zondag 1 juli 2018

Petitie en verklaring voor directe fysieke interventie, We Love Mass Meditation, 30 juni 2018 / 1 Juli 2018


Petitie en verklaring voor directe fysieke interventie, We Love Mass Meditation, 30 juni 2018
1 Juli 2018

Volgens Cobra zijn wij sinds mei verschoven naar de Gamma tijdlijn. Deze tijdlijn gaat over directe fysieke interventie door de Lichtkrachten.


In de bovengenoemde post is een link naar de petitie die oproept voor bevrijding van de planeet Aarde in samenwerking met goedwillende krachten die komen van voorbij de oppervlakte van deze planeet, zoals de Pleiadians, de Sirians, de Andromedans, de Agarthans, en de Resistance Movement.


De petitie was in december 2013 gemaakt en is nu gereactiveerd zodat de ontwaakte bevolking zijn wensen kan uiten voor meer directe interventie door de Lichtkrachten.

Teken daarom alsjeblieft deze petitie, en maak de link naar deze petitie zoveel mogelijk bekend om zo snel mogelijk zoveel mogelijk handtekeningen te krijgen.


Je kunt ook de volgende verklaring van fysieke interventie in jouw meditatieroutine opnemen, om zo onze intentie en vrije wil te versterken bij onze vraag om fysieke interventie van de Lichtkrachten om de situatie op Aarde te herstellen.

 
Ik roep de Lichtkrachten op om rechtvaardigheid en genezing te brengen naar de situatie op Aarde.
Ik roep de Pleiadians, Arcturians, Sirians, het Engelenrijk en de Agarthanen op.
Genoeg is genoeg.
Wij, de mensheid, vragen om fysieke interventie.
Zo zij het en Zo Is Het!

Als je dat wilt kun je ook de 0010110 decreet meditatie doen, dagelijks om 2:20 PM UTC – in Nederland 16.20 uur.

Wij kregen deze code via Aziatische contacten als een sleutel om de Event te versnellen. Het wordt aanbevolen om het te gebruiken als een meditatiemiddel om onze intentie te focussen naar het bereiken van dit doel. Het combineren met Lichtmandala’s zal ook de functie behoorlijk vergroten. Het is een binaire sleutelcode om uit te lijnen met de kracht van de Galactische Centrale Zon. Het druk ook een “zero point function” uit waarin 001 en 110 tegenovergesteld zijn gespiegeld wat resulteert in de centrale “zero” uitlijning met het Broncentrum.


 

Decreet om de Event te versnellen

Ik roep het hoogste aspect van mijn IK BEN aanwezigheid op om een uit het hart komend klaroengeschal aan de Bron en de Pleroma/Galactische Centrale Zon te sturen!
Als deel van het collectief van de 144.000 sterrenzaden op bevrijding-Aarde-missie beveel ik en draag op dat er actie wordt ondernomen om de fase transitie Event te versnellen en het zo snel als mogelijk is te triggeren. 
Als een sterrenzaad op Aarde vaardig ik nu vanuit mijn hartcentrum mijn gereedheid uit om over te gaan naar een hogere dimensie van Liefde, Geluk, Vrede en Overvloed, op de meest positieve tijdlijn voor alle wezens in het multiversum.
Collectief vragen wij de bron om de activering van Operation Phoenix door de Lichtkrachten te bespoedigen en om te helpen bij het verwijderen van alle negatieve energieën. 
0010110
Entiteiten, exotische wapens en duistere wezens van alle lagen van bestaan, dus de planetaire bezetting van de Aarde door de duistere krachten eindigend, voor altijd!
Ik vraag hiervoor dat de overgang plaats zal vinden zo soepel en vredig als mogelijk, alle wezens bevrijdend en ons verschuivend in de Gouden Eeuw van het Nieuwe Atlantis. 
Ik vraag om een wereld te manifesteren met een overvloed van Vrijheid, Geluk, Voedsel, Water, Gezondheid, Welvaart in alle vormen voor iedereen.
Ik vraag om de vrijgave te manifesteren van vrije energie middelen, medische apparaten en alle onderdrukte technologieën om de mensheid te helpen.
Ik vraag om eerste contact te manifesteren, om deel te gaan uitmaken van de Galactische Confederatie, en onze legitieme plaats in te nemen als een ruimtereizend ras.
Ik vraag om te worden herenigd met mijn zielfamilie en broeders en zusters, voorvaderen van het Licht.
Met diepe dankbaarheid vraag ik dat alle verzoeken snel worden beantwoord.
Zo zij het, en zo is het, IK BEN!

Hier is de link naar Facebook voor deze meditatie:


En de link naar de geleide audio:


Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica