dinsdag 8 mei 2018

Sisterhood of the Rose groepen in Nederland, DOE MEE!, 8 mei 2018 8 mei 2018


Sisterhood of the Rose groepen in Nederland, DOE MEE!, 8 mei 2018
8 mei 2018

Cobra vertelde ons het volgende in zijn rapport over de Ascentie Conferentie in Boedapest van medio april 2018: “Het is nu van het grootste belang om zoveel mogelijk fysieke Sisterhood of the Rose groepen te creëren. Deze groepen moeten elkaar één keer per week op een fysieke locatie ontmoeten en de Godinnenenergieën verankeren in het planetaire energieraster door het doen van zowel de Godinnen vortex als de terugkeer van de Godin meditaties:


Tijdens deze conferentie in Boedapest heeft Cobra vrouwen uit 23 landen geïnitieerd in de Sisterhood of the Rose (SotR), waarvan 3 in Nederland. Deze 3 vrouwen, Anasuya, Lisa en Sara, beginnen met 3 groepen in Nederland, omgeving Nijmegen, Deventer en Haarlem.

Zij hebben een website gemaakt waar je alle informatie kunt vinden en waar jij je kunt aanmelden voor deelname in een van de groepen: https://sisterhoodoftherose.nl/  In hun nieuwsbrief vermelden ze:


Tijdens een Sisterhood of the Rose bijeenkomst:

·    ontvang je informatie over wat wij momenteel op en met de aarde aan het realiseren zijn en wat hierin de huidige stand van zaken is
·    bieden we informatie en inzichten in relatie tot mannen en vrouwen – het mannelijke en het vrouwelijke – en over de wereld die vanuit onze geschiedenis met elkaar is ontstaan. We laten weten hoe wij deze NU in ons dagelijkse leven kunnen veranderen in een vanuit liefde gecreëerde wereld waar geluk basaal is
·    stimuleren we een dialoog die mensen daadwerkelijk mobiliseert tot verantwoordelijkheid nemen aangaande onze toekomst, om hier eigenaar van te worden en deze NU te realiseren
·    ondersteunen en inspireren we elkaar in het realiseren van een wezenlijke persoonlijke en maatschappelijk transformatie
·    vertalen we het vorenstaande naar jouw dagelijkse leven. Je gaat steeds geïnspireerd, bekrachtigd, ondersteund en doelgericht naar huis. Hierdoor ga je vanuit jouw vrije wil daadwerkelijk andere keuzes en bewegingen in jouw leven maken.

Ik heb zoveel mogelijk informatie verzameld die Cobra en Prepare for Change over Sisterhood of the Rose hebben gepubliceerd en deze naar het Nederlands vertaald: https://eventnl.wordpress.com/sisterhood-of-the-rose/

Ik hoop dat heel veel mensen – zowel vrouwen als mannen – gehoor geven aan deze oproep om zich aan te sluiten bij een Sisterhood of the Rose groep. 

Veronica

Hieronder vind je de 1e nieuwsbrief van de Nederlandse SotR groepen.

Sisterhood of the Rose
weer geactiveerd
Neem deel aan haar wekelijkse bijeenkomsten!

Lieve lezer,

Cursussen en bewegingen richten zich vaak op het geven van informatie, die op de een of andere manier al in jou als toehoorder sluimerde. Om jezelf weer eens wakker te schudden wil je het nogmaals horen en zo worden sprekers elkaars echo’s. De feitelijke bedoeling van de betreffende informatie is innerlijke ontwikkeling om te ontdekken wat jouw actieve rol is binnen deze informatie. Het is niet de bedoeling dat je als toeschouwer blijft hangen, moedeloos wordt of blijft steken in een oordeel. Jij bent en blijft de schepper van jouw realiteit, hoe subtiel dit soms ook in zijn werk gaat. Alles wat in de wereld en ook in je eigen leven gebeurt, vindt plaats omdat iets of iemand je hiertoe uitnodigt en jij het toestaat. Vrije wil is een fundament binnen onze aardse realiteit….. Hier kunnen we nog heel wat woorden aan besteden maar beter, laten we ernaar HANDELEN!

Sisterhood of the Rose

HIERTOE is de Sisterhood of the Rose (SotR) onlangs gereactiveerd. Achtergrond, geschiedenis en doel van de Sisterhood of the Rose is op prachtige wijze in een youtube filmpje weergegeven.

In April 2018 werden vrouwen uit 23 landen in de SotR geïnitieerd. Hieronder waren 3 vrouwen uit Nederland: Sara, Anasuya en Lisa (USA). Wereldwijd zetten al deze vrouwen NU een SotR kring op en realiseren ze een wekelijkse bijeenkomst voor mannen en vrouwen. In Nederland gebeurt dit in de omgeving van NijmegenDeventer en Haarlem. Het doel van deze wekelijkse SotR bijeenkomsten is het in de aarde verankeren van de energie van de Godin, het vrouwelijke aspect van ons bestaan dat heel is. Om dit te realiseren is op de wekelijkse bijeenkomst iedere man en vrouw welkom die er vanuit vrije wil voor kiest dit te doen. NU!

·        In omgeving Deventer bij SARA op vrijdag
·        In omgeving Nijmegen bij Anasuya op donderdag
·        In omgeving Haarlem bij Lisa (Engels)


Tijdens een Sisterhood of the Rose bijeenkomst:
·        ontvang je informatie over wat wij momenteel op en met de aarde aan het realiseren zijn en wat hierin de huidige stand van zaken is
·        bieden we informatie en inzichten in relatie tot mannen en vrouwen – het mannelijke en het vrouwelijke – en over de wereld die vanuit onze geschiedenis met elkaar is ontstaan. We laten weten hoe wij deze NU in ons dagelijkse leven kunnen veranderen in een vanuit liefde gecreëerde wereld waar geluk basaal is
·        stimuleren we een dialoog die mensen daadwerkelijk mobiliseert tot verantwoordelijkheid nemen aangaande onze toekomst, om hier eigenaar van te worden en deze NU te realiseren
·        ondersteunen en inspireren we elkaar in het realiseren van een wezenlijke persoonlijke en maatschappelijk transformatie
·        vertalen we het vorenstaande naar jouw dagelijkse leven. Je gaat steeds geïnspireerd, bekrachtigd, ondersteund en doelgericht naar huis. Hierdoor ga je vanuit jouw vrije wil daadwerkelijk andere keuzes en bewegingen in jouw leven maken.

Hoe Sara er toe kwam ‘ja’ te zeggen tegen initiatie van The Sisterhood of the Rose

Being fully alive!

Mijn leven is mijn voorbeeld. Door in alle ervaringen te gaan stappen die ik in mijn dagelijkse leven aangereikt krijg, heb ik de omslag gemaakt van ‘denken-, praten- en mediteren over’ naar gewoon DOEN! Alles waar ik zelf in VOL JA! actief in ben gesprongen, heb ervaren en doorleefd, heeft geleid naar waar ik nu ben: ‘Being fully alive!’ Oftewel, Belichaamd Godin Zijn. Sinds lange tijd informeer, inspireer en begeleid ik mannen en vrouwen die ook het diepste verlangen hebben om dit in hun dagelijkse leven voor zichzelf – en in dienstbaarheid aan het grootste geheel – te realiseren. In relatie tot het vorenstaande, is mijn initiatie in The Sisterhood of the Rose een natuurlijke, volledig passende stap. Ook voor deze ervaring ben ik innig dankbaar.

Lees meer over mij, over de door mij begeleide bijeenkomsten en meld je aan voor deelname via https://sisterhoodoftherose.nl/sara/

Hoe Anasuya er toe kwam ‘ja’ te zeggen tegen initiatie van The Sisterhood of the Rose
Zo’n 35 jaar geleden bracht een klein groepje mensen waaronder ik, een nacht door in de koningskamer van de piramide te Gizeh, Egypte. Ik bracht tijd door in de sarcofaag, het bleek een inwijding. Als vanzelf begeleidde ik daarna de andere mensen in en uit de sarcofaag voor hun inwijding. Oude kennis was wakker geworden tijdens deze bijzondere nacht. Deze gebeurtenis was de start van het geven van trainingen en lezingen in binnen- en buitenland over het hoe en wat we zijn en kunnen zijn. Vanaf toen inspireerde ik en steunde in de praktijk waar het het bestaan aangaat, waar het het vrouw- of man zijn betreft, waar het in relatie zijn en een waardevol leven leiden betreft. Ik ben dankbaar voor mijn initiatie in de Sisterhood of the Rose, het is een prachtige volgende stap en een grootse uitdaging op dit moment van ons aardse bestaan!

Lees meer over mij, over de door mij begeleide bijeenkomsten en meld je aan voor deelname via https://sisterhoodoftherose.nl/anasuya/

NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van bijeenkomsten en informatie van The Sisterhood of the Rose, Nederland en meld je aan voor onze nieuwsbrief via: https://sisterhoodoftherose.nl/

Anasuya Koopmans     SARA
Lisa van Tonder