donderdag 16 mei 2013

Buitenaards Speciale Beschermvelden Door Micha Beuger, Cluster waarnemer - 16 mei 2013

Buitenaards
Speciale Beschermvelden
Door Micha Beuger, Cluster waarnemer - 16 mei 2013

Beschermvelden
Je kent wellicht de krachtvelden – force fields – van Startrek, die schokken veroorzaken en gevangenen isoleren. Startrek en Starwars worden geacht in onze nabije toekomst te spelen, maar in feite zijn zij voltooid verleden tijd. Zij schetsen de beginperiode van de Galactische Federatie, met interplanetaire oorlogen, miljoenen jaren terug. Uitvoerige toepassing van beschermvelden is nieuw in onze Melkweg. Herinnering speelt bij mij daarom geen rol. Ook had ik hierover weinig contact met kosmische vrienden. Mijn kennis berust dus vooral op eigen waarneming. Dit alles betreft 3D, 4D en 5D werelden, want 1D en 2D zijn geen wereld en vanaf 6D zijn werelden onkwetsbaar. Mede omdat onze Aarde volkomen asynchroon en vaak chaotisch ascendeert, zijn extra maatregelen onmisbaar. Aartsengel Michael is meester in deze hypertechnologie. Zie Internet berichten over containment – indamming. Beschermvelden wisselen direct uit met materie en energie, maar ook met abstracte concepten en bewustzijn. Deze velden behoren tot 6D systemen en zijn te (her)programmeren door onder andere de betreffende logos. Bij gebieden vervullen ook deva's belangrijke functies. En bij personen de lichaamselementaal.


Toelichting
Ook bij tweerichtingsverkeer loopt de hoofdstroom van hoog naar laag, dus van 5D naar 4D en van 4D naar 3D. Deze technologie wordt ook toegepast om energieoverdracht tussen subniveaus binnen dezelfde D te regelen. Als ik simpelweg over  veld  spreek, dan bedoel ik een  open veld, waar de energieën onbelemmerd stromen. Open velden geven wel bescherming, vanwege de weerstand, die toeneemt naarmate de bron wordt genaderd. Als een veld isolerende werkingen vertoont, dan noem ik dit een  grens. Die zijn er in allerlei soorten en maten. Deze semi-automatische douane blokkeert wat niet-passend is, met bijvoorbeeld selectieve anti-zwaartekracht. Ruimteschepen, vliegtuigen en vogels kunnen niet zomaar landen of neerstorten in beschermde gebieden. Wezens met schadelijke intenties kunnen er niet binnen dringen. Bij nadering, voelen zij zich steeds vervelender. 

Dan kunnen ze ofwel omkeren, ofwel tijdelijk ascenderen, zoals flexitariërs, die periodiek geen vlees eten. Dit spel van aantrekking en afstoting, doet mij denken aan de mogelijke opbouw van protonen en elektronen. Een  grensschil van een hemellichaam of stelsel wijzigt tevens parameters als zwaartekracht en magnetisme. Verder bestaan alle grenzen uit diverse lagen, waarvan de zogenaamde  overgangszone  telkens het dikste is. In de hele overgangszone zijn de richting van het afgeschermde gebied en die van de omgeving waarneembaar. Grenzen worden bij voorkeur gevormd, door al van nature aanwezige energievelden te modificeren. Een individuele  grensmantel  – koker van containment, indamming – ontstaat uit energetische lichaamshulsels. Nieuwer is een grenskoepel  – naar boven toe als een afgeplatte halve bol – die over een gebied wordt gezet. Dit betreft hypertechnologie, dus zul je vergeefs naar fysieke bouwplaatsen en bijvoorbeeld hijskranen zoeken. Met yin of yang bedoel ik niet als waarde negatief of positief, vrouwelijk of mannelijk, laat staan kwaad of goed.Yin  slurpt energie weg, maar getroffen personen kunnen wel sympathie en zelfs medelijden opwekken.Yang  straalt energie uit en voelt krachtig, blij en liefdevol.

Collectieve yin-grensschillen – om lager-D hemellichamen of stelsels in hoger-D omgeving
Dat alle hemellichamen worden omgeven door materiële en energetische schillen, wordt algemeen aanvaard. Bijvoorbeeld onze aardse dampkring, die merkwaardigerwijs zowel extreem hete als extreem koude zones telt. Wie weet, ontdekt de wetenschap ook verrassende modulaties en omkeringen van de zwaartekracht in schillen. En dan heb je de ozonlaag en het aardmagnetische veld. De meeste van die schillen zijn min of meer bolvormig. Wat niet wordt toegegeven, is dat er ook energieschillen bestaan, die de mensheid al duizenden jaren isoleren. Dat zijn yin-grensschillen, die de grotendeels 4D Melkweg beschermen tegen onze nog steeds 3D samenleving. In de periode van de bemande maanlandingen, lag de hoofdgrensschil buiten de omloopbaan van onze Maan. Daarna werden bemande Maanvluchten volgens mij onmogelijk dankzij een nieuwe grensschil binnen die baan. Bemande Marsvluchten konden wij dus zeker vergeten. Zodra de Aarde geheel 4D is, gaan die grenzen open.

Collectieve yin-grenskoepels – over lager-D gebieden in hoger-D omgeving
Aardse 3D grenskoepels voel ik op afstand en visualiseer ik als donkerdere zones. Beschrijf ik ze als eerste? Deze techniek wordt toegepast bij landen, die extreem gevaarlijk zijn, voor zichzelf en voor de rest van de Aarde. Dankzij de zwaartekrachtwerking, kunnen gelanceerde projectielen zelfs terugkeren naar hun eigen grondgebied. Het lijken verder net zwarte gaten. Er komt weinig informatie uit. En die wordt ook nog eens behoorlijk verdraaid. Heftigste is Syrië, dat toch vrij weinig gevaar vormt voor buurlanden, maar op de rand staat van zelfvernietiging. De yin-grenskoepel boven Noord-Korea wordt voortdurend bijgeregeld. Tijdens recente nucleaire dreigementen, ging het land energetisch bijna potdicht. Zodra die raketten werden weggehaald, werd het wat meer open gezet. Landen als Iran – en in veel mildere mate bijvoorbeeld Cuba – worden – al tientallen jaren – effectief ingedamd.

Individuele yin-grensmantels – bij containment
Hierbij stel ik stellig, dat plaatsing van iemand in containment, onvoldoende zegt over de intenties van die ziel. Er kunnen gezondheidsredenen zijn. Of dat die persoon zich niet passend genoeg voelt in een nieuwe setting. Containment kan tijdelijk zijn. Er zijn diverse sleutelfiguren als herboren teruggekeerd in gelijkwaardige posities. Een yin-grensmantel rond een persoon is ter voorkoming, dat die zichzelf en/of de wereld in de weg loopt. Tijdens de – overigens relatieve – isolatieperiode, neemt de betrokkene beperkt deel aan publieke activiteiten. Het privéleven van die persoon ondervindt geen hinder. Integendeel, daar ontstaat juist meer tijd en ruimte voor. Containment is vooral bedoeld om – middels balansregeling – ascentie naar een nieuw tijdperk te bevorderen. Stel, de uitzending van een romantisch vioolconcert is zojuist geëindigd, met een warm applaus voor de solist. Daarna volgt een modern saxofoonconcert. De violist speelt geen saxofoon, dus neemt een ander dit stokje over. Die violist wil wel meespelen en doet dit met de eerste violen, dus op de achtergrond. Om de saxofonist goed te laten uitkomen, stellen de geluidstechnici het volume van die violist veel lager in. Containment is meesterschap. Van ondergenoemde sleutelfiguren wordt, om uiteenlopende redenen, de publiek uitgaande energie ingedamd. Prinses Beatrix, Joseph Ratzinger, Vladimir Poetin (heeft eens geleefd als mij onbekend soort reptielwezen), George W. Bush, Hillary Clinton (wellicht eenmaal gekloond), Silvio Berlusconi (minstens tweemaal gekloond). Thans neem ik geen yin-grensmantel waar rond Kim Jong-un, wellicht vanwege de landelijke yin-grenskoepel.

Collectieve yang-grensschillen – om hoger-D hemellichamen of stelsels in lager-D omgeving
Zodra de hele Aarde 5D is, wordt ook de Maan omsloten. De grensbol is dan ongeveer zo groot als onze Zon. Vanuit de ruimte is die dan zichtbaar als een blauwe, pasgeboren ster. Maar zover komt het wellicht niet eens. De bestemming van ons hele planetenstelsel is namelijk 5D. De schil komt dan voorbij de baan van Neptunus. Als een 5D stelsel nog 4D werelden bevat, dan wordt elke 4D wereld apart omgeven door een yin-grensschil.

Collectieve yang-grenskoepels – over hoger-D gebieden in lager-D omgeving
Die bestaan hier nog niet, maar wij krijgen er wellicht al in 2014 mee te maken, mits dan de hele Aarde 4D is. Want 3D en 5D gaan volgens mij niet samen op dezelfde planeet. Tenzij zelfs daar wat op wordt gevonden. Je weet het immers maar nooit, met onze super inventieve, liefdevolle, kosmische vrienden en natuurwezens. Zodra bij ons 5D gebieden worden opgericht, wordt over elk 5D paradijs een yang-grenskoepel geplaatst. Open collectieve 5D yang-velden zijn ongewenst, want dan zou het 5D snel verwateren, maar zijn ideaal bij 4D. Personen met hoger bewustzijn worden liefst niet geïsoleerd, maar vertonen dan individuele open yang-velden. Die kunnen met elkaar resoneren, ook op afstand. En als groepsresonantie met 4D en verder.

Collectieve yang-velden – in 4D promotiegebieden
Collectieve yang-velden berusten bovenal op groepsresonanties van individuele yang-velden en zijn open. Sinds 2013-05-03 is het Europese grondgebied van Nederland voor de Galactische Federatie officieel 4D zone. In het begin zul je nog energieverschillen met buurlanden merken, maar al spoedig profiteert de hele Aarde mee. Al in de eerste weken merkte je spectaculaire veranderingen in ons land. Zoals hartverwarmende betrokkenheid en inzet bij vermiste kinderen, meer transparantie en positiviteit van reguliere kranten, zoals over wantoestanden bij de bankensector en over de gestage vermindering van de gewelddadigheid van de gehele mensheid. Nederland scoort zelfs, na vele jaren, weer goed op het Eurovisie Songfestival.

Individuele yang-velden – bij lichtwerkers
Mensen met individuele yang-velden heb je in allerlei maten en soorten. In 4D ben je gewoon charismatisch. In 5D straal je onvoorwaardelijke liefde uit. Van anderen hoef je dan helemaal niets, zelfs niet voor goede doelen. Je kunt wel goed geschenken aannemen, maar je laat blijken, dat zoiets extra is en je waardeert ook de gever. In 6D en verder straal je onkwetsbaarheid uit. Anderen kunnen dan eigenlijk niets fouts meer bij jou doen. Ik leef meestal in een open 5D veld. Ik ben daar heel blij mee. Ik voel me vrijwel constant gelukkig en vol energie. Van die constante stroming – van binnen naar buiten – knapt onder andere ook mijn fysieke lichaam enorm op. Houtgestookte kachels kunnen opbranden. Maar op het elektriciteitsnet aangesloten verwarming is onuitputtelijk. Ik heb nog wel de neiging om teveel in gepeins te verzinken. Dan stagneert die stroming en ondervind ik hinder. Ook zijn dat gemiste kansen – tenminste in gezelschap – om meer blijheid en liefde in deze wereld te brengen. En het is zo simpel. Het is er gewoon allemaal al. Ik hoef het alleen maar toe te laten in het Hier en Nu. Groepsresonanties zijn hemels, vooral wanneer eigenlijk niemand in het middelpunt van de belangstelling staat. Van onderstaande selectie, noem ik meestal alleen de namen. Hoeveel D fluctueert trouwens vaak per moment. Willem-Alexander (met paradijselijke ervaring in Albaran, waar hij achter komt, zodra de setting rijp is), Máxima, Barack Obama, Jeroen Dijsselbloem, Christine Lagarde, Franciscus I, Desmond Tutu, Dmitri Medvedev. Xi Jinping en zijn lieftallige echtgenote, zitten momenteel nog op de wip. Wie gooit die dominosteen omver? Dit soort aspecten van ascentie, ga ik momenteel niet over. Daarvoor zijn voldoende anderen beschikbaar.

Steeds beter onderscheidingsvermogen
Rond mei 2013 gaan onze harten massaal open. Het hart is essentieel voor ons onderscheidingsvermogen. Mijn onderscheiding liet op diverse terreinen te wensen over, sinds ik in 2007 stopte als individueel begeleider. Ik las geen aura's en gedachten meer. Ik wist zelfs niet meer, wie van het Licht en wie van het Duister waren. Sinds onze Troonwisseling, kan ik mensen duidelijker dan ooit onderscheiden. En wel puur via hartsverbinding. Het is zo simpel. Voelen of iets goed voelt. En niet denken, want dan ga ik twijfelen en voelt het niet goed meer. Word ik later toch teleurgesteld, dan kan dat door valse berichtgeving of tegenwerking. En niemand is onfeilbaar. Gelukkig werden mijn waarnemingen bevestigd door kosmische Internetberichten van de afgelopen dagen. En de Galactische Federatie gaf min of meer de opdracht om dit stuk met namen en toenamen te publiceren. Niet om wie dan ook te (ver)oordelen, maar om te verduidelijken, hoe wij het meest efficient kunnen co-creëren. Uiteraard is het jouw eigen verantwoordelijkheid, met wie jij samenwerkt. Ik gaf hier slechts mijn voorbeelden. Tevens bedoeld als signaal aan de Cabal – die deze site nauwgezet leest – dat wij binnenkort  alles  doorzien. En gelukkig – ook voor hen – op zielsniveau volledig begrijpen, zodat zij van ons geen onheil hoeven te vrezen. Alleen doen wij definitief niet meer mee met duistere 3D machtsspelletjes, maar dat was al langer bekend.

Micha Beuger – Cluster Waarnemer

Startpagina www.buitenaards.net