zondag 14 oktober 2018

PORTAL 2012 Situatie update / Geplaatst: 13 oktober 2018 10:53 PDT

PORTAL 2012
Situatie update
Geplaatst: 13 oktober 2018 10:53 PDT

Verhoogde activiteit in het Galactische Centrum gaan door. Galactische Licht Krachten hebben de laatste overblijfselen van de kwantum handtekening verwijderd van een enorme quantumfluctuatie Dyson Sphere, 4 lichtjaren in diameter, die ons Zonnestelsel omringde en het Ascensie proces van ons Zonnestelsel belemmerde.


Deze quantum Dyson-Sphere was een zeer geavanceerd quantum hyperdimensionaal portaal dat in 1996 door de Chimera-groep werd gecreëerd en nu voorgoed is verdwenen.

Als gevolg hiervan is onze Zon toegetreden tot het Galactische netwerk van Licht als de laatste ster die moet worden samengevoegd in dat netwerk, en is nu een volledig functioneel Lichtportaal.

Nu is alle primaire anomalie die het vermelden waard is, geconcentreerd binnen de primaire anomalie, minder dan één planetaire diameter ver van het oppervlak van planeet Aarde.

De Galactische Strijdkrachten-vloot is aanwezig in ons zonnestelsel, verhuld, maar degenen die gevoelig zijn voor energieën kunnen het zeker voelen.

Om te voorkomen dat de aanwezigheid van die moederschepen aan de oppervlakte-bevolking wordt onthuld, heeft NASA "blinde ogen in de lucht" geregeld:


Alle overblijvende plasma-topletbommen bevinden zich nu op minder dan 30 meter van het planetaire oppervlak.

Plasma-topletbommen zijn verbonden met een netwerk van plasma-implantaten via plasmadraden genaamd de Tunnels van Set.

Plasma-implantaten zijn zwarte gaten die ronddraaien in een sterk elektromagnetisch veld. Dat elektromagnetische veld dient het doel onze herinneringen te wissen en ons los te koppelen van onze ziel. De fysieke biochip (geproduceerd door Siemens) geplaatst naast het implantaat van elke geïncarneerde mens stuurt een constante audio-videofeed naar het centrale controlecentrum van Chimera, gelegen op de oppervlakte van de planeet:Plasma-implantaten en fysieke biochips zijn de verzegelingen die alle lagen van programmering bedekken die de oppervlakte-populatie heeft ontvangen:


Gedurende de periode 1996-2001 is de overgrote meerderheid van de Lichtwerkers en Lightstrijders blootgesteld aan op trauma-gebaseerde mind-programmering in ondergrondse militaire bases. Voor velen zullen de herinneringen aan die programmering naar boven komen wanneer implantaten hun kracht beginnen te verliezen.

Veel van die Lichtwerkers en Lichtstrijders zijn mind geprogrammeerd tegen Galactische Confederatie Licht Krachten, en velen zijn geprogrammeerd tegen mij en een aantal andere belangrijke mensen die betrokken zijn bij het planetaire bevrijdingsproces.

Lichtkrachten werken op volle snelheid aan het oplossen van de impasse die nog steeds het oppervlak van de planeet vasthoudt aan de duistere krachten.

Het belangrijkste probleem blijft de plasma-toplet-bommen, en tenslotte wordt de massamedia zich langzaam bewust van het gevaar van strangelets en toplets:Dit is de belangrijkste reden waarom de Lichtkrachten nog steeds niet ingrijpen op het oppervlak van de planeet.

Dit is de reden waarom de Verzetbeweging sommige uitgeputte ondergrondse Lichtstrijders niet kan redden, daarom kunnen ze jullie geen goud of geld brengen, of jullie niet via Skype kunnen bellen.

Ook als een Verzets-agent rechtstreeks contact zou maken met een oppervlakte-individu, zouden de duistere krachten die persoon onmiddellijk doden.

Duistere krachten gebruiken dezelfde strategie om mij te isoleren om te voorkomen dat ik mijn missie doe. Bepaalde belangrijke mensen die contact met me wilden opnemen, hebben doodsbedreigingen ontvangen als ze contact zouden opnemen.

Niettemin is het tijd om mijn team uit te breiden. Deze blog was niet bedoeld als een laatste hoop toevlucht voor de meest wanhopige, maar een plek waar de meest bekrachtigde mensen het tij konden keren in het voordeel van de planetaire bevrijding.

Om deze reden roep ik nieuwe mensen op om lid te worden van mijn team. Om lid te worden van het team, ben ik alleen geïnteresseerd in mensen die mentaal, emotioneel, fysiek en financieel stabiel zijn en die WETEN wat hun missie is. Ik pleit met name voor vertegenwoordigers van de positieve Dragon, Witte Adel, Geheime Ruimtevaartprogramma, Mysterieschool, Intelligentie of andere soortgelijke positieve groepen die werken aan planetaire bevrijding. Ik roep ook mensen op die informatie kunnen verspreiden in de massamedia, mensen die grote projecten kunnen financieren (1 miljoen en meer) en vrouwen die in staat zijn om de Godinnenenergie op een pure en krachtige manier te verankeren.


Nieuwe mensen die contact met me willen opnemen, moeten hun eigen gecodeerde e-mailadres creëren op https://tutanota.com/nl om vervolgens contact met mij op te nemen via hun tutanota-e-mail op project501@tutanota.com, met vermelding van wie zij zijn en hoe zij kunnen bijdragen aan de projecten. Stuur GEEN generieke e-mails "wat kan ik doen om te helpen", maar geef aan wat u kunt doen om te helpen.


Veel van die mensen zitten tegen hun wil in de Cabal-netwerken en zouden ontsnappen als ze dat op enige manier konden.

Jullie kunnen de kracht van meditatie en visualisatie gebruiken om alle Lichtstrijders en Lichtwerkers te visualiseren die met een Violette Vlam worden gezuiverd, omringd door liefde van het roze Vloeibare Licht van EELA (Sirische engel van Liefde) en worden bevrijd van alle programmering, controle of onderdrukking met een Wit Vuur van AN.

Deze nachtmerrie is snel voorbij. Gerechtigheid komt eraan:


Overwinning van het licht!


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Posted: 13 Oct 2018 08:02 AM PDT

P501 APR clearance approvedWij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

Alvast bedankt, Ine & Martien