zaterdag 1 juni 2013

Buitenaards Actueel Update – 2013-06-01 / Galactische en intergalactische symbolen

Buitenaards  Actueel    
   
Update – 2013-06-01
Galactische en intergalactische 
symbolen

Kosmische symbolen, emblemen en pictogrammen
Net als geluiden en andere zintuiglijke gewaarwordingen, kunnen symbolische beelden de ziel diep raken. Vandaar ook, dat elke publieke, kosmische organisatie, zich presenteert met een duidelijk herkenbaar logo. Dat prijkt op paleizen en andere gebouwen, ruimteschepen en andere voertuigen, uniformen, helmen, kronen, wapenschilden, lakzegels, briefhoofden en in onze moderne tijd ook op digitale nieuwsbrieven en websites. Let bij overname wel op auteursrechten. Daarom plaats ik consequent een link in plaats van het symbool zelf. Daarentegen mogen alle materialen van mijn websites vrijelijk worden hergebruikt en in wijsheid aangepast. De nieuwe symbolen ken ik sinds 2013-05-25 en heb ik de andere dag elektronisch getekend en gelanceerd.Umak Dan – het oudste en meest officiële embleem van de Galactische Federatie
Om een einde te maken aan de interplanetaire oorlogen in onze Melkweg, werd 4,5 miljoen jaar geleden onze Galactische Federatie opgericht. Haar missie was per definitie 4D: bevordering van vrede en samenwerking. Een van de voornaamste initiatiefnemers – de Sirius constellatie – werd de eerste voorzitter van de Federatie. Hun embleem, de Umak Dan (Ummac Dan), werd tevens gekozen als logo van deze nieuwe vredesorganisatie. De symboliek op dit wapenschild draagt duidelijke 4D signatuur, wat perfect past bij haar toenmalige mandaat. Sheldan Nidle channelt Sirius al tientallen jaren. Zie zijn berichten – o.a. van 2013-05-28 – op Wakkere Mensen. Op zijn website – zie link – geeft hij duidelijk toelichting op dit embleem, waarvan hij het auteursrecht beheert. Zie ook de link naar mijn Nederlandse vertaling van zijn uiteenzetting. Sirius zelf is trouwens typisch 6D.

Sirius is momenteel wederom voorzitter van de Galactische Federatie, voorzover je bij deze gelijkwaardige, flexibele organisatie, met vele samenwerkingsverbanden en decentrale afdelingen, überhaupt kunt spreken van een voorzitterschap. Zo is de Galactische Federatie innig verstrengeld met de Binnenaarde, natuurwezens, geascendeerde meesters, aartsengelen en met het Ashtar Commando. De laatste voert zijn eigen emblemen. Een van de taken van Sirius is, onze mensheid behouden door de huidige 4D overgangstijd te loodsen. Mede daarom blijft het Umak Dan logo – zeker naar ons toe – volledig in gebruik, naast andere GF logo's. Dit kunnen bestaande en eventueel plaatselijke zijn, maar ook ontworpen door lichtwerkers, dus voel je vrij.


Het is de bedoeling, dat de Aarde de volgende GF voorzitter wordt. Tevens voorzitter van ons planetenstelsel. Het streven is, die wissel al in 2015 te laten plaatsvinden. Daartoe moet wel de hele mensheid in 5D verkeren. Ook dient hier eerst minstens één intergalactisch gebouw te komen, maar dat hoeft geen maanden te vergen. In plaats van nieuwbouw, worden er dan kant en klare ruimteschepen – zogenaamde lichtsteden – verankerd.


Anur – een plaatselijke variant van de Umak Dan
De Orion constellatie was 3,5 miljoen jaar terug voorzitter van de Galactische Federatie. Dat was een zware tijd. Groene reptielwezens terroriseerden het centrumgebied van de Melkweg met hun snelle, militaire ruimteschepen. Zij bewoonden onder andere de buitengebieden van het Albaran Zevenster Stelsel. Van Albaran, binnenste ster, waren drie planeten lid van de Federatie, maar hun bewoners – mensen als wij – hadden meer met spiritualiteit dan met materiële technologie, dus vormden zij geen enkel militair tegenwicht tegenover de reptielwezens. De Aurorianen, bewoners van Aurorion, de derde planeet van vier, ietwat verwant aan de groene reptielwezens, waren – dankzij twee eeuwen samenwerking met Andromedanevel meesters – technologisch vergevorderd. Maar zij aarzelden lid te worden van de Federatie, omdat die niet had ingegrepen, toen groene reptielwezens enkele door de Andromedanevel – samen met mensen en Aurorianen – gestichte 5D werelden uitroeiden. De Andromedanen keerden – na overdracht van kennis en ruimteschepen aan Aurorion – terug naar hun stelsel. Het zou een ramp voor de Federatie zijn, als de Aurorianen zich met de reptielwezens zouden verenigen en wellicht zelfs de mensen zouden overhalen zich af te scheiden. Aurorion werd lid, maar tegen fors wisselgeld. De Aurorion Planeten Unie werd opgericht, als behoorlijk zelfstandige afdeling van de Galactische Federatie.


De Aurorianen vereenvoudigden de Umak Dan drastisch, zodat die nu perfect in hun tweekleurige huisstijl past. En zo werd 3,5 miljoen jaar terug het Anur logo – Creatie in Eenheid – geboren. De uitstraling is duidelijk 5D en intergalactisch, maar voor realisatie van deze beide aspecten, moest Albaran nog tot 2012 geduld hebben. Ik raad je aan, het Anur embleem te vergelijken met de Umak Dan. Opvallend zijn de wat levendigere kleuren. Maar het frappantst is, dat het nieuwe symbool veel eenvoudiger is. Werelden in 5D zijn inderdaad heel simpel. Er is geen leger, politie, gezondheidszorg, belastingdienst, bankwezen of andere ingewikkelde voorzieningen. Daar kom je pas echt toe aan leven, liefhebben, creëren en genieten.


Anura – de nieuwe intergalactische versie van het Anur logo
In 2012 kwam niet alleen onze Aarde, maar tevens onze gehele Melkweg in een stroomversnelling. De oorspronkelijke 4D vredesmissie van de Federatie werd afgerond, met een vrijwel unaniem lidmaatschap. Haar nieuwe 5D doel is: Ascentie met intergalactisch perspectief. Op 2012-03-20 is de Cluster Unie opgericht. Ook de reptielwezens zijn nu lid van de Federatie. Zij bleken exact dezelfde huisstijl als de Aurorianen te hebben. Berust dit op puur toeval of liggen die ronde, tweekleurige pictogrammen in hun gezamenlijke reptielengenen? Het Anur logo werd voor de nieuw opgerichte Albaran Unie ingevoerd. De Cluster Unie nam dit als embleem over. Met als aanpassing de achtergrond, die van smaragdgroen naar zwart overgaat, voor de overige sterrenstelsels. Je krijgt bij dit nieuwe symbool dus als het ware de Groene Vlam en de Violette Vlam cadeau.


En zo ontstond – op 2012-03-20 met de Cluster Unie – de Anura, wat evenals Anur betekent: Creatie in Eenheid. Die groen-zwarte achtergrond wordt trouwens vaak weggelaten, hetgeen zeker niet is bedoeld als discriminatie. De Cluster Unie was immers bovenal opgezet als fusie – ofwel huwelijk – tussen Melkweg en Andromedanevel. De Driehoeknevel en de tientallen kleinere sterrenstelsels hadden pas in 2012 elk een eigen bestuur gekregen. Het duurt wellicht wel miljoenen jaren, totdat zij zelfs maar in staat zijn tot zelfstandige intergalactische contacten. Bovendien telt zelfs onze Melkweg pas de laatste jaren echt intergalactisch mee.


Wat nu ook goed op de kaart staat, is het Albaran Zevenster Stelsel. Zij leverden het embleem en het volkslied. Hoewel er meer emblemen zijn en komen. En ook meer volksliederen dan het LaNaHé. Voel je vrij om te creëren. Ik ben reuze benieuwd naar de inburgering van Anur en Anura op Aarde. En of er ook andere varianten opduiken. In Albaran gebruiken ze de simpele Anur voor: Albaran Zevenster Unie, Galactische Federatie en Cluster Unie. Zij hanteren daarnaast aparte pictogrammen voor onze drie grootste sterrenstelsels.


Anur                                                                  Anura
Uitspraak: annoer - Auroriaans - eenheid,unie                        Uitspraak: aannoeraa - Cluster VT - eenheid,unie
Uitspraak: aannoeraa - Clucter VT - eenheid, unie                  Introductie: 2012-03-20 - Cluster Unie opgericht
Embleem: Cluster Unie Galactische F, Albaran Unie                Embleem: Cluster Unie, Galactische Federatie


 Anur en Anura – symboliek
Cirkel: Eenheid.
Ster-tetraëder: Alle levensvormen.
Violet: Creatie + Andromedanevel.
Zilvergoud: Vrouwelijk en Mannelijk in balans + onze Melkweg.
Smaragdgroen overgaand in zwart: Driehoeknevel met onze tientallen kleinere sterrenstelsels.


Cluster Voertaal
Navlis Mastara
Navlis Astara
Nemfis Astara
Munyis Astara
(diverse)
Nederlands
Lila Lelie Cluster
Lila Lelie Sterrenstelsel
Gouden Roos St.stelsel
Groene Palmbloem St.st.
(diverse sterrenstelsels)
Astronomisch
Ons Cluster
M31 – Andromedanevel
Onze Melkweg
M33 – Driehoeknevel
20 – 50 mini st.stelsels
Lichtjaar breed
Vele miljoenen
200.000
100.000
  50.000
(variabel)
Symboolkleur
Violet
Violet
Zilvergoud
Smaragdgroen
Zwart

Meer lezen over galactische en intergalactische symbolen
http://www.buitenaards.net/auroriontalen.html#5 – Bevat 18 Auroriaanse pictogrammen http://www.buitenaards.net/galactischefederatie.html – Nederlandse vertaling toelichting
             Umak Dan 
http://www.paoweb.com – Planetary Activation Organization – Sheldan Nidle – English 
              website with Ummac Dan
http://www.ashtarcommand.nl – Bevat het originele embleem van het Ashtar Commando
           – Nederlandse website

Bereikte mijlpalen 2012 – 2013

•  2012-01-02 – Begin pilot Interplanetair Internet op Aarde
•  2012-03-20 – Fusie Galactische Federatie met Andromedanevel Unie – Oprichting Lila
                          Lelie Cluster Unie
•  2012-08-03 – Albaran reptielwezens lid Galactische Federatie – Oprichting Albaran
                          Zevenster Alliantie
•  2012-12-21 – Albaran planeet 1.1 Kurâna ascentie tot 5D paradijs
•  2012-12-21 – Begin asynchrone ascentie Aarde
•  2012-12-21 – Oprichting Gouden Roos Sterrenstelsel Unie als opvolger van onze
                          Galactische Federatie
•  2013-03-01 – Oprichting Albaran Zevenster Unie als opvolger van de Alliantie en van 
                          beide Planeten Unies   
•  2013-05-03 – Nederland officieel 4D gebied – Er zijn meer 4D gebieden, ook in Europa

Ascentie agenda – Update
We hoeven ons weinig zorgen te maken om goddelijke decreten, want ascentie blijft een kwestie van co-creatie.
Voor zover ik momenteel kan waarnemen, is onze globale tijdplanning als onderstaand.

•  2013 – 2e + 3e kwartaal – Disclosure, wereldvrede, doorgaan met puinruimen
•  2013 – 4e kwartaal – Aardse mensheid officieel in 4D
•  2015 – 1e kwartaal of eerder – Aardse mensheid officieel in 5D

•  2015 – 2e kwartaal of later – Aarde nieuwe voorzitter van de Galactische Federatie en
                                                  ons planetenstelsel 

Werken bij de Galactische Federatie? Van harte welkom!
Ik heb nog nooit eerder met zoveel voldoening en plezier gewerkt als bij de Galactische Federatie. Geen punt, dat dit mij geld kost in plaats van mij salaris op te leveren. Ik heb overvloedige inkomstenbronnen. Er zijn nog miljarden lichtwerk vacatures. Er zit vast wel iets voor jou bij. Anders verzin je gewoon nieuwe functies. Neem vervolgens telepathisch contact op met de Galactische Federatie en je wordt ruim van tevoren benaderd. Mijn dienstverband als Cluster Waarnemer is zojuist verlengd voor de tijd, dat deze functie meerwaarde vervult. SaLuSa zei mij vannacht – 2013-05-31 – dat solliciteren als zijn nieuwe kanaal niet zo'n goed idee voor mij is. Hij channelt liever via oorspronkelijk Engelstaligen. Maar het liefst heeft hij sluierloze ontmoetingen met ons allen. Hij zei, dat ik het best functioneer vanuit mijn eigen zintuiglijke en buitenzintuiglijke waarneming en innerlijk weten. Als voorbeeld hierbij mijn lopende sollicitaties. Voor de meeste moeten nog projectgroepen worden gevormd.

•  Kleinschalige evenementen in het kader van disclosure en uitwisselingen tussen
   verschillende werelden
•  Invoeren en onderwijzen van Cluster Voertaal
•  Invoeren van Cluster Internet, vrije uitwisseling van aardse, binnenaardse en
   buitenaardse informatie
•  Supersonische magneetzweeftreinen met Auroriaanse technologie en metro-achtige
   aardse huisstijl
•  Ontwerpen en testen van gezinsauto's op nulpuntenergie, die ook de lucht en de ruimte
   in kunnen
•  Ruimtelijke ordening – Inpassing ruimtehavens en intergalactische 
   ontmoetingsgebouwen
•  Oprichting en inrichting van 5D paradijsgebieden – Lam en Leeuw projecten Aarde
•  Herstel en kolonisatie in ons eigen planetenstelsel
•  Herstel en kolonisatie in het Albaran Zevenster Stelsel

Oproep voor verzameling van het aardse 5D team – en die begint nu al op gang te komen!Wie heeft herinnering aan fysieke 5D paradijzen en wil zonder teveel hulpmiddelen en methodes uitwisselen? Wel moet vóór het neerzetten van 5D, alle 3D zijn opgeruimd en 4D en vrede wereldwijd zijn gestabiliseerd. Dan pas komen hier gebieden, waar lam en leeuw samen grazen en alle bewoners in eenheidsbewustzijn leven. Als je te vroeg 5D co-creëert, dan zal dat geen lang leven zijn beschoren, leert ons miljoenen jaren aan ervaring. Maar het is nuttig, als de leden van het paradijzen opbouwteam, elkaar al in een pril stadium leren kennen. Wie weet, leiden deze contacten tevens tot goddelijke herenigingen, bijvoorbeeld van Tweelingstralen.     
                            
Micha Beuger – Cluster Waarnemer

Startpagina www.buitenaards.net