donderdag 1 februari 2018

Ashtar Command /via Christine Preston,/ Per Staffan / 29 Januari 2018

Ashtar Command
via Christine Preston,
Per Staffan 29 Januari 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

ASHTAR COMMAND: Lieve mensen, dit is een alert van het Ashtar Commando. Wij naderen een tijd met problemen vanwege een planetaire aanpassing die zal plaatsvinden binnen het proces van disclosure. De Aarde heeft een zeer dicht gebied bereikt van de Ring van Licht die een Fotonengordel wordt genoemd en het hele zonnestelsel wordt geraakt door elektromagnetische golven. Deze golven zijn als instrumenten voor het Grote Ontwaken nu het fotonenlicht en de gammastralen van deze elektromagnetische pieken en de psyche van de mensheid strippen waardoor de negatieve elementen op bijna dezelfde manier verwijderd worden als bij het gebruiken van de cirkels en de zwaarden van de Blauwe Vlam van Aartsengel Michael en ook die van de Elohim Hercules en Astrea.

Wij hebben het nu over de karakterdelen van personen die door het zelf zijn geschapen in het proces van gebruikmaken van het Licht van God, dat zorgt voor een uitstroming ofwel een besmetting. Op elk moment maakt het zelf een keuze om deze kracht wel of niet op de goede manier te gebruiken. Jullie kunnen het licht op de goede manier gebruiken of het verkeerd gebruiken terwijl jullie je levens leven.

Door het afdalen naar de derde dimensie van dualiteit hebben miljarden zielen een leven geschapen dat een leven op zichzelf heeft in de psyche, het onderbewustzijn van de persoon in incarnatie.

Hun intrinsieke waarden en kwaliteiten zijn ontaard. Jullie kennen het gereedschap dat jullie kunnen gebruiken om voor een reiniging van je psyche te zorgen. Wij hebben het nu over het aanroepen van Aartsengel Michael of de Elohim om bepaalde zaken kwijt te raken, zoals twijfels en angsten, en ook alle verontreiniging van de kwaliteiten van de Goddelijke Moeder/Vader.


Jullie kennen ook de reiniging van het aura en de chakra’s door instrumenten en kelken voor het ontvangen van Goddelijk Licht. Jullie kunnen jezelf herscheppen in het beeld van het Christusbewustzijn dat jullie blauwdruk is. Dit is een basisbegrip om de veranderingen die eraan komen te waarderen nu het zonnestelsel en de Aarde door het Licht van de fotonenring gaan, het Licht dat ongeveer tien keer groter van omvang is dan de Melkweg waarin jullie bestaan. Toch breidt het zich uit over en onder het melkwegstelsel als een verticale lus en daardoor zijn de hoeken van het melkwegstelsel niet continu in deze fotonenring.

Terwijl het melkwegstelsel in de ruimte beweegt blijven de extremen van zijn hoeken duizenden jaren buiten deze ring en kruisen die dan weer.

Dit is zeker het Ashtar Commando.

Deze transmissie komt via een eenheid van communicatie. Om te laten zien hoe groot deze fotonengordel is: hij is tien keer groter dan het zonnestelsel. Het is een Lichtlichaam dat de menselijke natuur opwaardeert.

Zoals al eerder gezegd bevat hij elektromagnetische energieën en zijn gammastralen besproeien op dit moment de hele Aarde. Zijn deeltjes hebben een stripeffect op de opeengehoopte substanties die zorgen voor een vertroebeling van het Licht in het menselijk lichaam en zelfs in het lichaam van de planeet.

Dit is gebeurd door het vele tientallen jaren en duizenden jaren verkeerd gebruiken van het Licht van God. De lichtsubstanties strippen de psyche van zijn negatieve elementen en zetten het ego om, of transcenderen dit.

Het proces bevrijdt de psyche van de mensheid van alle perversie en duisternis, en de terminologie die wij daarvoor in de plaats hebben controleert de effecten door de partikels te verduisteren en ons ervan te verzekeren dat de opname van licht progressief en positief is.

Teveel tegelijk hiervan zou een vernietigend effect kunnen hebben. Dit proces veroorzaakt het ontwaken en verhogen van jullie naar hogere vibratieniveaus, van spiritualiteit, van liefde, en het vergroot jullie capaciteit om te begrijpen. Jullie zijn in staat om in je geest lichtcodes te downloaden die jullie vertalen naar informatie en kennis.

Jullie zijn geboren in lichamen met DNA dat aan jullie is doorgegeven door jullie ouders en voorouders. Duizenden jaren terug in de geschiedenis veranderden de Annunaki enkele dingen in het DNA van de mensheid om de mensheid onwetend te laten van de identiteit en de werking van het DNA. Met andere woorden: “Onwetend van alle betekenissen van het leven!” Bijvoorbeeld over het doel van de materiële wereld en van het fysieke; de aangeboren mogelijkheden van fysieke engelen die er oorspronkelijk waren, of voor de overname van de planeet – zo’n 400.000 jaar geleden – nadat de Galactische Federatie de controle over het zonnestelsel ongeveer een miljoen jaar geleden herkreeg. Dit was na de vernietiging van Maldek die enkele miljoenen jaren daarvoor plaatsvond in een era van decadentie in het zonnestelsel door de aanwezigheid van de Reptiliaanse legers van duisternis.

De schepping daarvoor van Maldek, enkele miljoenen jaren geleden, was een project van het fysieke dat nu in de Gouden Eeuw zal worden voltooid nadat de Aarde, of Gaia, omhoog is gegaan naar een hoger vibratieniveau. Dit is afhankelijk van het vibratieniveau van de bewoners, van hun zienswijzen op de Realiteit die op hun beurt hun eigen realiteit en dichtheid beïnvloedt.

Deze boodschapper (Christine Preston, Henk) is niet thuis in wetenschap en wij gebruiken dus woorden waaraan zij gewend is. Wij zullen jullie de technische aspecten van resonantie en Hertz niet al teveel uitleggen maar wij zullen jullie enkele details geven over dit onderwerp.

De resonantie die zich voordoet met betrekking tot de mensheid correspondeert met het niveau van bewustzijn, of verfijning, in termen van beschaving. Jullie zouden het ook het niveau van rechtschapenheid of spiritualiteit kunnen noemen. Het heeft te maken met de psyche, de ziel, of het zielzelf, en het zal in staat zijn om met het etherisch lichaam dit lichaam tijdens de slaap van het individu te verlaten als zijn resonantie hoog is.

Na de dood is het zelf niet altijd gevrijwaard van het wiel van reïncarnatie omdat het nog niet is bevrijd van zijn negatieve eigenschappen. Licht is altijd nodig om karma in balans te krijgen.

Vele zielen zijn in staat gebleken om na de dood te ascenderen omdat zij rechtschapen zijn en het bereiken hiervan is buiten het lichaam een makkelijker taak.

Deze ascensie kan plaatsvinden na herscholing in de scholen van de etherische gebieden, zelfs tientallen jaren nadat men is overgegaan. In deze tijd zijn vele zielen die geascendeerd zijn, teruggekomen in een lichaam om deel te nemen aan de ascensie van de Aarde. Dit is het Grote Project van de Eeuw.

Het plan om de Aarde te verhogen en ook het hele zonnestelsel, en verder, wordt uitgevoerd als de manifestatie van de Goddelijke Wil van de Almachtige God en is al sinds onheuglijke tijden in werking. Een profetie, zoals die Aartsengel Michael aan het melkwegstelsel bekend maakte, meer dan 25 miljoen jaar geleden, was een statement van zijn kennis van de Wil van God die hij voor de manifestatie hiervan bracht naar de lagere niveaus van het fysieke.

Het werd onthuld aan zowel de krachten van het duister als aan die van het licht. Hij onthulde niet over welk zonnestelsel het ging en welke planeet de sleutelrol zou gaan spelen in het ontvouwen van de Gebeurtenissen in de laatste dagen als al het leven zou zijn opgetild naar een hoger octaaf, of dimensie, in een Gouden Eeuw.

Dan zou het fysieke worden gebruikt op de manier waarvoor het was bedoeld. Bij het zoeken naar manieren om bij dit plan een spaak in het wiel te stoppen werden de duistere krachten geïnfecteerd door het visioen dat zij hadden zonder het te realiseren. De Aarde zou een sleutelrol gaan spelen in de manifestatie van de Goddelijke Wil en wij zijn dichtbij dit doel omdat het planetaire lichaam wordt gestuwd door een energiestroom die het zonnestelsel op 20 maart 2016 heeft beïnvloed.

Op 22 maart is deze stroom van licht voor de tweede keer rond de wereld gegaan. De energieën komen door de zon en worden verspreid door kosmische kanalen, door de planeet Venus, door Lord Sanat Kumara en de Logos van de Aarde en ook door de andere gebruikelijke kanalen van bewustzijn.

Technologie helpt om de impact hiervan te verzachten en te verspreiden. De hele materiële wereld wordt op dit moment overstroomd en het licht helpt het koninkrijk der Elementen ook. De gebeden en de oproepen van de lichtwerkers helpen om het licht op te nemen. Het heeft voordelen om het bewustzijn, spiritualiteit en trillingen te verhogen. De oproepen geven het engelenrijk de mogelijkheid om indien nodig tussenbeide te komen. De technologie van de Blue Avians die hoger dimensionaal zijn en ook technologisch ontwikkelde wezens zijn, helpt om de hoog-geladen elektromagnetische deeltjes en gammastralen van de fotonengordel te filteren. Een voorbeeld hiervan zijn de biosferen die nu bij de zon worden geobserveerd, of in de lucht, waar die er tientallen jaren helemaal niet waren.

De piek van de energieën die op 20 maart plaatsvond werd een Golf genoemd, maar in die zin dat bij een groep zielen die er klaar voor waren om dit licht binnen te halen, de resonantie hierdoor beïnvloed en werd opgetild naar een hoger niveau op de ladder van dimensie, of bewustzijn.

De zielen die in staat waren om deel te nemen aan hetzelfde proces met de instroom van de piek van 28 september, omdat zij daar klaar voor waren, werden zelfs nog  hoger opgetild.

Zij zijn aan de top van de piramide van lichtwerkers die symbolisch het lichaam van God op Aarde vertegenwoordigen. Zij zijn de Vrouw in de Hemel die geboorte geeft aan het Christusbewustzijn, het mannelijke kind uit het Boek van Openbaring, en tegelijkertijd zijn deze zielen de Bruid van God, een Collectief.

Zij trouwen in het kledingstuk van helder licht, of het gouden zonnegewaad, en zij lopen over de regenboogbrug van de Stralen van God, en worden dit pad. Er wordt aan hun chakra-systeem gewerkt. Vele zielen worden toenemend in staat om telepathisch te communiceren en zullen op een tijd contact hebben met hun Hoger Zelven of met de geascendeerde meesters.

Toch wacht de Draak erop om dit mannelijk kind te verslinden dat uit de Vrouw wordt geboren. Deze Draak is wat er over is gebleven van de krachten van het Duister die de mensheid hebben gecontroleerd.

Zij zijn de Illuminatie en de Cabal met al hun astrale tegenhangers en Overlords. Door reinigingswerk dat tientallen jaren heeft geduurd zijn zij vervangen, zoals werd aangegeven in de video “Vials of Karma.” De verwijdering van enkele Bijbelse en mythologische Luciferiaanse karakters heeft plaatsgevonden.

De zielen van de Eerste Golf aan de top van de Piramide van de mensheid zijn op weg naar de 6e dimensie. Zij zijn nu behoorlijk fysiek in de 5e dimensie. Tijdens meditatie, telepathische communicatie, of afstemming kunnen zij – in bewustzijn – de 12e dimensie bereiken. De Tweede Golf van zielen die door de huidige golven van elektromagnetische energieën en gammastralen werden beïnvloed zijn nu door het oog van de naald gegaan en bereikte de 5e dimensie.

De andere zielen onder hen gaan nu door de 4e dimensie en beginnen beïnvloed te worden op de manier waarop het in de jaren 2012 tot 2014 met hun hoger vibrerende broeders en zusters ging.

Het proces was voor de Eerst Golf moeilijker en het duurde ook langer voordat zij hun status bereikten. De Tweede Golf zal hetzelfde sneller bereiken. Dan zullen de eerste en de Tweede Golf gaan samenwerken om de rest van de mensheid te helpen om dezelfde transformaties te bereiken in een derde Golf. Wat de eerste Golven ervoeren wordt door een veld gedeeld vanwege hun inter-verbondenheid. De Tweede Golf zal ontwaakt zijn en zal zich verplicht voelen om hun nieuwe visioen te delen met de derde Golf.

Als jullie ascensie bereiken openen jullie de Weg en het was Jezus die de Weg 2.000 jaar geleden opende, niet door aan een kruis te sterven maar door te verrijzen vanuit het menselijk bewustzijn. Hij integreerde met het Christusbewustzijn en werd toen de Christus genoemd, maar dit is in de tijd verloren gegaan. Jullie openen de Weg en kunnen dan zeggen IK BEN de Weg, Ik BEN de Waarheid. IK BEN het leven. Door de ascensie zal duisternis worden verteerd. Het zal getransmuteerd worden omdat jullie het transcenderen. Vanwege de ascensie en de intensivering van het Licht zal alles dat minder is dan Christusbewustzijn verdwijnen.

Begrijp dat het proces wordt vertraagd door technologie omdat, als het gebeurde zoals de natuur dit bedoelde door het pure feit dat het zonnestelsel door deze dichte substantie van fotonenlicht heen gaat, het strippen van de psyche pijnlijk zou zijn. Om te kunnen ascenderen hebben jullie gemagnetiseerd licht nodig want als jullie zijn gevuld met een groot percentage duisternis en die van jullie wordt gestript, er van jullie niet veel over zou blijven. Dit is de reden waarom de Dark Lords (de Duistere Heren) het zonnestelsel wilden verlaten. Het is echter uit barmhartigheid dat de Almachtige zorgt voor vele manieren om hierbij tussenbeide te komen om zoveel mogelijk zielen te kunnen redden.

De onderdrukking van de waarheid kan in dit licht en in het proces van ascensie niet voortduren. Er vindt een grote verandering plaats in de psyche van de individuen die in de media en als journalisten werken. Door hun ogen heen, zien jullie de wereld, nietwaar? Sommigen van hen zijn wat je noemt onderzoekende journalisten die controle afwijzen. Zij staan niet toe dat hen wordt gezegd wat zij moeten rapporteren. Zij kiezen voor de weg van hun bewustzijn. Zij zijn in vele gevallen incarnaties van Galactische wezens. Zij zijn Sterrenzaden. Zij herstellen de herinnering over wie zij zijn. Wat goed is kan hen echt iets schelen en zij zijn in lijn met de Verdediger van de Waarheid, Aartsengel Michael. Zij kijken dwars door de valse propaganda heen. Sommige dingen vervagen vanwege de Violette Vlam die de oorzaken en de kernen van alle problemen uitwist of die nu persoonlijk dan wel globaal zijn. Aldus gaat de wereld snel vooruit.

Een groot deel van de fysieke chaos en opwinding wordt veroorzaakt door het ontwaken en door de vraag om verandering. De verandering zijn enorm als jullie met welke methode dan ook in jezelf gaan kijken. Jullie capaciteit om te begrijpen wat er gebeurt is enorm toegenomen.

Ik begon ermee te zeggen dat er een tijd aankomt met moeilijkheden en planetaire aanpassingen. Jullie hebben geen achtergrond om te begrijpen dat er nog steeds een oppositiebeweging is ten opzichte van het plan voor ascensie die het resultaat is van een gebrek aan uitlijning met de Goddelijke Wil.

Het is geboren uit foutieve concepten, een filosofie van antichrist, en dit alles vertegenwoordigt het bedrog dat de “krachten die er zijn” vasthoudt in de greep van een Oude indoctrinatie. Degenen aan de top van de controlepiramide hebben hun zetten gedaan als bij een schaakspel om verder te gaan met een schema dat lang geleden werd ontworpen. Zij hebben vele tactieken gebruikt om een wereldconflict te veroorzaken en hebben de ruimte ook bewapend. Zij begrepen niet dat het proces van ascensie kosmisch is en dat dit ook de planetaire lichamen van het zonnestelsel beïnvloedt. Zij kwamen erachter dat zij de Aarde niet konden verlaten en ook niet konden vluchten met hun geheime technologie en ruimteschepen.

Zij zouden het heerlijk vinden om zich tot eigenaar van het zonnestelsel te verklaren. Zij waren van plan om hun holografische technologie te gebruiken om een buitenaardse invasie op te zetten zoals die in de films “Independence Day” of “War of the Worlds.” Zij zijn onder toezicht gesteld van de Galactische Federatie van Licht en van het Ashtar Commando die hen deze dingen niet zullen toestaan.

De planetaire aanpassingen over disclosure vinden inmiddels al plaats en zij zullen geïntensiveerd worden. Het zal zelfs voor lichtwerkers die zoveel kennis hebben vergaard in het alternatieve veld, een moeilijke tijd worden omdat hetgeen er naar buiten zal komen meer is dan jullie al weten. Alles wat jullie weten is het topje van de ijsberg over de onderdrukking van de waarheid. Disclosure zal problemen veroorzaken. Er zal behoefte aan sturing zijn.

Golven van zielen zullen leraren worden en jullie bestemmingen zullen zich ontvouwen. Jullie zullen je herinneren wie jullie zijn en jullie missie zal duidelijk worden. Samen zullen wij naar een tijd gaan waarin jullie meegenomen zullen worden naar de Lichtkamers voor heling van jullie fysieke lichamen, en ook om daar de klok terug te zetten van de atomen van jullie lichamen. Jullie zullen toenemend in staat zijn om jezelf te helen en je vitaliteit te laten toenemen; zelfs voordat wij langzaamaan onze aanwezigheid tonen in jullie samenleving.

In de tussentijd zijn jullie uit je lichamen meegenomen naar de Lichtkamers en de effecten van de bestraling manifesteren zich uiteindelijk fysiek. De stralingen van de fotonengordel bezorgen jullie momenteel mogelijk vermoeidheid en het zal voor jullie dus belangrijk zijn om de uren te slapen die jullie nodig hebben en ook om goed voor jezelf te zorgen. Verspreid het woord!

Volgend op de hoge piek van elektromagnetische- en gammagolven gaan jullie de energieën in je opnemen en zelfs voor nog meer veranderingen zorgen.

Er kunnen moeilijkheden op jullie pad liggen maar in het geheel gezien zou dit een interessante tijd moeten zijn waarbij jullie een groot onderscheidingsvermogen nodig zullen hebben. Er zullen vele gebeurtenissen zijn als resultaat van disclosure.

Ik spreek namens het Ashtar Commando en het Liason Team en channel deze boodschap voor jullie informatie. Wij bewaken jullie, wij onderwijzen jullie, wij hebben de Meesters en de Aartsengelen waar jullie mee bekend zijn, aan onze zijde. De Aarde zal in het fysieke blijven, maar zal lichter zijn en jullie worden hersteld zodat jullie in staat zullen zijn om in hogere dimensies te functioneren met vol bewustzijn en zo zal dit ook in het fysieke zijn. Het heeft te maken met het herstellen van het kwantum-DNA samen met het Lichtlichaam en het Christusbewustzijn.

Het zal grote inspanningen kosten om de vervuiling van de elementen te verwijderen en dit zal hoofdzakelijk gedaan worden als wij ons meer vrijuit op jullie wereld kunnen bewegen. De oceanen zullen dan een meer gepaste omgeving zijn voor de walvissen, Cetaceanen en alle soorten die daarin leven. De media rapporteren al over de dood van deze soorten en mensen ontdekken de oorzaken hiervan zoals vervuiling van de wateren door plastic, chemicaliën, sonar-experimenten, overbevissing, radioactiviteit en vulkanische activiteit onder water. Hun uitdoving draagt bij aan het ontwaken van vele mensen, zoals duidelijk gezien kan worden, en zij zijn ontdaan.

Wij komen dichtbij een tijd waarin de wereld nog meer door elkaar geschud zal worden dan nu het geval is. Toch zal vervanging van mensen aan de macht – over een paar maanden – ook een beter klimaat scheppen voor disclosure. Wij kunnen zien dat de overwinning zeer dichtbij is, en wij verheugen ons daarover.

Een nieuwe zienswijze op de realiteit van de hele situatie op Aarde wordt ontwikkeld. Verlichting speelt ook een rol in dit hele proces en jullie zullen uitkijken naar dit proces van de Derde Golf als de energieën aan het eind van dit jaar op hun hoogtepunt komen.

Ik laat jullie nu achter met deze nieuwe informatie en met dankbaarheid voor jullie groot begrip over de manier waarop de menselijke natuur wordt getranscendeerd en ook voor de diensten van onze medewerkers die betrokken zijn bij het publiceren van onze boodschappen.

Houd je ogen op de lucht en de sterren gericht omdat wij daarboven naar jullie kijken.

Wij houden jullie in de gaten.

Dit was het Ashtar Commando, wij zijn jullie Galactische broeders en zusters en wij houden van jullie!

Namaste.