ervaren. Wanneer jullie om je heen kijken is het duidelijk te zien dat Moeder Natuur ook in beweging is. Misschien zijn de meest waarneembare veranderingen het smelten van de ijskappen terwijl de temperatuur van de zee opwarmt, en geleidelijke veranderingen in jullie seizoenen die niet zo goed gedefinieerd worden zoals dat voorheen gedaan werd. Al dergelijke veranderingen leiden jullie naar een nieuwe en wonderbaarlijke periode dat werkelijke het Nieuwe Tijdperk zal vestigen. Sommigen van jullie kunnen zich niet voorstellen hoe zij hen verwezenlijken in een korte tijd, maar denk eraan dat wij het voordeel van technologieën hebben waar jullie je zelfs nog niet bewust van zijn. Alle veranderingen zullen snel materialiseren, en de bouwblokken op hun plaats zetten die alles overeind zullen zetten dat noodzakelijk is om onze beloften te vervullen.  
Ondertussen zal jullie aanwezigheid op de Aarde enige mate van vrede helpen brengen, aangezien jullie Licht krachtiger is dan dat jullie je voorstellen. Inderdaad velen van jullie die ontwaakt zijn dienen jullie levenscontract uit om het in/naar het bestaan te brengen. Jullie zijn de voorlopers van het nieuwe Tijdperk en ontwaakt jegens jullie taken om hun Licht op Aarde te vestigen. Wij zijn trots om er deel van uit te maken, en wij volgen altijd jullie voortgang om te verzekeren dat jullie zonder interferentie te werk kunnen gaan. Jullie hebben je gedurende vele levens op deze tijd voorbereid, en wij hebben compleet vertrouwen in jullie vaardigheden en toewijding aangaande jullie taken. Er zijn momenteel een aantal Regeringen die geschikt zijn om veranderd te worden. Vanzelfsprekend kan het Nieuwe Tijdperk niet werkelijk beginnen totdat de juiste mensen die jullie representeren op hun plaats zijn. Het plan om dergelijke veranderingen op gang te brengen is al op diens plaats, en zoals vele andere plannen wacht het op de juist kans om van start te gaan. Dus hoewel jullie nog niet in het bezit van de details zijn, zijn wij gereed om in actie te komen wanneer de bevoegdheid gegeven wordt om te handelen.
Wij moeten jullie adviseren dat jullie Duisteren gedurende enige tijd nu ruimteschepen gehad hebben die gemakkelijk misverstaan kunnen worden voor buitenaards, dus zorgvuldigheid moet ondernomen worden om niet te snel de schuld op ons te leggen als zij proberen om aangaande jullie een valse aanslag te manipuleren. Het is één van hun laatste toevluchten om chaos te proberen te veroorzaken en het onvermijdelijke te vertragen. Ben ervan verzekerd dat wij een dergelijke situatie nauwkeurig in de gaten zullen houden en door zullen gaan hun activiteiten zo ver als mogelijk is in te perken. De eindtijden zullen gevierd worden als een zege voor het Licht en wederom benadrukken wij dat niets de uitkomst zal wijzigen. Zoals jullie zouden kunnen zeggen, de Duisteren hebben een goed succes gehad en hen zou nooit toegestaan gaan worden om ook maar iets te doen dat de Aarde zou kunnen hebben vernietigd. Zij zijn ver genoeg gegaan en worden nu ingeperkt als tot hoeveel verder zij kunnen gaan. Hun tijd zal komen wanneer zij van de Aarde verbannen worden om hun activiteiten ergens anders voort te zetten. De gehele tijd is er een plan geweest dat de evolutie van de Mens volgde en nu heeft het een definitief stadium in deze specifieke periode bereikt.  
Jullie huidige wereld werd door de Mens gecreëerd en jullie hebben een vrije keuze gehad bij dat aldus te doen. Zoals jullie wensen of gedachten gehad hebben over het creëren van dingen voor jullie evolutie, werden jullie geïnspireerd door diegenen die zich op deze weg vóór jullie begeven hebben. Dus uiteindelijk is het jullie beslissing geweest om de definitieve keuze te maken. Jullie hebben enig bewijs van vroegere beschavingen, en weten dat jullie vele incarnaties gehad hebben in de verschillende tijdsperioden. Ieder cyclus heeft jullie toegestaan om jullie ideeën op de proef te stellen van de tijd, maar tot dusverre eindigden dergelijke periodes in de ineenstorting van jullie beschavingen. Deze keer echter, zijn jullie boven de lagere trillingen uitgestegen en hebben jullie je plaats in de hogere trillingen verdiend.
Wij kunnen jullie verzekeren dat iedere kans aan de Mens gepresenteerd werd om vooruitgang toe te staan, maar vaak werd het gecorrumpeerd en mislukte het om diens potentieel te bereiken. In jullie huidige cyclus werd jullie materiële vooruitgang teruggehouden, maar jullie spirituele vooruitgang sprong vooruit. Diegenen van jullie die succesvol geweest zijn moeten geprezen worden, aangezien het niet slechts het resultaat van jullie huidige leven is, maar een doorgaande klim naar het spirituele besef door vele levens heen. Jullie kracht ligt in jullie sterke geloof in de waarheid die jullie binnenin zelf gevonden hebben, ondanks de vele afleidingen die jullie op een dwaalspoor zouden kunnen leiden. Dat Dierbaren is waarom jullie rechtop doch bescheiden in jullie waarheid staan, en een stralend baken van Licht zijn te midden van de duisternis die op de Aarde bestaat. Jullie aanwezigheid heeft verzekerd dat de cyclus op een positieve manier eindigde en dat al diegenen van het Licht er profijt van zullen hebben.
Blijf vooruit kijken en laat het verleden blijven waar het is, omdat het mettertijd niet langer wat voor betekenis dan ook op jullie spirituele behoeften zal hebben, want het heeft jullie al goed gediend. De ervaring heeft jullie kracht en bekwaamheid om wat voor hindernissen dan ook die jullie tegen mogen komen opgebouwd. Jullie zijn veel groter dan dat jullie je voorstellen en hebben jullie volle potentieel nochtans te beseffen. Het zal sneller komen dan dat jullie je waarschijnlijk voorstellen, en vanaf dat punt zullen jullie spoedig genieten van jullie ervaringen in de positieve trillingen.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en wij zullen altijd in de buurt zijn om jullie op jullie weg te helpen, maar er zal een tijd komen wanneer jullie een Galactisch Wezen zullen zijn zoals wij al zijn. Dat is jullie bestemming, en jullie zullen terugkeren als iemand die veel groter is dan toen jullie vertrokken. Dat jullie reizen vervullend en van geneugte mogen zijn terwijl jullie volledig tot het Licht ontwaken.
Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.treeofthegoldenlight.com/