vrijdag 2 februari 2018

De Arcturianen: Herbalanceer de Aarde met Planetaire / Heling via Suzanne Lie, / 2 Februari 2018

De Arcturianen:
Herbalanceer de Aarde met Planetaire Heling
via Suzanne Lie, 2 Februari 2018


Lieve Beheerders van Gaia,
Wij de Arcturianen spreken direct tot JULLIE – De menselijke beheerders van Gaia.
Als eerste vragen wij aan jullie om na te denken over onderstaande vragen over:
“Hoe kan ik een menselijke beheerder zijn van Gaia?”
“Hoe kan ik, een mens, de Planeet Aarde herbalanceren?”
“Wat betekent –Planetaire Heling -?”

Wij de Arcturianen, vragen of jullie een moment willen nemen om serieus na te denken over de bovenstaande vragen.
Wij realiseren ons dat jullie eerste antwoord kan zijn om te denken,
“Wat kan ik, gewoon een mens, doen om te assisteren bij planetaire heling?
Wij de Arcturianen stellen die vraag nu meteen.

Realiseren jullie je hoe weinig jullie hoeven te doen om van dienst te zijn tot jullie planetaire thuis?
-Jullie kunnen vuil, afval opruimen, voor jullie grondomgeving zorgen.
-Rij in een auto met minder negatieve uitstroom.
-Verspil geen water.
-Mediteer voor Gaia.

En het meest belangrijke……
Vertel aan anderen hoe belangrijk het is binnen dit NU zorg te dragen voor jullie planetaire thuis.

“Maar ik ben maar één persoon!” horen wij jullie uitroepen.
Ja, JULLIE zijn één persoon, maar alles JULLIE aansluiten en/of aanmoedigen andere mensen om “zorg te dragen voor jullie planetaire thuis,” zal gewoon één persoon zich meer verruimen naar meer en meer en meer personen.

Zoals de mensheid in toenemende mate het bewustzijn uitbreidt, wat jullie Allemaal aan het doen zijn in jullie eigen tempo, zullen jullie realiseren dat als gewoon een inademing van frisse lucht heel belangrijk is voor iedereen, één persoon iets kan doen voor Gaia.

Alstublieft klik op de link, het is genoemd “World-Ometer” om te zien hoe veel de populatie van Gaia iedere dag en ieder jaar toeneemt.

Link: http://www.worldometers.info/world-population/

Hoeveel van deze steeds toenemende hoeveelheid mensen nemen per dag een minuut om na te denken over de Aarde die hun THUIS is?
Maar ze zijn wel gekomen en worden gedompeld in dit Aardse gebeuren.
Dan reist de vraag wat gebeurt er met deze Thuis planeet met de toename van de bevolking?
Is de Aarde groot genoeg en met een plek voor alles en iedereen?
Dan gaat de gedachte, het denken over de planeet een rol spelen, op de manier waarop erover hier in het Nu wordt gedacht en mee omgegaan.

En hoe lieve Gaia met onjuiste behandeling kan doorgaan.
Het feit is dat “eigendom van de mensen” eigenlijk bezit van Gaia is.
En gewoon omdat Gaia een levend planetair wezen is, is al Gaia’s bezit een onderdeel van Haar levende wezen.

Lang geleden, toen de mensen nog primitief waren, aanbaden zij Gaia.
Nu dat de mensen meer geavanceerd zijn, verwaarlozen of beschadigen ze zelfs Gaia.
Hoe kan een soort hun eigen Thuis beschadigen? De dieren, planten, bomen, waterwegen, vissen en zeewezens – de niet-menselijke wezens van Gaia – vernietigen hun thuiswereld niet en leven in de stroom van Moeder Natuur.

Ergens heeft de mensheid vergeten dat zij, ook, leden zijn van de Moeder Gaia planeet.
Het is om deze reden dat wij de Arcturianen, evenals de Pleiadianen en Antareanen, op dit moment in een baan om de Aarde zijn om de planeet Aarde te helpen.

Wij zullen op geen enkele manier bij ruzies betrokken raken van de mensheid, die veel te veel zijn, maar wij zullen niet toestaan dat de mensheid Gaia meer beschadigt dan zij al hebben gedaan.

Daarom hebben wij gecreëerd een vierdimensionale “mock-up planeet Aarde”
(model, bouwmodel, proefmodel) waar degenen die van plan zijn Gaia te schaden worden heen gestuurd. Jullie, de leden van de echte Aarde, zullen horen over de vele problemen, vervuilingen en oorlogen die de mensheid heeft veroorzaakt, maar Gaia wordt twee planeten.

Één is de echte Gaia, welke in het ascentieproces is en de andere is een illusionaire versie van Gaia. Degenen die leven binnen de illusies van “macht Over Anderen,” evenals de “Macht Over de Aarde,” zullen verblijven op de illusionaire Aarde.

Deze versie van Gaia verblijft eigenlijk in het Lagere van het Midden-Astrale Vlak.

Daarvoor, deze werkelijkheid, evenals degenen die resoneren met deze frequentie, zullen niet ascenderen naar de vijfde dimensie en verder, totdat zij, ook, door hun persoonlijke purificaties zijn heengegaan.

Na hun “persoonlijke purificaties,” wat eenvoudig is dat ze ALLES loslaten, afstaan ALLE behoefte om Macht Over Anderen te hebben – inclusief planeet Aarde, die een levend wezen is.

Degenen die niet in staat zijn hun behoefte om ‘macht over anderen” te ervaren, te laten gaan en los te laten, zullen een proces moeten doorlopen voor het vinden van hun eigen “kracht binnenin.” De reden hiervoor is dat eenmaal wanneer iemand zijn/haar “kracht binnenin” heeft behaald, zij geen behoefte meer hebben om “macht over anderen” te hebben.

Feitelijk, degenen die zich herinnerd hebben hun aangeboren Galactische Kracht Binnenin, zullen zich herinneren dat zij eigenlijk vijfdimensionale wezens zijn die ervoor hebben gekozen een driedimensionaal aardelichaam aan te nemen, zo dat zij beter Gaia kunnen assisteren met Haar Planetaire Ascentie.

Het is goed bekend bij de hogere dimensionale wezens dat Gaia en Haar geliefde planeet Aarde, een aangeboren multidimensionale werkelijkheid is.

In feite, is Gaia een Multidimensionale School met een “kleuterschool” zijnde de derde dimensie.

Eenmaal wanneer iemand (zijn of haar) onafgemaakte driedimensionale zaken, wat hetzelfde is als karma dat in disbalans is, dit gebalanceerd en opgehelderd heeft, zij de keuze zullen krijgen om te ascenderen naar de hogere frequenties van werkelijkheid of om op de Aarde te blijven om te helpen bij de Planetaire Ascentie van Gaia.

Sommigen zullen ervoor kiezen om een vakantie te nemen naar hun Thuiswereld en/of een Sterrenschip, sommige zullen ervoor kiezen om Gaia volledig te verlaten en naar Huis te gaan en anderen zullen kiezen om te blijven op het planetaire lichaam van Gaia om de mensen te helpen hun ware, multidimensionale natuur te realiseren.

Het planten- en dierenrijk hoeft niet geholpen te worden, aangezien zijn ÉÉN zijn met al het leven. Maar zij hebben het wel nodig om beschermd te worden, aangezien mensen nog steeds verpakt zijn in hebzucht en hun zelfzuchtige vernietiging van Gaia zullen aanhouden.

Het is vanwege de vele verlorenen en extreem hebzuchtigen op de Aarde dat veel van onze Galactische Familie nog steeds het aarde voertuig dragen.

Zij hebben liefdevol aangeboden om hun aarde voertuig te handhaven zodat zij zich kunnen mengen in de mensheid.

Op deze manier, kunnen zij de beste manier vinden voor ieder van hen om Gaia te assisteren en ontwaakte mensen.

Wij zijn trots en blij om te zeggen dat zovelen van onze Galactische Familie en zelfs mensen die nog steeds onbewust zijn van hun eigen hogere ZELF en hogere dimensionale FAMILIE, in staat zijn om de liefde voor lieve Gaia te herinneren.

Het is door hun liefde voor Gaia, dat zij ervoor kozen om te voltooien, voordat zij hun aardevoertuig aannamen. Het was een grote opoffering voor deze Multidimensionale Galactische Wezens om een aardevoertuig aan te nemen op het Aardse vlak van Gaia of in de kern van Gaia.

Maar zij hebben voor deze missie gekozen zodat zij de planeet Aarde konden redden van vernietiging door de duisteren. Hun onzelfzuchtige “reddingsmissie” zal Gaia groots helpen om uiteindelijk Haar ascentie te voltooien.

Gaia heeft een groot Hart Chakra binnenin Haar kristallen kern.

Daarvoor heeft ze ervoor gekozen om de mensen van het licht te helpen, evenals om de mensen van de duisternis meer “tijd” te geven om terug te keren naar hun ware, Multidimensionale ZELF.

Ja, zelfs de meest duistere mens heeft wat wij zouden noemen, “Het Hart van Ascentie.” Maar door hun incarnaties in deze verontruste, aan oorlog gebonden, driedimensionale werkelijkheid, vergaten zij de hogere dimensionale expressies van hun EIGEN Multidimensionale ZELF. Daardoor kwamen zij vast te zitten in de lagere dimensies van de derde/vierde dimensionale illusies van afscheiding, macht over, hebzucht en afscheiding van de kern van Gaia.

De ontwaakte en onvoorwaardelijk liefhebbende mensen bezoeken vaak de kern van Gaia, gewoonlijk wanneer hun fysieke zelf slaapt, om te herinneren en op te nemen de Onvoorwaardelijke Liefde die resoneert vanuit de Drievoudige Vlam van Wijsheid, Kracht en Liefde van Gaia.

De Drievoudige Vlam van Gaia vraagt aan ieder:

“Hoe kunnen jullie een menselijke beheerder zijn van Gaia?”
“Hoe kunnen jullie, een mens, helpen om de Planeet Aarde te herbalanceren?”
“Wat betekent voor jullie Planetaire Heling?”
Tenslotte, “Hoe kunnen jullie de helende energie delen met Gaia?”

Deze vragen gaan in jullie Multidimensionale Bewustzijn om te worden opgeslagen binnen de verschillende gebieden van jullie leven.

Dan, wanneer jullie er klaar voor zijn, zullen aan jullie deze vragen worden gesteld, wanneer jullie door het dagelijkse leven heengaan.

Maar, jullie zullen waarschijnlijk vergeten wat jullie ervoeren in jullie hogere dimensionale vorm.

Daarvoor stellen wij voor dat jullie alle berichten opschrijven die jullie ontvangen van jullie Hogere ZELF. Wij stellen dit voor aangezien jullie 3D “mind”, zich druk aan het haasten door jullie 3D leven, zich niet zal herinneren wat heeft plaatsgevonden terwijl jullie bewustzijn aan het resoneren was met de vierde, vijfde en zelfs hogere dimensionale werkelijkheden.

Dus veel van deze ervaringen zullen plaats vinden als jullie “reizen” door/in hogere staten van bewustzijn, slaap of diepgaande meditatie.

Tijdens jullie slaap of diepgaande meditatie, zijn jullie in staat om het driedimensionale gebabbel los te laten dat zich als stof heeft verzameld in jullie brein en in jullie bewustzijn. Dit gebabbel kan meer makkelijk worden herkend terwijl jullie in meditatie zijn en meer moeilijk om te herkennen wanneer jullie door het dagelijkse leven heengaan.

Wanneer jullie jezelf kunnen toestaan om te luisteren naar dit innerlijke gebabbel en om het toe te staan dat dit gebabbel bewust door jullie lichaam heengaat, zullen jullie in staat zijn om meesterschap hierover te behalen.

Echter, het is niet mogelijk “om meesterschap te behalen OVER” dat wat jullie hebben vergeten of jullie je nooit bewust mee hebben geconfronteerd.

De mensheid is erop getraind om er het beste van te maken, zelfs wanneer het beste veel minder is dan jullie volledige mogelijkheid.

Het is wanneer jullie in staat zijn om diep binnenin jullie zelf te gaan en jullie Hogere ZELF toe te staan om te communiceren met jullie drie/vier dimensionale zelf, dat jullie je kunnen beginnen te realiseren dat jullie een KEUZE HEBBEN over hoe jullie leven zich voort zal zetten.

Maar JULLIE, moeten zo te zeggen “de bus sturen.” JULLIE in verbinding met jullie hogere dimensionale expressies van het ZELF, zijn in staan om verder te zien dan de illusies, angsten, plichten en frustraties van het “dagelijkse leven in de fysieke wereld.”

Wanneer Jullie zelfs een moment van deze te pakken kunnen krijgen – SCHRIJF HET OP – aangezien jullie 3D brein een moeilijke periode zal hebben een hoger dimensionaal bericht te herinneren. Ja, jullie kunnen in meditatie gaan en het bericht terugvinden.

Maar waarschijnlijk zullen jullie niet in staat zijn om het gehele bericht terug te vinden, tenzij jullie de staat van bewustzijn matchen waarmee jullie resoneren toen jullie het bericht hebben ontvangen. Inter-dimensionale berichten resoneren met bepaalde hersengolven, sensaties van het lichaam, gedachten en emoties.

Wanneer jullie terugvallen naar een lagere staat van bewustzijn, zullen jullie het bericht kwijt raken. Wanneer jullie lichaam, gedachten en/of emoties worden afgeleid door de driedimensionale werkelijkheid, zullen jullie het bericht kwijt raken. Daarom stellen wij voor dat jullie altijd een manier bij jullie hebben waarop jullie deze inter-dimensionale berichten zo spoedig mogelijk kunnen documenteren, het beste binnen het NU waarin jullie het hebben ontvangen.

De beste manier om dat te doen is door een tijd en plaats in te stellen die als het ware gegoten is voor het hebben van jullie totale privacy, waar jullie je comfortabel voelen en een beetje kunnen mediteren voordat jullie beginnen met jullie inter-dimensionale communicaties.

Als jullie eerst mediteren, zullen jullie het bewustzijn uitbreiden, wat jullie zal toestaan om te communiceren met hogere en hogere frequenties van werkelijkheid.

Ja, er zijn vele, vele frequenties van werkelijkheid, maar jullie kunnen enkel een gegeven werkelijkheid kiezen door jullie bewustzijn juist pas te maken met deze hogere frequenties in jullie dagelijkse leven.

Natuurlijk, dit deel van juist pasmaken is veel makkelijker wanneer jullie hebben geleerd om naar binnen te gaan. De buitenwereld zal echter jullie binnenwereld willen binnenvallen tenzij jullie vooraf hebben gepland om er zeker van te zijn dat jullie niet worden onderbroken.

Maar de vraag is, “Hebben jullie er recht op om tijd in te nemen van jullie dagelijkse leven om te communiceren met jullie eigen Hogere ZELF?
Volstaan jullie? Vraag het NU meteen aan jullie zelf en sta de WAARHEID toe om jullie bewustzijn binnen te gaan.
Wanneer jullie jullie waarheid niet weten, hoe kunnen jullie het leven?

Zegeningen voor jullie allemaal,
Wij weten dat jullie jullie Levende Waarheid zullen VINDEN en ZIJN, maar het kan wat tijd in beslag nemen van de “tijd” op de Aarde.

Echter, er is GEEN tijd in de hogere dimensies. Daarom, zelfs waneer jullie 3D Zelf nog gelooft dat jullie ontoereikend zijn in dit streven, weet jullie Hogere Dimensionale ZELF dat,
“Mislukking een driedimensionale uitdrukking is!”

Ter ondersteuning in de herhaling uit:
De Arcturianen en Gaia De 4D Spirituele Mysterie School 19 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie
Met Eindeloze Wijsheid, Multidimensionale Kracht, en Onvoorwaardelijke Liefde, herinner je alsjeblieft om onophoudelijk de Mantra’s te herhalen van:

WIJ zijn de Opzichters van Gaia
WIJ zijn de Portalen waardoorheen Spirit de Materie van de Aarde binnenkomt.
WIJ zijn ÉÉN met de Portalen en ÉÉN met de Aarde
WIJ zijn het Eenheidsbewustzijn van al het leven op GAIA
Als WIJ iedere nacht in slaap vallen herinneren wij ons

Wij zijn Portalen naar de Nieuwe Aarde.
Wanneer WIJ ieder ochtend ontwaken herinneren wij ons
WIJ zijn de Portalen naar de Nieuwe Aarde
Terwijl WIJ doorheen ons dagelijkse leven lopen herinneren wij ons
WIJ zijn de Portalen naar de Nieuwe Aarde
Overal waar WIJ kijken
Kiezen WIJ om de Nieuwe Aarde te zien.

Ieder ding dat WIJ horen
Kiezen WIJ om de Nieuwe Aarde te horen.
Met ieder woord dat WIJ spreken
Creëren WIJ de Nieuwe Aarde.
Met iedere keuze die WIJ maken Kiezen WIJ de Nieuwe Aarde.
Met iedere stap die WIJ nemen
Aarden WIJ de Nieuwe Aarde.

Dank je wel dierbare mensen,

Gaia en de Arcturianen

http://suzanneliephd.blogspot.nl
suelie@me.com
http://www.multidimensions.com

Vertaald voor wakkeremensen door Anja

Gebruikt is het woord: Custodians > Custos > Beheerder, bewaarder, voogd
.